K.I.Gałczyński. Pijaczek? – raczej tak! Koniunkturalista? – może! Ale w jenieckim obozie, w październiku 1944 roku, napisał TO!

Jedna była — gdzie? Pod Tobrukiem. Druga była — gdzie? Pod Narvikiem. Trzecia była pod Monte Cassino. A każda jak zorza szalona, biało-czerwona, biało-czerwona! czerwona jak puchar wina, biała jak śnieżna lawina, biało-czerwona. Zebrały...