Smoleńsk 2010 – historia programu uroczystości w dniu 10.04.2010 r.

Wydarzenia z 10.04.2010 roku, pomimo upływu ponad 10-ciu lat od ich zaistnienia, ciągle kryją wiele zagadek, których wyjaśnienia nie podjęły i nie podejmują się oficjalne organy Państwa Polskiego.

Jedna z tych  zagadek dotyczy programu Uroczystości 70 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej   z udziałem śp. Prezydenta L. Kaczyńskiego i pozostałych członków Oficjalnej Delegacji mających lecieć samolotem TU154M nr 101 z Warszawy do Smoleńska.

Poniżej przedstawiam screeny z PROGRAMU tej uroczystości.

Podane są w nim planowane godziny startów i lądowań samolotów  wiozących Delegację i dziennikarzy mających obsługiwać te uroczystości.

W tym PROGRAMIE czytamy: 

7.00    –    Odlot samolotu specjalnego Tu – 154M do Smoleńska

i

10.30   –  Przylot samolotu specjalnego  Tu – 154M  na lotnisko wojskowe w Smoleńsku

https://m.salon24.pl/d42ee89d639874cbdb3da3d5241e1350,860,0,0,0.png

https://m.salon24.pl/5d26b072adb4fba5523a6013e6bdec47,860,0,0,0.png

https://m.salon24.pl/11435f2847271c4bf64d2c9eeb668b9e,860,0,0,0.png

W odpowiedzi na zapytanie poselskie posłanki śp. Jolanty Szczypińskiej, ten porządek potwierdził w piśmie do Sejmu minister ON Bogdan Klich:

Odpowiedź ministra obrony narodowej – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów –  na zapytanie nr 9562 

w sprawie godziny, o której w dniu 10 kwietnia 2010 r. nastąpił wylot rządowego samolotu TU-154M z lotniska Okęcie 

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając, z upoważnienia prezesa Rady Ministrów, na zapytanie pani poseł Jolanty Szczypińskiej w sprawie godziny, o której w dniu 10 kwietnia 2010 r. nastąpił wylot rządowego samolotu TU-154M z lotniska Okęcie (SPS-024-9562/11), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

   Wylot samolotu rządowego Tu-154M w dniu 10 kwietnia 2010 r. do Smoleńska został zaplanowany na podstawie pisma w sprawie zabezpieczenia przelotu samolotem specjalnym oficjalnej delegacji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i osób towarzyszących na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, przesłanego przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 9 marca 2010 r. (nr ZOOP-350-8-4-10). Planowane czasy startu były następujące:

   – Warszawa (start godz. 6.30 LT) – Smoleńsk,

   – Smoleńsk (start godz. 16.00 LT) – Warszawa.

   Zgodnie z kolejnym pismem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2010 r. (nr ZOOP-350-8-13-10) dokonano korekty godzin wylotu samolotu:

  – Warszawa (start godz. 7.00 LT) – Smoleńsk,

   – Smoleńsk (start godz. 18.00 LT) – Warszawa.

Faktycznie start samolotu z lotniska Warszawa-Okęcie do Smoleńska nastąpił o godz. 7.21 czasu lokalnego.

   Godzina wylotu samolotu rządowego Tu-154M w dniu 10 kwietnia 2010 r. została ustalona na podstawie informacji przekazanej przez koordynatora ruchu lotniczego (pełniącego dyżur na wieży kontroli lotów lotniska im. Chopina w Warszawie) do planisty informatora ruchu lotniczego w Biurze Odpraw Załóg 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. Informacja powyższa została zapisana w dzienniku przelotów i w systemie informatycznym BLUSZCZ.

   Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, pozostaję w przekonaniu, że uzna je Pan Marszałek za wystarczające.

 Z wyrazami szacunku i poważania

Minister Bogdan Klich

Warszawa, dnia 19 maja 2011 r.

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/0259692B

Tymczasem, podczas posiedzenia sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka odbytej 4.08.2010 roku:

http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/CE326E57AE873DB8C125778C00232154

w której oprócz posłów, brali udział:

– Szef Naczelnej Prokuratury Wojskowej Krzysztof Parulski

– Prokurator generalny Andrzej Seremet

– Szef Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie Ireneusz Szeląg

przedstawiony program uroczystości przez Szefa Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie Ireneusza Szeląga, wyglądał inaczej:

(…)

3 marca 2010 roku przedstawiciel Kancelarii Prezydenta, konkretnie dyrektor Zespołu Obsługi Prezydenta pan Janusz Strużyna zwrócił się do Komitetu Politycznego Rady Ministrów, Dowództwa Sił Powietrznych, Biura Ochrony Rządu, 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego o zabezpieczenie przelotu samolotem Tu-154 M na dzień 10 kwietnia na trasie Warszawa-Smoleńsk-Warszawa.

Start samolotu określono na godzinę 6.30. Jest to oczywiście dokument, którym realizowano przepisy zarówno porozumienia jak i instrukcji. Nie wskazano w tym dokumencie, trochę odbiegając od instrukcji, liczby osób, które miały być pasażerami samolotu.

9 marca dyrektor Zespołu Obsługi Prezydenta pan Janusz Strużyna dokonał korekty swojego pisma, wnosząc o dodatkowe, zapotrzebowując, mówiąc zgodnie z instrukcją, zabezpieczenie przelotu samolotu Jak-40. Dokument ten wysłano jeszcze tego samego dnia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

(…)

(…)

30 marca dyrektor Zespołu Obsługi Prezydenta pan Janusz Strużyna dokonał korekty pismaz dnia 9 marca, czyli tego zapotrzebowującego przelot, wskazując konieczność zmiany czasu wylotu samolotu z godziny 6.30 na godzinę 7.00. Dokument ten wysłano 30 marca do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dowództwa sił powietrznych, BOR i 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego, czyli zgodnie z zasadami porozumienia i instrukcji w sprawie lotów HEAD. 

(…)

Ta relacja I.Szeląga o godzinie startu Tu-154M, jest zgodna z danymi zawartymi w piśmie-odpowiedzi B.Klicha skierowanym do Sejmu.

W dalszej części swej wypowiedzi, I.Szeląg podał już inne, niezgodne z PROGRAMEM dane o czasie planowanych uroczystości:

(…)

Pierwszy ramowy program udziału pana prezydenta w uroczystościach na cmentarzu w dniu 10 kwietnia datowany jest na 19 marca, kolejne wersje datowane są na 26 marca i 1 kwietnia. We wszystkich tych wersjach przyjęto godzinę lądowania samolotu na godzinę 10.00 czasu moskiewskiego, a rozpoczęcie uroczystości na godzinę 11.00 czasu moskiewskiego.

(…)

Co tu  się nie zgadza?

Jeśli start samolotu przewidziano na godzinę 7.00 czasu polskiego a czas lądowania w Smoleńsku na godzinę 10.00 czasu moskiewskiego, to przy  2 godzinach różnicy czasów lokalnych  polskiego  moskiewskiego byłoby to na godzinę 8.00 czasu polskiego aczas lotu Tu-154M na trasie Warszawa – Smoleńsk byłby planowany na 1 godzinę, co jest niezgodne z realnym czasem lotu na tej trasie przy locie na FL330 jako 1.10 h i niezgodne z czasem planowanym w PROGRAMIE Uroczystości, gdzie podano czas lotu  1.30 h(10.30 c.m. – 2.00 h = 8.30 c.p., co przy czasie startu jako 7.00 c.p. daje czas lotu jako 1.30 h).

Poniżej wstawiam screen ze strony PR PR3    „Śniadanie w Trójce z 10 kwietnia 2010”

Zapis Śniadania w Trójce w trakcie katastrofy pod Smoleńskiem

https://www.polskieradio.pl/81/1047/Artykul/340146,Sniadanie-w-Trojce-z-10-kwietnia-2010

Pod podanym linkiem nie ma już poniżej przedstawionej prezentacji wydarzeń z 10.04.2010 roku podczas trwania tej audycji(usunięto) a kiedy jeszcze był dostępny zapis  wideo(taki jak we fragmencie przedstawiam niżej, to zablokowano audio).

Z odsłuchu, z  którego sporządziłem skrócony stenogram(skrócony, bo wtedy nie spodziewałem się takich manipulacji archiwaliami PR PR3 mogłyby być tak bezczelne).

https://m.salon24.pl/ab832a8fc0eb2330e0ee44d531bd998d,860,0,0,0.png

Zapis audycji Polskiego Radia PR1 w dniu 10.04.2010 roku, przedstawił w notce bloger Roman Misiewicz, na podstawie odsłuchu plików udostępnionych mu w siedzibie Polskiego Radia:

https://www.salon24.pl/u/xl4-pl/699415,tu-program-pierwszy-polskiego-radia-dzis-jest-sobota-10-kwietnia-2010-roku

oraz:

https://www.salon24.pl/u/xl4-pl/698677,usuniete-komunikaty-i-depesze-polskiego-radia-z-dnia-10-kwietnia-2010

Poniżej przedstawiam fragment informacji podawanej w PR PR1 z godziny 6:00, by porównać jej treść z informacjami podawanymi przez PR PR3 o tej samej godzinie czyli  o 6:00

 PR PR1                                                                           PR PR3

10-04-2010 godzina 6:00 „Wiadomości”:                   10-04-2010 godzina 06:00  

– pociąg z Pielgrzymami dotarł do Smoleńska           – pociąg z Pielgrzymami dotarł do Smoleńska                        

– uroczystości rozpoczną się o godzinie 9:00            – uroczystości w Katyniu rozpoczną się 

                                                                                         za 3 godziny 

Poniżej wstawiam link do mojej notki    „10.04.2010 – ANALIZA PORÓWNAWCZA ARCHIWALNYCH ZAPISÓW PR PR1 I PR3” , w której dokonałem   porównania informacji przekazywanych w tym dniu przez obie anteny: PR PR1 i PR PR3   

https://www.salon24.pl/u/stan35/787105,10-04-2010-analiza-porownawcza-archiwalnych-zapisow-pr-pr1-i-pr3

Informacje podawane w dniu 10.04.2010 roku w PR PR1 i PR3 a dotyczące godziny  rozpoczęcia uroczystości na Cmentarzu w Katyniu wskazują na godzinę 9.00 czasu polskiego czyli na 11.00 czasu moskiewskiego,

Tak twierdził szef Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie Ireneusz Szeląg:, na przywołanym wyżej posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka odbytej 4.08.2010 roku, ale było to niezgodne z PROGRAMEM  przedstawionym w książeczce, która była dostarczona uczestnikom Uroczystości i na poniższym screenie:

https://m.salon24.pl/c325e09360661aa8d05826c6edac1a7d,860,0,0,0.png

Jaka była przyczyna tych rozbieżności w podawanych czasach poszczególnych etapów PROGRAMU (czasu planowanego lądowania samolotu Tu-154M w Smoleńsku i czasu rozpoczęcia Uroczystości) w relacji szefa Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie Ireneusza Szeląga i w relacjach Polskiego Radia PR1 i PR3?

Jedynym logicznym wytłumaczeniem tych rozbieżności jest to, że  relacja szefa Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie Ireneusza Szeląga i  relacje Polskiego Radia PR1 i PR3 wyrażane były wg czasu zimowego, który w dniu 10.04.2010 roku był używany w Polsce i moskiewskiej strefie czasowej a czasy zawarte w PROGRAMIE Uroczystości podane były wg urzędowego czasu letniego.

Godzina rozpoczęcia Uroczystości jako  9.00 czasu zimowego UTC/GMT+1(11.00 UTC/GMT+3) to godzina 10.00 czasu urzędowego letniego  UTC/GMT+2(12.00 UTC/GMT+4)  i to  potwierdza zapis czasu tego  punktu programu zawarty w PROGRAMIE, wyrażony urzędowym czasem letnim.

Te manipulacje czasem lokalnym dokonywane przez organizatorów tych zbrodniczych wydarzeń były możliwe dlatego, że Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar , którego Prezes podlegał bezpośrednio premierowi Donaldowi Tuskowi, poprzez serwery czasu:

tempus1.gum.gov.pl

tempus2.gum.gov.pl

przekazywały instytucjom, mediom, operatorom telefonii komórkowej zmanipulowany czas lokalny(zimowy UTC/GMT+1 zamiast letniego  UTC/GMT+2).

Aby te manipulacje ukryć, w Rosji odpowiednik polskiego GUM postępował podobnie, podając poprzez serwery czas zimowy UTC/GMT+3 zamiast letniego UTC/GMT+4

Potwierdzeniem powyższego, są archiwalne zapisy wideo hiszpańskojęzycznej rosyjskiej telewizji Russia Today, która na pasku pokazywała czas GMT/UTC i czasy lokalne w różnych miejscach świata w tym w Moskwie(czas moskiewski zimowy GMT/UTC+3, był jeszcze używany 11.04.2010 roku i został zamieniony na urzędowy  letni GMT/UTC+4, dopiero w nocy z 11/12.04.2010 roku.

Anglojęzyczna Russia Today w dniach 10 i 11.04.2010 roku, usunęła z paska pokazywanie czasu na świecie i przywróciła dopiero w nocy z 11/12.04.20 roku.

Hiszpańskojęzyczna RT:

10.04.2010 – GMT

https://m.salon24.pl/8f9a83b13cd36f251096b51d6732bc25,860,0,0,0.png

10.04.2010 – GMT+1 Warszawa , Relacja „NA ŻYWO” w TVP Info

Screen:

https://m.salon24.pl/c1bbcabc21514ea77f6e5762b417b7f8,860,0,0,0.png

Hiszpańskojęzyczna RT:

10.04.2010 – GMT+3  Moskwa

https://m.salon24.pl/d8d6990e4b2a6061193960e5561d7cdc,860,0,0,0.png

11.04.2010 – Moskwa


Screen – 11.04.2010- czas GMT

https://m.salon24.pl/ce2b3252e3ce3e5d4e290c90b135c229,860,0,0,0.png

Screen – 11.04.2010- czas  GMT+3  Moskwa

https://m.salon24.pl/d2a1fc68487436a0bfa4e49f0d21487b,860,0,0,0.png

Screen – 12.04.2010- czas GMT

https://m.salon24.pl/6d6d68b05c83d5ade85444ef9eb16f61,860,0,0,0.png

Screen – 12.04.2010- czas GMT+2 CET

https://m.salon24.pl/05c438863fca26dadf1ca895285642ec,860,0,0,0.png

Screen – 12.04.2010- czas GMT+4  MSD Moskwa

https://m.salon24.pl/1380d2ebe3d2fd3c89d79f3e578fefea,860,0,0,0.png

Może Ci się również spodoba

3 komentarze

 1. E.B pisze:

  @35Stan

  Dobrze, że Pan to tu zamieścił, bo nie zginie.

  Zmieniłam kategorię na : 10 kwietnia.

  Można ją wprowadzić przy edycji tekstu, wciskając po prawej stronie: dokument, u góry. Wtedy pojawiają się kategorie.

 2. Anonim pisze:

  @E.B
  Tragedią jest to, że blokada w umysłach Polaków jest tak głęboka, iż nie mieści się w ich głowach to, że była to zbrodnia globalistów ery polityki resetu USA-Rosja i dlatego manipulacja czasem lokalnym była możliwa.

 3. E.B pisze:

  @35Stan

  Teraz widać to lepiej, niż wtedy.
  Ale trzeba było tej hecy z wyborami w USA, żeby zobaczyć, kto za tym stał.

Dodaj komentarz bez logowania się do PT oraz przedstaw się: