Przejdź do paska narzędzi

Zbliża się sierpień 01

Znowu rocznica …o1_08

Rocznica Powstania warszawskiego (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Największa operacja militarna Armii Krajowej.

A tymczasem, jak od niepamiętnych lat, w świątyni hazara arcykapłana i jego lewitów trwają dywagacje jak ma wyglądąć przepis na hazarski bigos na dzień 2020_08_01.

Bigos zapewne jest gotowy i dochodzi smaku w zamrażarce.

Nic się nie zmieni co do treści hazarskiej tezy , że walka o wolność i suwerenność polską głupotą jest.

Zmusza tylko teraz (po latach) niektórych hazarów do wzmożonego wysiłku jak uzasadnić „empatię” czerwonoarmistów na widok polskiej krwi płynącej prawobrzeżną Wisłą.

Nieludzkim jest zmuszanie hazarów do takiego corocznego wysiłku!-spurek to potwierdzi!

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz: