Przejdź do paska narzędzi

Co to jest LGBTQ+…?

Geneza obiektu/zjawiska:

Wypadki poprzedziła Karta Rodziny Przydenta A. Dudy oraz przypomniane przez niego zapisy konstytucyjne, co wzmogło wściekłość niektórych środowisk, czyli ludzi. Ludzi z bliżej nieokreślonego stowarzyszenia LGBTQ+7^2!

Zorganizowali oni prowokacyjną (w dniu Bożego Ciała) manifestację w odwecie do Karty Rodziny.

W dniu następnym poseł Żalek zechciał powiedzieć, że:

„LGBTQ+ to nie ludzie, a ideologia”

Konsekwencje:

Zdanie bardzo proste zawierające raptem pięć wyrazów/pojęć , logiczne i zrozumiałe dla każdego kto włada językiem polskim i rozumie logikę tegoż języka.

Okazało się, że polskojęzyczne media mają inną logikę i magma/pulpa/szambo narracyjne ruszyło ze wszystkich stron Polski i Świata, i zajęło strony wszystkich portali na kilka (a może kilkanaście) dni…?

Rozbiór logiczny pięciowyrazowgo zdania stał się pożywką dla tych, u których krocze zamieniło się miejscami z mózgiem-czyli ośrodkiem logicznego myślenia i postrzegania.

Dla nijakiej kolendy zdanie to to stanowi nieprzekraczalną granicę trudności rozumienia i wyprosiła raptem posła Żalka z programu.

Tejże osobniczce nie dziwię się (ten typ tak ma) , ale że wszystkie portale oblepione są analizą tych pięciu wyrazów (ich znaczeniem pojęciowym i logicznym) to budzi już wielkie zdziwienie.

Wszyscy (prawie wszyscy) zachodzą w głowę, czy logo LGBTQ+ to człowiek/ludzie, czy też nie.

A czy marksizm to ludzie?

A czy faszyzm to ludzie?

A czy neomarksizm to ludzie?

Idea, ideologia (zbiór idei) nie jest człowiekiem/ludźmi-a tak dotąd się wydawało.

Ludźmi są ci, którzy utożsamiają się z tą ideą/ideologią/programem i propagują ją.

Literki i znaczki w logo nie są ludżmi (przynajmniej nie byli do tej pory).

Summary:

Dlaczego nikt (prawie nikt) nie zastanawia się w tych dysputach rozbioru pieciowyrazowego zdania co to jest LGBTQ+?

Nikogo nie interesuje geneza tego ruchu/idei/programu?

A przecież idea ta nie spadła z nieba. Powstała w latach 30tych jako poroniony płód teorii krytycznej marksizmu.

Proletariat robotniczy nie spełnił marzeń , wymagań i pokładanych nadziei..

Trzeba było wynaleźć nowe zbrojne ramie, nowy proletariat i nową walkę klas.

Postawiono wówczas na demoralizację społeczeństw i walkę płci.

Zadaniem tej idei jest zatomizownie społeczeństwa, moralnej relatywizacji, moralnego ubezwłasnowolnienia, zpulpetyzowania’ społeczeństwa.

I tak jak powiedział jeden z twórców tej idei Munzenberg: „jak zlikwidujemy wszelkie wartości i życie stanie sie niemożliwym [pełnym smrodu] będziemy mogli narzucić dyktaturę proletariatu” (nowego?).

Twórców tej koncepcji było wielu, a pośród nich dewiant seksualny, psychopata Freud, który włożył „wielkie zasługi” dla programu LGBTQ+.

Tak więc rozważania n/t, czy LGBTQ+to ludzie, czy idea, czy ideologia, czy to program należy rozpocząć od źródła, które ma swój początek w chorych umysłach członków Szkoły Frankfurckiej. Szkoła nadal istnieje w różnych pkt. globu i ma ponoć powrócić na swoje stare miejsce z przed II w. św.

Animalizacja człowieka trwa i dynamizuje się.

Może Ci się również spodoba

1 Odpowiedź

Dodaj komentarz: