Przejdź do paska narzędzi

Mak

Bylem wczoraj na lace. Zobaczylem maki. Do glowy przyszla mysl o Monte Cassino. Przypomnialem sobie tekst piesni, onegdaj zakazanej. Cytuje dwa ostatnie wiersze trzeciej zwrotki:

Bo wolność krzyżami się mierzy –
Historia ten jeden ma błąd.

Podczas jednej z pielgrzymek do Polski Jan Pawel II powiedzial:
„….wolnosc jest tylko wowczas, gdy Narod tworzy jednosc, a lud w nim zyjacy czuje sie wlodarzem, a nie zas niewolnikiem garstki opetanych…”

Może Ci się również spodoba

6 komentarzy

 1. Tadeusz_K pisze:

  Garstka opętanych ujawnia swoje zaplecze, a jej działania dynamizują się.
  Znać, że diabeł ma coraz to mniej czasu jak stoi zapisane w Ap. św. Jana.
  Rok 2050 zbliża się szybkimi krokami.

 2. E.B pisze:

  @Colin

  Masz te swoje maki

  .

  A ten wiersz znasz?

  Przypowieść Jan Lechoń

  Żoł­nierz, któ­ry zo­sta­wił śla­dy swo­jej sto­py
  Na wszyst­kich nie­do­stęp­nych dro­gach Eu­ro­py,
  Szedł na­przód, gdy nie mo­gli naj­bar­dziej za­ja­dli,
  I wdzie­rał się na szczy­ty, z któ­rych inni spa­dli,

  Zdo­byw­szy wol­ność in­nym dłoń­mi skra­wio­ne­mi,
  Do­wie­dział się na­resz­cie, że sam nie ma zie­mi.
  I wte­dy któs ro­zum­ny, nie ro­zum­ny sza­łem,
  Po­wie­dział mu: „Od daw­na wszyst­ko to wie­dzia­łem,

  Wie­dzia­łem, że nikt two­ich ran ci nie od­wdzię­czy,
  Bo czym krew, co pły­nie, przy zło­cie, co brzę­czy,
  I ni­g­dy nikt nie li­czył le­żą­cych w mo­gi­le,
  Bo czym jest duch aniel­ski przy sza­tań­skiej sile?

  Jak żal mi, że ci oczy na­resz­cie otwar­to!
  I po­wiedz sam mi te­raz, czy to było war­to.”
  A żoł­nierz mil­czał chwi­lę i uj­rzał w tej chwi­li
  Tych wszyst­kich, któ­rzy le­gli w cu­dzo­ziem­skim gro­bie,

  Co mó­wi­li: „Wró­ci­my”, nie my­śląc o so­bie.
  I wi­dzi ja­kichś jeźdź­ców w tu­ma­nach ku­rza­wy,
  I sły­szy dźwięk ma­zur­ka i tłu­mu wo­ła­nie.
  Dą­brow­ski z zie­mi wło­skiej wra­ca do War­sza­wy.

  „Czy war­to…?” Od­po­wie­dział: „Ach! śmiesz­ne py­ta­nie”

  Zawsze kojarzy mi się ten wiersz z makami.

 3. Daani pisze:

  ALL
  Czy warto? Gdyby legionisci wiedzieli, jak III RP bedzie traktowac ich Synow, Corki I swietosci ,jakie zostawili dla tego muzeum, to by chyba nawet nie spluneli ma ten bal maskowy.
  https://www.salon24.pl/u/daani/1049228,walka-zwiazku-legionistow-polskich-z-prez-majchrowskim-trwa

 4. Daani pisze:

  All
  https://youtu.be/EDpKIb3eGk0
  Slowa tej piesni prawie autenyyczne

 5. Daani pisze:

  EB Dziekuje.To, co sie dzieje wokol Domu Im.JPilsudskiego, wlasnosci Zw.Legionistow Polskich, wola o pomste do nieba. Juz Bog zabral od nich na wieczna kontrole- komornika, ktory mial m zabrac czesc domu.I to tuz przed sama akcja.
  https://www.salon24.pl/u/daani/1050842,minister-kidn-glinski-lamie-prawo-rekwirowac-chce-muzeum-legionistow

Dodaj komentarz: