Przejdź do paska narzędzi

W obliczu poważnego kryzysu. Apel do Kościoła i świata

Dzięki blogerce z S24, @Beret w akcji, natrafiłam na ten apel, który bardzo koresponduje z naszymi ostatnimi notkami.

Ze względu na jego wagę, umieszczam go tu w całości za:

https://www.eng.pch24.pl/w-obliczu-powaznego-kryzysu–apel-do-kosciola-i-swiata,75850,i.html

Nie pozwólmy, aby pod pretekstem wirusa wymazane zostały wieki cywilizacji chrześcijańskiej, wprowadzając nienawistną, technologiczną tyranię, w której ludzie bezimienni i bez twarzy mogą decydować o losach świata, sprowadzając nas do wymiaru rzeczywistości wirtualnej – piszą duchowni, w tym hierarchowie, i świeccy występujący z powszechnym apelem zainspirowanym sytuacją na świecie.

Publikujemy całość apelu.

Veritas liberabit vos („Prawda was wyzwoli”) J 8, 32

W obliczu poważnego kryzysu, my, Duszpasterze Kościoła Katolickiego, na mocy udzielonego nam mandatu, uważamy za naszą świętą powinność skierowanie Apelu do naszych Współbraci w Episkopacie, do Kleru, Zakonników, świętego Narodu Bożego i do wszystkich ludzi dobrej woli. Nasz Apel został podpisany także przez intelektualistów, lekarzy, adwokatów, dziennikarzy i przedsiębiorców, którzy zgadzają się z jego treścią, i może być podpisany przez wszystkich, którzy zechcą się do niego przyłączyć.

Fakty wykazały, że pod pretekstem epidemii COVID-19 w wielu przypadkach zostały naruszone niezbywalne prawa obywateli przez ograniczanie w sposób nieproporcjonalny i nieuzasadniony ich podstawowej wolności, w tym również korzystania ze swobody kultu, wypowiedzi oraz przemieszczania się. Zdrowie publiczne nie powinno i nie może stać się usprawiedliwieniem dla deptania praw milionów osób na całym świecie, nie mówiąc już o zwolnieniu władz cywilnych z obowiązku podejmowania działań dyktowanych mądrością i mających na celu wspólne dobro; jest to tym prawdziwsze, im większe są wątpliwości rodzące się u wielu w odniesieniu do rzeczywistego ryzyka zakażenia, niebezpieczeństwa i odporności na wirus. Wiele światowej sławy autorytetów z dziedziny nauki i medycyny potwierdza, że alarm podniesiony przez media w związku z COVID-19 nie wydaje się w pełni uzasadniony.

Na podstawie oficjalnych danych dotyczących wpływu epidemii na liczbę zgonów mamy powody, by sądzić, że istnieją siły, które mają interes w wywoływaniu paniki wśród ludności wyłącznie celem trwałego narzucenia niedopuszczalnych form ograniczania wolności, kontroli osób i śledzenia ich ruchów. Te nieliberalne tryby narzucania są niepokojącym preludium do powstania Rządu Światowego wymykającego się spod wszelkiej kontroli.

Wierzymy też, że w niektórych sytuacjach przyjęte środki ograniczania, w tym zamknięcie działalności handlowej, spowodowały kryzys, który pociągnął na dno całe sektory gospodarki, sprzyjając ingerencji sił zewnętrznych i skutkując poważnymi konsekwencjami społecznymi i politycznymi. Te formy inżynierii społecznej muszą zostać powstrzymane przez tych, na których spoczywa odpowiedzialność rządowa, przez podjęcie środków mających na celu ochronę swoich obywateli, których reprezentują i w interesie których są wysoce zobowiązani do podejmowania działań. Powinniśmy także pomagać rodzinie, komórce społecznej, unikając nierozsądnego karania osób słabych i starszych przez zmuszanie ich do bolesnej izolacji od najbliższych. Kryminalizacja relacji osobistych i społecznych winna być ponadto uważana za niedopuszczalną część planu tych, którzy promują izolowanie jednostek, aby łatwiej je kontrolować i nimi manipulować.

Prosimy środowisko naukowe o czujność, aby terapie wykorzystywane w leczeniu COVID-19 były promowane uczciwie dla wspólnego dobra z dołożeniem wszelkich starań, dla zapobieżenia sytuacji, w której niegodziwe interesy mogłyby wpłynąć na decyzje rządzących i organów międzynarodowych. Nierozsądne jest potępianie środków zaradczych, które okazały się skuteczne i często niedrogie, tylko dlatego, by uprzywilejować formy leczenia lub szczepionki, które nie są równie dobre, lecz gwarantują firmom farmaceutycznym znacznie większe zyski, a tym samym zwiększają wydatki publicznej służby zdrowia. Przypominamy też, jako Duszpasterze, że przyjmowanie przez katolików szczepionek, w których stosowany jest materiał pochodzący od dzieci nienarodzonych poddanych aborcji, jest niedopuszczalne z moralnego punktu widzenia.

Zwracamy się również do Rządzących o zachowanie czujności, by uniknąć stosowania najbardziej rygorystycznych form kontroli ludności – czy to w postaci systemów śledzenia, czy też jakichkolwiek innych form namierzania lokalizacji. Walka z COVID-19, jakkolwiek poważna, nie może być pretekstem do tego, by wtórować niejasnym intencjom podmiotów ponadnarodowych, które mają w tym projekcie potężny interes handlowy i polityczny. W szczególności obywatelom należy zapewnić możliwość odrzucenia takich ograniczeń wolności osobistej, bez nakładania jakichkolwiek kar na osoby, które nie zamierzają skorzystać ze szczepionek, metod śledzenia i wszelkich innych środków o analogicznym charakterze. Warto przyjrzeć się również rażącej sprzeczności działań tych, którzy przez swą politykę dążą do drastycznego zmniejszenia liczby ludności, a jednocześnie przedstawiają się jako zbawiciele ludzkości, nie mając przy tym żadnych politycznych czy społecznych uprawnień. Na koniec, odpowiedzialność polityczna przedstawicieli ludu nie może być absolutnie oddana w ręce techników, którzy wręcz domagają się zwolnienia ich zodpowiedzialności karnej w formie, krótko mówiąc, niepokojącej.

Apelujemy gorąco do mediów o aktywne angażowanie się w prawidłowy przekaz informacyjny, który nie będzie karać odmiennych poglądów przez uciekanie się do form cenzury, co powszechnie ma miejsce w mediach społecznościowych, prasie i telewizji. Prawidłowy przekaz informacji wymaga zapewnienia miejsca tym, których głos odbiega od powszechnie przyjętej opinii, pozwalając obywatelom na świadomą ocenę rzeczywistości, wolną od silnego wpływu działań innych. Demokratyczna i uczciwa konfrontacja jest najlepszym antidotum na ryzyko narzucenia podstępnych form dyktatury, przypuszczalnie gorszych niż te, których w niedawnej przeszłości nasze społeczeństwo było świadkiem powstania i upadku.

Wreszcie, jako Duszpasterze, na których ciąży odpowiedzialność za Dzieci Chrystusa, przypominamy, że Kościół stanowczo domaga się swej autonomii w rządzeniu, w kulcie i w głoszeniu kazań. Owe autonomia i wolność to przyrodzone prawa, których Jezus Chrystus udzielił Kościołowi do realizacji jego celów. Z tego powodu, jako Duszpasterze, stanowczo domagamy się prawa do samodzielnego podejmowania decyzji w kwestii odprawiania Mszy Świętej i udzielania Sakramentów, podobnie jak żądamy pełnej autonomii w sprawach podlegających naszej bezpośredniej jurysdykcji, takich jak, tytułem przykładu, normy liturgiczne oraz sposoby sprawowania Komunii i Sakramentów. Niezależnie od powodów państwo nie ma prawa ingerować w suwerenność Kościoła. Współpraca Władzy Kościelnej, nigdy nie negowana, nie może być uwikłana przez władzę cywilną w jakiekolwiek formy zakazywania lub ograniczania kultu publicznego lub posługi kapłańskiej. Prawa Boga i wiernych są najwyższym prawem Kościoła, z którego on nie zamierza ani nie może zrezygnować. Prosimy o zniesienie ograniczeń w sprawowaniu funkcji publicznych.

Prosimy osoby dobrej woli, aby nie rezygnowały ze spoczywającego na nich obowiązku współpracy na rzecz wspólnego dobra – każdego wedle swego stanu i możliwości oraz w duchu braterskiego miłosierdzia. Współpraca ta, pożądana przez Kościół, nie może jednak oddalić się od poszanowania Prawa naturalnego ani od zapewnienia jednostkom wolności. Ciążące na obywatelach obowiązki cywilne wiążą się z uznaniem ich praw przez państwo.

Wszyscy jesteśmy wezwani do oceny obecnych faktów zgodnie z nauką głoszoną przez Ewangelię. Wymaga to dokonania wyboru: albo z Chrystusem, albo przeciwko Chrystusowi. Nie pozwólmy dać się onieśmielić czy zastraszyć przez kogoś, kto wmawia nam, że jesteśmy mniejszością: Dobro jest powszechniejsze i potężniejsze niż to, w co świat chce, byśmy uwierzyli. Walczymy z niewidzialnym wrogiem, który rozdziela obywateli, separuje dzieci od rodziców, wnuki od dziadków, wiernych od ich duszpasterzy, uczniów od nauczycieli, klientów od sprzedawców. Nie pozwólmy, aby pod pretekstem wirusa zostały wymazane wieki cywilizacji chrześcijańskiej, wprowadzając nienawistną technologiczną tyranię, w której ludzie bezimienni i bez twarzy mogą decydować o losach świata, sprowadzając nas do wymiaru rzeczywistości wirtualnej. Jeśli to jest plan, do którego zamierzają nas skłonić możni tej ziemi, niechaj wiedzą, że Jezus Chrystus, Król i Pan Historii, obiecał, że „bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16, 18).

Powierzamy Rządzących oraz wszystkich tych, którzy rządzą losami narodów, Wszechmogącemu Bogu, aby ich oświecał i prowadził w tych momentach wielkiego kryzysu. Niech pamiętają, że tak jak Pan będzie sądził nas, Duszpasterzy, za powierzone nam stado, tak będzie sądził Rządzących za lud, którego mają obowiązek bronić i nim rządzić.

Módlmy się z wiarą do Pana, aby chronił Kościół i świat. Niech Najświętsza Dziewica, Wspomożycielka Chrześcijan, zmiażdży głowę starodawnego Węża i zniweczy plany dzieci żyjących w ciemności.

8 maj 2020

Matki Bożej Różańcowej w Pompejach

Sygnatariuszami Apelu są duchowni, pisarze, dziennikarze, lekarze, naukowcy z całego świata.

Apel można podpisać tu:

http://veritasliberabitvos.info/podpisz-odwolanie/

Jak widać coraz więcej osób na świecie jest zaniepokojonych drogą jaką zamierzają nas poprowadzić zdemoralizowane elity.

Może Ci się również spodoba

97 komentarzy

 1. Tadeusz_K pisze:

  @E.B
  Mam wątpliwości do wartości tejże treści.
  Tylachna tych kościołów namnożyło się nam ostatnio wraz z kościołem Syna Jutrzenki….że ho_ho, a nawet więcej.
  ….?????
  Racjonalizm i wyciąganie logicznych wniosków z zaistniałych zdarzeń jest podstawą.
  No, chyba, że zdarzenia są wirtualne, a wszyscy ogłupieli..
  A są?

 2. Danusia pisze:

  Cenzura?;),),)

 3. E.B pisze:

  @Tadeusz

  Możesz to objaśnić szerzej?

 4. Tadeusz_K pisze:

  @E.B
  …szerzej…”
  .
  Wirus został zaprojektowany tak, aby łatwo, szeroko i skutecznie zbierał swoje żniwo.
  I jak widać zbiera, zaprojektowane zadanie spełnia -czyżby to tylko wirtual?
  Kośba wirusowa trwa, to są fakty..
  Nie wiadomo kiedy „kośba” się skończy i czy wogóle się skończy.
  Wirus żył już będzie swoim życiem i będzie mutował.
  Podejmowanie prób ograniczenia pola dla jego działania jest logiczne-chyba?
  -Czyli co?
  „Puścić lejce” i niechaj „rydwan” mknie swobodnie?
  Taką propozycję widzę w tym apelu.
  A nawet widzę pomoc (zamierzoną?-niezamierzoną?) dla projektodawców aktualnej sytuacji.
  Zgadzam się z tym, że projektodawcom wirusa chodziło o wprowadzenie takiego właśnie chaosu, ale jakoś trzeba próbować zapobiec jego planom.
  Przypominają mnie się tu słowa Willi Münzenberga:
  zorganizować intelektualistów i wykorzystać ich w taki sposób, by z zachodniej cywilizacji zrobili odrażający smród. Tylko wtedy, kiedy już zepsują wszystkie jej wartości i uczynią życie niemożliwym, będziemy mogli narzucić dyktaturę proletariatu.

  .
  Nasz polski rząd nie jest uczestnikiem tego diabelskiego projektu.
  Stosuje tylko racjonalne środki w zapobieganiu rozprzestrzeniania się zarazy, tego projektu.

 5. Tadeusz_K pisze:

  @Danka
  Co się tak zacięłaś z tą cenzurą.
  Niby gdzie „łona”?- tu u nas?
  pzdrw.

 6. Danusia pisze:

  Sprawdz w spamie,ok?

 7. Tadeusz_K pisze:

  Przy okazji:
  Jedne grupy w Polsce mówią:
  -rzad działa zbyt ostro,
  -inni, że niedostatecznie.
  A POKO najlepiej-zawłaszczyło całą przestrzeń absurdu i gaworzy, ze:
  **rząd działa za ostro i niedostatecznie” – poddać go pod TS.
  Czyli dwa w jednym (A+A’= cały Kosmos)-super logika..

 8. Tadeusz_K pisze:

  @Danka
  Sprawdziłem.
  Nie znalazłem tam Ciebie.
  Jest tam tylko Amerykanin.
  Nie widniejesz także w oczekujących.
  Zmień Danusia breloczek, kup laptopa.
  🙂

 9. Tadeusz_K pisze:

  Oglądam piękny spektakl-polowanie dwóch jastrzębi myszołowów.
  Wygląda, że to rodzinka-on i ona.
  Odbywa się to dwa razy dziennie.
  Wczoraj na jej terenie próbował polować trzeci.
  Nawiązała się walka powietrzna o rewir-fantastyczne widowisko.

 10. Daani pisze:

  Czyli tym,o czym pisze interesuje sie tu jakis oddelegowany od Gowina.

 11. Daani pisze:

  Czyli -przechwytuja w locie,ho ,ho;) Teraz ten link”sie” zamiescil 11:38
  A moze, Ted,wylaczasz aparature na noc?

 12. Danka pisze:

  All
  „Namierzenia lokalizacji…”;);) l Wystarczy ,ze ma komorke.Ja k wylaczy sie legalizacje, to pojawia sie opcja emergency,ze I tak Google co do metra ma legalizacje,w razie gdyby ktos „,zapomnial, gdzie sie podziewa”;) Z jakiej epoki ci autorzy sie wzieli? Duzo racji ,ale bez przesady.Unikac autolbusow- tylko w maskach,skupisk, .myc rece do lokci po powrocie do domu,
  m.yc owoce I warzywa wrzatkiem, nie konsumowac fast food na ulicy czy w autobusie.W kosciolach nie robic tlumu, komunia sw. do reki ,zlikwidowac miejsca z woda swiecona- siedlisko bakterii.A biz nes przywrocic- maseczki obowiazkowe.

 13. Danka pisze:

  Korekta :Jak wylaczy sie lokalizacje -mialo byc.

 14. Danka pisze:

  Najgorsze jest to jedzenie ma ulicy lub w autobusie.Slyszalam, ze ktos tak zalapal coronawirusa z take away, bo restauracje I bary pozamykane,tylko na wynos dzialaja.

 15. Tadeusz_K pisze:

  Ted,wylaczasz aparature na noc?#
  @Danka
  A juści, że tak-zamykam na łańcuch z zaszyfrowaną kłódką.
  🙂
  Podejrzewam, że używasz mobilnego internetu.
  A tu nad Europą trwają burze.
  Wyslałaś posta w chmurę (internetową) i znać, że akurat piorun go ustrzelił.
  Albo….albo strugi deszczu go rozpuściły bo był z cukru.
  🙂
  A ja se nie boje, ja se mam światłowóda’…..ooo!.
  A może rozważysz zmianę operatora tego mobilnego internetu?

 16. Tadeusz_K pisze:

  @Danka
  Najgorsze jest to jedzenie ma ulicy lub w autobusie#
  A to nienapasione żarłoki.!!
  W toalecie też żrą?

 17. Tadeusz_K pisze:

  @Danka
  Nic, niczego i nkogo nie myć.
  Eskimosi nie myją się i se’ żyją.
  Co to znowu za wynalazek i nakaz/zalecenie myć cokokolwiek.
  Rząd je gupi.
  Roczna warstwa brudu to bardzo dobra ochrona przed wirusem-pancerz wręcz..

 18. E.B pisze:

  @Danka

  Ja pokasowałam komentarze, które się powtarzały i uwolniłam ze spamu ten istotny.
  Tadeusz nie ma z tym nic wspólnego :). Ani ludzie od Gowina :)).

 19. E.B pisze:

  @Tadeusz

  Ja tego tak nie odczytałam.
  Oczywiście, że izolacja i różne środki ostrożności są potrzebne.
  Ale ta pandemia została wywołana sztucznie i w określonym celu, żeby pod jej płaszczykiem narzucić wystraszonym ludziom różne metody kontroli nad populacją i wprowadzić rząd światowy.
  I o tym głównie piszą i taka jest myśl przewodnia tego apelu. Tak to oceniam.

 20. Tadeusz_K pisze:

  @E.B
  Ale ta pandemia została wywołana sztucznie i w określonym celu,#
  -Oczywiście.
  Sama wiesz, że pod Twoim pierszym, jeszcze pierwszym wpisie w tej materii takie zdanie i wątpliwości wyraziłem.
  Dzisiaj jest już pewne, że jest tak jak na wstępie tego komentarza.
  Nie oznacza to jednak, że rząd nie powinien przeciwdziałać-robi co może!.
  Skutki braku przeciwdziałania widzimy przecież na obrazkach z USA, Hiszpanii, Włoch, Wlk. Bryt., Francji.
  Czego jeszcze nam potrzeba?-no, czego?
  Ubolewam nad ograniczeniem uczestnictwa w praktykach religijnych.
  W ostatniej niedzieli niesamowicie zmarzlem stojąc w wietrze na dworze przed kościołem-było tylko 26 miejsc..
  Nie przewidziałem, że potrzebny był ubiór zimowy.
  Jutro będę mądrzejszy.
  W myśl tej petycji działał właśnie wczoraj w W-wie ((wspomagany konfederacyjom)) facio, sobowtór owsiaka z irokezem na łbie pod pseudonimem Tołajno-on prezydentem subito!

 21. Daani pisze:

  EB.Powtarzaly sie, bo sie nie dalo ich zamiescic.A ja do skutku.Co by nie napisac: najpierw zaistniala przyczyna / brak zapisu/,a powtarzajace sie komentarze usunelas przed ich zapisaniem,zostawiajac ten wlasciwy.A ktory to?
  J.Kaczmarski”Epitafium dla Wlodzimierza Wysockiego”
  „/…./ Cenzor z dziewiatego rzedu;Nie! W tej firmie to nie moze wcale pojsc! I pojalem, co chca ze mna zrobic tu….” l;)
  Dobra,ok.WybronilasTadeusza.

 22. Danka pisze:

  TK Prorok ,chlopiec z Rosji o znaku Bestii -666

  *

  (Danusia-poprawiłem bo warto-TK)

 23. Tadeusz_K pisze:

  @Danka
  I jak, TK?#
  *
  Oszołom.
  Wolę szum brzozy, czarnej brzozy.

 24. E.B pisze:

  @Danka

  .

  Co tam robią chłopaki z Konfy?

 25. E.B pisze:

  @Tadeusz

  W walce z wirusem na pewno trzeba znaleźć jakiś złoty środek.
  A jest też inne niebezpieczeństwo i o tym właśnie jest w tym apelu.

 26. Daani pisze:

  17:14
  Przeciez G.Braun mowi o tym ,co tu zamieszczamy.Ma on zaslugi na forum Sejmu ,jesli chodzi o wstrzymanie instalacji G5.

 27. Daani pisze:

  EB 17:12
  Dzieki.Odeszli niemal w tym samym wieku.Wolodia prawdopodobnie nie naturalna smiercia.Oficjalnie zapil sie az do zawalu.
  Wysocki nie wzorowal sie na nikim, czlowiek o wolnej duszy ,wskazywal na patologie systemu, uwielbiany przez mlodych, stale popularny podobno.Genialne:
  Oblawa/ Ochota na wolkow/

 28. Daani pisze:

  Wow! Mistrzu sluchamy:
  https://youtu.be/lkPQPT-IURw

 29. Daani pisze:

  EB 17:40
  Dzialo sie.
  https://youtu.be/G4YLgApzOaI

 30. Anonim pisze:

  Dana,
  Wg. info z netu 11.05.2020 w 7 miastach startuje 5G.

 31. Daani pisze:

  15:49
  „W tej formie” , a nie w firmie mialo byc.

 32. Danka pisze:

  Anonim Podaj cos blizej, w jakich miastach?

 33. E.B pisze:

  @Danka

  Dr Krajski mówi o tym samym:

  .

 34. E.B pisze:

  @Danka

  Uważam, że to prowokacja. Choć problemy oczywiście są.
  Co tam robią chłopaki z Konfy?

  .

 35. Daani pisze:

  EB Wido canoe jest duzo problemow, o ktorych malo wiemy.Ktos dal I
  M sie wypowiedziec w tvp, w RM / tu mimo kiwania ojcow przez PIS trwa bezkrytyczna lanserka I kandydata Dudy, a zablokowa ie calkowite prawego,lojalnego kandydata prof…Miroslawa Piotrowskiego ,ex- EP,wieletniego felietonisty z PE dla RM. To ska dal.Wskazywal na POPIS owe gry, ukrywane.Teraz moze to PIS drogo kosztowac, a ra czej narod.

 36. Daani pisze:

  Jak wysokie dotacje dostaje WSKSi.M z Unii Europejskiej?

 37. Danka pisze:

  https://oko.press/214-238-441-zl-na-dziela-o-rydzyka
  Ostatnio ok
  4 MLn na szkolenia sedziow.

 38. Tadeusz_K pisze:

  @Danka
  trwa bezkrytyczna lanserka I kandydata Dudy,#
  /
  Piotrowski to dopiero lansik i komunalista..

 39. Tadeusz_K pisze:

  @E.B
  Co tam robią chłopaki z Konfy?#- 9 maja 2020 o 17:14
  /
  Realizują zalecenie (a raczej zlecenie) Moskwy.

 40. Daani pisze:

  Tadeusz Kto Cie tak urobil?
  Piotrowski to diament, a cyrografy z krypto-marksistami koncza sie dramatycznie.

 41. Daani pisze:

  Tadeusz
  Spolki SP PISowski sklad,sprowadzaja Wegiel z Rosji.Czyje to zalecenia?

  Gornikom polskim grozi glod i ruina. Co tam pod ziemia robi I skad sie wzial coronawirus?!

 42. Danka pisze:

  PIS znowu sciaga Ukraincow na roboty sezonowe.Kwarantanna bedzie ich obowiazywala I test?
  A maseczki? W Radomiu mnostwo ich w tym w DPS.

 43. Danka pisze:

  Najmniej wirusa I zero zmarlych w swoj.lubuskim.porownajmy obie te mapy:
  https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Województwo_lubuskie

 44. Tadeusz_K pisze:

  @Danka
  #Tadeusz Kto Cie tak urobil?#
  Myślę, że tyczy to właśnie Ciebie.
  Ja mieszkam tu, w Polsce codziennie i na codzień..

 45. Daani pisze:

  TK
  Adam Mickiewicz I Henryk Senkiewicz tea nie mieszkali w Polsce.Za to Go.mulka I yrankiewicz jak najbardziej.
  Piszesz teraz jak politruk.Ja mysle samodzielnie I to ja inspiruje czesto.Kto rozkrecil to forum? Wiatr tu wial.
  ..
  Slask.Patrzac na te mapy powyzej ,mozna miec wrazenie podmiany populacji.I nic naukowcy I studenci? Slepota?

 46. Tadeusz_K pisze:

  @Danka
  Piszesz teraz jak politruk.#
  /
  Ostro jedziesz.
  /
  #Ja mysle samodzielnie#
  -samodzielnie?, czy linkami?

 47. Daani pisze:

  EB Strona z podpisami
  Pod apelem.

  404PAGE NOT FOUND

  The page requested couldn’t be found. This could be a spelling error in the URL or a removed page.

  VERITAS LIBERABIT VOS © 2020

 48. Daani pisze:

  EB To jest wojna.
  A kandydat Duda sklada kwiatki na Slasku z okazji rocznica Powstania Slaskiego.
  A sytuacje tam ktos mon itoruje?!

 49. Tadeusz_K pisze:

  @Danka
  *
  Rozpoczynasz od:
  .
  #trwa bezkrytyczna lanserka I kandydata Dudy#-10:44.
  .
  -i twierdzisz, że myślisz samodzielnie.
  .
  Kalkujesz 1:1 narrację targowicy, dokładnie kalkujesz.
  Epidemia trwa, sprawy państwa nie mogą stać w miejscu, PAD na stanowisku i nikt nie zwolnił go z obowiązków, których nawet przybyło.
  Czyli jak?- powinien się zamknąć w kasie pancernej bo jest kandydatem i epidemia szaleje?
  Wtedy targowica miałaby ubaw i składała by nazajutrz wniosek o TS dla PAD (argumentów znalazłaby cały wór, a nawet więcej-bo nic innego nie potrafi).
  A pamiętasz lanserkę Nameter_Smoleńską jak z taborami (samoloty, pociągi, tiry z krzesłami) jeździła przez rok po Polsce na tzw wyjazdowe sesje nie_rządu w czasie kampanii komorowskiego?
  -Było to łokej wedle targowicy.
  Lanser Piotrowski:
  Podczas debaty „trzykrotnie głosował na PAD”, aż się wreszcie rozeźlił i wzion’ sprawy w swoje rynce’, karmiąc nas komunałami podczas tejże debaty.
  Polska nie ma czasu na eksperymenty i testowanie przygodnych kandydatów z chciejstwem na stanowisko prezydenta, nie ma czasu!

  Podpisał: urobiony politruk

 50. Danka pisze:

  TK Mocno urobiony ,bo nie doczytal,ze zarzut stawiam ojcom prowadzacym z audycji Aktualnosci Dnia z RM.
  Odpocznij.I nie bredz o Targowicy.

 51. Danka pisze:

  TK Linki przytaczam ma potwierdzenie mojego samodzielnego myslenia I wnioskow.Taka to kolejnosc.Urobiony ktos jest wyrzucaniem najmocniejszych tresciowo linkow do spamu.
  Cos sie tak wzmozyl na tego „politruka”? Stol I nozyce?

 52. Danka pisze:

  TK Cytujesz cwierc zdania I budujesz swoje tezy o mojejTargowicy.
  Koncz Wasc, wstydu oszczedz!

 53. Daani pisze:

  TadeuszK
  Oto moja piesn.
  Ps.A ten Twoj kandydat, co porabial w Unii Wolnosci I jeszcze to zatail w swoim politycznym CV?!
  UW to Soros I NWO!

  https://youtu.be/Tbh-CCK1YW0

 54. Tadeusz_K pisze:

  @Danka
  Jak spoglądam na tych kandydatów to przypominają mnie się czasy politycznej działalności -mojego ulubionego aktora i kabarecisty- Rewińskiego.
  Postanowił on zakpić z polskiego parlamentaryzmu jak równię z „samodzielnie myślących”. Utworzył Partię Piwa, i osiągnął dobry wynik potwierdzając swoją niewypowiedzianą tezę.. Taki sam wynik by osiągnął, gdy swoją partię nazwałby Baranie Łby.
  Dzisiaj mamy powtórkę tej tezy Rewińskiego w 70% , a nawet 80% składu tych kabarecistów, ale już to nie ten rozmiar, nie ten format co Rewiński.
  Mówisz Piotrowski…
  A kto on zacz?
  Jakiego jego zaplecze?-że samodzielny i rozeźlony?.
  Załóżmy, ze wygra bez zaplecza politycznego.
  Wcześniej czy później musi się do kogoś przylepić-najbliżej jak widać będzie mu do peło.
  Nawet junta/dyktatura potrzebuje zaplecza choćby w postaci armat i karabinów maszynowych.

  „nie doczytal,ze zarzut stawiam ojcom prowadzacym”, że:
  „tu mimo kiwania ojcow przez PIS trwa bezkrytyczna lanserka I kandydata Dudy, a zablokowa ie calkowite prawego,lojalnego kandydata prof…Miroslawa Piotrowskiego ,ex- EP,wieletniego felietonisty z PE dla RM. To ska dal.”

  *
  Zarzut zdefiniowny przez Ciebie.
  Czytam to od przodu do tyłu i od tyłu do przodu, niestety- na jedno mi wychodzi.
  Czyżby moja ręka to nie moja ręka.?

 55. Daani pisze:

  TK Czytac warto umiec ze zrozumieniem.Jak byk jest tam o RM.Co jaCi poradze? Czyja reka?

 56. Daani pisze:

  Postaw pytanie o glowe lepiej idz o reke.Zobacz, jak macias, mistrzu:

  Tadeusz_K

   10 maja 2020 o 16:42

  @Danka
  *
  Rozpoczynasz od:
  .
  #trwa bezkrytyczna lanserka I kandydata Dudy#-10:44.
  .
  -i twierdzisz, że myślisz samodzielnie.
  .
  Kalkujesz 1:1 narrację targowicy, dokładnie kalkujesz.
  Epidemia trwa, sprawy państwa nie mogą stać w miejscu, ”
  To Ty rozpoczales wzorem Czekisty od cwiartki zdania,wyrwanej ze srodka .;)

 57. Daani pisze:

  Nie przeceniaj z tym 1:1

 58. Daani pisze:

  Kazanie ks.Piotra Skargi?A ornat I oltarz?

 59. Danka pisze:

  Nawet nazwa partii Ci sie pozajaczkowala: nie Partia Piwa, ale weszli do Sejmu jako Polska Partia Przyjaciol Piwa.
  Byl u nich slynny anysemita Leszek Bubel.

 60. Tadeusz_K pisze:

  W socjologii można się doczytać takich dwóch udowodnionych tez:
  1. tłum jest głupszy od najgłupszego w tłumie,
  2.jeśli w grupie idiotów znajdzie się mądry to nigdy nie zostanie on wybrany na przywódcę, a wybrany zostanie największy idiota.
  System wyborczy sprzyja akurat tym tezom.
  Należałoby wreszcie zmienić przynajmniej wartości tych progów wyborczych i podnieść do ok. 15%.
  Nie musielibyśmy wtedy oglądać tylu oszołomów na tej biednej scenie politycznej i uniknęlibyśm torsji zwrotnych..
  czekista

 61. Daani pisze:

  Wow! Spuentowales jak czekista czekiscie!

 62. Tadeusz_K pisze:

  @Daani
  #Nawet nazwa partii Ci sie pozajaczkowala:#
  -Zgoda-poprawiam Baranie Łby na Łby Ośle.
  pozajączkowany

 63. Tadeusz_K pisze:

  #Wow! Spuentowales jak czekista czekiscie!#
  Czy to jest wynik samodzielnego myślenia?
  🙂
  czekista

 64. E.B pisze:

  @Danka

  To też nasza pieśń, tzn. PT:

  .

 65. Tadeusz_K pisze:

  @Danka
  A teraz Danusiu matematycznie dla relaksu podsumuje komenty.
  .
  W polityce (jak również tu w niektórych Twoich schematach myślowych) możemy udowodnić, że 2+2=5.
  Trudniej jest udowodnić (a nawet niemożliwe) ,że 2+2=4.
  .
  Zaczynamy:
  Teza: 2+2=5

  Dowód:
  0=0 – bezdyskusyjnie
  16-12-4=0=20-15-5=0
  czyli
  16-12-4=20-15-5 bezdyskusyjnie
  .
  wspólny czynnik przed nawias
  4(4-3-1)=5(4-3-1) bezdyskusyjnie
  powtórzę
  4(4-3-1)=5(4-3-1)/(4-3-1) dzielimy równanie przez wspólny czynnik
  4×1=5×1

  i wychodzi prawda polityczna, że:
  4=5
  ale
  2+2=4
  czyli;
  2+2=5 cnd
  czekista
  🙂
  Pozdrawiam

 66. Danusia pisze:

  Niech bedzie.Nie podskocze teraz panie psorze od rachunkow.Wywieszam biala flage.
  Jednak TK spiewajacego Konfederatow sobie nie wyobrazam.Chociaz „spiewac kazdy moze,troche lepiej…”

 67. E.B pisze:

  @Tadeusz

  Błąd, bo:

  najpierw trzeba wykonać działania w nawiasach a potem dopiero podzielić.
  A podzielić się nie da, bo pamiętaj cholero, nie dziel przez zero :).

 68. Tadeusz_K pisze:

  @E.B
  -Tak- niedopuszczalna operacja..
  Dokładnie tak jak targowica buduje narracje , że winę za nieprzeprowadzenie wybrów ponosi PiS-dzieli równanie przez zero kopertofila.
  Oraz: Sasin pod TS za przedwczesne przygotowanie wyborów-wrzeszczy targowica.
  Załóżmy, że kopertofil zwolniłby ustawę po dwóch (no niech będzie trzech) tygodniach.
  Sasin dopiero wtedy uruchamia całą logistykę wyborczą.
  -Nie zdąży.
  A wtedy by się naprawdę działo-istotnie kryminał.

 69. Tadeusz_K pisze:

  @Danka
  Dzięki za obrazek -podoba mi się.
  Lubię piesowate.
  🙂
  Nie wiem z jakich powodów nie chcesz zastosować eleganckiej i prostej procedury wklejania obrazów, którą podałem Ci dwukrotnie.
  Ale skoro tak musi być to:
  linki do obrazków, które przyjmuje nasz edytor muszą się kończyć rozszerzeniem jpg; lub png; lub gif.
  W wierszu linku nie może być napisane nic innego po w/w rozszerzeniach.
  Tak więc jeśli wklejasz taki link to widzisz, że za rozszerzeniem (tu gif) występuje „go to…etc” (idź do..).
  A jeśli to widzisz, to skasuj (przed opublikowaniem) wszystko to co występuje po tym rozszerzeniu „gif”

  No i będzie elegancki obrazek bez śmieci.
  /
  A może przemycasz reklamę jakiegoś portalu? -glitter-graphics.com?-co?

 70. Danka pisze:

  TK Jest tam opcja
  Na faceebooka I po probach ta pasuje tu.Wchodzi obrazek.
  Z tymi „przemyc eniami”, to nie kalaj sztuki
  zboczeniami zawodowymi chyba.,sorry.

 71. Danusia pisze:

  TK Wg zyczenia,spoko.

 72. E.B pisze:

  @Danka

  Fajne obrazki wklejasz. Podoba mi się to :)).

 73. Daani pisze:

  EB
  To tez z glitter- graphics. Com
  Trafilam naten portal dawno temu,jak jeszcze .mozna bylo wstawic w koment.na s24 emoticons.Ucieszylam sie ,ze tutaj to daje sie zam.ieszczac takze.Instrukcja Tadka nie wszedzie d,aje sie zaStosowac,nie Daje sie CZESTO wkleic foto.Cos porobili z tymi li nkami w ramach ,Acta2.
  TK twierdzi,zeby nie podawac linku skad to jest.Trzeba podac, bo to nie moje dzielo.

 74. Daani pisze:

  TK Czyjas praca nad animacja, czyjs portal prowadzony stale, to nie sa „smieci”.To prawa autorskie I jesli zaznaczaja, zeby podawac zrodlo- podaje I tak nalezy zrobic.

 75. Daani pisze:

  TK Ta „elegancka I prosta procedura”haha to
  zwykle piractwo w sieci.

  Chyba juz zrozumiales „z jakiego powodu / ja/ nie chce zastosowac tej eleganckiej i prostej procedure.”cyt.z TK

 76. Czekista zajączkowany do Daani pisze:

  @Daani
  #TK Czyjas praca nad animacja, czyjs portal prowadzony stale, to nie sa „smieci”.To prawa autorskie I jesli zaznaczaja, zeby podawac zrodlo- podaje I tak nalezy zrobic.
  12.05.2020 o 01:25_12.05.2020 o 01:32#
  .
  Danusia nie rób bigosu wedle receptury komororuskiego.
  Obrazy zwykle są w statusie publiczne, a jeśli mają ograniczenia autorskie to wskaż autora.
  Autor jest właścicielem praw, a nie portal.
  Autor określa warunki.
  Jeśli chcesz być Danusia korekt to pod obrazkiem (po spacji za rozszerzeniem pliku) wskaż logo/godło autora/jego dane, a nie portalu-potrafisz?.
  I nie strasz, nie strasz i nie udowadniaj, że 2+2=5.
  Miałem zamiar zignorować te Twoje uwagi, ale widzę, że szpilujesz i że baletnicy przeszkadza rąbek od spódnicy.
  Irytują mnie dowody, że 2+2=5 lub= 6, lub =20!
  A to dla mnie jak czerwona płachta na byka, tak jak cała ta absurdalna i nielogiczna narracja polskiej targowicy z konfą mikkego, brauna z doczepionym ogonkiem Piotrowskim.
  Pozdrawiam niezmiennie i serdecznie-czekista

 77. Czekista zajączkowany do Daani pisze:

  @Daani
  Co oznaczają śmieci w języku informatycznym?
  A no wszystko to z czego niegdyś komoruski gotował bigos dla Obamy.
  urobiony czekista.

 78. Danka pisze:

  TK 8:56
  Zalezy od regulaminu tamtego portalu,czyje sa prawa autorskie, bo autorzy podaja nicki.

 79. Daani pisze:

  Czekista 09:30
  Wszystko ok?

 80. Daani pisze:

  Czekista pozajaczkowany 08:56
  Bigots to mu serwuje zonka Anna.

 81. E.B pisze:

  Na kanale NTV czytają ten apel:

  .

 82. Daani pisze:

  Czekista zajaczkowany
  No,zajac
  dobrze, juz dobrze…

  http://www.glitter-graphics.com

 83. E.B pisze:

  Czytają też w kościołach:

  .

 84. Danka pisze:

  EB Ale w gadki- rabatki wciagnelam czekiste zajaczkowatego;) Sam sobie nadal ten kryptonim I nie chce sie od niego uwolnic.Dziwne zjawisko psychologiczne.Rety! Zeby podpisujac sie, czasami sie nie pomylil,zyrujac kredyt.SKOK Wolomi to pestka.
  Czytaja wszedzie, a co robia konkretnie.Naciski na wladze o pozwanie hin jak w Stanch?

 85. Danka pisze:

  Ps.Nie poprawiac tych hin, to zmylka.

 86. Danka pisze:

  18:51 Anonim
  Dobrze! Mozna dobrac tam wieksza czcionke:)

 87. Daani pisze:

  00:51 Do EB dwa ostatnie zdania.

 88. E.B pisze:

  Raczej nie będziemy brać udziału w tej międzynarodowej zawierusze.
  Dobrze będzie, jeśli wystarczy nam odwagi, żeby się obronić przed skutkami tego co nam szykują.
  Ale już ulegliśmy 5G.
  Jeśli ulegniemy w sprawie szczepionek to będzie bunt.

  PS

  Robin prosił, o przekazanie pozdrowień. Podobno już zrozumiał, co chciałaś Mu powiedzieć.

Dodaj komentarz: