Przejdź do paska narzędzi

Grupa Bilderberg

Od kiedy powstały banki pożyczające pieniądze rządom i państwom, ich właściciele spotykali się, żeby uzgadniać działania pozwalające bogacić się bankierom, poprzez manipulację ekonomią państw, na których żerowali. Spotkania te były utrzymywane w tajemnicy, bo to dawało większe możliwości wzbogacania się i zniewalania ludzi. Tak spotykali się Rothschildowie i Rockefellerowie uzgadniając wraz z innymi klanami bankierskimi wspólne działania.

Ale u źródeł powstania Grupy Bilderberg leży przede wszystkim wielka polityka i interesy mocarstwa, „nad którym nigdy nie zachodzi słońce”, czyli Wielkiej Brytanii i Anglosasów.

Historia Grupy zaczęła się ponad 100 lat temu od Cecila Rhodesa, jednego z ówcześnie najbogatszych ludzi w Wlk. Brytanii, który we współpracy z Nathanem Rothschildem zdobył ogromny majątek na wydobyciu i handlu diamentami w Afryce Południowej.

Był główną osobą budującą afrykańską część Brytyjskiego Imperium skutecznie przejmując niemalże całą jej wschodnią połowę. Był też założycielem państwa Rodezja i premierem Afryki Południowej.

Jego ambicje nie zatrzymały się na budowie kolonialnej Afryki. Marzeniem było światowe imperium, pod kontrolą świata zachodniego reprezentowanego przez Wielką Brytanię i resztę anglosaskiego świata. W swojej ostatniej woli poświęcił cały swój majątek na stworzenie tajnego stowarzyszenia mającego urzeczywistnić ten cel.

W lutym 1891 roku spotkali się w Londynie trzej panowie: Cecil Rhodes, William T.Stead, dziennikarz należący do ruchu Teozoficznego i Reginald Baliot Brett, znany jako Lord Esher, przyjaciel i powiernik królowej Wiktorii VII i króla Jerzego V. Ci mężczyźni zorganizowali tajne stowarzyszenie, które przez ponad 100 lat było największą siłą formułującą kierunki i działania Imperium Brytyjskiego i jego polityki zagranicznej.

Plan organizacji wymagał stworzenia wewnętrznego kręgu “Stowarzyszenie Wybranych” (ang. “The Society of the Elect”), oraz zewnętrznego kręgu, znanego jako “Stowarzyszenie Pomocników”. Wewnątrz stowarzyszenia władza miała być realizowana przez lidera i “Radę Trzech”. Liderem miał być Rhodes, a do rady mieli należeć Stead, Brett i Alfred Milner, który po śmierci Rhodesa w 1902 roku przejął przewodniczenie organizacji.

Przez okres prawie 60 lat, stowarzyszenie było różnie nazywane. Przez pierwszą dekadę mówiło się o “Tajnym stowarzyszeniu Cecila Rhodesa” albo “marzenie Cecila Rhodesa”. W drugiej i trzeciej dekadzie działanie grupy było znane pod nazwą “Przedszkole Milnera” i jako “Grupa Okrągłego Stołu”. Od 1920 grupa miała kilka nazw…”grupa Timesa”, “grupa Rhodesa”, “grupa Chatham House”,”grupa Wszystkich dusz” i “koteria z Cliveden” (ang. “Cliveden set”).

Rhodes zostawił po sobie siedem testamentów, w pięciu z nich mówił o tajnym stowarzyszeniu, którego celem miało być :

„Rozszerzenie brytyjskich rządów na całym świecie, doskonalenie systemu emigracji z Wielkiej Brytanii i kolonizacji przez brytyjskich subiektów we wszystkich krajach, gdzie środki do życia są możliwe do osiągnięcia w dziedzinie energii, pracy i przedsiębiorczości. . . ostateczne odzyskanie Stanów Zjednoczonych Ameryki jako integralnej część Imperium Brytyjskiego, konsolidacja całego Imperium, inauguracja systemu Kolonialnego przedstawicielstwa w Imperialnym Parlamencie, który może mieć moc do spajania rozdzielonych członków Imperium i wreszcie powstanie tak wielkiej potęgi, aby dalsze tworzenie wojen było niemożliwe i aby promować dobro ludzkości.”

Oficjalne organizacje stworzone lub kontrolowane przez Grupę:

1. Stowarzyszenie do badań parapsychologicznych

2. Gazety: The Times, The Observer

3. Grupy Okrągłego Stołu – podstawa kontroli brytyjskiego imperium

4. Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych / obecnie CHATMAN HAUSE

5. Rada Stosunków Zagranicznych CFR w USA, powstała w 1921 roku jako część Królewskiego Instytutu

6. Fabiański socjalizm wraz z Brytyjską Partią Pracy i Londyńską Szkołą Ekonomiczną

7. Instytut Stosunków Rejonu Pacyfiku

8. Liga Narodów

9. Organizacja Narodów Zjednoczonych

Organizacja prowadzona przez Milnera, który stał się jedną z najważniejszych osób w rządzie Wlk.Brytanii,  przejęła potężną kontrolę nad bankami i rozlokowała w nich swoich ludzi. Jej koncepcje przeniknęły do tej wpływowej grupy społecznej. Nawet jeśli niektóre z nich istniały w świadomości rządzących to poprzez aktywność Grupy Milnera zostały finalnie ukierunkowane. 

Plan Grupy Milnera stworzenia globalnego mocarstwa spotkał się z interesami finansistów dążących do stworzenia światowego systemu kontroli finansowej będącego w prywatnych rękach, który będzie w stanie zdominować każdy naród na Ziemi. 

Ten system miał być kontrolowany w feudalny sposób poprzez banki centralne działające wspólnie, poprzez tajne porozumienia przedkładane na częstych prywatnych spotkaniach i konferencjach. Wierzchołkiem systemu miał być Bank Rozrachunków Międzynarodowych BIS w Bazylei , prywatny bank będący w posiadaniu i kontrolowany przez światowe banki centralne, które same w sobie były prywatnymi korporacjami.

Plan polityczny tej Grupy zakładał przekształcenie Imperium Brytyjskiego we Wspólnotę Narodów, a następnie w stworzenie globalnego mocarstwa.

Lionel Curtis, pisarz, członek Grupy, który zaproponował to już w 1911 roku wierzył, że jeśli Imperium Brytyjskie umrze w odpowiedni sposób, poprzez rozprzestrzenianie wolności, braterstwa i sprawiedliwości, to narodzi się na nowo w wyższej formie w społeczności światowej. „Umrzyj a narodzisz się na nowo”.

W latach 1910 – 1912 podróżował po dominiach i Indiach organizując „Grupy Okrągłego Stołu”, elity krajów podległych Koronie Brytyjskiej, przygotowujące kraj do przejęcia samodzielnej władzy. Za tą samodzielną władzą kryły się jednak nieformalne wpływy brytyjskie.

W 1915 roku Grupy Okrągłego Stołu istniały już w 7 państwach  Anglii, RPA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Indiach i w Stanach Zjednoczonych.

W 1919 roku Curtis został głównym założycielem Królewskiego Instytut Spraw Międzynarodowych (obecnie Chatham Hause), którego odnogami stały się własnie Grupy Okrągłego Stołu. W Stanach Zjednoczonych od 1921 roku nazywa się ona Instytutem Spraw Międzynarodowych CFR.

Działalność Chatman Hause wspierana była przez grupy finansistów, m.in. JP Morgan i Rockefellerów.

Po śmierci Milnera w 1925 roku Curtis zostaje liderem Grupy aż do śmierci w roku 1955.

Jego koncepcja stworzenia Federalnego Rządu Światowego wyznacza cele i działania jej członków.

Pomysł ten realizuje się po I wojnie światowej jako Liga Narodów, przekształcona po II wojnie w Organizację Narodów Zjednoczonych.

Grupa miała pośredni wpływ na wybuch I wojny światowej. Celem tego było pokonanie Rosji i wprowadzenie tam swoich wpływów i ustanowienie Rządu Światowego (Ligii Narodów).

Grupa Milnera współpracowała ściśle ze Stowarzyszeniem Fabiańskim, brytyjskim ruchem socjalistycznym pod kontrolą Korony, którego celem jest realizacja zasad socjalizmu poprzez stopniowy i reformistyczny ruch, a nie poprzez rewolucyjne środki jak to miało miejsce w Rosji. 

Socjalizm Fabiański ma dokładnie te same cele co socjalizm marksistowski/komunizm, jednak droga ustanowienia tej utopii jest obliczona na dekady powolnych zmian społecznych oraz wyrabianie akceptacji społecznej dla tych zmian. Dzisiaj cały świat zachodni jest pod wpływem tej idei i tego Stowarzyszenia.

Grupa Milnera odegrała też ważną rolę w II wojnie światowej, wspierając rozbudowę militarną Niemiec, jako przeciwwagę dla Francji i Rosji.

Nie była ona rozproszona po różnych agencjach związanych z wielką wojną, ale była skoncentrowana w czterech lub pięciu głównych agendach rządowych. Wśród nich były: (1) Badania i Wywiad Departamentu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, (2) ambasada brytyjska w Waszyngtonie, (3) Ministerstwo Informacji i (4) agencje zajmujące się aktywizacją ekonomiczną i odbudową gospodarczą.

Przez okres międzywojenny i zacieśnianie więzi pomiędzy Wielką Brytanią i amerykańskimi elitami punkt ciężkości w ekspansji polityki Imperialnej Wielkiej Brytanii został przeniesiony na USA. Elity brytyjskie i amerykańskie scalone przez nieformalne więzi (m.in. stypendia Rhodesa funkcjonujące do dnia dzisiejszego) postanowiły wspólnie kontynuować ekspansję Imperium mając za cel wspólne marzenie – Rząd Światowy a wraz z nim Nowy Porządek Świata.

Narzędziem miał być monopol bankowy, podporządkowujący sobie finanse państw. Jego centrum to Bank Rozrachunków Międzynarodowych BIS w Bazylei.

U genezy powołania Grupy Bilderberg , czołowych ludzi finansów i polityki, leżała potrzeba zintegrowania współpracy Grup Okrągłego Stołu, przerodzonych w prawdziwe oligarchie państw zrzeszonych we Wspólnocie Brytyjskiej, ale też koncepcja utworzenia Unii Europejskiej, powstała już w 1918 roku.

Organizatorem pierwszego spotkania i kolejnych do roku 1960, był Józef Retinger, z pochodzenia Polak, doradca rządu londyńskiego, tajemnicza postać, mająca powiązania z wywiadami różnych państw, a na pewno agent brytyjski i rosyjski, „kuzynek diabła”, jak o nim mówiono. Razem z  belgijskim księciem Bernhardem of Lippe-Biesterfeld, mężem holenderskiej królowej Juliany, byłym belgijskim premierem Paulem van Zeeland i prezesem Unilevera Paulem Rijkensem doprowadzili do spotkania elit Europy Zachodniej i Ameryki w hotelu de Bilderberg w Oosterbeek w Holandii w 1954 roku. Od nazwy hotelu przyjęto nazywać tę grupę Klubem Bilderberg.

Od tamtej pory spotkania hotelowe w różnych miejscach Europy i Ameryki stały się coroczną tradycją. 

Kraj goszczący i sponsorzy finansowi zobowiązani są do wynajęcia całego hotelu na okres 4 dni do dyspozycji Grupy Bilderberg. Wśród członków grupy są szefowie wielkich firm i miliarderzy, więc finansowy aspekt przedsięwzięcia nie stwarza problemów. Aktualny format spotkań Grupy Bilderberg to 120–150 osób,do których dojeżdżają sporadycznie mniej lub bardziej ważni goście. Pierwszym przewodniczącym Grupy Bilderberg był wyżej wspomniany książę Bernhard of Lippe-Biesterfield, po nim na przemian brytyjscy i niemieccy politycy. W 1999 r. przewodniczącym został urodzony w Budapeszcie Belg, baron Étienne Davignon. W 2012 r. po raz pierwszy przewodniczącym został Francuz, książę Henri de La Croix de Castries, były prezes francuskiego ubezpieczeniowego giganta: koncernu AXA.

Grupa Bilderberg pełni rolę nadrzędną nad innymi organizacjami.

Członkowie tej Grupy przenikają inne światowe gremia, jak Komisja Trójstronna, Rada Stosunków Międzynarodowych CFR , Bank Światowy, FED, Goldman Sachs, Departament Obrony USA, CIA i inne.

Chociaż spotkania Klubu Bilderberg mają charakter niejawny, to jednak informacje na temat ich konferencji stopniowo przedostają się do wiadomości publicznej. Wielką pracę dziennikarską wykonali w tej sprawie nieżyjący już Jim Tucker i hiszpański dziennikarz Daniel Estulin, który wydał książkę na ten temat, dostępną już w Polsce pt. „Prawdziwa historia Klubu Bilderberg”.

Poniżej wywiad z Danielem Estulinem na temat Grupy Bilderberg:

Elity Klubu Bilderberg ustalają na swoich spotkaniach przyszłe losy świata, w tym również Polski, która weszła w orbitę ich zainteresowań już w 1985 roku.

W tym to roku jak podał The Washington Post, David Rockefeller i Henry Kissinger, główni członkowie Grupy Bilderberg spotkali się z Michaiłem Gorbaczowem, głową ZSRR, na którym to spotkaniu umówiono się, że w zamian za pomoc finansową dla ZSRR i przede wszystkim Polski, muszą zostać zorganizowane w Polsce wolne wybory do władz krajowych z zarezerwowanymi z góry 30% miejsc w sejmie dla dotychczas rządzącej partii PZPR, i kolejnymi 30% miejsc dla ZSL. Od tego momentu w Polsce rozpoczęto organizowanie pod kontrolą bezpieki prywatnych firm dla kontroli przyszłego handlu i finansów. Miała miejsce słynna reforma Wilczka i zaczęto dogadywać się z Solidarnością.

A więc przemiany i upadek komunistycznego bloku były teatrem dla mas, do którego scenariusz napisali członkowie Grupy Bilderberg. [Bilderberg Diary, Jim Tucker, 2005, American Free Press, str 9-10, 60]

W 1989 roku naciski Grupy spowodowały obalenie rządów Margaret Tatcher, jak to określano, za blokowanie ekspansji Unii Europejskiej.

Grupa odpowiedzialna jest za stworzenie Unii Europejskiej (w planach od 1955 roku) i jej waluty Euro, co potwierdził w 2010 roku przewodniczący Grupy Bilderberg, Etienne Davignon.

Z początkiem lat 90-tych uruchomiła jeden z najważniejszych projektów tj. walkę z Globalnym Ociepleniem. 

Polityka ta została wzmocniona przez kolejne konferencje w Rio de Janeiro w 1991 roku i globalne dokumenty Kartę Ziemi i Agenda21.

Grupa Bilderberg działa w taki sposób, że szare eminencje, powiązane z Grupą podejmują w krajach narodowych decyzje warte miliardy, jeśli nie biliony dolarów bez wiedzy obywateli, poza transparentnymi, demokratycznymi ramami funkcjonowania państw, o których ciągle słyszymy w mediach. 

Polska w ostatnich dziesięcioleciach przeszła przemiany zaprojektowane przez Grupę, z czego nie tylko ludzie na ulicy nie zdają sobie sprawy ale nawet większość polityków.

Do ECFR w Polsce, podległego Klubowi Bilderberg, należą m.in. Leszek Balcerowicz, Jan Krzyszto Bielecki, Henryka Bochniarz, jerzy Buzek, Aleksander Kwaśniewski, Radosław Sikorski, Rafał Trzaskowski.

ECFR działa przy Fundacji im.Stefana Batorego, w tym samym budynku w Warszawie przy ul.Sapieżyńskiej 10a.

Do Fundacji im. Stefana Batorego inaczej Instytutu Społeczeństwa Otwartego Georga Sorosa należą m.in.: Bogdan Borusewicz, Andrzej Olechowski, Jan Krzysztof Bielecki, byli też. ks.bp.Pieronek, Bronisław Geremek, Leszek Kołakowski, ks.Józef Tischner.

Do Komisji Trójstronnej z Polski należą m.in: Andrzej Olechowski, Janusz Palikot, Marek Belka, o. Maciej Zięba.

Osiągnięcie globalnego mocarstwa ma nastąpić poprzez budowę trzech bloków kontynentalnych państw narodowych: Europy, Ameryki i Azji-Pacyfik.

Skonsolidowane bloki krajów narodowych mają być następnie połączone w jeden rząd światowy pod Organizacją Narodów Zjednoczonych. Banki i międzynarodowe konglomeraty mają wchłonąć wszystkie małe i średnie firmy na świecie. W ramach rządu światowego ma działać globalna armia pod dowództwem ONZ, ma być jedna globalna waluta, globalne podatki, globalny organ sądowy, a rząd światowy ma kontrolować produkcję żywności.

Jeden globalny rząd, jedna globalna armia, jedna ekonomia, jedna waluta, jeden system redystrybucji dóbr, jeden system prawny, jeden system religijny i ostatecznie jeden władca nad światem.

Plany długoterminowe Grupy Bilderberg sięgają roku 2050.

Grupa ma pod sobą wiele organizacji we wszystkich krajach i grup eksperckich, które opracowują dla niej plany i strategie na przyszłość.

W 2005 roku stworzyli dokument „Globalne trendy strategiczne 2007- 2035” wydany w 2007 roku przez Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii

Są też oficjalne dokumenty opracowane dla ONZ.

Według tych dokumentów ludzkość w szybkim tempie przeżyje wielkie zmiany.

Wielka Globalna Transformacja.

1. do 2025 roku ma być wprowadzony internet rzeczy. Czipy początkowo wszczepiane do różnych urządzeń, które będzie można śledzić przez satelity, mają być potem wszczepiane do ludzi.

2. do 2025 roku ma być wprowadzony program Smart Grid. Każde urządzenie techniczne będzie miało nadajnik, taki router internetowy, co pozwoli na kontrolowanie urządzeń przez internet. Ale też będą podsłuchiwać przez te urządzenia.

3. do 2025 roku ma być wdrożony projekt NBIC, projekt genetycznej modyfikacji ludzi. Implanty wszczepiane do mózgu, dzielenie osobowości ludzi z robotami. Komunikacja mózg-mózg, między ludźmi a także między ludźmi i zwierzętami została już osiągnięta w laboratoriach.

4. projekt Avatar – transformacja ludzkiej jaźni do maszyn.

5. ciekawostka – raport Fundacji Rockefellera mówi o wdrożeniu tych planów podczas pandemii, przy ograniczeniu praw obywatelskich ze względu na zagrożenie zdrowotne.

6. do 2035 roku pełna autonomia robotów i maszyn.

7. do 2020 roku pełna kontrola klimatu na świecie.

8. do 2050 roku Klub Rzymski chce zmodyfikować chrześcijaństwo i podporządkować go naturze. Połączenie wszystkich religii w jedną, globalną religię.

9. budowa nowej kultury przez zniszczenie kultur narodowych. Promocja homoseksualizmu, pedofilii, minimalizacja języka. Dehumanizacja poprzez promocję kanibalizmu, nekrofilii, bestialstwa. Podporządkowanie człowieka naturze. Kryzys depopulacyjny całego świata. Promocja samobójstwa i eutanazji.

10. światowa rewolucja technologiczna ONZ. Obniżenie dwutlenku węgla o 80 %, wzrost cen energii.

11. zniszczenie dolara, wprowadzenie globalnej waluty, otwarcie rynku globalnego.

12. 2025 rok – globalny rząd i tworzenie zaawansowanych technologicznie państw-miast. Małe grupy elit żyjące w miastach i masy żyjące w biedzie. Walka z buntującą się klasą średnią.

13. podbój Eurazji i wojna Rosja – Chiny. Teatr wojenny na Pacyfiku do 2050 roku. Walka USA z Chinami.

Wszystko to jest zawarte w oficjalnych dokumentach Chatham Hause, ONZ, OBWE, Szkoły Frankfurckiej.

Plan ma być wprowadzany przy pomocy oddolnego ruchu obywateli, którzy mają chcieć globalizacji. Są scenariusze stopniowego wprowadzenia zmian i poprzez wojnę.

Wykład na ten temat można odsłuchać tu:

Polacy o Grupie Bilderberg:

Od wielu lat podczas spotkań Grupy, jak przekazywał dziennikarz Jim Tucker, stwierdzano jasno, że rząd światowy może być stworzony tylko podczas gdy opinia publiczna śpi i nie podejmuje żadnej debaty na ten temat. Grupa Bilderberg nie może wygrać bitwy na idee za pomocą demokratycznych środków. Stąd istnieje powolna indoktrynacja obywateli wszystkich państw narodowych na świecie do odrzucania “nacjonalizmu” identyfikowanego jako pozytywny stosunek do własnego kraju, historii, tradycji, tożsamości itd na rzecz nowego świata wyłaniającego się wraz z postępem globalizacji i zmianami kulturalnymi, obyczajowymi, ekonomicznymi itd. Wszelkie słowa krytyki tego kierunku są atakowane jako “faszyzm” mimo, że monolityczny rząd światowy połączony ze światem finansjery i korporacji z definicji nazywany jest faszyzmem. Metodologia Grupy w tym względzie przypomina działalność mafii, o której twierdzono przez kilkadziesiąt lat, że nie istnieje. Przejmuje ona i korumpuje krajowych polityków, sądy, lokalnych oligarchów i przede wszystkim media, które mają trzymać język za zębami lub atakować temat w ramach stereotypu „teorii spiskowych”. 

To czego dziś potrzeba to prawdziwej, otwartej debaty w mediach i rządach krajowych na temat działania tej Grupy, możliwości zniszczenia państw narodowych i zaistnienia rządu światowego oraz odpowiedzialności karnej za poza demokratyczne działania członków Grupy. Niestety, mimo realności całej tej problematyki, póki co, cisza.

http://www.prisonplanet.pl/polityka/co_powinienes_wiedziec_o,p11589205

http://www.prisonplanet.pl/polityka/anglo_amerykaski,p392142023

Może Ci się również spodoba

52 komentarze

 1. Danka pisze:

  EB Wazne, ale warto starac sie o skrotowa opinie.
  https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Józef_Retinger
  Byl Zydem,dziadek przechrzta.

 2. Tadeusz_K pisze:

  @E.B
  Bardzo dobre opracowanie.
  Udało Ci się -to bardzo obszerne i skomplikowane zagadnieneie- przedstawić syntetycznie.
  Koroną i mózgiem tej rozgałęzionej organizacji, tak poziomo jak i w pionie, są Iluminati.
  I niechaj ktoś sobie mówi, że jego ręka, to nie jego ręka.
  Zmarly ich szef D. Rockefeller zachwycał się tą strukturą i jej sprawnością.
  Pozioma różnorodność sprawia wrażenie niezależności organizacji oraz to, że cały Świat oczekuje tych ohydnych, antyludzkich działań.
  Jest to realizacja neomarksistowskiej zasady:
  „wasze działania mają byc tak prowadzone, aby ich cel nie był rozpoznany przez społeczeństwa.”
  Mało kto zwraca uwagę na to, że pewne działania/zdarzenia występują w różnych pkt. Globu zsynchronizowane czasowo i wedle tego samego scenariusza. A to jednoznacznie świadczy o jednym i tym samym centrum kierowania.

  .

 3. Tadeusz_K pisze:

  Ad.9.
  „Promocja homoseksualizmu, pedofilii”
  .
  Ot przykład z chwili ostatniej jak działają nośne „humanitarne” hasła.
  Biedroń: „umówiliśmy się na równość”-powiada onże podczas debaty.
  Równość to piękne hasło, nic mu do zarzucenia.
  Pytanie tylko jaka i w czym ta równość ma być?
  Żaba także może mieć pretensje (i depresje z tegoż tytułu) do ptaka o to, że nie ma skrzydeł – no i co z tego ma wynikać?
  Czy świat ptaka należy zrównać ze światem żaby?-odciąć mu humanitarnie skrzydła?
  Adopcja dzieci przez homoseksualistów- a po co?
  Chyba po to, aby kształcić rzesze nowych homoseksualistów u których jeszcze genetycznie hormony działają prawidłowo-skrzywić je na etapie, gdy dziecko nie przekroczyło jeszcze 4 lat życia (takie osiągnięcie Freuda).

 4. Danka pisze:

  TK Ta uzurpatorska zgraja powinna byc mocno przeswietlana przez wolny swiat,a co mamy? Zoneczke aferzysty w rzadzie swiatowym?I co z ta afera?!Co z pos zkodowanymi?RM juz dostalo n a te inf.knebel?
  Mimo fatalnej ort.autora warto to dokladnie przeczytac:
  http://ruch-obywatelski.com/nwo/co-powinienes-wiedziec-o-grupie-bilderberg-i-polskich-politykach-bioracych-udzial-w-jej-spotkaniach/

 5. Danka pisze:

  TK To jest tez na podst.prisonplanet napisane.

  „/…/Są to oczywiście jedynie niektóre z planowanych katastrof przygotowanych na nadchodzące dekady tego co w kręgach globalistów nazywane jest Wielką Transformacją. Więcej na ten temat można przeczytać w artykułach „Globalne trendy strategiczne 2007-2035. Witamy w koszmarze przyszłości” oraz „Globalne Trendy Strategiczne 2011-2040″. Katastrofy te mają na celu wprowadzenie dekad chaosu z których wyłoni się nowy świat, na zgliszczach państw narodowych i obecnej kultury, etyki i religii. “Nie można zrobić omleta bez tłuczenia jaj” swojego czasu stwierdził w kontekście tych zmian David Rockefeller.

  Elity mają nadzieję obronić się przed skutkami chaosu za pomocą, najnowszych technologii i prywatnych armii określając realizację swoich celów do roku 2050. Po upadku państw narodowych chcą ustanowić na bardzo krótki czas Rząd Światowy by ostatecznie pozostawić na ziemi kilka hiperzaawansowanych miast-państw na nowo zaludniających zdepopulowany świat.

  NA KONIEC

  Na świecie jak również w Polsce istnieje przekonanie, iż prywatna Grupa Bilderberg nie jest żadnym problemem i funkcjonuje tak samo jak inne grupy i stowarzyszenia. Nie ma więc problemu dla premierów i prezydentów by wysyłać swoich przedstawicieli na takie spotkania./…/

  W 2010 roku były Sekretarz Generalny NATO i członek Grupy Bilderberg Willy Claes przyznał, że przybyli na konferencje politycy maja pełny mandat i zdolność podejmowania wiążących decyzji politycznych w zakresie swoich kompetencji i robią to!

  Umówione na spotkaniach sprawy wdrażane są następnie na gruncie krajowym.

  Od wielu lat spotkań Grupy jak przekazywał dziennikarz Jim Tucker, stwierdzano jasno, że rząd światowy może być stworzony tylko podczas gdy opinia publiczna śpi i nie podejmuje żadnej debaty na ten temat. Grupa Bilderberg nie może wygrać bitwy na idee za pomocą demokratycznych środków. Stąd istnieje powolna indoktrynacja obywateli wszystkich państw narodowych na świecie do odrzucania “nacjonalizmu” identyfikowanego jako pozytywny stosunek do własnego kraju, historii, tradycji, tożsamości itd na rzecz nowego świata wyłaniającego się wraz z postępem globalizacji i zmianami kulturalnymi, obyczajowymi, ekonomicznymi itd. Wszelkie słowa krytyki tego kierunku są atakowane jako “faszyzm” mimo, że monolityczny rząd światowy połączony ze światem finansjery i korporacji z definicji nazywany jest faszyzmem. Metodologia Grupy w tym względzie przypomina działalność mafii, o której twierdzono przez kilkadziesiąt lat, że nie istnieje. Przejmuje ona i korumpuje krajowych polityków, sądy, lokalnych oligarchów i przede wszystkim media, które mają trzymać język za zębami lub atakować temat w ramach stereotypu „teorii spiskowych”. Nie ma żadnego rządu światowego, nie ma żadnej Grupy Bilderberg, a nawet jak jest no to co? można sparafrazować media głównego nurtu co jakiś czas piszące w temacie.

  To czego dziś potrzeba to prawdziwej, otwartej debaty w mediach i rządach krajowych na temat działania tej Grupy, możliwości zniszczenia państw narodowych i zaistnienia rządu światowego oraz odpowiedzialności karnej za pozademokratyczne działania członków Grupy. Niestety, mimo realności całej tej problematyki, poki co, cisza.”
  O.M.Zieba to bliski wspolpracownik posla Gowina.
  Dal mu czesc kasy na wse / Krakow I zasiada tam w Radzie PatronaCkiej uczelni z podobnymi figurami.

 6. Daani pisze:

  All
  Rozdzial:Kadra
  Daleko tego Bilderberga nie trzeb a szukac….
  https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wyższa_Szkoła_Europejska_im._ks._Józefa_Tischnera_w_Krakowie

 7. E.B pisze:

  @Danka, Tadeusz

  Dzięki za to uzupełnienie.

  Jestem przerażona. Nie przypuszczałam, że to idzie aż tak daleko.
  Trzeba nam o tym pisać i informować ludzi. Będą jeszcze dalsze notki, aż temat rozgryzę do końca.

 8. Daani pisze:

  EB Jak najbardziej.Niestety,wazne,by na koniec sie nie zakrztusic z wrazenia.
  Ps.Czy ten link z 15:00 sir otwiera o kadra Wyzszej Szkoly Europejsikiej Gowina?

  Co do Polski to oni przyjeli jakas specjalna strategie dlugoterminowa,oparta na podmienianiu znaczen I praw do wlasnosci tradycji, idei,rozpulchniania od srodka bastionow I’m wrogich za pomoca ludzi z tych bastionow,w roli pozytecznych,ktorzy nie chca jatrzyc,szukaja wspolnoty itp pierdoly.

 9. Tadeusz_K pisze:

  @Daani
  Zamiast linku wolę żywe słowo.
  *
  A to co piszesz w między innymi w 14-53 to tzw. mój determinizm z konieczności, który stanowi wypełnienie pism, a szczególnie Ap. sw. Jana (a szczególnie poczynając od rozdz. 13) . Gdy zostaniemy opieczętowani, to wiedzmy, że czas dotychczasowych upodobań dobiega końca.Od 2050 może to potrwać nie dłuzej (a raczej krócej) niźli 100 lat. Po tym okresie wszystko dokładnie zmieni się.Zmieni się cała Ziemia, ale nie w myśl oczekiwań Illuminatów..
  Konstruktorzy Novus Ordo Seclorum studiują pilnie pisma i starają się o krok wyprzedzić czas.
  (Czy nie śmieszne jest to, że studiuje sie pisma, które się jednoczesnie deprecjonuje i ośmiesza?.
  *
  Determinizm z konieczności:
  co toto jest?-to coś szerszego niźli znane socjologiczne pojęcie alienacji.
  Podstawowe parametry:
  -indolencja,
  -brak czasu na myślenie lub ociężałośc umysłowa,
  -myślenie kategorią dzisiaj, tu i teraz,
  -egoizm z całą rzeszą jego przymiotników i dookresleń,
  -można dodać wiele innych podobnych własciwości.
  I tu podkreślam -jak zawsze-Pan Bóg nie ma z tym nic wspólnego-to wolna wola człowieka.
  I o tym wie diabeł Illuminatów i naczelny szef tej organizacji..
  *
  I tak jak mówi @E.B;
  „Trzeba nam o tym pisać i informować ludzi. Będą jeszcze dalsze notki, aż temat rozgryzę do końca.”
  Temat ten tkwi na PT od paru lat we fragmentach, ale ten ostatni wpis ożywia ten żywotny problem.
  -Dzieki @E.B.

 10. Fatamorgan pisze:

  Brawo Pani Ewo!

  Zebranie i zestawienie wybranych informacji w tej formie wyborne.
  Na co Pani jednak czeka i czego oczekuje?
  Cudu?
  Publikowac!
  Tekst „samonosnie” na inne nie trafi!
  🙂

 11. E.B pisze:

  Witam, Fatamorganie 🙂

  Dziękuję bardzo. Cieszę się, że się Pan odezwał i że się spodobało.

  Nie wiem, czy opublikować to na S24. Tam się zajmują czym innym.
  Ale może, pomyślę.

 12. Daani pisze:

  EB Chyba trafilysmy na ten sam artykul,tylko ja zacytowalam inne fragmenty,ale koniec jest taki sam.To”moje ” odkrycie to zapewne „kopiuj,wklej”, ale autor cos dodal od siebie,bo na pewno ma niedosyt wiedzy o ortografii.Malo wazne.
  Do tematu: W tych wyliczeniach Polakow, zwiazanych z masonami z Bilderbergu I jego know instytucjonalnych przewija sir w Twoim opracowaniu nazwisko Henryki Bochniarz z Lewiatanu-w cialach doradczych,radach dialogu premiera Morawieckiego I prezydenta.Szkola PZPR, jak Rosatti.Bochniarz, jak o.Zieba dala ma zalozenieWyzszej Szkoly Europejskiej Gowina w Krakowie.Gowina, wicepremiera Zjednoczonej um…Prawicy.

 13. Daani pisze:

  ALL
  http://www.wse.krakow.pl/pl/uczelnia/zalozyciel
  ZNAK/ Wyydawca oszczerczych dziel JTGrossa/,O.Zieba fundacja koscielna???? Byl szefem Centrum Sidarnosci Europejskiej w Gdansku, Lewiatan- H.Bochniarz.
  Strona z Rada Patronacka Error.Juz sie wystraszyli Daani? Czesto dawalam lin k do tego gremium.Powyzej tez zamiescilam z wikipedii o WSE,ale tam byly Ich zdjecia z Gowinem.

 14. E.B pisze:

  @Daani

  No, tak. Ludzi powiązanych z ogólnie mówiąc Grupą Bilderberg jest w Polsce trochę. Oni są być może w rządzie, wokół rządu i prezydenta.
  I myślę, że dla PiSu nie jest to żadna tajemnica. Skoro my to wiemy….

  Ważne jest to, jakie decyzje są podejmowane i jak one się przekładają na nasze życie i naszą rację stanu.
  PiS ma tu ograniczone pole manewru, ale pewnych decyzji nie wolno podejmować, w innych trzeba kluczyć. Tak ma niezbyt mocne państwo. Ale mocarstwom też nie lepiej, o czym świadczy sytuacja w USA.

  Musimy wspierać rząd w dobrych działaniach i przeciwstawiać się złym. Muszą czuć oddech obywateli na plecach.
  I dobrze, że to oni są przy władzy. Inny wariant byłby dla nas zabójczy.
  No, ale, wierzyć, ale kontrolować :).

 15. Danus pisze:

  EB
  Cenzura ?

 16. Daani pisze:

  EB Dlaczego rybacy nie moga lowic ryb?Dlaczego musza glodowac I protestowac? Dlaczego protestuja wlasciciele firm,ze nie dostalo zadnych pieniedzy? Gdzie te ponad 200 miliardow?!

 17. Colin pisze:

  EB&Co. Swietny artykul i zarazem porazajacy. Czy uwazacie, ze na tym poziomie wiedzy mozna edukowac ogol? Ludzie maja zmanipulowane mozgi przez Wielki Ekran i Big Farme i oprocz tego wielu popadlo w swoisty konformizm. Pamietam jak edukowalem /edukuje/swoje srodowisko w podstawowych tematach zdrowia, suplementow i witamin- toz to jest katastrofa swiadomosci i myslenia- przypomina karczowanie dzungli i prace w kamieniolomach. Dobrze dr H. Czerniak mowi zawsze na koniec swoich wykladow; „Wlaczcie myslenie”.

 18. E.B pisze:

  @Colin

  Włączcie myślenie, wyłączcie tv :).

  Dzięki. Kropla drąży skałę. W końcu coś dotrze, przynajmniej do niektórych.

 19. Fatamorgan pisze:

  Pani Ewo 🙂

  Na S24 jest tysiace potencjalnych czytelnikow.
  Trudno jest domniemac i przyjmowac czym sie wszyscy z nich zajmuja.
  Niesc kaganek do tysiecy zawsze jest warto.
  Oswiecac kagankiem lepiej jest bowiem tysiace potencjalnych czytelnikow, nizli jedynie pojednyncze osoby.
  🙂
  Innymii slowy, skoro pisac (oswiecac) to przeciez warto i tam, gdzie liczbiej czytac beda.
  🙂

 20. Fatamorgan pisze:

  @E.B

  Przepraszam za brak polskich znakow
  Warunki iscie polowe (telefon i brak stalego polaczenia do internetu)

 21. Fatamorgan pisze:

  c.d..
  Omowiono nam ponownego podpiecia do kablowego internetu na prowincji bo linie ponoc przeciazene przez quarantine.
  Jezdzimy dlatego do domku wakacyjnego jedynie w weekendy, poniewaz dzieci musza miec stale lacza przez min. okolo 5 godzin dziennie w czasie trwania zajec szkolnych.

 22. Fatamorgan pisze:

  c.d.
  Wprawdzie moje studio jest teoretycznie czasowo zamkniete, jednakze ja nadal pracuje jako jedyna osoba w biurze I dzieki temu wieksza czesc pracownikow moze pracowac w swoich domach laczac sie zdalnie z naszymi serwerami. Dlatego i ja nie moge pozostawac bez szybkiego internetu przez dluzsze okresy czasu.

 23. E.B pisze:

  @Fatamorgan

  No, dobrze, umieszczę to jutro. I tak zaraz spadnie do piwnicy, bo mnie tam nie hołubią :).
  No, ale może ktoś przeczyta.
  Tutaj też mamy czytelników, około 500 odsłon dziennie. Ja wiem, że to mało, ale zawsze 🙂

  Sytuacja z wirusem stabilizuje się pomału. Zaczynamy wracać do normalności.
  Dobrze, że Pan pracuje i ratuje firmę, siebie i ludzi.
  U nas dużo osób też pracuje zdalnie.
  Boję się tylko, że nam wywiną znowu jakiś numer, jakiś Covid 20 albo coś podobnego.
  Mają takie plany, że skóra cierpnie.
  Wyborami w Polsce to się nie ekscytuję, bo mam nadzieję, że w końcu jakoś się to ułoży. Są sprawy ważniejsze, które będą miały wpływ na to co w Polsce.

  A warunki polowe od czasu do czasu mają swój urok :)).

 24. Fatamorgan pisze:

  @E.B

  Gratulacje dla Pani!
  Na Salon24 licznik wskazuje ponad 600 odslon. To bardzo duzo biorac pod uwage, ze notka nie byla w zaden sposob eksponowana. Brak komentarzy to insza insosc. Prosze sie nie zniechecac. Wynika najprawdopodobniej bardziej z pewnego rodzaju szoku informacyjnwgo i nieznajomosci tematu, nizli zlej woli czytelnikow w mojej opini.
  Notka jest jednoczesnie bardzo obszerna w tresci.
  Byc moze nawet zbyt obszerna do objecia.dla wielu.

 25. Tadeusz_K pisze:

  @E.B
  @Fatamorgan pisze:
  „notka nie byla w zaden sposob eksponowana.#
  .
  Z uwagi na wagę notki przykleiłem ją parę dni temu u samej góry bloga-widnieje jako pierwsza.
  Jeśli Ci to nie odpowiada możesz odkleić w edycji notki..
  Istotnie-społeczeństwa śpią i „nikt już nie zdoła nas zatrzymać, jest za późno” – jak zechciał powiedzieć niegdyś 33_ci D. Rockefeller.
  pzdrw.

 26. E.B pisze:

  @Tadeusz

  @Fatamorgan pisze, że na Salonie nie była eksponowana, nie tutaj. Przeczytaj uważnie.
  Dzięki za jej przyszpilenie.

 27. E.B pisze:

  @Fatamorganie

  Brak komentarzy mi nie przeszkadza. Najważniejsze, żeby przeczytali.
  Ilość odsłon, rzeczywiście przy tak trudnym temacie i braku eksponowania jest dość duża.

  Wielu ludzi niestety nie zna sprawy, ale dlatego trzeba informować. U nas też mamy już ponad 600 odsłon na PT dziennie.
  I to cieszy. Najgorsze jest to, że jesteśmy nieświadomi.

  Ma Pan rację, że notka jest za długa. Będę pisać krótsze, jak małe pigułki.
  Sama nie przepadam za długimi notkami.
  Dzięki za to „popychanie” mnie do publikowania. Chyba dzisiaj tak trzeba.

 28. Tadeusz_K pisze:

  @E.B
  #@Fatamorgan pisze, że na Salonie nie była eksponowana,…[..]#
  – a to akurat nie dziwi-nic, a nic.

 29. Tadeusz_K pisze:

  @E.B
  #Ma Pan rację, że notka jest za długa.#
  -Coś takiego.
  Ja podziwiam, że i tak jako tako zmieściłaś sie w niej z problemem.
  No chyba, zeby zastosować tryptyk/trylogię rozłożoną w czasie, w małych pigułkach..
  Istotnie, łatwiej połknąć małe pigułki.
  Ale nie pozostawiaj tego tematu-pracuj nad nim nadal, to jest ważne.
  W ciągu dekady, półtora ludzie poczują wagę tego zagadnienia.
  Przynajmniej mam takową nadzieję na przebudzenie ze snu o masońskim globalizmie .
  Pozdrawiam.

 30. E.B pisze:

  @Tadeusz

  Temat jest szeroki i wciąż odkrywam nowe. Zaskakujące.

  Będę o tym pisać. Postaram się pisać w sposób łatwiejszy do przełknięcia :).
  Cierpliwości :).

 31. Daani pisze:

  TK 12/05 7;14
  https://youtu.be/-sNEDZ8RFlw
  Czasy idz takie:Kto pierwszy ma isc ma „ten” platz? Pyta chyba przesadnie G Brown

 32. Danka pisze:

  Czasy ida takie

 33. Fatamorgan pisze:

  @Autor

  Pani Ewo!

  Po odbyciu długiej rozmowy telefonicznej, mam jakże miły obowiązek przekazać specjalne pozdrowienia od Polela dla Szanownej Pani.
  Do pozdrowień, załączam kilka nabytych w wyniku wspomnianej rozmowy informacji.

  Otóż, według Polela – który był dla odmiany (i to nie tylko w temacie Covid-19) zaskakująco otwartym – a biorąc pod uwagę, że jest przecież „w pracy” —-> wręcz zadziwiająco rozmownym – możemy wkrótce oczekiwać (być może nawet już licząc od gdzieś w okolicach 24 maja) daleko idących zmian w polityce zagranicznej USA.
  Dotyczyć wspomniane zmiany mają praktycznie wszystkiego, co dotyka i dotyczy (wszelakiego typu) kontaktów USA (być może i większości krajów tzw. „Zachodu”) z komunistycznymi Chinami
  Działania te (podług Polela) powinny (s)powodować, że trwające przez ostatnich kilka dekad (zbyt) dobre czasy dla „czerwonych żółtków”(określenie Polela) spowodowane zielonym światłem dla komuchów, zakulisowo włączonym przez ponadnarodowe siły sprawcze NWO będą w wyniku podjętych już decyzji strategicznych b/znacząco ograniczane.

  Oczywistym jest, że otwarte podjecie takich i tego typu celowych działań w szerszej skali —>pachnie otwartą wojną ekonomiczno/gospodarczą (nieoficjalna wojna trwa od momentu objęcia urzędu przez D. Trump) pomiędzy USA (jeśli inne kraje pójdą śladem US – to i całym światem tzw. Zachodem) a chcącymi dominować nad USA – de facto zaś nad c/światem komunistycznymi Chinami.

  Nietrudno jest wywnioskować, że doprowadzić to może w bardzo krótkim czasie również i do mniej lub bardziej otwartego konfliktu militarnego, prowadzącego w konsekwencji do wojny światowej. Próbowałem oczywiście wypytać Polela o znacznie więcej, będąc bardzo ciekaw tego, co podług Polela ma mieć początek od – po 24 maja.
  Wprawdzie, nie otrzymałem odpowiedzi wprost, jednakże z toku rozmowy wnioskuje, że dojdzie do oficjalnego oskarżenia Chin oraz wymienionych z nazwy i składu ponadnarodowych sił NWO ——> o ŚWIADOME/CELOWE spowodowanie/wywołanie światowej pandemii Covid-19 – co w konsekwencji doprowadza do całkowitego załamania gospodarczo/ekonomicznego w USA i na całym świecie.

  Jeśli Polela zapowiedzi/prognozy się sprawdzą, to będzie się wkrótce działo.

 34. E.B pisze:

  @Fatamorganie

  Bardzo dziękuję Polelowi za te pozdrowienia. Proszę również przekazać ode mnie serdeczności dla Niego. Często myślę o Nim w kontekście tego co się dzieje. Wiem, że jest czynny w słusznej sprawie. Niech Go Opatrzność ma w swej opiece, bo to co nadchodzi może być bardzo groźne.

  Ja rozumiem, że pewnie inaczej się nie da rozwiązać tego zapętlenia świata, ale jednocześnie obawiam się skutków dla zwykłych ludzi.
  Polel będzie w tym uczestniczył czynnie, my tylko dostaniemy rykoszetem.

  Widziałam jakąś konferencję Trumpa, w której zapowiadał wydarzenia, które wkrótce mają nadejść. I Polel o tym zapewne mówił.

  Dziękuję za te informacje. Ja śledzę przede wszystkim wydarzenia w USA, bo one mają dzisiaj największe znaczenie również dla Polski.

  Jesteśmy po tej samej stronie. Piszę trochę o tych sprawach, bo nie wszystkim są znane, a powinny, żeby rozumieć świat.
  Polacy zajmują się utarczkami wyborczymi. Tłuką się między sobą, a umyka im sens tego co się dzieje. I o to zapewne chodzi. Otumanionych łatwiej zaprowadzić do łagru.
  Miejsca już są przygotowywane.

  Proszę nas informować o tym, co w Stanach, na tyle, na ile Pan może, bo dezinformacja działa i można coś niewłaściwie zinterpretować.

  Pozdrowienia również dla Pana

 35. Colin pisze:

  EB.
  Moim skromnym zdaniem, to co napisalas, to juz jest kompendium wiedzy i trudno byloby to skrocic. Kto mysli i chce przeczyta i odslucha wszystko. W wielu przypadkach mojej akcji informacyjnej /o roznej tematyce/ spotykalem sie z reakcjami; niedowierzanie, Teorie spiskowe, SF i pukaniem sie w czolo. Pewnie niektorzy uwazaja mnie za swira. Ale z faktami i dowodami historycznymi nie da sie dyskutowac,/ no chyba, ze ktos jest tzw. betonem, ale to tylko o nim swiadczy/.
  Ponawiam moja prosbe; wyjdz z tym na jeszcze szersze forum, np NTV Janusza Zagorskiego /albo w Realu24/. Nie musisz jechac do Wroclawia, na laczach internetowych mozesz, tylem do kamery, lub tylko przez telefon odczytac swoje notki. A moze to bedzie jakas inna forma, ktora ustalisz z J. Z.
  Ja profilaktycznie zrobilem kopie tego wszystkiego na HD, bo dzis jest, a za chwile, to wszystko moze byc wyczyszczone do zera. To jest bardzo cienka nic, ktora jeszcze Nas laczy.
  Przykladem jest nasz inzynier zdrowia, ktoremu skasowano wszystko na YT, na Vimeo. Przeniosl sie na bitchute o czym moze nie wszyscy wiedza.
  Dziwne jest tez, ze calkowicie skasowany zostal kanal Polskiej Akademii Zdrowia ?/PAZ/. Troche haniebne sa to praktyki cenzury.

 36. Tadeusz_K pisze:

  @Colin
  #o co napisalas, to juz jest kompendium wiedzy i trudno byloby to skrocic.#
  *
  Skrócić nie, ale można poszerzyć i należy!.
  Temat ten ciągniemy od s24 poprzez naszsalon.24 do PT od czasów wcześniejszych niźli 2010.
  Temat ten zainicjował prof. @Eine swoim wpisem na s24 o osiągnięciach Francyi’ w zakresie irracjonalnej teoryi’ p/t Gender (czyli inaczej patologicznych dewiacji seksualnych jako norma).
  Stąd to zaczęły się tu studia n/t przyczyny tejże irracjonalności.

 37. Tadeusz_K pisze:

  @Colin
  #Troche haniebne sa to praktyki cenzury.#
  -Istotnie.
  Wujek google przeflancował regulamin YT.
  Sądę, że widać to dokładnie jak ten system teraz mieli/muli i inne pokazując środkowy palec ..
  Kasa, kasa, kasa….
  Jako użytkownik YT otrzymałem książkę nowych, małpich warunków- nie dokończyem czytać tych bzdetów..
  Oczywiście, że w trosce o moje zdrowie-a jakże może być inacy’!
  Humanitaryzm animalistyczny- czy cosik takiego.
  Te nowe humanitarne pojęcia tak szybko powstaja. 🙂
  pzdrw.

 38. E.B pisze:

  @Colin

  Temat jeszcze nie jest skończony. Jeszcze trzeba wiele napisać. Może uda się to zrobić. Taki mam plan.
  Zaczęłam publikować to na S24, tak jak mi podpowiedział @Fatamorgan. Trochę ludzi czyta.
  Do Janusza Zagórskiego nie będę wysyłać. Możesz top zrobić sam, jak będziesz chciał, ale jak mówię, jeszcze nie skończyłam.
  W żadnej TV nawet niezależnej nie będę występować.

  Dobrze radzisz, żeby pewne notki archiwizować, bo nie wiadomo co nas czeka.
  Na pewno będą próbować ograniczać swobodę wypowiedzi, ale nie wiem czy to się uda.

  Wojna trwa, na razie w formie informacyjnej i medialnej. Próbują nas zaczipować i ubezwłasnowolnić. Zapanować nad naszymi umysłami. Są już takie technologie i czekają na swój czas.
  Wiele zależy od tego co będzie w USA. Tam siedzą grube ryby zarządzające NWO, ale teraz wykorzystują Chiny do swojej brudnej roboty. Chiny stały się bastionem NWO.

 39. E.B pisze:

  @Tadeusz

  Będę próbować ująć temat całościowo, ale uzupełniaj to i podpowiadaj.
  Nie wszystko na jedne ręce :)).

 40. Fatamorgan pisze:

  @E.B

  Informacje w formie niejako prognozy Polela o ktorej pisalem, przeszly do etapu realizacji. Prezydent Trump wypowiedzial sie wlasnie tak jasno i wyraznie na temat Chin, jak wczesniej nie zrobil tego zaden poprzedni amerykanski prezydent w ostatnich min. 3 dekadach.
  Wedlug Polela to dopiero poczatek.
  Poczatek nowej drogi. Calkowicie innego, nowego ” podejscia” amerykanskiej administracji do komunistycznych Chin.
  Lewactwo w USA i zapewne na calym swieciezacznie teraz panikowac i doslownie wyc……
  Warto o tym wlasnie aspekcie pamietac sledzac dalszy rozwoj wypadkow.
  Latwo dokonac koniecznych zmian w polityce miedzynadodowej w stosunku do chinskich komunistow nie bedzie.
  To jedno jest tu praktycznie pewnym.
  Gra idzie przeciez o przyszlosci nie tylko USA ale I swiata.

 41. E.B pisze:

  @Fatamorgan

  Jeszcze nie dotarłam do bieżących informacji. Jest na NTV nowy wywiad z Wiktorem, może coś powie.

  Czy to znaczy, że Trump zmierza do wojny z Chinami?
  Co powiedział ? Czy to była konferencja prasowa?

  Łatwo nie jest i nie będzie. Ale czas skończyć z tą bandą psychopatów.
  Chiny jako reżim socjalistyczny w jego drastycznym wydaniu, idą razem z ludźmi NWO.
  Tam sobie znaleźli obecnie miejsce. Tam przenieśli cały przemysł i gospodarkę.
  Ale Chiny mają broń, której nie zawahają się użyć. To jest bardzo niebezpieczne.

  Ostatnio słuchałam też rozmowy z byłym? członkiem służb amerykańskich, który twierdził, że ludzie NWO przegrywają, chociaż rozgrywka trwa i będzie jeszcze długo trwać.
  Dzięki za informacje.

 42. Fatamorgan pisze:

  @E.B

  Sprawdzilem, czy jest dostepna w wersji polsko-jezycznej ta ostatnia konferencja D.Trump. Niestety, ale nie odnalazlem jej jeszcze w tzw. polskim internecie. Jesli nie bedzie dostepne w niedalwkiej przyszlosci zadne przyzwoite tlumaczenie omawianych wypowiedzi, to zamieszcze takowe dla Pani. Slowa ktore padly sa nieslychanie wazne. Dlatego wazne i to bardzo, jest ich poprawne przetlumaczenie. Zauwazam bowiem niejednokrotnie, ze zbyt czesto tlumaczenia w warunkach polskiego internetu dokonywane sa pobieznie I bardzo niedbale….

 43. Fatamorgan pisze:

  @E.B

  Pani Ewo!
  Faktem jest, ze
  wojna z Chinami bedzie doslownie wisiec na wlosku, bedac teraz jedynie kwestia czasu, przy takim i tego typu „nowym podejsciu’ do chinskiego problemu.
  Jednak, jesli juz – to BEZPRZECZNIE lepiej teraz, nizli pozniej.
  Teraz, kiedy jeszcze USA Calkowicie dominuje militarnie nad Chinami.
  To = wspomniana dominacji, moze sie bowiem stosunkowo szybko zmieniac.
  Ameryke czeka olbrzymi kryzys gospodarczy.
  Kryzys, przy ktorym wielka depresja z poczatku 20 wieku moze okazac sie igraszka.
  Polel majac dostep do pewnych informacji, w tym I tych z kategorii najbardziej tajnych informacji, zapewne doskonale wie o czym mowil.

 44. E.B pisze:

  @Fatamorganie

  Jeszcze nie znalazłam informacji o tej konferencji, ale za jakiś czas pewnie będzie, bo jest zbyt ważna.
  Jeśli jednak znalazłby Pan trochę czasu, żeby podać najważniejsze tezy tej konferencji, to byłabym bardzo wdzięczna.

  Ta wojna była w planach NWO, ale dopiero około 2030 roku. Jeżeli czas przyspieszy to może to i lepiej w ogólnym rozrachunku.
  Chiny prą bardzo do przodu i mają coraz nowocześniejszą broń. USA o tym przecież wie.
  Być może wszystko będzie się rozgrywać na Pacyfiku, ale nie wiadomo jak zachowa się Rosja i czy my nie dostaniemy z tej strony.
  Ja zdaję sobie sprawę, że gospodarka USA bardzo mocno ucierpiała od tej pandemii i całe starania Trumpa obróciły się w niwecz. I o to chyba w dużej mierze chodziło.

  Polel będzie brał udział w tym teatrze wojennym, niestety. Ale mam nadzieję, że los będzie Mu sprzyjał. Odzywa się jeszcze?

 45. Fatamorgan pisze:

  @E.B

  Polel dzwonil ostatnio wtedy, kiedy o tym pisalem Pani powyzej.
  Domniemam, nie bez powodu ku takiemu wlasnie domniemaniu – ze obecnie Polel przebywa ponownie gdzies „pod lodem”……
  O tym jednak nie moge szerzej pisac, bo nie mam poprostu na to od Polela przyzwolenia. To po pierwsze. Po drugie zas i mnie (nadal) obowiazuje zachowanie …… powiedzmy delikatnie, ze daleko idacej dyskrecji (tak to nazwe dla uproszczenia)
  Moze kiedys nadejdzie czas, ze bede mogl i o tym cos wiecej napisac.
  Jedno jest pewne Pani Ewo.
  🙂
  Jeslibym napisal, to zapewne by sie Pani swiatopoglad w wielu kwestiach zapewne bardzo znacznie zmienil.
  Szczegolnie zas w kwestii tak zasadniczej, jak chociazby kwestia ludzkiej samotnosci = domniemanej przez Pania jak rozumiem unikalnosci naszej bytnosci i jedynie naszego ludzkiego bytu w calej, niezmierzonej, a byc moze i nieskonczonej otchlani….

  Pozdrawiam, przepraszajac jednoczesnie za te ostatnie zdania, burzace byc moze Pani swiat(swiatopoglad)

  🙂

 46. E.B pisze:

  @Fatamorganie

  Kiedyś trochę rozmawialiśmy o tym, wyprawa i dziennik admirała Byrda itp.

  Ale ja chodzę bardzo twardo po ziemi, wbrew pozorom. Owszem słyszę różne zdania na ten temat i z pewnością o wielu sprawach nie wiemy. Ale ich wyjaśnienie może być inne niż nam się przedstawia.
  No, ale może kiedyś uchyli Pan rąbka tajemnicy.
  A Polel znowu? Myślałam, że już z tym skończył.

  A mój światek jest bardzo mikroskopijny. Wyglądam sobie tylko przez okno na ten szerszy świat i mogę tylko powtórzyć za Niemenem: Dziwny ten świat….

  No, ale zapewne mogę się jeszcze więcej zdziwić :).

  W Polsce też jest dość dziwacznie, ale do tego już zdążyliśmy przywyknąć :).

  Pozdrawiam serdecznie

 47. Fatamorgan pisze:

  @E.B

  Zdania, rozne, bardzo rozne opinie i zdania na ten ‚temat” wypowiadaja w 99.9999…% osoby, ktore wnioskuja na podstawie zazwyczaj szczatkowych informacji. Zazwyczaj uzyskanych przy pomocy odczytu tekstow. Najczesciej pisanych przez inne osoby. To sa zatem jedynie spekulacje, domniemaniu, przypuszczenia itd. itp. i tak przez to jedynie moga byc traktowane.
  Bylem!
  Widzialem!
  Na zywo, za pomoca monitorow widzialem co widzialem!
  Polel nie tylko byl i widzial – ale wlasnorecznie badal i dotykal.
  Wielokrotnie!
  To co tam jest, co fizycznie istnieje, od byc moze tysiecy, byc moze i milionow lat naszego czasu, bezprzecznie nie jest z „naszego swiata” Pani Ewo.
  Nie bedac wytworem naszego swiata, nie moglo powstac w wyniku ludzkich dzialan.
  To nie ulega zadnej watpliwosci.
  Tyle moge powiedziec na ten temat.

 48. Fatamorgan pisze:

  Pani Ewo

  Jeszcze tylko dodam jedno.
  Relacje wspomnianego przez Pania admirala to insza inszosc.
  Relacje te naleza do zupelnie innej kategorii.
  Nazwe wspomniana kategorie, jako celowa kontrola informacji docierajacej do tzw. MAS.
  Nie mozna bylo wszytkiego zamilczec, sworzono zatem tak fantazyjna wersje zdarzen, ze wrecz nie do uwierzenia.
  I o to zapewnie tu chodzilo.
  Nie przywiazywal bym do tych „relacji” w formie taniej rewelacji dkatego
  zbyt wielkiego znaczenia.
  Najprawdopodobniej bowiem maja z faktycznym celem tych operacji i prawda o ich przebiegu tyle samo wspolnego co nic.

Dodaj komentarz: