Przejdź do paska narzędzi

Komentarz Tygodnia Witolda Gadowskiego – 15.01.2020

O organizacji rocznicy wyzwolenia Auschwitz, o przyznaniu medalu Pro Ecclesia et Pontifice dla dyrektora Cywińskiego, o pomyśle na Konstytucję inspirowanym prawem indyjskim, o Stanisławie K. i układzie, którego stał się ofiarą, o kolejnej odsłonie afery wszystkich afer, o KGHM i możliwych transferach w Sierra Gorda, o strajku kontrolerów lotu, o podróżnych przybywających do Dubaju z walizkami pełnymi pieniędzy, o filmie Dwóch Papieży i dwóch innych serialach Netflixa i HBO.

Może Ci się również spodoba

12 komentarzy

 1. anonim i nie tylko pisze:

  Jaką grupę krwi ma „nasz” prezydent .. ten obecny?

  Odpowiedz brzmi: RH+ 447

 2. Tadeusz_K pisze:

  @anonim i nie tylko
  #Odpowiedz brzmi: RH+ 447#
  /
  -paranoidalna teza.
  Bramy któregoś z-du otwarto dla zwiedzających?
  Czy z tego samego z którego zwiał nijaki mesyjasz grodzki?
  Spoglądaj do tyłu człecze, czy aby nie idzie ktoś za tobą, albo nie ma nienawistnego wzroku na twój widok!..
  Proponję zamieszkanie na spalonej pustyni.
  Pozdro z szaconkiem’..

 3. Tadeusz_K pisze:

  @anonim i nie tylko
  Poproszę jak wyglądają twoje osobowe polityczne ideały.
  Halicki? cimoszewicz?, arłAMOWICZ, BONI>, SIKORKI LASKA, tfun von holsztajn?, sporek/rozporek?, piedroń, komoruski, rzempoliński, gersdorf, juszczyszyn, tfusk, putler, makrela, mikke, braun..etc…
  -Kto?-wybieraj (paleta szeroka) i nie strzelaj na oślep zza wegła., towariszczu!
  Tymczasem Strzelacie towarzyszu zza węgla w masce bez twarzy, towarzyszu:

  Nie mogłeś powstrzymać się od pier…cia?, towarzyszu?
  Tak reaguje mój pies Max, ale jemu nie dziwię się.
  Zajmij się lepiej swoim podwórkiem bo macie tam kosmiczny/galaktyczny bardach, towarzyszu.

 4. anonim i nie tylko pisze:

  ALL ..

  Eskimosi z orlim nosem odpuszcza Polsce te drobne 300 mld zielonych.
  W zamian, swoje roszczenia beda realizowali pod ziemia – polska ziemia.
  Dlaczego? Odpowiedz ponizej:

  https://youtu.be/rYcTCAm6F7k

  ps.: no moze nie odpuszcz tych 300 mld zielonych w calosci i zadowola sie 20-ma procentami (= 60 mld $),
  bo rozruch interesu pod ziemia tez wymaga kasy.

  ps.: E.B. moze zrob z tym linkiem notke

 5. E.B pisze:

  @anonim i nie tylko

  Spróbuję przez weekend, ale muszę się z tym zapoznać.
  A może Kolega bloger się wreszcie do nas zapisze?

 6. TK pisze:

  @E.B i @anonim
  Witam
  koment był kierowany do spamu z powodu niewłaściwego linku.
  Linki kopiować z górnego paska i tak skopiowany wklejac do komenta..
  Wklejam jak być powino.

  ALL ..
  Eskimosi z orlim nosem odpuszcza Polsce te drobne 300 mld zielonych.
  W zamian, swoje roszczenia beda realizowali pod ziemia – polska ziemia.
  Dlaczego? Odpowiedz ponizej:

  ps.: no moze nie odpuszcz tych 300 mld zielonych w calosci i zadowola sie 20-ma procentami (= 60 mld $),
  bo rozruch interesu pod ziemia tez wymaga kasy.

 7. Tadeusz_K pisze:

  1.
  {{https: }}____//youtu.be/rYcTCAm6F7k

  2.
  {{https:}}____//www.youtube.com/watch?v=rYcTCAm6F7k&feature=youtu.be

  Ad.1. adres URL- niezalogowanym nie zawsze przejdzie.
  Ad.2. adres z górnego paska. Powinien przejść każdemu.

  Ps.
  Nawiasami i spacjami technicznie zaślepiłem hiperłacze, aby było widać różnice.
  Wszystko jasne-małpa z brzytwą zidentyfikowana.

 8. myslacy anonim pisze:

  dzis zlozono 200.000 podpisow
  .

  .
  ########################################

  nikt tu na PT nie zajal sie tym co dzis najwazniejsze, to ja wstawie:
  .
  .
  PROJEKT USTAWY

  Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „#STOP447”

  na rzecz projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego.

  Ustawa z dnia … 2019 r.

  o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącym imienia bezdziedzicznego

  Preambuła

  Wobec głosów przedstawicieli państw obcych i innych środowisk twierdzących, że Państwo Polskie powinno dokonać rekompensaty podmiotom innym niż właściciele lub ich spadkobiercy za mienie przejęte przez Państwo Polskie oraz wobec nacisków aby dokonać takich rekompensat – Rzeczpospolita Polska uznaje te roszczenia za pozbawione podstaw i rażąco niesprawiedliwe.

  To Rzeczpospolita Polska i jej obywatele byli głównymi ofiarami II wojny światowej, okresu powojennego i zbrodni dokonywanych w tym czasie przez Niemcy i Związek Sowiecki, a nie doczekali się odpowiednich rekompensat ani ze strony tych Państw, ani ze strony indywidualnych sprawców zbrodni.

  Rzeczpospolita Polska kieruje się prawem, a w tym obowiązującymi w Polsce zasadami prawa własności i prawa spadkowego. Rzeczpospolita Polska uznaje roszczenia reprywatyzacyjne spadkobierców oraz instytucjonalnych właścicieli, stwierdzając je zgodnie z prawem. W zakresie przejmowania przez Państwo majątku obywateli zmarłych bez pozostawienia spadkobierców, zasady te podobne są do zasad obowiązujących w innych państwach cywilizowanych.

  Rzeczpospolita Polska nie narusza praw innych państw i narodów, oraz oczekuje podobnej postawy od swych partnerów w relacjach międzynarodowych. Rzeczpospolita Polska uznaje za nie wywołujące skutków prawnych deklaracje interpretowane przez niektórych jako zobowiązanie do dokonania bezpodstawnych rekompensat. W szczególności uznaje za nie wywołującą skutków prawnych tzw. deklarację terezińską, bo nikt nie jest władny zaciągać w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązań sprzecznych z prawem.

  Rzeczpospolita Polska – ze względu na wyżej wymienione – uznaje za konieczne uchwalenie niniejszej ustawy w celu zabezpieczenia Państwa i jego obywateli przed podstępną grabieżą, pozorowaną bezpodstawnymi roszczeniami.

  Art.1.Ustawaokreślasposóbpostępowaniaorganówwładzypublicznej w przypadku zwrócenia się do podmiotów w niej opisanych z roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego.

  Art.2.Ilekroć w ustawie jest mowa o:

  1)mieniu bezdziedzicznym – należy przez to rozumieć, znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mienie opuszczone, porzucone lub przejęte przez Skarb Państwa na podstawie przepisów odrębnych, którego poprzedni właściciele zmarli nie pozostawili spadkobierców ani zapisobierców, a także mienie, co do którego poprzedni właściciele lub ich spadkobiercy nie złożyli wniosków o ich zwrot w terminach przewidzianych w przepisach odrębnych.

  2)roszczeniach dotyczących mienia bezdziedzicznego – należy przez to rozumieć wszelkie żądania wysuwane wobec Rzeczypospolitej Polskiej, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, kościołów i związków wyznaniowych, innych polskich osób prawnych prawa publicznego w rozumieniu właściwych przepisów praw a także wobec osób fizycznych przez podmioty prawa międzynarodowego, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne dotyczące mienia bezdziedzicznego, w tym dotyczące zwrotu mienia bezdziedzicznego w naturze lub uzyskania jakiejkolwiek rekompensaty lub zadośćuczynienia związanego z tym mieniem.

  Art. 3.1.Zakazuje się podejmowania jakichkolwiek czynności zmierzających do zaspokojenia roszczeń dotyczących mienia bezdziedzicznego, w tym prowadzenia negocjacji, zawierania ugód, uznawania roszczeń i powództw dotyczących mienia bezdziedzicznego, wyrażania zgody na mediację, kierowania stron do mediacji, wypłaty świadczeń pieniężnych oraz przekazywania świadczeń rzeczowych.

  Zakazuje się inicjowania jakichkolwiek postępowań, mających na celu ominięcie zakazów, o których mowa w ust. 1 oraz inicjowania tworzenia podstaw prawnych dla roszczeń do mienia bezdziedzicznego.
  Czynności prawne dokonane wbrew zakazom, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wywołują żadnych skutków prawnych.
  Roszczenia dotyczące mienia bezdziedzicznego nie podlegają potrąceniu.Art.

  4.1. Postępowania zmierzające do zaspokojenia roszczeń dotyczących mienia bezdziedzicznego podlegają umorzeniu, choćby pozwany lub uczestnik postępowania uznali zasadność żądania wnoszącego powództwo cywilne lub wniosek w trybie administracyjnym.

  Osoby reprezentujące Rzeczpospolitą Polską przed międzynarodowymi organami sądowymi, trybunałami arbitrażowymi, a także organami innych państw, zobowiązane są do kwestionowania roszczeń dotyczących mienia bezdziedzicznego. Zakazane jest wyrażanie zgody przez te podmioty na rozstrzyganie spraw roszczeń dotyczących mienia bezdziedzicznego w arbitrażu międzynarodowym.
  Zakazuje się prowadzenia postępowania egzekucyjnego służącego zaspokojeniu roszczeń dotyczących mienia bezdziedzicznego na podstawie jakiegokolwiek tytułu wykonawczego. Komornik odmawia wszczęcia postępowania egzekucyjnego, a wszczęte postępowania umarza z urzędu.
  W przypadku skierowania roszczeń dotyczących mienia bezdziedzicznego wobec obywatela polskiego, będzie on zwolniony z kosztów sądowych w całości i przysługiwać mu będzie pomoc prawna z urzędu, przy czym udzielenie pomocy prawnej nie będzie uzależnione od wykazania, że nie ma on dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

  Art. 5. 1. Kto narusza zakazy opisane w art. 3 ust. 1 i 2 podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

  Jeżeli czynu opisanego w ust. 1 dopuszcza się funkcjonariusz publiczny podlega karze pozbawiania wolności na czas nie krótszy od lat 3 lub karze 25 lat pozbawienia wolności. Sąd wymierzając karę za opisany czyn orzeka wobec skazanego środek karny w postaci pozbawiania praw publicznych na okres nie krótszy niż lat 10.

  Art. 6. Kto niedopełnia obowiązku, opisanego w art. 4 ust. 2 zdanie pierwsze podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  Art. 7. Kto narusza zakaz opisany w art. 4 ust. 2 zdanie drugie podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

  Art. 8. Kto narusza zakaz opisany w art. 4 ust. 3 podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.

  Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od jej ogłoszenia.

  Zródło: https://stop447.info/wp-content/uploads/2019/09/OIU-STOP447-projekt-ustawy-vo.pdf

  w uzupelnienie video pod komentarzem TK: „Jakie złoża ma Polska” !!!

 9. myslacy anonim pisze:

  co prawda bedzie tu „groch z kapustą”, ale nie ma gdzie to u Ciebie:

  „Dlaczego nic nie wiemy o Smoleńsku?! Kto zestrzelił samolot w Iranie? L. Misiak wRealu24”

 10. E.B pisze:

  @myslacy anonim

  Dzięki za wszelkie info.
  Pod komentarzami WG dzieją się różne rzeczy ;).

 11. myslacy anonim pisze:

  do powyzszego video:

  Leszek Misiak o sejmowej komisji śledczej ds. „Smolenska” od 22:00:

  *”Nie chodzi o taka sejmowa komisje, w ktorej znalezliby sie przedstawiciele Platformy i PiS,
  ci ktorzy sie dogadali w sprawie Smolenska ..
  ..
  to trzeba by powolac ekspertow niezaleznych takich ktorzy sie zajmowali wiele lat.
  Np. wezmy grupe blogerska „Free Your Mind”.
  Ci ludzie zrobili ogromna prace. Wydali opasla ksiazke na ten temat (chodzi zapewne o ksiazke „Maskirowka smolenska”).

  Ja bym dodal co najmniej „Czerwona strone ksiezyca” autorstwa Free Your Mind.

 12. E.B pisze:

  @myslacy anonim

  Wysłuchałam pana Misiaka.
  Ma oczywiście rację. O komisję śledczą wołał @Fatamorgan. Pisałam i ja o tym.
  Prawda nie wyjdzie na jaw. I to obok samej tragedii smoleńskiej jest dramatem polskiego państwa.

  Prawda jest znana rządowi i znana wielu państwom, ale my zostaliśmy z nią sami.
  Sami przeciw Rosji, bez względu na to kto ją w Smoleńsku prezentował.
  Jasno o tym powiedział Tusk do posłów PiSu domagających się działań rządu:
  ‚chcecie wojny?”. Zachód nigdy by nie zareagował, gdyby Rosja na nas uderzyła.

  Poza tym jest jeszcze głębokie dno całej sprawy. Pisali o tym różni spiskowi autorzy, zadając pytanie, czy to nie zostało zrobione bez wiedzy Putina, również przeciw niemu.

  Krajski wskazywał na masonerię ukrytą w GRU i polskim WSI.

  Pan Misiak skłania się do inscenizacji na polance i dobrze, że docenił pracę blogerów.

  To blogerzy uratowali honor polskiego państwa. I zapłacili za to swoją cenę.

Dodaj komentarz: