Przejdź do paska narzędzi

Benedykt XVI o przyczynach kryzysu Kościoła


www.pch24.pl/benedykt-xvi-o-przyczynach-kryzysu-kosciola–pelny-tekst-po-polsku-,67491,i.htmlBXVI pisząc na temat kondycji KRK i cywilizacji chrześcijańskiej, skupił się na kryzysie związanym ze skandalami na tle seksualnym a zwłaszcza pedofilii wśród duchownych.
 
Ten skandal narastał latami w KRK i moim skromnym zdaniem nie był on procesem spontanicznym związanym ze „spontanicznymi” rewolucjami obyczajowymi zachodzącymi w świecie Zachodu, który u swych początków zbudowany był na zasadach cywilizacji łacińskiej z jej etyką chrześcijańską.
Moim zdaniem rewolucje obyczajowe były i są elementami wojny prowadzonej z chrześcijaństwem a zwłaszcza KRK, który najdłużej się opierał i opiera napastnikom.
 
Russell Ronald Reno III, znany jako R.R. Reno, teolog i konserwatysta polityczny z USA, został ochrzczony w Kościele Episkopalnym jako niemowlę i dorastał jako członek Kościoła Odkupiciela w Baltimore w stanie Maryland . Jako dorosły był aktywnym uczestnikiem Kościoła Episkopalnego, służąc jako Starszy Strażnik Kościoła.
18 września 2004 r. został przyjęty do Kościoła rzymskokatolickiego . Wyjaśnił swoje nawrócenie w ten sposób: „Jako episkopalianin potrzebowałem teorii, aby pozostać na miejscu, i zrozumiałem, że teoria jest cienką nicią łatwo łamaną. Kościół katolicki nie potrzebuje żadnych teorii”.
 
 
Opinia R.R.Reno na temat eseju BXVI:
 
(…)
Sprawę eseju autorstwa Benedykta XVI komentuje także R.R. Reno z portalu firstthings.com. W swoim tekście zwraca uwagę na to, że esej papieża-emeryta jest „świadectwem człowieka, który przeżył kulturowe konwulsje oraz teologiczne zdrady”. Autor tekstu podkreśla, że Benedykt XVI „z pewnością ma rację” i dodaje, że rewolucja seksualna z 1968 roku zniszczyła zakazy i zahamowania oraz stabilne normy, które są niezbędne do powstrzymania człowieka przed złem. R.R. Reno zwraca uwagę, że pozwoliło to na doprowadzenie do klęski seksualnej i nadużyć seksualnych w Kościele. Reno dodaje, że rewolucja służyła „żarłocznemu pragnieniu doznań zmysłowych i konsumpcji materialnej”.

„Przemiany społeczne dokonane przez ten imperatyw trwają. Są tak potężne, że w polityce Zachodu połączyły lewicę i prawicę w neoliberalny konsensus, który dąży do maksymalnego uwolnienia ze względu na tworzenie bogactwa i maksymalne uwolnienie ze względu na osobiste spełnienie i samoakceptację (lewicowa regulacja kulturowa)” – pisze R.R. Reno.
(…)
 
 
//www.pch24.pl/zagraniczne-katolickie-media-komentuja-esej-benedykta-xvi-dotyczacy-kryzysu-w-kosciele,67489,i.html#ixzz5ktfZ6fPR
 
Opinie R.R. Reno, są dość powierzchowne w ocenie przyczyn tych „przemian społecznych”, gdyż nie wyjaśnił istoty tego „imperatywu” oraz co to za „siły” były „tak potężne, że w polityce Zachodu połączyły lewicę i prawicę w neoliberalny konsensus, który dąży do maksymalnego uwolnienia ze względu na tworzenie bogactwa i maksymalne uwolnienie ze względu na osobiste spełnienie i samoakceptację (lewicowa regulacja kulturowa)”
 
Te „przemiany” nie były efektem spontanicznego rozwoju ale skutkiem podjęcia celowych zabiegów zmierzających do zniszczenia chrześcijaństwa, poprzez jego wewnętrzną dezintegrację od środka, czyli poprzez  demoralizację duchownych(pasterzy i wiernych(owieczek).
 
BXVI(a także recenzujący Go R.R. Reno) nie wskazuje jakie siły stały i  stoją za tym „lewicowym i prawicowym neoliberalnym konsensusem” a są to te siły, które doprowadziły do jego abdykacji i wyboru na jego miejsce Franciszka.
 
To cywilizacja żydowska oparta na Talmudzie i jego wielowiekowych interpretacjach, której największa ofensywa trwająca do dziś, rozpoczęła niszczenie chrześcijaństwa i chrześcijańskiej Europy w czasach Rewolucji francuskiej w drugiej połowie XVIII wieku i która systematycznie wypiera cywilizację łacińską z Europy i Ameryki.
Jak pisał prof. F.Koneczny, w państwie nie mogą pokojowo obowiązywać zasady dwu różnych cywilizacji a co zatem idzie i etyk, które są pochodnymi danej cywilizacji, bo jak pisał w artykule pt. „Harmider etyk” (Myśl Narodowa Nr 24/1936/):
 
(…)
 
 Kto wie, czy wszystko zło, trapiące Europę, nie pochodzi z tego, że dziś ogół nie wie, jakiej się trzymać etyki. A w naszej Polsce jest ich aż cztery, bo cztery cywilizację współzawodniczą o kierownictwo: łacińska, bizantyńska, żydowska, turańska. Nie odmawiam nikomu dobrej wiary, ni patriotyzmu nikomu, kto jest odmiennego ode mnie zdania – lecz pytam każdego: Co da się zrobić dobrego przy takim harmiderze etyk ? Czas zastanowić się, do której też Polska właściwie należy cywilizacji i jakiej mamy trzymać się etyki ? Inaczej grozi nam stan acywilizacyjny i bezetyczny.
(…)
 
Pisał to prof. F.Koneczny przed  tym co wydarzyło się potem, podczas II WŚ  jak widać, ci co finansowali rewolucję francuską, rewolucję bolszewicką, narodowy socjalizm Hitlera, byli twórcami eurokomunistycznej Unii Europejskiej wg projektu Paneuropy Kalergi, zawartego w jego książce pt. „Praktyczny idealizm” wydanej w Wiedniu w 1925 roku i zasad komunisty A.Spinelliego( zawartych w Manifeście z Ventotene), który jest w UE czczony a budynek PE jest jego imienia.
To żydobanksterstwo, którego rozkwit rozpoczął żydowski bankier Rothschild w II-giej połowie XVIII wieku finansowało komunizm Marksa, Engela, Lenina i finansuje  lewicowo liberalny porządek NWO poprzez globalizację.
 
Cywilizacja Talmudu to cywilizacja plemienna i rasistowska, która zakłada , że oni są„wybrani”do władania światem a Jezus, który  nauczał, że wszyscy ludzie są braćmi i dziećmi Boga, jest ich wrogiem a Kościół przez Niego ustanowiony musi być zniszczony, bo stoi na ich drodze do panowania nad światem.
 
Patrz:
 
Chrześcijanin w Talmudzie
Autor
KS. Justyn B. Pranajtis
wydanie II z 1937 roku
 
 
W księdze kabalistycznej Mizbea ha-zahab, rozdz. V,  jest takie zdanie:
„Nie ma nic wyższego nad Talmud najświętszy”
Str. 78/182
www.holywar.org/Pranajtis_PL.htm
 
Ich siła wyrosła na lichwie i handlu niewolnikami i stała się potężna poprzez opanowanie struktur władzy w USA  i władzy nad pieniądzem, poprzez ustanowienie w sposób podstępny(zgodnie z sadami Talmudu) prywatnego banku centralnego FED, a po zwycięskiej II WŚ, gdy USA stało się supermocarstwem, poprzez likwidację wymienialności dolara amerykańskiego na złoto i kreację pieniądza fiducjarnego(niemającego oparcia w dobrach materialnych, jak np. kruszce, którego wartość ma źródło z reguły w dekretowanym prawnie monopolu w wykorzystaniu go na danym obszarze jako legalny środek płatniczy oraz na popycie generowanym przez instytucje państwowe, głównie przez pobór podatków. Wartość pieniądza fiducjarnego opiera się na zaufaniu do emitenta(to narracja mająca zmylić ludzi, gdyż zaufanie do „okradającego” ich –  czyli bankierów, z owoców ich pracy, to po prostu kpina z ich inteligencji).

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz: