Janusze, czyli najlepszy plan Moskwy — boson

Janusze R. czyli sztafeta pokoleń – Janusz młodszy, bratanek naszego bohatera, na misji w Londynie – Portret księcia Janusza Radziwiłła (1612–1655) z 1632 wedle Davida Bailly (1584–1657), Muzeum Narodowe we Wrocławiu ___ Zanim dokończę tę niesamowitą historię Irlandczyków u Lisowskiego muszę pozbierać parę kamyków do tej przebogatej mozaiki. Chciałem dotrzeć do biogramu kasztelana Janusza Radziwiłła – tego od detronizacji Zygmunta […]

via Janusze, czyli najlepszy plan Moskwy — boson

Może Ci się również spodoba

2 komentarze

 1. boson pisze:

  „Szymon Ronemberg, ruchliwy działacz ariański, który odegrał wielką rolę przy rozbiciu grupy skrajnych radykałów rakowskich w roku 1570 (por. S. L u b ie n ie c k i Historia reformationis Polonicae, Amsterdam 1685, s. 240). Przyjazd na Morawy Ronemberga łączył się ściśle z wypadkami rakowskimi; chciał on nie­ wątpliwie w ciężkim dla zboru momencie odrzucić normy organizacyjne i połączyć się z anabaptystami morawskimi, u których, jak powiada Szoman, „gubernatio­ nem populi Dei optimam invenimus” (Chr. S a n d ius, Bibliotheca antitrinitariorum, Amsterdam 1684, s. 195), aby przez to połączenie uzyskać trwałą więź orga­ nizacyjną i udaremnić usiłowania radykałów. Jest to, oczywista, tylko hipoteza, która pomija wiele innych, istotnych zagadnień; jest wszakże rzeczą charaktery­styczną, że owe zainteresowanie arian Morawianami znika zupełnie w ciągu ro­ku 1570, kiedy to zwyciężają trzeźwe koncepcje Ronemberga. Wtedy on sam umy­wa ręce od unii (por. Korespondencja). Wydaje się rzeczą wątpliwą, aby wzmian­ki w testamencie Szomana i Nieznanej kronice ariańskiej odnosiły się do tego wyjazdu Ronemberga i starszyzny ariańskiej. Obie wzmianki mają datę 1569, pod­ czas gdy księga hutterowców notuje ten przyjazd 25.1.1570. Wspomniana wypra­wa mogła nosić charakter rekonesansu i dlatego być może milczy o niej księga anabaptystów.”

  http://www.rcin.org.pl/Content/36246/WA303_21090_A512-3-1958-OiR_Szczucki.pdf

 2. boson pisze:

  http://ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/mikolaj-naruszewicz

  W r. 1600, w kulminacyjnym momencie zatargu Radziwiłłów z Chodkiewiczami o księżnę Zofię Olelkowiczównę (córkę Janusza), jedyną spadkobierczynię olbrzymich dóbr słuckich, N. wsparł Radziwiłłów, przysyłając im wystawiony przez siebie oddział (100 koni i 100 hajduków). Na wojnę w Inflantach (1601) wystawił swym kosztem chorągiew husarii – 100 koni, sam jednak udziału w walkach nie brał. W sierpniu 1601 podejmował w Wilnie, w imieniu Radziwiłła «Pioruna», udającego się do Inflant Jana Zamoyskiego. Ostatnim jego wystąpieniem publicznym był udział w zwołanym przez Zygmunta III w marcu 1602 zjeździe senatorów litewskich w Wilnie. N. należał do wybitniejszych przywódców protestantów litewskich.

  http://ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/stanislaw-naruszewicz

  Naruszewicz Stanisław h. Wadwicz (zm. 1589), kasztelan smoleński. Był synem Pawła (zob.) i nie znanej z imienia córki «komesa Bogorii», bratem Mikołaja, podskarbiego ziemskiego lit. (zob.). Od wczesnej młodości związany był z protestantyzmem i protestanckimi przedstawicielami rodziny Radziwiłłów.

Dodaj komentarz:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przejdź do paska narzędzi