Przejdź do paska narzędzi

Dlaczego timmermansy muszą udusić Polskę.

Polska chce i pragnie być Polską (historyczne uwarunkowanie i krew naszych ojców) , a to nie mieści się w obowiązujących junijnych i ONZtowskich paradygmatach.

Szczą na to nowocześni europejczycy (typu tusk, boni, hibner,.lewandowski, piczera i inne jamniki).

Paradygmatach…

Tych samych paradygmatach , które obowiązywały przed I w. św. jak również po niej podczas  procesu Traktatu Wersalskiego -ataki i szantaże na Dmowskiego (no, nie było wówczas 447-dzisiaj już jest).

Nic się nie zmieniło od tamtych czasów.

Jest dokładnie tak samo, a nawet gorzej..

-Dlaczego?

 Państwo Polskie jest opanowane od wewnątrz przez groźną, obcą strukturę, która toczy go, niczym rak, niczym demon który opętał duszę człowieka. I choć na zewnątrz jest to z pozoru ten sam człowiek, po jego czynach widzimy, że kieruje nim jakaś ukryta siła.

Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w dupę, aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.

 

Aby zrozumieć tę sytuację wskazane jest zapoznanie się przynajmniej z trzema dokumentami.

To są staaare dokumenty, których tezy są jak najbardziej żywe. Jedynie sformułowania mają dzisiaj nowocześniejszą formę słowną  w gębach nowoczesnych , światłych,racjonalnych  polityków.

 

Uszeregowanie historyczne.

Dokument1 (z 2500 pne)-Sun-Tzu:

Dokument2 (poczatek XXw):

a).Protokoły z narady medrców Syjonu,

http://natemat.pl/161769,protokoly-medrcow-syjonu-czyli-najwiekszy-czarny-pr-w-historii-oto-10-cytatow-ktore-mialy-swiadczyc-o-zydowskim-spisku

b). Dyrektywy Szkoły Franfurckiej.

 

Zasadniczą treść (dyrektywy Szk. Frankfurc.) 

 1. Ustanowienie przestępstw rasowych
 2. Ciągłe zmiany w celu wywołania nieporozumień
 3. Nauczanie dzieci o seksie i homoseksualizmie
 4. Podważanie autorytetu szkoły i nauczycieli (tu: uznanych autorytetów)
 5. Ogromna imigracja w celu zniszczenia tożsamości [narodowej]- np. poprzez wygaszanie z-dów.
 6. Promowanie nadmiernego picia [alkoholu]
 7. Opróżnianie kościołów
 8.  Nierzetelny system prawny uprzedzony wobec ofiar przestępstw (o który tak zabiega pawian timmermans).
 9. Uzależnienie od państwa czy świadczeń od państwa (strachy junii, że zabierze timmermans dotacje).
 10. Kontrola i ogłupianie przez   media
 11. Zachęcanie do rozpadu rodziny.

Obserwujemy na co dzień jak „pięknie”, jak dokładnie w/w dyrektywy są wdrażane dla dobra społeczeństwa polskiego (szczególnie)- wystarczy otworzyć oczy szeroko zamknięte.

-Czy umknęło cośkolwiek w tym jak wyżej reżyserom NWO?

Rozszerzenie/zmodyfikowanie   dyrektyw neomarksistów z lat 30-tych XXw i spinneliego (patrona junii) dzisiaj:

 1. ustanowienie Jednego Rządu Światowego (JRŚ) / NWO ze zjednoczonym kościołem i systemem monetarnym pod ich zarządem. JRŚ rozpoczął organizację kościoła w latach 1920 i 1930, kiedy zdali sobie sprawę z potrzeby stworzenia odpowiedniej religii jako wentyla dla ludzkości i dlatego ustanowili organ „kościelny” na który mogą kierować wierzenia według ich programu.
 2. wywołanie całkowitego zniszczenia każdej tożsamości i dumy narodowej, co było pierwszą sprawą do rozwiązania umożliwiającą działalność JRŚ
 3. zaprojektowanie procesu niszczenia religii, zwłaszcza chrześcijańskiej, a pozostawienie jednej przez nich wymyślonej (j.w.)
 4. ustanowienie możliwości kontroli każdego człowieka poprzez środki kontroli umysłu i tego co Zbigniew Brzeziński nazywa technotroniką, czyli stworzenie robotów jak ludzi i takiego systemu terroru, przy którym czerwony terror Feliksa Dzierżyńskiego wyglądałby jak dziecinna gra.
 5. doprowadzenie do całkowitego zniesienia industrializacji i produkcji elektryczności z energii jądrowej, co nazywają „post-przemysłowym społeczeństwem zerowego wzrostu”. Wyjątkiem są przemysł komputerowy i usługowy. Przemysł amerykański nadal będzie eksportowany do krajów takich jak Meksyk z dostępną w dużej ilości pracą niewolniczą. Miało to już miejsce w 1993 roku, na skutek wprowadzenia umowy o North American Free Trade (Płn.-Amerykański Wolny Handel), znanej jako NAFTA. Nie mogący znaleźć zatrudnienia w USA, w wyniku zniszczenia przemysłu, albo staną się uzależnieni od opium, heroiny i / lub kokainy, albo danymi statystycznymi w procesie eliminacji „nadmiaru ludności” znanego dziś pod nazwą Global 2000.
 6. zachęcanie do używania i ostatecznie legalizacja narkotyków, uznanie pornografii jako „formy sztuki”, szeroko akceptowanej i powszechnej
 7. wprowadzenie depopulacji dużych miast w sposób jaki przećwiczył Pol Pot w Kambodży. Warto zauważyć, że zrealizowany przez niego plan ludobójstwa opracowała jedna z fundacji badawczych Klubu Rzymskiego w USA, nadzorowana przez Tomasa Andersa, wysokiego urzędnika Departamentu Stanu. Obecnie komitet stara się o powrót do władzy w Kambodży morderców z reżimu Pol Pota.
 8. stłumienie wszelkiego rozwoju nauki, zwłaszcza zajmującej się pokojowym wykorzystaniem energii nuklearnej, poza wyjątkiem dziedzin przydatnych dla Iluminatów. Szczególnie znienawidzone przez nich są łączone eksperymenty, obecnie krytykowane i ośmieszane przez nich i ich szakali prasowych. Rozwój ich mógłby zniwelować pojęcie „ograniczonych zasobów naturalnych.” Eksperymenty te, jeśli wykorzystane prawidłowo mogłyby stworzyć nieograniczone i dotąd nie odkryte zasoby naturalne, nawet z najzwyklejszych materiałów. Eksperymenty te są bardzo liczne, i mogłyby przynieść korzyści człowiekowi w sposób, który nie jest nawet w najmniejszym stopniu rozumiany przez opinię publiczną.
 9. przy pomocy ograniczonych wojen w krajach rozwiniętych, oraz głodu i chorób w krajach Trzeciego Świata, spowodowanie śmierci 3 mld ludzi do 2050 roku, ludzi nazywanych przez nich „bezużytecznymi zjadaczami”. Komitet 300 (Illuminaci) na zlecenie Cyrus Vance’a opracował dokument na temat, jak doprowadzić do takiego ludobójstwa. Nosił tytuł „Raport Globalny 2000″ i został dopuszczony do wykorzystania w imieniu rządu USA przez byłego prezydenta Jamesa Earla Cartera, oraz Edwina Muskie, ówczesnego Sekretarza Stanu. Zdaniem Raportu ludność Stanów Zjednoczonych do roku 2050 będzie zredukowana o 100 mln.
 10. osłabianie moralne narodu i demoralizacja robotników poprzez stworzenie klasy masowych bezrobotnych. Kiedy zmniejszy się zatrudnienie ze względu na post-przemysłową politykę zerowego wzrostu wprowadzoną przez Klub Rzymski, raport przewiduje, że zdemoralizowani i zniechęceni robotnicy uciekną się do alkoholu i narkotyków. Młodzież z tego terenu za pomocą muzyki rockowej i narkotyków będzie zachęcana do buntów przeciwko status quo, podważając w ten sposób i w końcu niszcząc rodzinę. W związku z tym Komitet zlecił Tavistock Institute przygotowanie planu, jak można to osiągnąć. Tavistock zlecił Stanford Research podjęcie pracy pod kierunkiem prof Willisa Harmona. Praca ta później stała się znana pod nazwą „Aquarian Conspiracy” (Spisek Wodnika).
 11. uniemożliwienie podejmowania własnych decyzji losowych przez ludzi na całym świecie za pomocą wywoływania jednego kryzysu za drugim, a następnie „zarządzania” tymi kryzysami. Będą dezorientować i demoralizować społeczeństwa stojące przed zbyt szerokim wyborem, wywołującym apatię na masową skalę. W przypadku Stanów Zjednoczonych zorganizowano już agencję ds. zarządzania kryzysowego nazwą Federal Emergency Management Agency (FEMA), o której istnieniu dowiedziałem się po raz pierwszy w 1980 roku.
 12. wprowadzenie nowych kultów i kontynuowanie rozwoju już funkcjonujących, które obejmują gangsterów muzyki rockowej, takich jak The Rolling Stones (najbardziej ulubiona grupa gangsterska Europejskiej Czarnej Szlachty), oraz wszystkie utworzone przez Tavistock grupy rockowe, które rozpoczęły się z The Beatles.
 13. dalszy rozwój kultu chrześcijańskiego fundamentalizmu rozpoczętego przez Darby’ego, pachołka British East India Company, którego wykorzystają do wzmocnienia syjonistycznego państwa Izrael poprzez identyfikowanie go z Żydami w micie o „wybranym ludzie Bożym”, oraz przez przekazywanie bardzo znacznych kwot pieniędzy na to, co błędnie twierdzą, jest celem religijnym wspierającym chrześcijaństwo.
 14. nacisk na rozprzestrzenianie się kultu religijnego, takie jak Bractwo Muzułmańskie, Fundamentalizm Muzułmański i Sikhowie oraz przeprowadzanie eksperymentów kontroli umysłu typu Jim Jones i „Son of Sam”. Warto zauważyć, że nieżyjącego już Chomeiniego stworzyła British Military Intelligence Division. 6, MI6. Była to szczegółowa praca opisująca krok po kroku proces, który umożliwił rządowi USA doprowadzenie Chomeiniego do władzy.
 15. eksport pomysłu „wyzwolenia religijnego” na cały świat, aby podważyć wszystkie istniejące religie, a szczególnie chrześcijaństwo. To zaczęło się od „Jezuickiej Teologii Wyzwolenia”, która położyła kres rządowi rodziny Somoza w Nikaragui, oraz niszczy El Salvador trwającą 25 lat „wojną domową”. Kostaryka i Honduras są również uwikłane we wszczętą przez jezuitów działalność rewolucyjną,. Jednym z bardzo aktywnych podmiotów zaangażowanych w tzw teologię wyzwolenia, jest komunistyczna Misja Mary Knoll. Właśnie to zwróciło dużą uwagę mediów na zabójstwo czterech tzw. zakonnic Mary Knoll w Salwadorze kilka lat temu. Były one wywrotowymi agentami komunistycznymi i ich działania zostały szeroko udokumentowane przez rząd Salwadoru. Prasa amerykańska i nowe media odmówiły miejsca na publikowanie masy dokumentów w posiadaniu rządu Salwadoru, co dawało dowody jaką misję prowadziły zakonnice. Mary Knoll jest ruchem funkcjonującym w wielu krajach i odgrywa wiodącą rolę we wprowadzaniu komunizmu w Rodezji, Mozambiku, Angoli i RPA.
 16. wywoływanie całkowitego załamania gospodarki światowej i chaosu politycznego.
 17. przejęcie całkowitej kontroli nad amerykańską polityką wewnętrzną i zagraniczną.
 18. udzielanie pełnego wsparcia dla instytucji ponadnarodowych takich jak ONZ, MFW, Banku Rozrachunków Międzynarodowych, Trybunału Światowego, oraz jeśli możliwe, osłabienie skuteczności instytucji lokalnych przez ich stopniową eliminację lub wprowadzanie ich pod płaszcz ONZ.
 19. penetracja i podważanie działalności wszystkich rządów oraz ich członków w celu zniszczenia suwerennej integralności narodów przez nich reprezentowanych.
 20. organizowanie sieci terroryzmu światowego i negocjowanie z terrorystami wszędzie tam gdzie działają. Należy przypomnieć, że to Bettino Craxi przekonał rządy włoski i amerykański do prowadzenia negocjacji z Czerwonymi Brygadami, porywaczami premiera Moro i generała Dozier. Tak na marginesie, Dozier dostał ścisły zakaz mówienia o tym co go spotkało. Jeżeli kiedykolwiek przerwie tę ciszę, bez wątpienia byłby to szalony „straszny przykład” sposobu, w jaki Henry Kissinger podchodził do Aldo Moro, Ali Bhutto i gen. Zia ul Haq.
 21. przejmowanie kontroli nad edukacją z zamiarem i celem całkowitego i bezwzględnego jej zniszczenia. Skutki tej polityki uwidoczniły się w 1993 roku, a będą nawet bardziej niszczące w chwili kiedy do szkół podstawowych i ponad-podstawowych wejdzie program „Outcome Based Education” (edukacja oparta na wynikach).

*

Zdaję sprawę, że w chwili. gdy to piszę jestem do tyłu i już nastąpiła modyfikacja konstrukcji fundamentów transformacji fałszu na prawdę.

Każdy dzień wprowadza zmiany.

Zdaję sobie również sprawę, że trudno zasymilować powyższe- wymaga cierpliwości.

Ale nie ma innej drogi jak zrozumienie i tak pobieżnie zarysowanych problemów.

Jesteśmy jeno odbiorcami, a tam są wysoko opłacani profesjonaliści od destrukcji człowieka sprowadzającego go do animals sapiens..

A oto Oblicze osobnika walczącego o praworządność w Polsce:

Spadaj egzemplarzu …na palmę.

Może przez przypadek zafunkcjonuje przeistocznie się małpy w człowieka.

Nie jestem zwolennikiem wieczornego dumania Darwina, ale gdybym nim był to powiedziałbym tak: obrońca praworządności w starożytnej Polsce (nim Grecy zaistnieli) spadł z drzewa i nie jest w stanie (bidul)  o własnych siłach wyskrabotać się z powrotem na drzewo.

I tak to pozostało pogogodzić się mu z junijnym  losem.

 

Ps.

Musimy śpieszyć się bo w szybkim tempie znikają dokumenty w chmurze internetowej na w/w temat..

test1.

test2.

3

Może Ci się również spodoba

18 komentarzy

 1. Tadeusz_K pisze:

  Linki, które wskazywały dokumenty wym. we wpsie nagle nie działają -dla „dobra” ludzkości, oczywiście!.
  Proszę samodzielnie poszukać, albo zapytać o konkret-wrzucę z dysku..
  Coraz dziwniejszy jest ten Świat praworządności timmermansów..

 2. nagor pisze:

  @Tadeusz_K
  Witaj , wywal tego wyżej , bo to nie podobizna z którą się potykasz i wprowadzasz w błąd nieświadomych . Ci co ich wymieniasz mają obraz człowieka jedynie bez duszy .
  Aby zrozumieć jakimi metodami posługują się kreatorzy tych działań należy cofnąć się w czasie około 40 tys lat wstecz do poziomu buszmenów żyjących ze zbieractwa , którzy do polowania używali metody ciągłego podążania za wybranym osobnikiem do czasu jego wyczerpania .
  Taka metoda w której świadomość zamiaru niwelowała predyspozycje fizyczne zwierzęcia .Podążanie za wybranym zwierzem uniemożliwiało mu pobieranie pożywienia i picia a długotrwała pogoń wyczerpywała jego siły , aż do stanu krytycznego osłabienia i braku obrony stając się łupem dla zwykłego kija w ręku .
  Zastosowanie takiej metody przez ludzi systemu do jednostek o odmiennych poglądach politycznych było zjawiskiem dość powszechnym zastraszania lub zniechęcania do prowadzenia takiej działalności sprowadzając , że przetrwanie stawało się celem samym w sobie .Działania dotyczące całych wytypowanych grup społecznych doprowadzające do ich degradacji w społeczeństwie , to też nie było niczym innym jak metoda buszmenów .
  Dzisiaj mamy wiele instytucji gdzie taka zasada nagonki stała się czymś powszechnym dla osiągnięcia osobistych korzyści pracowników tych instytucji kontynuując wcześniejsze metody systemu .
  Zważ ile w tym co opisujesz jest zbieżne w swoim sensie a dotyczy spraw Polski i nagonki zewnetrznej przy udziale wewnętrznych instytucji i partii .
  Granie na wymęczenie i zajęcie się tłumaczeniem nic nie zmienia , bo cel goniącego to pokonać i zamęczyć . Kiedy jedynem wyjściem jest stanąć w pozycji nosorożca gotowym do ataku , miast chować się za następny krzak .

  Tylko sens obrony ma szanse kiedy przedstawia się jasno i prawdziwie komunikując się ze społeczeństwem .Czemu tego się nie robi ?

 3. cisza1 pisze:

  @ Mój komentarz wcięło…wtedy Twoja notka też zniknęła. Edytowałeś?

 4. Tadeusz_K pisze:

  @Cisza1
  20-52
  -Nie.
  O tej porze nie było mnie już przy komputerze.
  Ostatnia modyfikacja miała miejsce o: (22 marca 2018 o 20:23:26) [zapisana automatycznie].

 5. Tadeusz_K pisze:

  @nagor
  Witaj.
  Wywaliłem reżysera.
  *
  Algorytm Buszmenów.
  Sun-Tzu też opisał ten algorytm w jednej ze swoich zasad..
  To jest celne Twoje sformułowanie.
  Podoba mi się.
  Dzicz, zwierzaki, dewianci, degeneraci tworzyć będą nową cywilizację -animals sapiens.
  Rewolucja kulturowa TRWA!
  pzdrw.

 6. Tadeusz_K pisze:

  @Cisza1
  Jeszcze do ad. 20-52

  Ja z tym zniknięciem Twojego komentarza nie miałem nic wspólnego.
  Prawidłowo napisany koment i przyjęty przez system (brak sygnalizowania błędu) czeka w kolejce i edycja wpisu mu nie przeszkadza.
  Takie jest moje zdanie.
  Aby jednak to sprawdzić i potwierdzić potrzeba dwie osoby umówione na określoną godzinę.
  W Twoim przypadku zachodzi chyba coś innego-często sygnalizujesz podobne przypadki.
  Może źle się logujesz?
  Przeglądnij: http://naszsalon24.org/2017/12/21/jak-utworzyc-konto-na-polskimtekstem-zwanym-pt-t_k/
  A może występuje jakaś kolizja na linii PT-Twój blog.

 7. nagor pisze:

  @Tadeusz_K
  Witaj , w sprawie zniknięcia .
  Wczoraj była zajawka Twojego wpisu na PT poz .pierwsza , jednak próba wejścia skończyła się E 404 taka strona nie istnieje .Licznik wskazywał dwa komenty . Po odświeżeniu strony zniknął ten wpis , pojawił się później znów na poz 1 . Możliwe , że wycięło to co było wcześniej pod wpisem .
  Pozdrawiam .

 8. Tadeusz_K pisze:

  @nagor
  Pojawienie się E404 było możliwe i zrozumiale.
  Natomiast zniknięcie (brak umieszczenia) komentarza @Cisza1 nie jest dla mnie zrozumiałe.
  Nie powinno to nastapić.

  Być może, że jest prawdziwe podejrzenie @Cisza1 o treści: „gdy wpis jest w edycji to strona nie przyjmuje komentarzy”.

 9. Tadeusz_K pisze:

  zca

 10. Tadeusz_K pisze:

  zca2

 11. elektron pisze:

  test1

 12. Tadeusz_K pisze:

  test2

 13. Tadeusz_K pisze:

  @Cisza1
  @nagor

  Przetestowałem sytuację w aspekcie co się dzieje u innego użytkownika, gdy autor wpisu dokonuje jego edycji.

  Otóż nic się nie dzieje…. i nic, i w niczym nie przeszkadza innemu użytkownikowi korzystać w tym samym momencie (w momencie edycji wpisu) ze strony, gdzie umieszczony jest wpis.
  Spokojnie można czytać i komentować, a komenty ukazują się innym użytkownikom.
  Po aktualizacji wpisu ukazują się również chronologicznie autorowi wpisu.
  Reasumując:
  System PT jest elastyczny.
  To co Ci się zdarzyło 22 marca 2018 o 20:52 ma inną przyczynę.
  Jaką?-nie wiem.
  Pozdrawiam.

 14. cisza1 pisze:

  @Tadeusz_K
  pewnie coś u mnie nie ten tego

  W komentarzu pisałam coś o szantażowaniu Dmowskiego w Wersalu; dzięki biegłej znajomości ok.5 języków nie korzystał z tłumacza, rozumiał co knują angole.
  No i jak zwykle pisałam o tym kopytnym, którego umieściłeś….widzę, że go wywaliłeś.
  Przypomniałam, że groźny jest i głośno szczeka ale dzięki Bogu możemy skutecznie uwiązać na „na krótko” i trzymać na dystans.
  A świat?
  Jest niestety na jego służbie…
  Pozdrawiam

 15. Tadeusz_K pisze:

  @Cisza1
  Witam @Cisza1

  #Przypomniałam, że groźny#
  Bardzo gróźny.
  Tym bardziej gróźny im bardziej społeczeństwa stają się bezwolne, obojętne, niechętne rozpoznawaniu Prawdy od Fałszu.
  Nie mają czasu- bo nawet gdy go mają- muszą tłumnie odwiedzać hipermakety w niedzielę z ćwokiem kerwińskim.
  A więc determizm kształtowany, akceptowany, wygodny, pożądany- Ap. św. Jana (szczególnie rozdz. 13).

  #szantażowaniu Dmowskiego#
  Pan Dmowski to był wielki człowiek.
  No, pomógł mu także wielki Paderewski (nie było wtedy Piłata_447).
  *
  #pewnie coś u mnie nie ten tego#
  -Niestety.
  Coś na linii Twój blog_PT.
  To tylko @lordJim może Ci pomóc- ja nie potrafię.
  Lord to już wyjaśniał, a więc ma wiedzę (zaszył się gdzieś w ciepłych krajach niecnota).
  Aktualnie (po testach) stwierdzam definitywnie, że obiekt=Wpis jest niezależny od obiektu=Komentarze.
  *
  Temperatura nocą poniżej 10 stopni i jak się mają te nasze, te Twoje boćki?
  Żal tych stworzonek.
  Pozdrawiam serdecznie.

 16. cisza1 pisze:

  @Tadeusz_K
  Ze mną to był drobiazg; sam widzisz, że jest o.k.:)

  Dmowski i Paderewski „ustawili” Polskę po zwycięskiej stronie ententy, razem z gen. Hallerem organizowali Błękitną Armię.
  Gdyby nie oni, to Polacy kojarzeni z Austrią (legiony) mieliby kłopoty.
  @Tadeusz
  Prawie zawsze większość albo spała, albo się obżerała.
  Teraz też tak jest ale bardzo wielu młodych ( poczytaj o ekstremalnych Drogach Krzyżowych! ) wie w co gra „świat”. Nowe pokolenie przytomnie idzie pod prąd.
  Pozdrawiam
  p.s.
  Bocianki się hartują a ludzie nie dadzą im zginąć. Nie znalazłam na szczęście info o jakiejś tragedii.

  Tutaj aktualna sytuacja na monitorowanych gniazdach
  http://www.bocianyonline.pl/kamery.html

 17. Tadeusz_K pisze:

  @Cisza1
  #Teraz też tak jest ale bardzo wielu młodych #
  Nie przeczę.
  Ja jestem mechanikiem.
  Prawa te określił Bóg nim zapalił BingBang z kuli Swego skondensowanego Światła.
  Prawa te obowiązują tak materię ożywioną jak i nie ożywioną.
  W przypadku ludzi prawa te definiuje socjologia, gdzie prawa okresla bardziej mechanika niźli duch.
  Np. tłum jest głupszy od najgłupszego egzemplarza w tłumie!
  W myśl tych praw akumulator działa prawidłowo, gdy jego biegun + daleko przewyższa biegun .
  W innym przypadku występuje marazm.
  To wszystko co jest, jest za mało.
  Brak zdecydowania- co niestety utwierdzaja nas w tym rządzący.
  Nie może chirurg uleczyć wrzoda nie używając skalpela.
  Jesteśmy wszyscy śmiertelnie owrzodzeni.
  Probujemy jeno zagłaskać wrzoda.
  Wystarczy popatrzeć na p. Glińskiego i p. Gowina (sama widzisz czarne dziury u Wawela).
  *
  #Bocianki się hartują ..#.
  Że stal to rozumiem (bo mechanikiem jestem) , ale bocianki?… 🙂

  #aktualna sytuacja i http#
  Niestety, nie ma tam mojego regionu.
  Zapewne umarzły by tutaj niechybnie.
  Ja swojego Maxa oblożyłem szczególnie grubą warstwą słomy na tą wiosnę, niby.

Dodaj komentarz: