koronacja- dzielenie woli poprzez dzieje cz. 1 szkic

You may also like...

4 komentarze

 1. cisza1 napisał(a):

  @nohood

  Dzięki…
  Ze Świebodzina – z Uroczystości Chrystusa Króla 26.11.2010 r, na znak wiary i poddania, krótki akt strzelisty:

  Odpowiadając na Twą miłość Panie, wyznaję:
  Jezu jesteś Królem,
  Jezu, jesteś moim Królem,
  Daj mi poznać wolę Twoją Panie!
  Oto jestem.

 2. cisza1 napisał(a):

  @nohood

  Nikogo tu nie ma?
  Cichutko pośpiewam …na cześć naszej malutkiej ale potężnej „W Cudy Wielmożnej”, Pani Poznania, koronowanej 50 lat temu.

  Cześć Maryi, cześć i chwała,
  Pannie świętej cześć!
  Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała,
  Hołd Jej śpiesz się nieść!
  Ten, co stworzył świat wspaniały,
  W Niej Swą Matkę czcił,
  Jej go ręce piastowały,
  Gdy dziecięciem był.
  On jak Matkę Ją miłował,
  W posłuszeństwie żył,
  Każde słowo Jej szanował,
  Chociaż Bogiem był.
  Dziatki lube, jeśli chcecie
  Błogi żywot wieść,
  Dajcie, jako Jezus Dziecię,
  Pannie świętej cześć.
  Czystość, cichość i pokora
  To Maryi strój,
  Przez nie miła niebios Córa
  Łask zyskała zdrój.
  Przez nie w cudnej gwiazd koronie
  Ją posadził Bóg
  Na wysokim chwały tronie
  Wśród niebieskich sług.
  Ten Maryi, dziatwo droga,
  Obraz w sercu noś,
  O opiekę Matki Boga
  Zawsze kornie proś.
  http://www.poznan.franciszkanie.pl/sanktuarium/pani-poznania-2/

 3. Tadeusz_K napisał(a):

  @nohood
  A oto moja Matka Boska.

  Przepiękna.!!
  Po długim procesie Koronował św. JPII.
  Obraz, który ocalał po doszczętnym spaleniu drewnianego kościoła przez Tatarów.
  Mnie też uratowała jako małego chłopca.
  No, …był taki czas, że zapomniałem o Niej. 🙁
  Tym komentem przepraszam Ją.

 4. cisza1 napisał(a):

  @ Autor i Wszyscy – WAŻNE (przypomnę się jeszcze)

  „Trzeba bowiem ażeby Królował
  aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15,25-26)

  Prześlij tę informacje wszystkim znajomym, będzie to potęga modlitwy, szturm błagalny do Nieba, głos udręczonego ludu.

  Apel o Modlitwę w Intencji Intronizacji

  19 marca 2018 roku
  łączymy się wszyscy w

  MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ

  w Intencji Intronizacji Pana Jezusa Chrystusa na
  Króla Polski –
  aby Władze Świeckie i Kościelne jednomyślnie poddały Polskę pod Jego Władzę i Jego Boskie Prawa, by uznały Go Królem przez oficjalny i zewnętrzny Akt Intronizacji

  Intronizacja jest ratunkiem dla naszego Narodu, gdyż, kiedy Jezus Chrystus będzie Królem Polski, wtedy to On zakończy konflikty i nieporozumienia i nastąpi pokój.

  19 marca – Uroczystość Świętego Józefa – to piękny moment, w którym łącząc nasze modlitwy przez wspólny Różaniec, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej Maryi i Jej Przeczystego Oblubieńca i Opiekuna Kościoła Powszechnego, Świętego Józefa, zaniesiemy nasze błagania o Intronizacje Jezusa Chrystusa w Narodzie Polskim, aby Jezus Chrystus, Władca całego świata i wszechświata, nasz Stworzyciel, Przyjaciel, i Zbawiciel uznany został przez całą ludzkość Królem każdego narodu a wtedy zapanuje pokój w naszych sercach i wszystkich narodach.

  Jezus Chrystus jest prawdziwie Królem, którego zapowiadali prorocy. W Uroczystość Świętego Józefa usłyszymy podczas czytań mszalnych następujące proroctwo z Księgi Samuela:

  Pan skierował do Natana następujące słowa: „Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi: To mówi Pan: «Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem. Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki»”.

  Złączmy się w braterskiej jedności w poniedziałek,
  19 marca 2018 roku – dzień Modlitwy Różańcowej w intencji Intronizacji.
  Módlmy się w tym dniu prywatnie, we wspólnotach, i kościołach.
  Niech będzie to modlitwa wynagradzająca z prośbą o Intronizację.

  http://www.wyszperane.info/2018/02/27/trzeba-bowiem-azeby-krolowal/

Dodaj komentarz

Przejdź do paska narzędzi