Komisja Kongresu USA, ustawa IPN, Żabotyński i łodzie podwodne Kruppa.

Jak wiadomo, znaczenie słowa „kłamstwo” może być różne i drastycznym tego przykładem jest bolesna ścieżka legislacyjna ustawy o IPN w Rzeczpospolitej Polskiej.

Przegłosowanie nowelizacji ustawy o IPN przez Sejm RP wzbudziło niesamowite wprost reakcje: od powoływania się przez członka Knessetu na „babcię zamordowaną przez Polaków w Polsce”, która to babcia spokojnie dożyła roku 1974 do „braku zgody” ze strony premiera Izraela i listu Dwupartyjnej Grupy Zadaniowej Kongresu US do Zwalczania Antysemityzmu skierowanego do Prezydenta RP w dniu 31 stycznia 2018 r.

O ile nerwowe i dramatyczne wystąpienie pana premiera Izraela było do przewidzenia, z uwagi na jego skumulowane problemy wizerunkowe i prawne u progu kampanii wyborczej były do przewidzenia, to treść listu z dnia 31 stycznia 2018 r. ośmiorga kongresmenów USA do Prezydenta RP jest niesamowicie ciekawy, bo jego treść praktycznie podpada pod nową ustawę o IPN w części, która dotyczy „pomniejszania cierpień Polaków w czasie okupacji niemieckiej”.

Jak podała pani redaktor Lucy Westcott w Newsweeku z dnia 24 marca 2015 r. :”…Międzypartyjna grupa zadaniowa do zwalczania rosnącego antysemityzmu została powołana w Izbie Reprezentantów we wtorek w odpowiedzi na liczbę ataków wycelowanych w społeczność Żydów europejskich tego roku…”.

Grupa ta o nazwie Bipartisan Task Force for Combating Anti-Semitism została powołana pod zarządem w składzie: Lita Lowey -demokratka(z rodziny żydowskiej Melnikoff –emigrantów z Rosji), Ileana Ros-Lehtinen – republikanka (z rodziny Żydów sefardyjskich, którzy wyemigrowali z Imperium Ottomańskiego na Kubę na początku XX w.), Ted Deutsch – demokrata (z rodziny Żydów z Imperium Rosyjskiego z Białorusi), Eliot Lance Engel – demokrata ( z rodziny Żydów z Ukrainy), Peter Roskam –republikanin z Ilinois, jednocześnie współprzewodniczący republikańskiego koła parlamentarnego ds. zacieśniania stosunków USA-Izrael oraz Kay Granger – republikanka z Teksasu, Chris Smith – republikanin z New Jersey i Marc Veasey – demokrata z Teksasu, który zaczynał karierę, pracując kilka lat dla kongresmana Martina Frosta III z rodziny Żydów niemieckich, którzy przybyli do USA w połowie XIX w.

Taki skład personalny „kierownictwa grupy zadaniowej do zwalczania antysemityzmu” winien był gwarantować ponadprzeciętną wiedzę na temat zbrodni ludobójstwa popełnianych w czasie II WW jak również ponadprzeciętną wiedzę na temat niemieckiej okupacji Polski w latach 1939-1945 i twarde trzymanie się faktów. Przynajmniej tych elementarnych.
Tymczasem tak się nie stało. Doszło do bezprecedensowego przekłamania, które szokująco pomniejsza liczbę polskich ofiar niemieckich okupantów w czasie II WW.

Na stronie internetowej pana Kongresmana Teda Deutscha zamieszczony został pełny tekst listu z dnia 31 stycznia 2018 skierowanego do pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy a podpisanego przez w/w osoby.

No i jeden z akapitów w nim pomieszczonych mrozi po prostu krew w żyłach. Treść tego fragmentu jest następującą:”… As we all know, Poland suffered terribly under the brutal occupation by Nazi Germany from 1939 to 1945. In this time, Poland’s population was devastated through the murder of almost two million non-Jewish and three million Jewish Poles..”. ( W tłumaczeniu polskim: Jak wszyscy wiemy, Polska cierpiała potwornie w czasie brutalnej okupacji przez nazistowskie Niemcy od 1939 do 1945 r. W tym czasie populacja Polski została zdewastowana przez morderstwo PRAWIE DWÓCH MILIONÓW NIE ŻYDÓW i TRZECH MILIONÓW ŻYDOWSKICH POLAKÓW…”.

Czyli amerykańscy członkowie Kongresu USA i w dodatku „eksperci od Holocaustu” w oficjalnym liście do Prezydenta RP z żądaniem wstrzymania procedury uchwalania ustawy o IPN – dokonali kłamliwego pomniejszenia polskich ofiar IIWW o ponad 33% z trzech milionów Polskich Ofiar do „prawie dwóch”. Czyli może to był 1,9 milion? Lekko im to poszło.

To jest dokładnie to, co m.in. penalizuje ta ustawa: pomniejszanie ilości polskich ofiar II WW. I to w czasie, gdy powszechnie używana w podręcznikach i ogólnym dyskursie politycznym i historycznym liczba Ofiar niemieckiej okupacji Polski w latach 1939-1945 – to sześć milionów obywateli polskich, z tego trzy miliony Żydów i trzy miliony Polaków.

Liczba zamordowanych w czasie II WW Polaków jest zapewne znacznie wyższa niż trzy miliony, bo ukochany sojusznik pana prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta – towarzysz Józef Stalin „przytulił” do bilansu ludzkich strat ZSRR w II WW – nieznaną bliżej liczbę Ofiar- obywateli polskich wg stanu na 1 września 1939 r., którzy znaleźli się na wschód od Bugu.
Imiennej listy polskich Ofiar II WW do dzisiaj nie ma i liczba Polaków –zamordowanych/wywiezionych do Gułagu przez sowieckiego okupanta w okresie 1939-1941 – jest maksymalnie pomniejszana. Tymczasem szacunki dokonywane przez Polskie Podziemie na terytoriach RP okupowanych przez ZSRR na podstawie liczby odprawianych pociągów w kolejnych falach wywózek czyli nie licząc masowych aresztowań i mordów „spontanicznych”– dokonywanych na Polakach – sięga jednego miliona polskich ofiar.

Jest faktem, że liczba obywateli RP w 1939 r. wynosiła 36 milionów a w 1945 została wyszacowana na 24 miliony. Brakuje 12 milionów, w których mieści się szacowana liczna Ofiar obywateli polskich żydowskiego pochodzenia, co daje 9 milionów: zamordowanych, wywiezionych, zaginionych oraz „przepisanych na obywateli ZSRR” – obywateli RP nie-Żydów. To jest bardzo pojemna liczba, w której należy się spodziewać liczby zamordowanych Polaków sięgającej raczej pięciu niż trzech milionów, ale „narracja PRL” oparta na zaniechaniu stworzenia imiennej bazy danych Ofiar Polskich – poszła w oczywisty sposób w kierunku pomniejszania cierpienia Polaków.

Do tej komunistycznej kłamliwej formuły dołączył właśnie amerykański Kongres, który ma ambicję pisania nam ustaw i poprawiania naszej wiedzy o wydarzeniach II WW.

Pierwsze zdanie ich listu jest równie agresywne i nieprawdziwe jak wulgarne zafałszowanie liczby polskich Ofiar II WW. Brzmi ono:”… Dear President Duda, As Co-Chairs of the Bipartisan Taskforce for Combating Anti-Semitism, we are alarmed by legislation recently passed by the Sejm and awaiting consideration by the Senate that would criminalize references to Polish complicity in Nazi war crimes against Jews during the occupation of Poland during World War II….” ( Drogi Prezydencie Duda, jako współprzewodniczący Międzypartyjnej Grupy Zadaniowej do Zwalczania Antysemityzmu, zostaliśmy zaalarmowani ustawą ostatnio uchwaloną przez Sejm i czekającą do rozpatrzenia przez Senat, która kryminalizuje opinie/odniesienia do polskiego współudziału w nazistowskich zbrodniach wojennych przeciwko Żydom w czasie okupacji Polski w czasie II WW…”.

Czyli mamy „polski współudział” w „nazistowskich” ale już NIE NIEMIECKICH zbrodniach wojennych.

Brawo amerykańscy kongresmani. Godni następcy wiernego sojusznika F.D. Roosevelta – wiernego aż po grób sojusznika Józefa Stalina i człowieka, który NIE wypowiedział wojny III Rzeszy Niemieckiej.

Jak w tych warunkach gniewać się na nieszczęsnego pana premiera Izraela Benjamina Netanyahu, szarpanego przez media i Prokuratora Generalnego Izraela, którego Małżonkę Sarę szarpią teraz na przesłuchaniach nieubłagane siły wymiaru sprawiedliwości Izrael.

Czarę goryczy przelało 45 sekund nagrania rozmowy telefonicznej pani Sary Netanyahu z jakimś dziennikarzem plotkarskiej kolumny w gazecie, na którego ona zwyczajnie wrzeszczy. Nagranie puściło radio o nazwie Walla News a następnie telewizje izraelskie jak kraj długi i szeroki.

Podał to nie jakiś spiskowy portal internetowy tylko pan Dawid M. Halbfinger w New York Timesie w dniu 28 stycznia 2018 r. w artykule pt. „Sara Netanyahu’s Aides Sued Over Her Tirades. Now, There’s a Recording.”. (Tłum: Pomoce domowe poywały Sarę Netanyahu za jej tyrady. Teraz jest nagranie).

Do tego pan redaktor Halbfinger dołożył streszczenie „problemów ze służbą domową pani Sary Netanyahu” jak również nie zapomniał o sprawie najważniejszej: właśnie stawiane są jej oskarżenia o wydanie z kasy publicznej kwoty 100 tysięcy USD na zamawianie różnych dań z luksusowych restauracji z dostawą do rezydencji w sytuacji, gdy rezydencja premiera miała kucharza i całą kuchnię utrzymywane na koszt podatnika. Przesłuchanie przed prokuratorem miało być podobno dosłownie parę dni temu, ale pani Sara Netanyahu się nie stawiła.
Do zarzutów o , cytując pana Hakbfingera „podwędzenie” 100 tysięcy USD dochodzą smutne fakty: dwa przegrane procesy z oskarżenia służby domowej i zupełnie świeża afera z grudnia: 24-letnia „ultraortodoksyjna” sprzątaczka oskarżyła panią Netanyahu o „traktowanie jej jak niewolnicy” i porzuciła pracę w grudniu 2017 r.

Trochę tego dużo a to i tak niewiele wobec oświadczenia Prokuratury Generalnej Izraela z sierpnia 2017 r. , iż były szef Biura Premiera pan Ari Harow „będzie zeznawał” przeciwko Premierowi.
Jak podało 4 sierpnia 2017 r. CBS News w artykule pt.:”Benjamin Netanyahu suspected of bribery, fraud, Israeli police say”.

Z tego tytułu najważniejsze i zrozumiałe są słowa: podejrzany, przekupstwo, oszustwo. Policja izraelska prowadziła dwa śledztwa. Jedno pod kryptonimem “File 1000” w sprawie podejrzeń o to, że Premier Izraela Benjamin Netanyahu „bezprawnie zaakceptował prezenty” od bogatych sprzymierzeńców: australijskiego miliardera James Packera i producenta z Hollywood Arnona Milchana („Tajemnice Los Angeles”).
Drugie śledztwo dotyczyło podejrzeń, iż Premier Netanyahu miał dokonać potajemnego porozumienia z wydawcą Arnonem Mozesem z grupy prasowej Yediot Ahronot. W ramach tajnego porozumienia Premier miał popchnąć jakieś przepisy, które osłabiłyby głównego konkurenta grupy Yediot Ahronot a ta z kolei miała w miarę swoich możliwości „ocieplać wizerunek Pana Premiera”.

A przecież to jest nic wobec afery określonej przez izraelską policję kryptonimem „Case 3000”, która dotyczy „afery łodzi podwodnych Thyssen Krupp”. Od września do listopada 2017 r. miały miejsce aresztowania osób związanych z „nieprawidłowościami” przy kontrakcie o wartości 2 mld USD na zakup przez Izrael od niemieckiej firmy Thyssen Krupp trzech łodzi podwodnych i czterech patrolowców do ochrony izraelskich platform wiertniczych. Sprawa jest rozwojowa.

Tak się złożyło, że wśród aresztowanych znaleźli się nie tylko zastępca Szefa Rady Bezpieczeństwa Narodowego Izraela z podejrzenia o wzięcie łapówek od Niemców ale też „rodzinny adwokat Premiera Netanyahu” pan David Naftali Shimron, którego tatko podobno ożenił się z kuzynką ojca pana Premiera śp. Benziona Netanyahu i obie rodziny bardzo się przyjaźniły w Jerozolimie. M.in. Dawid Shimron był harcerzem w drużynie, którą kierował najstarszy z trzech braci Netanyahu, Jonathan.
Jakby tego było mało, partnerem w kancelarii adwokackiej aresztowanego Davida Shimrona jest pan Isaak Molho (lub Icchak Molcho) ze starożytnej rodziny bankowców i założycieli dzielnicy Rehavia w Jerozolimie, który jest jego szwagrem. I ten szwagier Icchak Molcho był przez ładnych parę lat przedstawicielem Premiera Izraela Benjamina Netanyahu do rozmów z Palestyńczykami w ogólności a z Jaserem Arafatem w szczególności.
W związku z tak delikatnymi okolicznościami natury towarzysko kryminalnej, pan adwokat Molcho postanowił zrezygnować z reprezentowania pana Premiera wobec Palestyńczyków. Przewidziana data ustąpienia – luty 2018 r.

I to wszystko przed wyborami w Izraelu.

Można zrozumieć, że Benjamin Netanyahu  były żołnierz służb specjalnych, mających za motto słowa:” Qui audet adipiscitur” czyli „Kto odważny wygrywa”, walczy jak lew, m.in. rzucając się dla odwrócenia uwagi izraelskiej opinii publicznej – do gardła Polakom.

Ale czy my  musimy akceptować podobną „linii obrony”? Mieszanie nam w procedurze legislacyjnej w sprawie oczywistych faktów?

Warto też panu Premierowi Izraela (i przy okazji polskim politykom) przypomnieć, że jego wielce szanowny Ojciec śp. Benzion Netanyahu, który urodził się w 1910 r. w Warszawie jako Benzion Milleykowsky, w okresie 1939-1940 był w Nowym Jorku sekretarzem samego Zeeva (Włodzimierza) Żabotyńskiego, wielkiego przywódcy syjonistycznego, który to Żabotyński m.in. w 1939 r. otrzymał od Rządu II Rzeczpospolitej pomoc kredytową (żyrowaną honorem Włodzimierza Żabotyńskiego) w wysokości 212 tysięcy ówczesnych złotych, na wyszkolenie wojskowe Nowej Organizacji Syjonistycznej.
I że Zeew Żabotyński już w 1938 r. przestrzegał Żydów, że w Polsce NAPADNIĘTEJ PRZEZ NIEMCÓW Żydzi będą eksterminowani. Nie przez Polaków – tylko przez Niemców.

Czyżby prof. Benzion Netanyahu Mileykowski syn rabina Natana Mileykowskiego (Halevy) z miejscowości Krewo,  który żył 102 lata i zmarł dopiero w roku 2012 nie zdołał przekazać synowi Premierowi Izraela tak ważnych przemyśleń jednego z liderów społeczności żydowskiej – Zeewa Żabotyńskiego – na temat relacji niemiecko-żydowsko-polskich?
Czy trefny sojusz niemiecko-izraelski zbudowany na trzech łodziach ThyssenKruppa jest aż tak mocny, że mimo wyników pracy policji izraelskiej i prokuratora generalnego – Premier Izraela będzie brnął w szkalowanie Polski?

I czy polscy politycy są zdolni w tej sprawie zastosować sentencję rzymską „Qui audet adipiscitur”. Racja jest po naszej stronie.

 1. Natan Mileykowski i jego rodzina zmienili nazwisko w roku 1920 na „Netanyahu” po przyjeździe do Erec Izrael.

http://www.newsweek.com/us-lawmakers-launch-task-force-combat-global-anti-semitism-316555

https://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Veasey

https://teddeutch.house.gov/news/email/show.aspx?ID=WWIDJWTXSZENZRUGNMB4PZLTTY

https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=iw&u=https://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%25A9%25D7%259E%25D7%2595%25D7%2590%25D7%259C_%25D7%2591%25D7%259F_%25D7%2590%25D7%25A8%25D7%25A6%25D7%2599&prev=search

https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=iw&u=https://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%25A9%25D7%259E%25D7%2595%25D7%2590%25D7%259C_%25D7%2591%25D7%259F_%25D7%2590%25D7%25A8%25D7%25A6%25D7%2599&prev=search

https://www.nytimes.com/2017/08/06/world/middleeast/benjamin-netanyahu-israel-corruption-case.html

https://www.nytimes.com/2017/09/08/world/middleeast/benjamin-netanyahu-israel-sara-netanyahu.html

https://www.nytimes.com/2018/01/28/world/middleeast/israel-sara-netanyahu.html

https://www.cbsnews.com/news/benjamin-netanyahu-suspected-bribery-fraud-israel-police/

https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=iw&u=https://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%2590%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%2595%25D7%2599%25D7%259F_%25D7%25A9%25D7%259E%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259F&prev=search

You may also like...

16 komentarzy

 1. nagor pisze:

  @pink panther
  Ujawniasz przymus sytuacyjny ratowania własnego wizerunku Nataniahu i zaangazowanie tzw przemysłu H (USA).W świetle wypowiedzi MSZ Niemiec wszystko obraca się w całkiem innym od zamierzonego kierunku . Wkleję dwa komentarze z innego miejsca bo dopełniają widzenie , tak sądzę .

  ==Witaj , to niemiecka dyplomacja , uciąć temat na początku , aby nie zmieniał medialnie już wdrukowanej narracji na świecie .
  To praktyczne rozwiązanie , nie wdawajmy się w szczegóły zbrodni ,bo wielu młodszych dojdzie do takiego przekonania jakie noszą ludzie wiekowi .
  Bo znów staniemy przed potrzebą , szpachlowania i pudrowania umysłów.==

  ==Jak stanowisko zajęte przez MSZ niemiec jest niezrozumiałe , to znów patrzymy nie na to co trzeba .
  Kiedy chodzi o wizerunek niemiec to napisałem wyżej o racjonalności takiej postawy . Tylko to jest malutka przesłanka w sytuacji gdzie przemysł holokust już od niemców nic nie wydębi .
  Obecna sytuacja to gra w rodzinie , izrael , USA , Usa przemysł H i przywołana Polska (przez przemysł i ramię izraela)prowadzona wbrew pozorom , na amerykańskim boisku politycznym .W taką gre włączył się gracz niezależny i oświadcza , że to on i nikt inny to nabroił .
  Zeby nie podchodzić naiwnie , że uczynił to w naszej obronie , bo oni mają w tym swój cel , postawić Prezydenta USA w sytuacji konfrontacyjnej z interesami przemysłu H i israela w rozgrywce z Polską (granie na wewnętrznej polityce USA).
  Stawia tym sposobem przed wyborem/opowiedzeniem się wobec sojuszników Prezydenta USA , PH +israel albo Polska i stawia go w rozkroku ,przed decyzją jakże istotną dla niemieckich interesów .
  Wypad Polski z kurateli to wolne pole , bez trójmorza i zwierzchnictwo wiekowe interesów niemiecko rosyjskich .
  W innym wypadku wyboru , to początek zmierzchu przemysłu Holokustu ,dobre dla świata , ale nie dla diaspory, co będzie zdecydowanie mieszać na scenie politycznej stanów bez żadnych hamulców. To też wartość dodana w znaczeniu sprawności polityki niemieckiej i rangi państwa w polityce światowej.
  Jak zwykle to nami grają , narodem bez prawa do broni .==
  Pozdrawiam

 2. nohood pisze:

  @pink panter:


  Jest faktem, że liczba obywateli RP w 1939 r. wynosiła 36 milionów a w 1945 została wyszacowana na 24 miliony. Brakuje 12 milionów, w których mieści się szacowana liczna Ofiar obywateli polskich żydowskiego pochodzenia, co daje 9 milionów: zamordowanych, wywiezionych, zaginionych oraz „przepisanych na obywateli ZSRR” – obywateli RP nie-Żydów. To jest bardzo pojemna liczba, w której należy się spodziewać liczby zamordowanych Polaków sięgającej raczej pięciu niż trzech milionów, ale „narracja PRL” oparta na zaniechaniu stworzenia imiennej bazy danych Ofiar Polskich – poszła w oczywisty sposób w kierunku pomniejszania cierpienia Polaków.

  !!!!!!!
  bardzo ważna sprawa.
  ktoś powinien przejść ten labirynt
  pytanie dlaczego polscy historycy nie mają odwagi dokonać podsumowania ?
  dlaczego nie bada się archiwów w niemczech, na ukrainie, białorusi, w rosji i stanach( wywiezione dokumenty niemieckie) ?

  monografia podsumowująca wszystkie szkody od 1 września 1939 oparta na solidnych badaniach jest niezbędna.
  tylko polacy mogą podjąć wysiłek zbudowania najpełniejszego obrazu potworności 2 wojny światowej i konsekwencji tchórzostwa zachodu w jałcie w konfrontacji z komunizmem.

 3. Anonim pisze:

  @pink panter

  Notka – jak zwykle – na najwyższym poziomie. Gratulacje!

  „I czy polscy politycy są zdolni w tej sprawie zastosować sentencję rzymską „Qui audet adipiscitur”. Racja jest po naszej stronie.”

  Samo posiadanie racji nie wystarczy. Ale ryzyko – będąc dobrze przygotowanym – należy podjąć.

  Stary Wrocek

 4. pink panther pisze:

  @Nagor, dzięki za cenny komentarz na temat możliwych innych aspektów tej sprawy- już z Niemcami jako aktywnym uczestnikiem w układance. Wszystko być może, ale zło wyszło z III RP i ono dostarczyło znakomitą większość „paszy” dla HI. Sprawa Jedwabnego na początek.
  Dzięki i pozdrawim

 5. pink panther pisze:

  @Nohood, od dłuższego czasu wydaje mi się bardzo podejrzane, że elity tzw. III RP , co to niby „obaliły komunizm” jak ognia unikają wszelkich działań mających na celu „zamknięcie II WW” czyli: dokonanie imiennej listy polskich ofiar. Oraz ich majątku. Niemcy to zrobili, Żydzi to zrobili. Polska tego nie robi, za to finansuje przez tzw. Polską Akademię Nauk pseudonaukowe antypolskie produkcje w rodzaju psycholożki Engelking i jej różnych kolegów i koleżanek jak „profesor Grabowski” z dalekiej Kanady.

 6. pink panther pisze:

  @Anonim, Życie nauczyło mnie, że aby zwyciężyć, trzeba mieć zdecydowane przekonanie i chęć. A nie pozostawać w półprzyklęku i się przymilać i korzyć przed każdą kanalią na świecie. A pyskować Polakom i grozić delegalizacjami legalnie istniejącym organizacjom pod wydumanymi pretekstami. A może i pod pretekstami wyprodukowanymi przez siebie. Ciekawi mnie pochodzenie tego „tortu nazistowskiego mrożonego w TVN”.

 7. cisza1 pisze:

  @pink panther

  Dzięki za to, że piszesz, „odkopujesz” zakurzone warstwy, wspaniale łączysz fakty.

  Gdyby tak rzeczywiście, jak mówi polskie prawo, równo traktować wszystkie zbrodnie totalitarne i rozliczyć komunistycznych morderców Polaków, to przypuszczam, że ci sami, którzy dziś nas oskarżają podnieśliby podobny jazgot.
  Szala ofiar przechyliłaby się ….a ujawniona tożsamość wielu zbrodniarzy poważnym problemem dla Żydów.
  Podobno c.d. hucpy szykuje się w marcu (1968-2018 ) i czekają nas kolejne oskarżenia.
  Znowu będziemy się tłumaczyć za nie swoje winy?

 8. Tadeusz_K pisze:

  #Drogi Prezydencie Duda, …[..]# ???
  Niejaki szczerba z sekty PO może ich oskarżyć o plagiat jego patentu.

 9. Tadeusz_K pisze:

  @Cisza1
  Szala ofiar przechyliłaby się ….a ujawniona tożsamość wielu zbrodniarzy poważnym problemem dla Żydów.#
  /
  -Otóż to.
  Żydzi chcą zagłuszyć swoje ohydne działania na rzecz ludobójstwa Polaków jakie miało miejsce po 17/19.IX.39 podczas inwazji sowietów na Polskę, jak również „własnoręczny” udział w bestialskim mordowaniu Polaków po wojnie w katowniach UB/NKWD.

 10. Tadeusz_K pisze:

  @pink panther
  #Czy trefny sojusz niemiecko-izraelski zbudowany na trzech łodziach ThyssenKruppa jest aż tak mocny, że mimo wyników pracy policji izraelskiej i prokuratora generalnego – Premier Izraela będzie brnął w szkalowanie Polski?#


  Podziwiam Pani notki, ale do rzeczy:
  -Czy tylko na trzech łodziach?
  Tam, gdzie się dwóch bije, tam trzeci korzysta.
  Nagle ten trzeci wyartykułował orędzie.
  Dlaczego i po co? skoro współpracował zgodnie z tym drugim? -od wielu, wielu lat, a współpraca była owocna? i figi rosły na wierzbie.


  Rozpętana burza wokół nowelizacji ustawy o IPN jest bardzo dobrym „polskim ambasadorem” prawdy na arenie międzynarodowej.
  Stąd też może to stanowić przesłankę takiego, a nie innego zachowania się MSZ Niemiec w tej kwestii.
  Jednak w tym niby poparciu nie omieszkano zawrzeć kolaboracji-czyjej?
  -czytamy:
  – Zorganizowane masowe morderstwo zostało popełnione przez nasz naród i nikogo innego. Pojedynczy kolaboranci nic tu nie zmieniają – dodał Gabriel.

  Co Niemcy chcą tym osiągnąć, jakie cele?
  0. po pierwsze (zero) to to, że jednak kolaboranci, a nie tam jacyś szmalcownicy i bandyci wypuszczeni z więzień w dniu wybuchu wojny (tak jak wypuszcza się psa z uwięzi podczas pożaru).
  Polscy kolaboranci dokładnie przystają do polskich obozów śmierci (kolaborant to system, a nie przypadek).
  1. wyciszyć sprawę,
  2. pozostawić już dobrze ukształtowaną międzynarodową świadomość o „polskich obozach śmierci” i nie dopuszczać do zgłębiania tak ukształtowanego przez ponad 60 lat tematu,
  3. wypowiedź MSZ Niemiec się zapomni – spoko,
  4. powróci się do tematu tworzenia w Polsce nazizmu, faszyzmu, łamania demokracji i innych nie wymyślonych jeszcze „bezeceństw PiS”,
  5. rozpętywanie burzy nie służy obronie niemieckiej przed tematem reparacji,
  6. PO i eN (targowica polska serwilistyczna i uległa) pomoże w sprawie zapomnienia i sytuacja powróci do wyżłobionego od dziesięcioleci koryta historycznego Niemiec.
  7. a mecz Polska-Izrael niechaj rozgrywa się na płaszczyźnie zuniwersalizowanego wynalazku (Eistein by tego nie zwymyślił) antysemityzmu. To cymes narzędzie jest!
  Z poważaniem.

 11. pink panther pisze:

  @Cisza1, Dzięki za miłe słowa. Wszyscy w miarę swoich możliwości coś tutaj „odkurzamy”. Układamy małe kawałki aby poznać -całą prawdę. Pozdrowienia

 12. pink panther pisze:

  @Tadeusz_K, Też mnie bardzo zdziwił ten nietypowy „adres”. „Drogi” to jest znacznie niższy stopień szacunku niż wymagane w dyplomacji. Oni się tam wprost delektują tą swoją „wyższością”. Ale oni takie „listy” produkują również w sprawie „ataku terrorystycznego we Francji”, od czego ludzie nie przestaną ginąć. Ich kumpel Soros sprowadził na Francję te problemy. I we Francji giną różni Francuzi. Ale oni – tylko o „antysemityzmie”. Ameryka jest podzielona dzisiaj na „dwa plemiona”, które zwalczają się bardzo mocno. Pozycja kongresu już nie jest tak silna jak kiedyś. Zastanawiam się, czy treść tego listu jest opublikowana na stronie Prezydenta RP. Podejrzewam, że nie.

 13. pink panther pisze:

  @Tadeusz_K, Notka była pisana, zanim do gry wszedł pan minister „zarządzający” MSZ Niemiec. Oni nadal nie mają rządu, ale trzeba trzymać rękę na pulsie. Zatem jego wypowiedź z łodziami podwodnymi Kruppa może mieć tyle wspólnego, że premier Izraela jest z Niemcami skumany ale też może być tak, że Niemcy chcą dla siebie „generalnego gubernatorstwa”. Czyli klasyczna walka o „czerwony postaw sukna o nazwie Polska”. W tle jest jeszcze uchwała partii rządzącej Rosji, która chwali ustawę o IPN w części dotyczącej penalizacji gloryfikacji banderyzmu. A z tego wszystkiego i tak wyłazi ohydna gra „na trupach” o „jeden bilion złotych w nieruchomościach, polach i lasach” dla „starszych braci”. Łodzie podwodne to przy tym pikuś. Ale klimat polityczny Izraela przypomniał mi „zegarki Nowaka” i cały ten żałosny tutejszy teatr.
  Pozdrowienia

 14. Tadeusz_K pisze:

  Łodzie podwodne to przy tym pikuś.#
  /
  To przecież jasne.
  To tylko symbol.
  Trzy większe wanny, też mi problem.
  Problemem jest Judeopolonia-od wieków żywa idea.
  Nawet konstytucję JudeoPolonii już mają:

 15. nagor pisze:

  @pink panther
  Wspominasz „nowakowe zegarki” i ten teatr u nas na miejscu .
  Zerkam na te „nasze” niby portale i wieści przekazywane od naszych wybrańców i takiego skundlenia u jednych i drugich dawno nie było, potracili rozum i rosądek . Czaputowicz dziekuje niemcom za holokaust !!!???? że wzięli coś na siebie , co było nie ich autorsta???? Sasin też by całował gdyby sięgał w to miejsce , że oczywistość jest oczywistością , bo on zwątpił ? Patrząc na takie skundlenie/brak wyczucia/dyletanctwo zbiera się na wymioty .
  Aż strach pomyśleć do czego nie byliby zdolni w przypadku zagrożenia , poważnego zagrożenia i konieczności organizacji obrony .
  To są ludzie do natychmiastowych dymisji ze swoich stanowisk bo reprezentują wyłącznie swój brak kompetencji . To rola Premiera tego , czy byłego Cezara , co takich skundlonych tak wysoko awansował (przysłowiowy koń w rzymskim senacie narobiłby mmniejszych szkód ,a to jednak zwierzę było).
  Pora już z ichnim ambasadorem , co robi za fryzjera tym naiwniakom , też podziękować , bo wszscy będą musieli zakładć kapelusze aby ukryć włosy stojęce dęba z przerażenia.
  Ave Cesar
  już czas .

 16. pink panther pisze:

  @Tadeusz_K, @Nagor, No więc elity polityczne III RP takie jak zwykle, czyli strach patrzeć i słuchać, ale jeden bloger ma takie przemyślenia, że te zadziwiające gesty Berlina i Moskwy, o których panowie ministrowie Czaputowicz i Sasin nie byli w stanie nawet marzyć – to efekt takiego samego myka jak w 56 r.: Pekin coś szepnął:))) A komu i co, to bloger nie wie, ale efekt, jak wtedy. Wojsko cofnęło się do lasu i pan premier Netanyahu wraz ze swoim wiernym Naftalim i tutejszymi „mniejszymi grosssskami” – zostali na mrozie, boso i w kalesonach.
  Ale modlić się trzeba nadal. Pozdrawiam

Dodaj komentarz:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przejdź do paska narzędzi