Marsz Obozowych Pasiaków

W odpowiedzi na największą fale oskarżeń skierowanych pod adresem Narodu Polskiego o współudział w nazistowskich zbrodniach i w zagładzie polskich Żydów, oskarzeń, wynikajacych z niewiedzy, bo o złą wole nikogo nie posądzam, proponuje:

Przypomnieć światowej opini publicznej o mało znanym fakcie, że Polska znajdowała sie pod okupacją i w czasie jej trwania, polscy obywatele, bez względu na kolor skóry lub wyznanie, pozbawieni byli obywatelskich praw i stanowili własność Gubernatora sprawującego nieograniczona władze na terenach byłego państwa polskiego, zamienionego w Generalną Gubernie.

 • „W Proklamacji Generalnego Gubernatorstwa z 26 października 1939 r. Hans Frank powiedział: Z utworzeniem Generalnego Gubernatorstwa obecnie, po przeprowadzeniu wojskowego zabezpieczenia obszarów polskich w zakresie niemieckiego obszaru interesów, zakończony został epizod historyczny, za którego odpowiedzialność ponosić muszą zarówno zaślepiona klika rządowa byłego kraju polskiego jak i też obłudni podżegacze wojenni w Anglii. Oddziały armii niemieckiej przywróciły porządek na obszarach polskich. Ponowne zagrożenie pokoju europejskiego nieuzasadnionymi żądaniami tworu państwowego, który powstał ongiś z Wersalskiego Traktatu przemocy i nigdy już nie będzie odnowiony, zostało raz na zawsze usunięte.[…]”

Dobrym sposobem przypomnienia o tych historycznych faktach mogłoby być zorganizowanie ( najlepiej z pomoca Reduty Dobrego Imienia ) – Marszu Obozowych Pasiaków.

Dla przypomnienia,”pasiak”, to popularna nazywa, noszonego przez więzniów lagrów ubrania/więziennego uniformu, jaki wiezień dostawał po przybyciu do obozu.Charakterystyczna cechą marszu powinien być zatem „pasiak” z winklem z wpisana liera P i transparenty z nazwą obozu ( w orginalnej okupacyjnej pisowni ) i liczba wiezniów narodowości polskiej zesłanych do obozów. Dobra data na zorganizowanie takiego marszu mógłby być któryś z  dni, -pomiędzy listopadem a marcem – dla uczczenia martyrologi ofiar Aktion Zamość.

image

Jedno z dzieci Zamojszczyzny Czesława Kwoka. W Auschwitz otrzymała nr 26947. Została zabita zastrzykiem fenolu 12 marca 1943

Podczas marszu prezentowane powinny być banery z cytatami (w języku angielskim) wziete z ustaw i przemowień  liderów okupującego Polske państwa, dotyczace sposobu traktowania ludności polskiej na terenie Generalnej Guberni.

Myśle, ze żyjąc, w wolnej i niepodległej, suwerennej i demokratycznej Polsce, nic nie stanie na przeszkodzie aby marsz taki zorganizować i sprawic zeby zapisał sie w kalendarzu waznych wydarzeń, jako coroczny hołd dla polskich ofiar niemieckiego nazizmu i obrazkowa lekcja historii dla swiata. Wiedza poszerza przecież horyzonty myślowe i sprawia że łatwiej sie unika niechcianych pomyłek.

Dla przypomnienia:

„Już też od września 1939 r. aresztowanych Polaków zaczęto zsyłać do istniejących obozów koncentracyjnych, wykorzystując ich jednocześnie do budowy nowych obozów. Początkowo byli to przedstawiciele polskiej inteligencji, którzy uniknęli śmierci w masowych egzekucjach przeprowadzanych na całym obszarze okupowanej Polski, później wszyscy ci, którzy „pozostając na wolności aktywnie działaliby na szkodę niemieckiego narodu i Rzeszy niemieckiej” (Er werde sich in Freiheit weiter zum Schaden des deustchen Volkes und Reiches betätigen) – działacze polskich organizacji ruchu oporu, pracownicy przymusowi i inni.

Spowodowało to, że do końca wojny wśród wszystkich osadzonych w obozach koncentracyjnych więźniów najliczniejszą grupą narodowościową lub drugą pod względem liczebności, byli więźniowie – obywatele polscy.

KL Dachau – wśród łącznie osadzonych 206 000 więźniów reprezentujących 41 narodowości było ok. 48 500 Polaków i ok. 22 000 polskich Żydów. Wśród 2700 osadzonych w KL Dachau duchownych, 1800 pochodziło z Polski;
zobacz dokument

KL Buchenwald – wśród łącznie osadzonych ok. 133 000 więźniów pochodzących z całej okupowanej Europy było ok. 23 000 Polaków i ok. 12 000 polskich Żydów;
zobacz dokument

KL Neuengamme – na ok. 106 000 wszystkich osadzonych więźniów, Polaków było ok. 17 000 i byli drugą po Rosjanach (19 430) grupą narodowościową osadzoną w KL Neuengamme;
zobacz dokument

KL Mauthausen-Gusen – W 1940 r. w miejscowości Gusen niedaleko Mauthausen przystąpiono do budowy obozu, który już w fazie budowy nazwany został „obozem zagłady dla polskiej inteligencji” (Vernichtungslager für die polnische Intelligenz). Ogółem w obozie Gusen zamordowanych zostało ok. 27 000 Polaków z ok. 34 400 w nim osadzonych;
zobacz dokument

KL Ravensbrück – na ogólna liczbę 123 000 więźniarek reprezentujących ponad 27 różnych narodowości, Polek było ponad 34 200. Były też najliczniejszą grupą wśród więźniarek politycznych, stanowiąc 75-80% ogółu;
zobacz dokument
zobacz dokument

KL Auschwitz – ogólną liczbę deportowanych do tego obozu Polaków szacuje się na ok. 140 000 do 150 000 (po Żydach, których szacuje się na ok. 1,1 mln Polacy byli drugą pod względem liczebności grupą narodowościową tego obozu);
zobacz dokument

KL Stutthof– wśród ok. 110 000 zarejestrowanych więźniów pochodzących z ok. 26 krajów ok. 30 000 było obywateli polskich;
zobacz dokument
zobacz dokument

KL Sachsenhausen – jeden z pierwszych obozów koncentracyjnych, do którego od września 1939 r. zsyłani byli Polacy – działacze polonijni z Niemiec, z Pomorza Środkowego, Prus Wschodnich, ze Śląska, a 29 listopada 1939 r. trafili tu aresztowani w ramach „Sonderaktion Krakau” profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Transporty więźniów polskich przywożone są do tego obozu aż do kwietnia 1945 r. W 1944 r. na 50 560 nowo zarejestrowanych więźniów najwięcej odnotowano Polaków – 17 768, drugą grupą byli obywatele Związku Sowieckiego – 7384 osób;
zobacz dokument
zobacz dokument

KL Lublin (Majdanek) – na łączną liczbę 275 360 więźniów, Polaków było 106 200. Drugą pod względem liczebności narodowość stanowili Żydzi, których łącznie było 103 530, z tego część byli to Żydzi polscy z gett Lubelszczyzny i Warszawy.

Nie jest to pełna lista obozów koncentracyjnych, do których wywożono więźniów polskich. Polacy osadzani byli również w KL Natzweiler i Flossenbürg, Gross-Rosen (zobacz dokument) i Bergen-Belsen oraz w innych mniejszych obozach koncentracyjnych i obozach pracy.”

https://stutthof.org/node/786

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzieci_Zamojszczyzny

notka inspirowana śladami po bykowcu na ciele mojego Ojca ktorych nabawił sie jako 15 letni wiezień niemieckiego karnego obozu pracy Liban, Krakau, GG.

Może Ci się również spodoba

7 komentarzy

 1. nagor pisze:

  @ProvoCatio
  Szanuje przytoczone fakty i cel w jakim je przywołujesz .
  Ale to nie o te fakty chodzi . Nataniahu wyraźnie to sprecyzował , historia już została napisana (ich działaniem) i żadnej innej polemiki nie dopuszcza .
  Wyrok w tych sprawach już zapadł i to jest fakt z , którym mamy do czynienia .Wszelkie uwagi , to podważanie holokustu , prawnie karalne .

 2. ProvoCatio pisze:

  @ nagor

  niestety Nagorze. strach być Polakiem.

 3. Tadeusz_K pisze:

  @ProvoCatio
  Na ile i jak mógłbyś się starać podeprzeć faktami-słownymi , naukowymi, fotograficcznymmi i jakkolwiek inynnymi to nic nie znaczy .
  To nic nie znaczy, jeśli to podważa jedyny na świecie tzw. „przemysł holokaustu”, a tuż za nim cymes nrzędzie zwane „”antysemityzmem.
  Te dwa pojęcia są niepodważalne wedle knesetu.
  Historia (od lejby franka) już została dokumentnie, jasno i treściwie napisana jak zechciał wspomnieć @nagor.
  Pozostała jeno kwestia zapłaty, którą to zapłatę nie precyzuje nowela o IPN…i w tymźe występuje aj_waj.

 4. ProvoCatio pisze:

  @ Tadeusz_K

  gdyby tylko o pieniądze chodziło…Polska jest Ziemią Świętą i modla sie żeby do niej wrócić. A tubylcy? A któż martwiłby sie o potomków nazistów? Stąd tez ta cała heca.

 5. Tadeusz_K pisze:

  Polska jest Ziemią Świętą
  *
  Jasne.
  Wpierw trzeba zrównać ją spychaczem (np. fadroma 2o1o=fadroma smoleńska), abyzasadzić winnice Dawida.

 6. Tadeusz_K pisze:

  Mnie się bahdzo nie podoba..?
  Wyście nas wybhali… co wy tehaz myślicie?”
  IPN wam się podobha?…aj_waj.

  sorki:
  mnie się też nie podoba jeśli daje możliwości takim jak tobie hybrydom.

 7. Tadeusz_K pisze:

  No i widzisz Heleno.
  Mamy klopot' jak was nie wybiehać.
  Macie takie piękne polskie nazwiska jak nakazał lejbuś frank.
  AJ_waj.
  np. mazohewcki..gehemek…rosthowsky i wielu innych (nie wspomnę) prozelitów na żądanie..Heleno austriaczko w Polsce rezydująca.

Dodaj komentarz bez logowania się do PT oraz przedstaw się: