Wojna UE z Polską – przyczyny?

Czym był i jest projekt UE, której jednym z założycieli był Robert Schuman?

Projekt UE był i jest realizacją projektu Pan-Europy autorstwa Richarda Coudenhove-Kalergi, który w 1923 wydał książkę Pan-Europa, będącą manifestem ruchu paneuropejskiego. Tezy te rozwinął w głównym dziele swojego życia, trzytomowej Walce o Paneuropę (1925-1928).
W 1922 założył w Wiedniu ruch „pan-europejski”, którego celem było ustanowienie Nowego Porządku Świata, opartego na federacji krajów, pod kierownictwem Stanów Zjednoczonych. Do pierwszych zwolenników należeli czescy politycy Tomáš Masaryk i Edvard Beneš, oraz bankier Max Warburg, który zainwestował pierwsze 60.000 marek. Austriacki kanclerz Ignaz Seipel i następny prezydent Austrii, Karl Renner, wzięli na siebie odpowiedzialność kierowania ruchem „pan-europejskim”. Później swoją pomoc zaoferowali francuscy politycy tacy jak Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi i inni.

Istota planu Kalergi:
W książce Praktyczny idealizm [Practical Idealism], Kalergi pisze, że mieszkańcami przyszłych „Stanów Zjednoczonych Europy” nie będą narody starego kontynentu, a rodzaj podludzi, produkty mieszania ras. Wyraźnie oświadcza, że narody Europy powinny krzyżować się z azjatycką i kolorowymi rasami, tworząc wielonarodowe stado, bez żadnej jakości i łatwo kontrolowane przez elitę rządzącą.

Kalergi głosi zniesienie prawa do samostanowienia, a następnie eliminację narodów przy wykorzystaniu etnicznych ruchów separatystycznych i masowej migracji. Żeby Europę kontrolowała elita, chce zamienić ludzi w jedną jednorodną mieszankę czarnych, białych i Azjatów. Ale kto tworzy tę elitę? Kalergi dokładnie to opisuje:

(…)Człowiek przyszłości będzie rasy mieszanej. Dzisiejsze rasy i klasy będą stopniowo znikać ze względu na eliminację przestrzeni, czasu i uprzedzeń. Eurazjatycko-negroidalna rasa przyszłości, podobna z wyglądu do starożytnych Egipcjan, zastąpi różnorodność narodów i różnorodność jednostek. Zamiast niszczyć europejski judaizm, Europa, wbrew jej woli, uszlachetniła i wykształciła tych ludzi, popędzając ich do przyszłego statusu wiodącego narodu poprzez ten sztuczny proces ewolucyjny. Nic dziwnego w tym, że naród który uciekł z getta-więzienia, stał się duchową szlachtą Europy. Tym sposobem litościwa troskliwa Europa stworzyła nową rasę arystokratów. To się wydarzyło, gdy upadła europejska arystokracja feudalna z powodu emancypacji Żydów [z powodu działań podjętych przez rewolucję francuską].(…)

Chociaż żaden podręcznik o UE nie wymienia nazwiska Kalergi, jego pomysły stanowią główne zasady Unii Europejskiej. Pogląd, że narody Europy powinny być wymieszane z Afrykańczykami i Azjatami, żeby zniszczyć naszą tożsamość i stworzyć jedną rasę Metysów, stanowi podstawę całej polityki wspólnoty, której celem jest ochrona mniejszości. Nie z powodów humanitarnych, a z powodu dyrektyw wydawanych przez bezwzględny reżim który spiskuje największe ludobójstwo w dziejach.
Europejską Nagrodę Coudenhove-Kalergi przyznaje się co 2 lata Europejczykom, którzy wyróżnili się w promowaniu tego zbrodniczego planu. Do laureatów tej nagrody należą Angela Merkel i Herman Van Rompuy.

Richard Coudenhove-Kalergi był pierwszym laureatem nagrody Karola Wielkiego, utworzonej w 1949 r. w Akwizgranie.
Otrzymali ją również Winston Churchill, Jean Monnet, Robert Schuman, Helmut Kohl, Bronisław Geremek, Jan Paweł II, Donald Tusk, Tony Blair, Jacques Delors oraz Bill Clinton a ostatnio 6 maja 2016 roku odebrał ją papież Franciszek, chociaż papieże z zasady nie przyjmują żadnych nagród, ale do uczynienia teraz wyjątku miał go nakłonić kardynał Walter Kasper, argumentując, że będzie to wyraz wsparcia dla targanej kryzysami Europy. Swój wyjątek uczyniła też kapituła Nagrody Karola Wielkiego – laureat nie pojechał po nią do Akwizgranu, a na uroczystość wręczenia zaprosił do Watykanu m.in. kanclerz Angelę Merkel oraz szefa europarlamentu Martina Schulza, szefa Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera i kierującego Radą Europejską Donalda Tuska. Ci trzej ostatni wygłosili przemówienia w Pałacu Apostolskim.(papież JPII też dla tej nagrody uczynił wyjątek).

http://bi.gazeta.pl/im/82/1a/13/z20031618V,Szef-Komisji-Europejskiej-Jean-Claude-Juncker–prz.jpg

Teraz trzeba powiązać wydarzenia jakie następowały w Europie po końcu zimnej wojny z planami Kalergi.
Zmiana stref wpływów w Europie Środkowo wschodniej po upadku ZSRR, otworzyła drogę do poszerzenia granic UE na wschód.
Tuż po włączeniu 1.05.2004 roku do wspólnoty dziesięciu państw : Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier, Kościół Katolicki rozpoczął 14 maja 2004 proces beatyfikacyjny Roberta Schumana, jednego z „ojców założycieli” UE.
Jeśli Robert Schuman jest kandydatem KK na ołtarze a jest on laureatem nagrody Karola Wielkiego, którego pierwszym laureatem był Richard Coudenhove-Kalergi, którego zbrodniczy plan jest realizowany w wersji hard od czasu tzw. polityki resetu zapoczątkowanej przez komunistę i agenta CIA B.H.Obamę, to musimy stawiać pytania o rolę KK w tym zbrodniczym planie.
Już laureat nagrody Karola Wielkiego JPII był za włączaniem krajów naszej strefy Europy Śr.Wschodniej do UE, ale głosił tezę, że UE ma się zmieniać poprzez powrót do korzeni chrześcijańskich(trudno definitywnie orzec o tym, czy wiedział on jaki plan za UE stoi(plan Kalergi)?

Obama objął urząd 20.01.2009 roku z projektem resetu USA-Rosja i poprzez decyzję z 17.09.2009 roku o rezygnacji z tarczy antyrakietowej w Polsce, potwierdził że polityka ta jest na dobrej drodze.
Dla realizacji planu Kalergi w stosunku do Europy, czyli zniszczenia białej rasy w Europie i stworzenia nowego typu europejczyka czyli mieszanki ras azjatyckich i afrykańskich jak zakładał Kalergi, Obama rozpoczął politykę destabilizacji krajów Płn.Afryki (Arabska Wiosna) i Bliskiego Wschodu(Syria oraz stworzenie ISIS), by stworzyć warunki masowego napływu do Europy imigrantów i uchodźców z tamtych regionów świata. Rola grandziarza Sorosa w tym planie jest potwierdzeniem tych zamierzeń.
O tym, ze była to celowa robota administracji Obamy i sekretarza stanu H.Clinton, mówił D.Trump podczas kampanii wyborczej w 2016 roku.

Otóż podczas kampanii wyborczej, D.Trump spotkał się w sierpniu 2016 roku z wyborcami z Karoliny Płn. i podczas wygłoszonego tam przemówienia przedstawił swój program wyborczy i ocenę polityki prowadzonej przez USA podczas prezydentury Busha i Obamy(celem ataku była jego konkurentka w wyborach H.Clinton).
Zawarł w tym przemówieniu ocenę wojen i inspirowanych przez USA rewolt w czasie rzadów jego poprzedników.

Oto istotne fragmenty tego przemówienia, dotyczące tych kwestii:

„Has she apologized for Iraq? For Libya? For Syria? Has she apologized for unleashing ISIS across the world?
Has Hillary Clinton apologized for the decisions she made that have led to so much death, destruction and terrorism?”
http://thehill.com/blogs/pundits-blog/presidential-campaign/291931-full-speech-donald-trump-in-battleground-north
Tłumaczenie(Tłumacz Google):
„Czy ona przeprosiła za Irak? Za Libię? Za Syrię? Czy ona przeprosiła za rozpętanie terroryzmu przez ISIS na całym świecie?
Czy Hillary Clinton przeprosiła za decyzje które podjęła a które doprowadziły do ​​tak wielu śmierci, zniszczenia i terroryzmu?”

Problemem dla realizatorów planu był pontyfikat papieża Benedykta XVI, którego konserwatyzm katolicki był znany.
Gdy realizatorzy planu Kalergi uznali, że stoi on na przeszkodzie ich planów, a Obama na drugą kadencję zapowiadał II- gi etap polityki resetu z Rosją, postanowili zmusić Benedykta XVI do ustąpienia z urzędu apostolskiego i na jego miejsce postawili lewicowego Jezuitę z Argentyny Bergolio, który przyjął imię Franciszek.
11 lutego 2013 Benedykt XVI zapowiedział rezygnację ze sprawowania urzędu papieża w dniu 28 lutego 2013 o godzinie 20:00. Po tej dacie nastąpił okres sede vacante. Dnia 8 marca 2013 roku po popołudniowej kongregacji kardynałowie ustalili datę konklawe na 12 marca 2013 roku. 13 marca 2013 r. konklawe zakończyło się krótko przed 19:00 czasu rzymskiego.

Nieprzypadkowo Jubileusz 50 lecia śmierci ( 4.09.1963 roku) jednego z założycieli UE Roberta Schumana, urządzono w Metz w dniach od 4-8.09.2013 roku.
W uroczystościach jubileuszu wzięli udział m.in. prymas Francji kard. Philippe Barbarin oraz prymas Węgier kard. Péter Erdö, który 8 września w katedrze w Metzu odprawił uroczystą Eucharystię, a po południu wygłosił referat wieńczący jubileusz.

Okazało się, że papież Franciszek jest zwolennikiem przyjmowania imigrantów i zwolennikiem libelaryzacji zasad etyki katolickiej, co współgra z celami UE realizującej plan Kalergi a przyznanie mu nagrody Karola Wielkiego w dniu 6 maja 2016 roku jest tego potwierdzeniem.

Plany UE(plan Kalergi) uległy skomplikowaniu po klęsce polityki resetu Obamy na tle różnicy interesów USA i Rosji na Bliskim Wschodzie(Syria) i gdy USA rozpoczęła z Rosją konfrontację, prokurując Majdan na Ukrainie.
Efektem tego były decyzje szczytu NATO w Walii w 2014 roku i w Warszawie w 2016 roku o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO i o stacjonowaniu wojsk USA w Polsce.
Jeszcze bardziej sytuacja się skomplikowała po wygranej w wyborach prezydenckich w USA D.Trumpa, który podjął decyzję o poparciu planu Trójmorza, który dla Niemiec i niemieckiej UE jest nie do zaakceptowania, bo rujnuje tak dobrze się zapowiadającą realizację planu Kalergi.
Polska i kraje wyszehradzkie sprzeciwiły się planom przymusowej relokacji imigrantów i stąd wojna wypowiedziana Polsce przez Niemcy i niemiecką UE, bo to niszczy plany UE(plan Kalergi).
W Polsce, do realizacji planu Trójmorza podsunięto J.Kaczyńskiemu M.Morawieckiego, który był też zaangażowany w realizację planów Eurazji za czasów polityki resetu USA-Rosja Obamy(był w Radzie Gospodarczej premiera D.Tuska czyli miał realizować poprzednie plany, bo z podsłuców wiemy, ze przymierzano go do funkcji ministra skarbu za Budzanowskiego lub ministra finansów za Rostowskiego lub realizować nowe plany po końcu polityki resetu ale z rządem Tuska, co z uwagi na dyspozycyjność Tuska wobec A.Merkel było mało prawdopodobne ), więc musimy się bacznie przygladać, jaką politykę będzie on prowadził.

Są obawy, że angażując do tej polityki bankiera związanego z amerykańskimi(żydowskimi) instytucjami finansowymi(BZ WBK z grupy Santander, w której najważnieszymi akcjonariuszami są banki i instytucje amerykańskie-żydowskie), który ściągnął do Polski największy amerykański(żydowski) bank JP Morgan Chase, może chodzić o budowę nie silnej Polski ale silnego Polin, z przedstawicielami diaspory żydowskiej jako swego rodzaju współczesnej „szlachty”, do powstania której miałyby służyć pieniądze z żydowskich roszczeń(około 65 mld$) jakie od Polski środowiska żydowskie się domagają a których realizację miałoby wspierać amerykańskie prawo w postaci uchwalonej przez senat USA ustawy Act S.447 w dniu 12,12.2017 roku czyli dzień po zaprzysiężeniu rządu premiera M.Morawieckiego.
Wg sponsora tej ustawy, młodszą senator Tammy Baldwin, demokratyczną członkinię Senatu Stanów Zjednoczonych ze stanu Wisconsin, ta ustawa ma 28% szans na stanie się prawem USA w wersji przyjętej przez Senat USA.
https://www.govtrack.us/congress/bills/115/s447

Wydaje się, że może ona być tak zmieniona, by była przydatna do wspierania przez USA polskich roszczeń odszkodowawczych od Niemiec, z których mogłyby skorzystać środowiska żydowskie(tak zapowiadał J.Kaczyński. http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/12/jaroslaw-kaczynski-odpowiedzial-publicznie-na-artykul-kip-w-sprawie-roszczen-za-mienie-pozydowskie/

Moim zdaniem ze strony polskiej, będą to odszkodowania w ramach przygotowywanej przez rząd(Ministerstwo Sprawiedliwości) Dużej Ustawy Reprywatyzacyjnej.

You may also like...

12 komentarzy

 1. nagor pisze:

  @35stan
  Nim o wojnie to trochę o czasach powstawania koncepcji tytułowego dzieła Kalregiego w okolicach 1920 roku .To okres schyłku powszechnego modelu imperiów monarchicznych , rewolucji technicznej , zakończenia wojny światowej i realizacji rewolucji bolszewickiej w Rosji .To też model demokracji amerykańskiej inny dla białych a inny dla kolorowych .
  Facet był świadomy , że po bitwie warszawskiej koncepcja sojuzu europejskiego nie wypali a demokracja w europejskim kociołku to raszej seperacja niż zjednoczenie i dobrą wolną wolę zastąpić należy przymusem . Taka wersja Stanów Zjednoczonych gdzie napływowa mieszanka zamknęła w rezerwatach rodzimych mieszkańców i prawa uzależniła od pochodzenia/koloru skóry .Taka wersja B bolszewizacji mentalnej aby spotkać się w tym samym miejscu . Taki Schulc owych czasów co tęskni za wersją Rzeszy Europejskiej pod jedynym światłym kierownictwem .
  „Unia Schumana” to była konieczność technologiczno-gospodarczo-finansowa do której dorobiono społeczną narrację pozorującą demokrację .
  Powołanie instytucji Komisji Europejskiej jako ciała wykonawczego jest tego emanacją i nic z demokracją jej wyłanianie nie ma wspólnego , a decyzje tam podejmowane zwalniają z odpowiedzialności państwa narodowe za czyny ich nominatów . Zataczamy koło aby było tak jak było , Stany , Imperium , Rzesza =dyktatura , ale nie demokracja .W tym miejscu Europy w jakim zafiksowano Polskę na mapie nie ma możliwości stworzenia rezerwatu dla narodu , wartości chrześcijańskich , i odrębnej kultury , więc wojna i naciski stają się czymś oczywistym bo tylko ” nasza wizja demokracji” nią jest i KE stoi na jej straży.

 2. boson pisze:

  Nie w 1923, a w XVII wieku powstały pierwsze projekty unii europejskiej (i Polska miała być wtedy członkiem założycielem…)

 3. boson pisze:

  aha, i dzisiaj i wtedy stali za tym banksterzy… nihil novi…

 4. nagor pisze:

  cd
  Naiwnością jest wiara w powodzenie Trójmorza , kiedy wielu uczestników koniecznych do wykonania projektu ma założone kajdany strefy euro .Jezeli nawet mentalnie dostrzegają szansę i korzyści z tego płynące , to realnie są trzymane za twarz ekonomicznie .Czy utraty tej niezależności nikt nie dostrzega ? Pomijając ocenę strategów europejskich gdzie wiodąca rola jest od dawna rozpisana i taka inicjatywa nie mieści się w przyjętych scenariuszach . Jeżeli to tylko chwilowa gra na uzyskanie podmiotowości naszego Państwa w gronie liczących się , to wojna ze strony komisji europejskiej będzie odbywać się dosłownie o wszystko do czego można się doczepić aby tę podmiotowość minimalizować w oczach uczestników deklarujących zainteresowanie Trójmorzem .Dodając do tego deklaratywny patronat USA temu zamierzeniu , to tylko kwestia czasu , kiedy dosięgną nas sankcje z ręki trybunałów w imieniu europejskiej solidarności .
  Sami stawiamy się w pozycji ,albo albo , deklarując członkowstwo w UE wbrew aktualnym jej zamiarom/celom i czy wiemy co zrobimy jak nas wyproszą?
  Gdzie i na czym może kończyć się patrtonat Stanów Zjednoczonych w takim przypadku . Chyba znów uszy po sobie .

 5. nagor pisze:

  @boson 11:50
  Prawda , oni dysponują niepodważalnymi argumentami w polityce .
  ale próbowano 1968 Kambożdża ,mięko rosja , twardo Korea Pł. co ma nawet osiągnięcia , w walce z otyłością (cywlizacyjną), ubezpieczeniami społecznymi oraz banksterami . Jest widać , jakaś perspektywa ………

 6. Tadeusz_K pisze:

  @stan35
  #Wydaje się, że może ona być tak zmieniona, by była przydatna do wspierania przez USA polskich roszczeń odszkodowawczych od Niemiec, z których mogłyby skorzystać środowiska żydowskie(tak zapowiadał J.Kaczyński. #
  /
  Ma to sens.

 7. 35stan pisze:

  nagor
  8 stycznia 2018 o 11:56
  „Gdzie i na czym może kończyć się patrtonat Stanów Zjednoczonych w takim przypadku . Chyba znów uszy po sobie .”

  Z czego wypływa ten „patrtonat Stanów Zjednoczonych”?
  Jeśli wydaje Ci się, ze wypływa z ich „przyjaźni” do Polski, to byłbyś straszliwie naiwny, o co Cię nie posądzam.
  Nie ma czegoś takiego jak „przyjaźń” miedzy państwami a zwłaszcza między globalnym mocarstwem (USA)a krajem średniej wielkości i średnim aktualnym potencjałem.
  O tym „patronacie” decydują” żywotne interesy USA, które muszą przeciwstawiać się głownie Rosji(po klęsce polityki resetu Obamy) i Chinom.
  Tak się składa, ze położenie Polski w centrum Europy, jest kluczowym miejscem dla planów NJS forsowanego przez Chiny i obecność USA w tym miejscu, na skrzyżowaniu interesów północ południe(Trójmorze) i wschód zachód(NJS) jest żywotnym interesem USA, które chcą zachować swój status mocarstwa globalnego.
  Nie mogą dopuścić do wypchnięcia ich z Europy, do czego dążą Niemcy(niemiecka UE), Rosja i Chiny.
  To nie jest zabawa, to gra o wszystko dla USA.
  A że jest to też dobre dla Polski(w przeciwieństwie do projektu z epoki resetu czyli budowy Eurazji pod kierownictwem Niemiec i Rosji, z którego Niemcy i Rosja wyrugowały USA) to powinniśmy ten projekt wspierać, bo to jest kolejna okazja po 100 latach od Traktatu Wersalskiego, gdy Polska ma szansę na budowę swej podmiotowości i w odróżnieniu od „miedzywojnia” , ma najsilniejsze mocarstwo swiata jako protektora.

 8. nagor pisze:

  @35stan
  Widzisz , mamy genetyczną naiwność co Patron zna dobrze i daje dowód w cenie za patrioty węsząc okazję . Teraz czy my potrafimy postawić i wycenić swoje racje za współudział w zabezpieczaniu ich interesów . Grozi , że zapłacimy za bez durno 65 mld ujęci altruizmem i położymy uszy po sobie jak cofną takie rządanie(bezzasadne) czyli damy się wyruchać za friko.

 9. saopaulo2017blog pisze:

  Nagor, czyli proponujesz położyć uszy już teraz po sobie??

 10. nagor pisze:

  @saopaulo
  Witaj , Wszystkiego Dobrego w Nowym .
  Jak doszłaś do takiego wniosku ? Fakt ,że wszystkie nasze sprawy najczęściej tak się kończą , bezradnością/lenistwem decydentów i uszami po sobie .
  Wręcz sprawa jest do wygrania tylko trzeba ją jasno stawiać mając na celu własne dobra . Przestrzegam przed zaniechaniami bo asów od załatwiania mamy niewielu i para idzie w nazwy ulic . Nie ma nic gorszego niż uszy po sobie .

 11. piko pisze:

  @stan35
  kombinowanie że tym co dostaniemy od Niemców wykupimy się u Żydów jest bardzo dużym błędem.

  Po pierwsze nie ma czegoś takiego w prawie rzymskim jak dziedziczenie mienia bezspadkowego.

  Po drugie liczenie że Niemcy nam dadzą reparacje którymi spłacimy się przedsiębiorstwu holokaustowemu jest „snem wariata śnionym nieprzytomnie”.

  Po wpisaniu w google nazwiska bohatera notki pojawia się mnóstwo tekstów opisujących problem.

  Koncepcja jakiegoś faceta (lekko zwichrowanego) na „urządzanie” Europy to za mało. Musi być ona zgodna z przemyśleniami dużych, mocno wpływowych środowisk.

  Polecam https://www.salon24.pl/u/spiritol/782374,masowa-migracja-a-plan-kalergi
  Fragment:

  „Szeroka publiczność nie kojarzy Kalergi jako ojca Maastricht i twórcę ideologi multikulti, doktryny, która dozowana kropla po kropli sprawiła, że Europa Zachodnia ma już tego całe jezioro.
  (…)
  Gdy spojrzeć na te hordy uchodźców, które zalewają obecnie Europę (za przyzwoleniem niektórych rządów) trudno nie odnieść wrażenia, że jest to po prostu realizacja pomysłów Kalergi. Propaganda multikulti, jakiej jesteśmy masowo poddawani jest tego potwierdzeniem.
  (…)
  Takie grupy jak Europejski Parlament Żydowski (akredytowany legalnie przy UE) czy Europejski Kongres Żydowski mają ogromny wpływ na działania władz UE. Europejski Parlament Żydowski – pod koniec stycznia 2013 roku obradował w Krakowie, w sali krakowskiej rady miasta. Parlament ten został powołany przez Europejską Unię Żydów – a posłowie zostali wyłonieni w drodze głosowania internetowego.

  Pomysłodawcą był Szymon Peres, prezydent Izraela. Na razie w Parlamencie zasiada 120 posłów z 45 krajów całego kontynentu. Działalność Europejskiego Parlamentu Żydowskiego finansuje Igor Kołomyjski – ukraiński oligarcha.

  Świat akademicki przesiąknięty jest nadreprezentacją żydowską, która blokuje wszelkie usiłowania badań nad strukturą Unii i produkuje rzesze tzw. „ekspertów’ (z tytułami profesorskim, a jakże!). „Eksperci” ci, nagradzani grantami, pieniędzmi z różnych fundacji o niewiadomych źródłach finansowania są potrzebni do tłumaczenia motłochowi, że poza Unią życie nie istnieje i czeka nas co najwyżej koszmar Białorusi i Rosji.

  Realizację Planu Karegi widać gołym okiem. Najważniejsza instytucja UE, Komisja Europejska nie jest ciałem wybieranym demokratycznie, nie posiada mandatu społeczeństw państw narodowych. Sposób wybierania członków Komisji został jednak tak sprytnie skonstruowany, że obywatele Unii nie mają świadomości, że zostali pozbawieni fundamentalnych praw. Parlament Europejski, której członkowie pochodzą z wyborów jest instytucją fasadową, nic w rzeczywistości nie znaczącą. (…)”

Dodaj komentarz:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przejdź do paska narzędzi