Śmierć Generała, Gibraltar państwo małp

You may also like...

1 Response

 1. Sao Paulo napisał(a):

  Albatrosie, zadziwiajaca jest reaktywacja córki Andersa w polskiej polityce…”Rekwizyt”, „paprotka” potrzebna do tworzenia Polski „od morza do morza”?
  Historię należy napisać od nowa ale nie kwapi się IPN, nie kwapią się politycy, pogrobowcy tych, którzy rozdawali karty po wojnie, a i w czasie II WŚ jak widać robili za patriotów…
  Przecież jest całkiem sporo informacji o ZO, które odbrązawiają ją i rzucają całkiem inne światło na jej życiorys i dokonania w czasie II WŚ, a jednak jest zmowa milczenia, wręcz szlaban na zmiany i poprawki w historii, na oficjalne dementi…

  A jeszcze taka ciekawostka opowiadana przez samą ZO, że w domu mówiło się tylko po niemiecku, a ona sama nauczyła się polskiego dopiero w gimnazjum. Pan Dargacz zeznawał pod przysięgą na temat ZO i wiedza ta jest porażająca…

  https://www.youtube.com/watch?v=X73X4MksmcA

  https://youtu.be/X73X4MksmcA

  Elżbieta Zawacka – Miałam szczęśliwe życie

  http://www.gryf-pomorski.pl/2-Ksiazki-wiersze/Stefan-Dargacz-zbrodnie-Gestapo-2.pdf

  „Nasz Ojciec Stefan Dargacz ps Lech w 2005 r. napisał opracowanie pt. Zbrodnie polskoję-
  zycznej grupy Gestapo przemianowanej po 1945 r. na UB w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej
  w Polsce.”

  SŁOWO WSTĘPNE
  Materiały do tego opracowania gromadził od wielu lat. Ojciec jest świadkiem historii i bezpo-
  średnim uczestnikiem tych wydarzeń, które działy się na Pomorzu poczynając od 1939 r.
  Przed wojną był działaczem Stronnictwa Narodowego. Jako Żołnierz Września 1939 brał udział
  w Wojnie Obronnej. Został wtedy ciężko ranny pod Głodowem na Pomorzu. Był V żołnierzem Morskiej
  Brygady Narodowej – l BON-u i dostał się do niewoli niemieckiej. W marcu 1940 r. został zwolniony
  z powodu inwalidztwa z niewoli niemieckiej.
  Po wyjściu z niewoli niemieckiej Ojciec wstąpił do organizacji podziemnej „Orzeł Biały” w GdyniOrłowie,
  której to organizacji założycielem, jesienią 1939 r., był Alojzy Socha – z zawodu nauczyciel.
  Jesienią 1942 r. organizacja „Orzeł Biały” została zdekonspirowana przez polskojęzyczną grupę
  Gestapo. Około 90-ciu jej członków zostało aresztowanych, w tym Alojzy Socha, którego niebawem
  zamordowano. Stefan Dargacz został również aresztowany podczas tej samej akcji i osadzony w KL
  Stutthof. Z tego obozu koncentracyjnego Stutthof został zwolniony 11-08-1943 r. a w końcu sierpnia
  tego roku powołał pod swoim Dowództwem Organizację Wojskową o nazwie Polski Związek Armii
  Podziemnej „Zachód” rekrutujący się z byłych członków organizacji „Orzeł Biały”. Organizacja Polski
  Związek Armii Podziemnej „Zachód” przeprowadziła wiele akcji bojowych przeciwko okupantom.
  Walczyła do końca wojny. Po wojnie część polskojęzycznej grupy Gestapo pozostała w Polsce i została
  ona przemianowana na UB.
  Po 1945 r. w czasie PRL cała nasza rodzina była prześladowana, np. nie mogliśmy dostać pracy
  a gdy taką pracę znaleźliśmy na polecenie UB byliśmy natychmiast zwalniani. Ojciec natomiast był wię-
  ziony i przesłuchiwany przez te same osoby, które tropiły go w czasie wojny a obecnie były na usługach
  UB.
  Ojciec w opracowaniu tym opisał fakty „przekształcenia” poprzez liczne fałszerstwa jak polskojęzyczna
  grupa Gestapo przemianowana po 1945 r. na UB stała się następnie Armią Krajową – „Fundacja
  Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek”, która mieści się
  w Toruniu na ul. Wielkie Garbary 2. Tymi fałszowaniami kierowała głównie Elżbieta Zawacka, która
  była najbliższym współpracownikiem polskojęzycznej grupy Gestapo: Aleksandra Arendta, Jana Kaszubowskiego,
  Michała Roli-Żymierskiego oraz innych.
  Ojciec nasz tak jak wiele milionów Polaków był ofiarą dwóch zbrodniczych systemów XX w.
  – nazizmu i komunizmu, które działały wspólnie przeciwko Narodowi Polskiemu tworząc Pakt Robbentrop-Mołotow,
  który rozpoczął się w Gdańsku-Oliwie na przełomie 1935-1936 r. Ojciec przeszedł
  gehennę nazistowskich obozów zagłady Stutthof oraz sowieckich więzień po wojnie.
  Na Pomorzu prześladowania te prowadziła od 1935 r. polskojęzyczna grupa Gestapo przemianowana
  po wojnie na UB. Była ona równocześnie na usługach hitlerowskich nazistów jak i sowieckich
  komunistów. Celem tych oprawców było wymordowanie Elit Przywódczych Narodu Polskiego głównie
  – nauczycieli, księży, oficerów Wojska Polskiego.
  Dzisiaj tych oprawców w wolnej Polsce broni Oddział Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej
  m.in. poprzez odrzucanie Wniosków – Pozwów kierowanych do Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
  Narodowi Polskiemu. Dotyczy to głównie agentów NKWD i Gestapo: Bolesława Bieruta, Jana Kaszubowskiego,
  Michała Roli-Żymierskiego, Aleksandra Arendta, Jana Biangi oraz innych. Natomiast były
  i są prześladowane te osoby, które ujawniły i ujawniają zbrodnie polskojęzycznej grupy Gestapo, w tym
  również Stefan Dargacz.
  Dzieje się to również dzisiaj w Gdańsku w przededniu 30 rocznicy Powstania „Solidarności”,
  która przyniosła wolność Polsce i całej Europie.
  Ojciec po napisaniu wyżej wymienionego opracowania przekazał je na Sympozjum Gryfa, które
  organizował Zespół ds Upamiętniania Etosu TOW Gryf Pomorski. Zostało ono zakwalifikowane do
  druku przez Szefową Sztabu Gertrudę Medyńską-Wojewską, która była żoną por. Grzegorza Wojewskiego,
  Komendanta Naczelnego Gryfa oraz Edmunda Hulsza, Przywódcę Powstania Grudnia 70.
  Bardzo im za to serdecznie dziękuję. Dziękuję również bardzo serdecznie Zespołowi ds Upamiętniania
  Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski za wydrukowanie tego opracowania.
  Jerzy Dargacz – syn
  Halina Dargacz – córka
  Renata Krystoszek – córka z domu Dargacz

Dodaj komentarz

Przejdź do paska narzędzi