Przejdź do paska narzędzi

O czym minister Antoni Macierewicz wiedzieć powinien

Pawłowi L. Blogerowi @3ZET w 1 Rocznicę 4/5 listopada 2016 roku odejścia w krainę wiecznego życia w Panu pracę tę poświęcam.

 

Czekam od dawna na wizytę ministra Antoniegto Macierewicza w Urządzie Lotnictwa Cywilnego w Warszawie.

https://trojmiasto.tv/Antoni-Macierewicz-oglada-smiglowce-w-Gdyni-24419.html

Szef MON o śmigłowcach podczas wizyty w Gdyni

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz przyleciał we wtorek do 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni. Na lotnisku w Babich Dołach oglądał pokaz jednego ze zmodernizowanych śmigłowców ratowniczych Anakonda. Zapowiedział również kupno kolejnych maszyn tego typu.

Po co ? Po to aby zadał kilka istotnych PYTAŃ ?

http://www.ulc.gov.pl/_download/bezpieczenstow_lotow/stan_bezpieczenstwa/2011/podrecznik_0511.pdf

PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM (wydanie drugie – 2009) URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO

Droga JAK  WIDAĆ DŁUGA I DALEKA . BO OD DWÓCH LAT NIE MOŻNA SIĘ DOCZEKAĆ KIEDY JEST WSZYSTKO WŁADNY ZBADAĆ OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY STOSOWANE W LOTNICTWIE WOJSKOWYM I EWENTUALNIE UKARAĆ WINNYCH ZANIEDBAŃ.

Co może się dowiedzieć ? Ano kwestia zapewnienienia bezpieczeństwa lotu do Smoleńska TU154M (i innych statkow powietrznych) np. JAK-a 40 oraz czarteru, którym sam podróżował BOEING 737 POKAZANY NA PLANSZY PRZEZ PUTINA NA KREMLU W DNIU 13 KWIETNIA 2010 ROKU.

Przecież posłowie PiS-u oraz minister Sasin A TAKŻE wieńce w idelnym stanie czymś doleciały.

>>

 

Ówczesny Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski ogłosił późnym popołudniem głosowanie w Sejmie nad ważną Ustawą o zaopatrzeniu Służb Mundurowych.

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2062.htm

Rządowy projekt ustawy o Służbie Więziennej

( imagedruk nr 2062 wpłynął 28-05-2009 ) 

OPIS PROJEKTU: – określenie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Służby Więziennej;
– utrata mocy ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej;POSIEDZENIA KOMISJI Posiedzenia komisji nad projektem EKSPERTYZY I OPINIE Biura Analiz Sejmowych: Ekspertyzy i opinie Biura Analiz Sejmowych Dnia 15-06-2009 skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu I CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMUpos. nr 44 dn. 24-06-2009skierowano do:Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka PRACA W KOMISJACH PO I CZYTANIUsprawozdanie podkomisji:imagez dn. 26-11-2009sprawozdanie komisji:imagedruk nr 2710 z dn. 19-01-2010sprawozdawca:Witold Pahlwniosek komisji:załączony projekt ustawy II CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMUpos. nr 60 dn. 10-02-2010decyzja:skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdaniaskierowano do:Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka PRACA W KOMISJACH PO II CZYTANIUsprawozdanie komisji:imagedruk nr 2710-A z dn. 11-02-2010sprawozdawca:Witold Pahlwniosek komisji:przyjąć część poprawek III CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMUpos. nr 61 dn. 19-02-2010temat głosowania:całość projektu ustawygłosowanie:Elektronicznewynik głosowania:425 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się (głos. nr 42)decyzja:uchwalonokomentarz:poprawki, wnioski mniejszości Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu dnia 22-02-2010 STANOWISKO SENATUuchwała Senatu:imagedruk nr 2858 z dn. 13-03-2010wniósł poprawkiskierowano:dnia 15-03-2010 do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka PRACA W KOMISJACH NAD STANOWISKIEM SENATUsprawozdanie komisji:imagedruk nr 2902 z dn. 25-03-2010sprawozdawca:Witold Pahlwniosek komisji:przyjąć poprawki ROZPATRYWANIE NA FORUM SEJMU STANOWISKA SENATUpos. nr 64 dn. 09-04-2010decyzja:przyjęto poprawki Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu dnia 13-04-2010 Dnia 29-04-2010 Prezydent podpisał ustawę UCHWALENIE Tekst ustawy w formacie htmltytuł:o Służbie Więziennej ustawa została uchwalona na pos. nr 64 dn. 09-04-2010adres publikacyjny:Dz.U. Nr 79, poz. 523

Były też i inne np.

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2943.htm

VI kadencja


Strona główna Sejmu


Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały upamiętniającej 70. rocznicę zbrodni katyńskiej( imagedruk nr 2943 wpłynął 09-04-2010 ) 

 

Dnia 09-04-2010 skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu
I CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMU
pos. nr 64 dn. 09-04-2010
decyzja:podjęto uchwałę
komentarz:podjęto przez aklamację
UCHWALENIE Tekst uchwały w formacie html Tekst uchwały w formacie pdf
podjęto uchwałę na pos. nr 64 dn. 09-04-2010
tytuł:upamiętniająca 70. rocznicę zbrodni katyńskiej
adres publikacyjny:M.P. Nr 21, poz. 198

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20100210198

M.P. 2010 nr 21 poz. 198

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2010 r. upamiętniająca 70. rocznicę zbrodni katyńskiej

Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Data ogłoszenia:
2010-04-13
Data wydania:
2010-04-09
Data wejścia w życie:
2010-04-09
Data obowiązywania:
2010-04-09
Organ wydający:
SEJM
W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2010 roku upamiętniającą 70. rocznicę zbrodni katyńskiej Monitor Polski Nr 21 poz.198 dnia 13 kwietnia 2010 roku !!!.
Ani słowem nie wspomina o planowanej obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Katyniu w dniu 10 kwietnia 2010 roku
Co minister Antoni Macierewicz wiedzieć powinien na temat systemu ratownictwa SAR SAT
Polska podpisała konwencję międzynarodową ratownictwa na morzu, lądzie  SAR SAT.
http://faktysmolensk.niezniknelo.com/files/pliki/raport/zal/Zalacznik_nr_4.10.1-Analiza_dzialania_zalogi_oraz_samolotu_na_podstawie_rejestratorow.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B5sQCL1FrT9FMEk0NzhqeURuZ3c/view

Rejestracja beaconów 406MHz

Na podstawie wymagań rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, wszystkie statki powietrzne muszą być wyposażone w odpowiednią ilość nadajników sygnału niebezpieczeństwa (ELT lub PLB).

Wymóg ten nie dotyczy statków powietrznych, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, gdyż podlegają one wymogowi rozporządzenia wydanego na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz. U. Nr 262, poz. 2609).

Nadajniki muszą umożliwiać jednoczesną transmisję sygnału niebezpieczeństwa na częstotliwości 121,5 MHz i 406 MHz.

Szczegóły dotyczące ilości urządzeń i ich typów zawarte są w odpowiednich załącznikach do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 (PART-CAT, PART-NCC, PART-NCO, PART-SPO), np. dla samolotów innych niż skomplikowane użytkowanych w lotnictwie GA obowiązuje wymóg określony w przepisie NCO.IDE.A.170.

Na podstawie art. 140e ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ewidencji pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1132) właściciel lub użytkownik nadajnika sygnału niebezpieczeństwa jest zobowiązany do jego rejestracji w ewidencji pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Zgłoszenie dokonuje się w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, poprzez przesłanie, do Urzędu Lotnictwa Cywilnego prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego.

Prawidłowość danych podanych w formularzu musi być potwierdzona podpisem właściciela/użytkownika nadajnika sygnału niebezpieczeństwa.

Przed dokonaniem rejestracji, właściciel/użytkownik nadajnika sygnału niebezpieczeństwa musi dysponować ważnym pozwoleniem radiowym lub wystąpić o wydanie pozwolenia radiowego do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
Departament Żeglugi Powietrznej
ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa
lub adres e-mail: asar@ulc.gov.pl 
z adnotacją: Formularz-Beacon 406MHz

Formularz rejestracyjny dostępny jest w wersji elektronicznej: docplik do pobrania98.5 KB

W przypadku dodatkowych pytań związanych z rejestracją i protokołami kodowania nadajników sygnału niebezpieczeństwa, prosimy o kontakt z Wydziałem Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego: tel.: (22) 520 72 27

Wzór rejestracji nowego nadajnika sygnału niebezpieczeństwa

ELT: pdfplik do pobrania74.26 KB

EPIRB: pdfplik do pobrania73.75 KB

PLB: pdfplik do pobrania73.65 KB

Protokoły kodowania obowiązujące w Polsce

Urząd Lotnictwa Cywilnego jako Agencja Współpracująca z Międzynarodowym Programem Cospas-Sarsat w porozumieniu z Radą Programu, ustalił następujące protokoły kodowania dla nadajników sygnału niebezpieczeństwa 406MHz, użytkowanych w Polsce – kod kraju 261.

Protokoły kodowania:
pdfplik do pobrania22.21 KB

Protokół Aviation User – umożliwiający zakodowanie czterech nadajników ELT 406MHz na jednym statku powietrznym, z użyciem znaków rejestracyjnych statku powietrznego
pdf plik do pobrania 417.18 Kb

Dla przypadku protokółów bez przekazywania współrzędnych – wiadomość krótka:

ELT:

 • protokół użytkownika lotniczy (aviation user) z zakodowanym znakiem rozpoznawczym statku powietrznego;
 • protokół użytkownika seryjny (serial user) z zakodowanym 24-bitowym adresem statku powietrznego.

ELT (AP) i ELT (S): protokół użytkownika seryjny (serial user) z zakodowanym numerem seryjnym ELT i numerem certyfikatu typu Cospas-Sarsat.

EPIRB – protokół użytkownika morski (maritime user) z zakodowanym numerem MMSI.

Dla EPIRB będących na wyposażeniu statków powietrznych – protokół użytkownika seryjny (serial user) z zakodowanym numerem seryjnym EPIRB i numerem certyfikatu typu Cospas-Sarsat.

PLB – protokół użytkownika seryjny (serial user) z zakodowanym numerem seryjnym PLB i numerem certyfikatu typu Cospas-Sarsat.

Dla przypadku protokółów z przekazywaniem współrzędnych – wiadomość długa:

ELT:

 • protokół lokacyjny użytkownika (user location) z zakodowanym znakiem rozpoznawczym statku powietrznego;
 • protokół lokacyjny użytkownika (user location) z zakodowanym 24-bitowym adresem statku powietrznego;
 • standardowy protokół lokacyjny (standard location) z zakodowanym 24-bitowym adresem statku powietrznego.

ELT (AP) i ELT (S): protokół lokacyjny użytkownika (user location) i standardowy protokół lokacyjny (standard location) z zakodowanym numerem seryjnym ELT i numerem certyfikatu typu Cospas-Sarsat.

EPIRB:

 • protokół lokacyjny użytkownika (user location) z zakodowanym numerem MMSI;
 • standardowy protokół lokacyjny (standard location) z zakodowanym numerem MMSI.

Dla EPIRB będących na wyposażeniu statków powietrznych – standardowy protokół lokacyjny (standard location) z zakodowanym numerem seryjnym EPIRB i numerem certyfikatu typu Cospas-Sarsat.

PLB:

 • protokół lokacyjny użytkownika (user location) z zakodowanym numerem seryjnym PLB i numerem certyfikatu typu Cospas-Sarsat;
 • standardowy protokół lokacyjny (standard location) z zakodowanym numerem seryjnym PLB i numerem certyfikatu typu Cospas-Sarsat.

Numer certyfikatu typu Cospas-Sarsat dostępny jest na stronie internetowej i zdefiniowany jest jako
C/SNo.:

http://www.cospas-sarsat.int/en/beacons-pro/experts-beacon-information/approved-beacon-models-tacs

Informacje o kodowaniu nadajników sygnału niebezpieczeństwa zawarte są również w dokumentach Cospas-Sarsat:

C/S G.005 Cospas-Sarsat Guidelines on 406MHz Beacon Coding, Registration, and Type Approval;

C/S S.007 Cospas-Sarsat Handbook of Beacon Regulations;

C/S T.001 Specification for Cospas-Sarsat 406MHz Distress Beacons.

TAJEMNICE RADIOSTACJI AWARYJNO-RATUNKOWYCH

źródło: raport Millera,zał. 5, str.24źródło: raport Millera,zał. 5, str.24
http://n-15-3.dcs.redcdn.pl/dcs/o2/tvn/web-content/m/p1/f/Z/a/ZalacznikiDoRaportuKoncowego.pdf
Radiostacje awaryjne Zabudowane podczas ostatniego remontu radiostacje awaryjne typu ARM-406AC1 nr 7523242494 i ARM-406P nr 7524241208 oraz ich systemy antenowe zostały uszkodzone w chwili wypadku w stopniu uniemożliwiającym ich zadziałanie. Rys. 36. Radiostacje awaryjne typu ARM-406AC1 (z lewej) i ARM-406P (z prawej) Radiostacja ARM-406P (uruchamiana automatycznie wyłącznikiem przeciążeniowym) – oberwany przewód antenowy i zasilający, zgnieciona obudowa radiostacji. Radiostacja ARM-406AC1 – niewielkie uszkodzenia obudowy (użycie radiostacji wymaga podłączenia anteny i jej uruchomienia przez obsługę).
Motto: reperkusjie
Jedną z wielu zagadek związanych  z tragedią smoleńską jest tajemnica radiostacji awaryjno-ratunkowych, które nie zadziałały w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Samolot TU 154 M był wyposażony w dwie tego typu radiostacje, które zostały zamontowane w czasie ostatniego remontu w 2009 roku: ARM – 406 AC 1 oraz ARM – 406P. Pierwsza była radiostacją przenośną, zaś druga zamontowaną na stałe w samolocie.
Radiostacje awaryjno ratunkowe są to urządzenia działające w ramach międzynarodowego systemu satelitarnego ratownictwa lądowego, powietrznego i morskiego COSPAS-SARSAT.W wypadku awarii lub katastrofy radiostacja , uruchamiana automatycznie (dla samolotów wykorzystywana jest siła grawitacji, dla statków kontakt z wodą), wysyła sygnał do satelity, przekazywany następnie do naziemnych stacji odbiorczych, skąd kierowany jest do centrów kontrolnych, które z kolei zawiadamiają najbliżej położone ośrodki zdolne do dotarcia na miejsce katastrofy i udzielenia niezbędnej pomocy.
Okazuje się, że w dniu 10 kwietnia żadna z tych radiostacji nie wysłała sygnału S.O.S, co eksperci Millera tak wytłumaczyli (str.51 raportu, przypis 38):
Zabudowana radiostacja awaryjno-ratownicza była wyłączona z powodu zakłóceń, jakie wprowadzała do pracy innych urządzeń pokładowych. Decyzję taką podjął Szef Sekcji Techniki Lotniczej 36 splt”.
Okazuje się, że tuż po powrocie z remontu w Samarze, podczas którego zamontowano owe urządzenia, zanotowano zakłócenia w pracy urządzeń  GPS – 1 oraz GPS – 2, które miała wprowadzać nowa radiostacja awaryjno-ratunkowa. Według pilota Grzegorza Pietruczuka:
zakłócenie pracy GPS-1 i GPS-2 mogą mieć bardzo duże znaczenie w nawigowaniu przy podejściu do lądowania”.
Podobnego zdania jest Krzysztof Zalewski z pisma „Lotnictwo”:
„To bardzo poważna sprawa. W takim przypadku przed ponownym dopuszczeniem samolotu do użytku powinny zostać przeprowadzone badania zgodności elektromagnetycznej, które wykazałyby, czy zamontowane w Samarze radiostacje ratownicze faktycznie zakłócały działanie GPS-1 i GPS-2. Nie wyobrażam sobie, by takich badań nie wykonano”.
Czy wykonano sugerowane przez eksperta badania zgodności elektromagnetycznej? Nic na to nie wskazuje, a radiostacje po prostu wyłączono, tak przynajmniej można przeczytać na stronie 51 raportu komisji Millera. Jednak już w załączniku 5 „ Opis uszkodzeń samolotu”, na stronie 24, możemy przeczytać, że urządzenia te nie zadziałały, gdyż zostały uszkodzone w czasie katastrofy:
„Radiostacje awaryjne
Zabudowane podczas ostatniego remontu radiostacje awaryjne typu ARM-406AC1 nr 7523242494 i ARM-406P nr 7524241208 oraz ich systemy antenowe zostały uszkodzone w chwili wypadku w stopniu uniemożliwiającym ich zadziałanie.
Radiostacja ARM-406P (uruchamiana automatycznie wyłącznikiem przeciążeniowym) – oberwany przewód antenowy i zasilający, zgnieciona obudowa radiostacji. Radiostacja ARM-406AC1 – niewielkie uszkodzenia obudowy (użycie radiostacji wymaga podłączenia anteny i jej uruchomienia przez obsługę)”.
W związku z powyższym powstaje pytanie: czy radiostacje nie zadziałały, gdyż zostały uprzednio wyłączone z powodu wywoływanych zakłóceń? Czy może nie zadziałały z powodu  poważnych uszkodzeń, których doznały w chwili rozpadu konstrukcji samolotu, bo najwyraźniej eksperci Millera mieli z tym problem? To ostatnie tłumaczenie jest o tyle dziwne, że przecież tego typu urządzenia są projektowane, podobnie jak czarne skrzynki, z myślą o sytuacjach ekstremalnych. Nie tak dawno mogliśmy przeczytać, jak to złomiarze z Lęborka uruchomili przez przypadek radiostację awaryjno-ratunkową i postawili na nogi służby ratunkowe nie tylko z Polski, ale nawet z Kanady.
Tymczasem 10 kwietnia 2010 roku stała się rzecz niespotykana: samolot wyposażony w nowiuteńkie radiostacje awaryjno-ratunkowe nie wysłał sygnału S.O.S! Jak zatem było tak naprawdę z radiostacjami awaryjno-ratunkowymi w dniu feralnego lotu?
Dlaczego nie zadziałały?  Wyłączono je, czy zostały uszkodzone w wyniku katastrofy? A jeżeli wyłączono, to którą z nich – stałą, czy przenośną?
A może w Samarze dodano do radiostacji awaryjno-ratunkowych jakiś  „bonus”, który sprawił, że nie zadziałały w chwili katastrofy? Czy ów „bonus” powodował równiez  zakłócenia pracy GPS – 1 i GPS – 2?

Opublikowano: 30.01.2012 23:04.

Czy nie zadziałały bo były uszkodzone, czy świadomie ktoś je zdemontował i odpowiada jak kryminalista albo sabotażysta karnie !!!

Image result for rescu 406 af elt

http://bst-tsb.gc.ca/ENG/rapports-reports/aviation/2013/a13h0001/a13h0001.asp

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=listaglos&IdDnia=1061

120:07:2466. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 6 i 7 maja 2010 roku – głosowanie nad uzupełnieniem porządku dziennego o punkt w brzmieniu: Pierwsze czytanie projektu rezolucji w sprawie wezwania prezesa Rady Ministrów do wystąpienia do władz Federacji Rosyjskiej o przekazanie stronie polskiej prowadzenia postępowania w sprawie katastrofy samolotu TU-154, mającej miejsce 10 kwietnia 2010 r. (druk nr 3032)

Może Ci się również spodoba

15 komentarzy

 1. piko pisze:

  Nie przyjmuję do wiadomości, że radiostacje ratunkowe w rządowym samolocie służącym do przewożenia najważniejszych osób w Państwie mogły nie działać. Jeżeli w takim samolocie nie działają, to co mówić o zwyczajnych cywilnych maszynach? Może te radiostacje to jakaś fikcja?

  Dla kogo taka gadka? Może większość została już tak ogłupiona, że łyka każdą ściemę. Sorki, ja nie łykam.

 2. piko pisze:

  Gdzieś wywiało mój koment więc jeszcze raz.

  Nie przyjmuję do wiadomości, że w najważniejszym samolocie w RP do przewozu vipów nie działała radiostacja ratunkowa. To jest jakaś totalna ściema. Inscenizatorzy „katastrofy” założyli, że taki numer przejdzie i niestety mieli słuszność.

 3. cisza1 pisze:

  @scipio
  Radiostację wyłączyli….
  A rejestrator K3-63 schowali – nikt z tych „speców” nie szukał, nie pytał …

  Przypomnij, co się odezwało (alarm?), walało się i zostało namierzone na wybrzeżu?
  Nie jestem tak techniczna ale cuś sobie przypominam…

  ps. Wieczne odpoczywanie naszemu Drogiemu 3 Zet-owi daj Panie! Był wspaniałym, dobrym człowiekiem.

 4. cisza1 pisze:

  UWAGA!!!
  Dwa komenty @piko i jeden mój w koszu!

 5. cisza1 pisze:

  mój po raz drugi:
  @scipio
  Radiostację wyłączyli….
  A rejestrator K3-63 schowali – nikt z tych „speców” nie szukał, nie pytał …

  Przypomnij, co się odezwało (alarm?), walało się i zostało namierzone na wybrzeżu?
  Nie jestem tak techniczna ale cuś sobie przypominam…

  ps. Wieczne odpoczywanie naszemu Drogiemu 3 Zet-owi daj Panie! Był wspaniałym, dobrym człowiekiem.

 6. cisza1 pisze:

  Trzeci raz:
  @scipio
  Radiostację wyłączyli….
  A rejestrator K3-63 schowali – nikt z tych „speców” nie szukał, nie pytał …

  Przypomnij, co się odezwało (alarm?), walało się i zostało namierzone na wybrzeżu?
  Nie jestem tak techniczna ale cuś sobie przypominam…

  ps. Wieczne odpoczywanie naszemu Drogiemu 3 Zet-owi daj Panie! Był wspaniałym, dobrym człowiekiem.

 7. nagor pisze:

  @piko
  Witajcie wszyscy
  Nie załamuj się , że pewne fakty dostały medialną ochronę sprawiając wrażenie powszechnego przełknięcia , to tylko kamuflarz co obleci jak tylko sprzedawać się będzie kolejną wersję oficjalną . Wywijanie zbyt krótką kołdrą zakrywa jedno odsłaniając drugie co już będzie nie do zakrycia . Kontynuacja takiej formy śledztwa doprowadzi do zrównania społecznej oceny nowych i starych śledczych do jednego mianownika i razem znajdą się w jednym rogu . To będzie koniec gry smoleńskiej . Fakt trwa to długo i znaczy umoczenie w temacie .

 8. anonim pisze:

  niesmiala uwaga:
  .
  Sa trzy mozliwosci:
  .
  1-sza – radiostacje zdemontowano,
  2-ga – radiostacje wylaczono
  i jest jeszcze
  3-cia – …

  Przy trzeciej nalezy kierowac sie: zdrowym rozsadkiem, doswiadczeniem zyciowym i co najwazniejsze logika.
  A logika mowi, ze skoro uwazacie, ze polanka, to kupa zlomu samolotowego, to znaczy, ze ….

  ps.: co do nie wchodzacych komentarzy, to @Tadeusz_K pisze od jakiegos czasu o odwiedzinach z „Indonezji”.
  Jesli ktos z zewnatrz moglby blokowac czy wrecz kasowac komentarze, to zle wrozy.

 9. Tadeusz_K pisze:

  @anonim
  #Jesli ktos z zewnatrz moglby blokowac czy wrecz kasowac komentarze, to zle wrozy.#

  Nie, nie-spokojnie..
  Taki przypadek jeszcze tu nie występuje.
  Jakiś „fikus” uparł się zrobić sobie tutaj tylko kącik reklamowy.
  Próbowałem założyć na niego blokadę, ale jak widzę działa ona także na niektórych (co dziwne) naszych autorów.
  -Więc zdjąłem.
  Coś wymyślił @LordJim-zobaczymy.

 10. lordJim pisze:

  @Tadeusz_K
  Jeszcze coś dołożyłem do „kwasu”. Trzeba poobserwować..

  Pzdr ALL 🙂

 11. piko pisze:

  @nagor @anonim

  Niczym się nie załamuję. Wyciągam wnioski.

  anonimie – możliwości jest więcej niż piszesz. Efekt jest jeden – sygnał o rozbiciu się 154 oficjalnie nie pojawił się a powinien, czyli 154 nie rozbiła się albo radiostacja nie działała. Jeżeli nie działała to ktoś umyślnie to spowodował.
  Historyjkę że coś tam się zakłócało i dlatego ją wyłączono można sobie w buty wsadzić.

 12. Tadeusz_K pisze:

  @lordJim
  3 listopada 2017 o 07:32
  _Witam.
  Widzę, że zlikwidowałeś zawartość Spamu.
  Nie jestem pewien, ale myślę, że Spam (w odróżnieniu od Kosza) stanowi swego rodzaju bibliotekę dla systemu na bazie której „uczy się”.
  Pzdrw.

 13. lordJim pisze:

  @Tadeusz_K
  może i tak ale kto go tam wie 🙂 😉
  Pzdr

 14. anonim z 00:53 pisze:

  @Piko 07:50
  „anonimie – możliwości jest więcej niż piszesz.”
  Nie do konca zgadzam sie z tym. Chyba ze je podasz.
  .
  „Efekt jest jeden – sygnał o rozbiciu się 154 oficjalnie nie pojawił się a powinien, czyli 154 nie rozbiła się …”
  I to jest to, co powinno byc zapisane w pkt. „3-cia.. – „.
  .
  Pozostaje ustalic gdzie 101-ka wyladowala, a wlasciwie gdzie kazali jej wyladowac.
  Ale to nie proste.
  Jest jedna poszlaka, ktora zmniejsza ilosc ladowisk, ale i ona nie pozwala kategorycznie wskazac wlasciwego, gdyz tak naprawde nie wiadomo jest, w ktorym miejscu tutka weszla w przestrzen powietrzna RU i czy wogole weszla.
  Zakladajac ze weszla (przez ASKIL), to mamy dwa lotniska. Jedno to Juznyj i drugie Shatalowo.
  Jesli zaprowadzili by ja do Witebska, to powinna przejsc przez MOSON.
  Do Seszczy niezdazyliby doleciec na czas. Tym bardziej do Brjanska.

 15. anonim z 00:53 pisze:

  powinno byc „nie zdazylaby doleciec itd

Dodaj komentarz: