Strzał w serce – on line

Related image
Nieme niedokrwienie serca. ForumKardiologiczne.pl – portal wiedzy o kardiologii

forumkardiologiczne.pl780 × 585Search by image

Przyczyny niemego niedokrwienia są złożone i nie do końca poznane. Prawdopodobnym powodem są zaburzenia mechanizmów ostrzegania oraz…
Komisja Zdrowia
sala im. Bronisława Geremka (nr 14, bud. G)

Image result for serce

„Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny na temat działań, jakie zamierzają podjąć w sprawie zabezpieczenia dostępności do świadczeń z zakresu kardiologii po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jak również w sprawie zmiany wycen tych świadczeń”.

You may also like...

Dodaj komentarz:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przejdź do paska narzędzi