Przejdź do paska narzędzi

Prezydent wszystkich Polaków z pewnym wyjątkiem…

Zbliża się 100-lecie odzyskania niepodległości, zbliża się 11 listopada…

Według szacunków policji, w 2016 roku w Marszu Niepodległości w Warszawie wzięło udział około 75 tysięcy osób. Został on zorganizowany pod hasłem „Polska Bastionem Europy”. Było spokojnie….

Pierwszy Marsz Niepodległości odbył się 11 listopada 2010 roku. Wzięli w nim udział głównie działacze środowisk narodowych, a także ogólnopolscy kibice. /…/ Wiele osób znanych z polityką, dziennikarstwem, nauką i kulturą postanowiło poprzeć inicjatywę Marszu i stanąć w jego obronie przed nagonką lewicowo-liberalnych mediów. Znaleźli się wśród nich: Janusz Korwin-Mikke, Artur Zawisza, Rafał Ziemkiewicz, Jan Żaryn, Jacek Bartyzel, Ryszard Bender, Jerzy Robert Nowak, Anna Raźny, Stanisław Pięta, Artur Górski, Paweł Kukiz i Adam „Pih” Piechocki – to już historia.

Rok 2016 -Prezydent RP Andrzej Duda przesłał list do organizatorów marszu -„Zostaliśmy oficjalnie zawiadomieni przez Kancelarię Prezydenta, że na Rondzie Dmowskiego skąd startuje Marsz, przedstawiciel głowy państwa odczyta list p. prezydenta Andrzeja Dudy do uczestników pochodu. Natomiast strona rządowa nie zgłosiła żadnej oficjalnej delegacji do udziału w pochodzie”.

Rok 2017 – Jak będzie? Zapewne bezpiecznie i tłumnie. Jak zwykle TV Trwam będzie towarzyszyć maszerującym z transmisją na żywo. Może prezydent znowu coś napisze a może nie napisze…..bo na rok 2018 na 100- lecie odzyskania niepodległości  zaplanował uroczystości dla ‚wszystkich Polaków” i powołał komitet pomijając organizatorów marszu!

Oto jego skład /podkreślenia moje/  http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,733,sklad-komitetu-narodowych-obchodow-setnej-rocznicy-odzyskania-niepodleglosci-rzeczypospolitej-polskiej.html

Członkowie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej – 14.09.2017

W skład komitetu z mocy ustawy wchodzą:

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 • Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (jednocześnie, jako przedstawiciel partii Prawo i Sprawiedliwość)
 • Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prezes Rady Ministrów
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Minister Obrony Narodowej
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Minister Spraw Zagranicznych
 • Minister Edukacji Narodowej
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Do Komitetu Narodowych obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent RP powołał:

przedstawicieli partii politycznych i ugrupowań:

 • Józefa Brynkusa – Klub Poselski Kukiz’15,
 • Bogusława Gorskiego – Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni,
 • Hannę Gronkiewicz-Waltz – Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Dariusza Klimczaka – Polskie Stronnictwo Ludowe;

przedstawicieli kościołów i innych związków wyznaniowych:

 • ks. abp. Stanisława Gądeckiego – Konferencja Episkopatu Polski,
 • ks. abp. Sawę – Michała Hrycuniaka – Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
 • muftiego Tomasza Miśkiewicza – Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ks. bp. Jerzego Samca – Polska Rada Ekumeniczna,
 • Michaela Schudricha – Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej;

przedstawicieli środowisk kultury i nauki:

 • Andrzeja Białasa – Polska Akademia Umiejętności,
 • Jacka Bromskiego – Stowarzyszenie Filmowców Polskich,
 • Jerzego Duszyńskiego – Polska Akademia Nauk,
 • Jana Gogolewskiego – Związek Rzemiosła Polskiego,
 • Antoniego Jackowskiego – Polskie Towarzystwo Geograficzne,
 • Janusza Janowskiego – Związek Polskich Artystów Plastyków,
 • Adolfa Juzwenkę – Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
 • Mieczysława Kominka – Związek Kompozytorów Polskich,
 • Krzysztofa Koneckiego – Polskie Towarzystwo Socjologiczne,
 • Jacka Kurskiego – Telewizja Polska S.A.,
 • Olgierda Łukaszewicza – ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji,
 • Waldemara Majchera – Stowarzyszenie Twórców Ludowych,
 • Krzysztofa Mikulskiego – Polskie Towarzystwo Historyczne,
 • Annę Nasiłowską-Rek – Stowarzyszenie Pisarzy Polskich,
 • Michała Niezabitowskiego – Stowarzyszenie Muzealników Polskich,
 • Adama Pomorskiego – Polski PEN Club,
 • Sławomira Ratajskiego – Polski Komitet do spraw UNESCO,
 • Jolantę Rycerską – Związek Polskich Artystów Fotografików,
 • Jacka Sobalę – Polskie Radio S.A.,
 • Elżbietę Stefańczyk – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
 • Jana Szmidta – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
 • Mariusza Ścisło – Stowarzyszenie Architektów Polskich,
 • Macieja Żylicza – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej;

przedstawicieli samorządu terytorialnego:

 • Rafała Dutkiewicza – Unia Metropolii Polskich,
 • Zygmunta Frankiewicza – Związek Miast Polskich,
 • Olgierda Geblewicza – Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Marka Olszewskiego – Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Ludwika Węgrzyna – Związek Powiatów Polskich;

przedstawicieli związków zawodowych:

 • Piotra Dudę – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,
 • Jana Guza – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
 • Dorotę Gardias – Forum Związków Zawodowych,
 • Teresę Hałas – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”;

przedstawicieli organizacji kombatanckich:/ liczba mnoga?/

 • Leszka Żukowskiego – wskazanego przez Radę do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Szefie UdSKiOR;

przedstawicieli innych organizacji społecznych i osoby szczególnie zasłużone
dla Państwa Polskiego:
/???/

 • Mariolę Abkowicz – wskazaną przez Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych,
 • Andrzeja Arendarskiego – Krajowa Izba Gospodarcza,
 • Krzysztofa Balona – Współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony organizacji pozarządowych,
 • Romana Bargieła – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
 • Rafała Bartka – wskazanego przez Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych,
 • Teresę Berezowską – Rada Polonii Świata,
 • Henrykę Bochniarz – Konfederacja Lewiatan,
 • Dariusza Piotra Bonisławskiego – Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
 • Wojciecha Borowika – Stowarzyszenie Wolnego Słowa,
 • ks. Marcina Iżyckiego – Caritas Polska,
 • Wiesława Johanna – Kanclerz Orderu Odrodzenia Polski,
 • Jana Józefa Kasprzyka – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 • Cezarego Kaźmierczaka – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,
 • Władysława Kosiniaka-Kamysza – Krajowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”,
 • Krzysztofa Kotyniewicza – Polski Związek Głuchych,
 • ks. Dariusza Kowalczyka – Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,
 • Stanisława Kracika – Polski Czerwony Krzyż,
 • Andrzeja Kraśnickiego – Polski Komitet Olimpijski,
 • Bogusława Nizieńskiego – Kanclerz Orderu Orła Białego,
 • Alojzego Nowaka – Akademicki Związek Sportowy,
 • Grzegorza Nowika – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
 • Waldemara Pawlaka – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Dariusza Pietrowskiego – Stowarzyszenie „Centrum Wolontariatu”,
 • Tadeusza Pilata – Europejska Unia Wspólnot Polonijnych,
 • Zygmunta Puchalskiego – Społeczne Towarzystwo Oświatowe,
 • Małgorzatę Sinicę – Związek Harcerstwa Polskiego,
 • Krzysztofa Skowrońskiego – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich,
 • Dariusza Supła – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,Annę Woźniak-Szymańską – Polski Związek Niewidomych

Kogo tu nie ma? Są niemal wszyscy, choć nazwiska wielu są mi obce. Są też niepełnosprawni (i słusznie) niewidomi są, głuchych nie widzę*…to zrozumiałe, bo nie da się uwzględnić każdej, choćby mało licznej grupy społecznej. A co dziwne – zabrakło wcale niemałej grupy Polaków kojarzonej corocznie ze świętowaniem 11. listopada.

Wśród wytypowanych przez prezydenta oficjeli zabrakło przedstawiciela organizatorów Marszu Niepodległości!

Zaś pani HGW może być spokojna, za rok będzie brylować na salonach i dumnie maszerować, PAD gwarantuje ,że na pewno niewinna w sprawie „reprywatyzacji”?

Czym kierował się PAD? Może tym samym, gdy wetował zmiany w sądach, czyli hasłem: „By było nadal tak jak było”.

Czy Prezydent Duda pomijając młodych maszerujących od lat w największym marszu patriotycznym w Polsce oszukuje wykrzykując przy różnych okazjach ich hasła „Cześć i chwała Bohaterom!”, „Bóg, Honor i Ojczyzna!”?

ps.* są, nie zauważyłam

 

 

Może Ci się również spodoba

27 komentarzy

 1. Włóczęga pisze:

  „Czy Prezydent Duda pomijając młodych maszerujących …”

  Może z wyżyn prezydentury póki co są niepotrzebni,wybory dopiero w 2020 r.

 2. cisza1 pisze:

  @Włóczęga

  Może, tak sądzi a dodatkowo uważa, że po trzech latach będą mieć zaniki pamięci 🙁

 3. Tadeusz_K pisze:

  1.# zabrakło przedstawiciela organizatorów Marszu Niepodległości!#.
  -To bardzo źle.

  2.# Hannę Gronkiewicz-Waltz – Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej#
  -Także niezrozumiałe.
  Czyżby schetyna zapadł na obłożnie ciężką chorobę?

 4. cisza1 pisze:

  @Tadeusz_K

  Ano bardzo zle…
  zamiast młodych patriotów PAD dobrał sobie np. przedstawicieli Karaimów w Polsce (ok. 300 osób ) oraz Mniejszości Niemieckiej (Rafał Bartek) – dobrze, że już żaden Powstaniec Wielkopolski nie żyje, bo by łomot spuścił!

  Gdy Polska świętowała 11.11.1918 powstańcy szykowali się do wygnania pruskiego zaborcy. Szkopy w tym czasie nasilili terror!
  Pytam więc: jaką pozytywną rolę w odzyskiwaniu niepodległości wg.PAD odegrali Niemcy ze Śląska, Wielkopolski?

  Kumitet – doborowe towarzystwo, każdy znajdzie cuś dla siebie…

 5. Tadeusz_K pisze:

  @Cisza1
  Na nic się zdadzą prezydentowi działania tworzące przyczółki i formy przetrwalnikowe ugrupowań nienawidzących Polski.
  Nie rozumiem na co on liczy.
  Oni go oplują przy najbliższej okazji – to mają genetycznie zakodowane.
  Polska ewidentnie zarażona jest rakiem i nie da się go usunąć/wyleczyć poprzez masaż, głaskanie czy inne umizgi..
  -No cóż.
  Można jeszcze jako tako pominąć te igraszki.
  Zobaczymy (lada dzień) co to będzie z tymi pałacowymi projektami reformy sądownictwa.

 6. cisza1 pisze:

  @Tadeusz_K
  Prezydenckie projekty ujawnią jego prawdziwe intencje… veta mogły być teatralne pt. „żądam większej władzy”.
  Okaże się.

  PAD był w Unii Wolności i sentymenty pozostały. Mówi wiele o polskiej WSPÓLNOCIE a eliminuje młodych patriotów, co świadczy o hipokryzji.
  Docenia HGW, Bochniarz…także Pawlaka, za kontrakt gazowy chyba. Ci od dawna stanowią „wspólnotę” – wspólnotę interesów!

 7. E.B pisze:

  @Cisza1

  Przykre to, co napisałaś. Jak widać są w Polsce środowiska wykluczone. Nie wyklucza się ludzi działających na szkodę państwa (ewidentna sprawa umowy gazowej z Rosją czy działania warszawskiego Ratusza), ale wyklucza się patriotów, ludzi sięgających do wnętrza polskich spraw.
  Ja popieram Prezydenta, nawet popierałam jego weta, ale to mi się nie podoba. To jest wielki błąd. Takie działanie budzi co najmniej niesmak i różne wątpliwości.

  Nie przypuszczałam, że za rządów PiSu i Andrzeja Dudy będą wykluczone środowiska autentycznie polskie i patriotyczne.
  Te środowiska powinny jakoś współpracować ze sobą i być ważnym głosem w publicznej debacie.

  Jeśli możesz i chcesz to wstaw tę notkę na S24. Może ktoś z otoczenia Prezydenta przeczyta, bo na PT na pewno się nie pofatygują.
  Dobrze, że o tym piszesz.

 8. cisza1 pisze:

  @ebns24
  Dziękuję za komentarz.
  Dałam tę notkę na żółtym i niepoprawnych.

  Tegoroczny Marsz Niepodległości, myślę, pobije rekordy frekwencji. Czy to spowoduje oprzytomnienie prezydenta?

 9. nagor pisze:

  @cisza1
  Witaj
  11.11 to temat ludzi młodych, bo oni będą kontynuatorami Państwa i ja jestem z nich dumny .Za postawę i formy demonstrowania polskiego patriotyzmu .
  Poruszyłaś jeden aspekt , postawę Pana Prezydenta a jest drugi , nawet ważniejszy postawa aktualnej władzy PIS deklarująca też patriotyzm na sztandarze swoich poczynań . Coś z nią jest nie tak w tym dniu .Hasło młodych „Bóg , Honor ,Ojczyzna” dla nich brzmi inaczej? „Chwała Bohaterom” ma jakieś inne znaczenie? Czy „Sierpem i młotem………czerwoną chołotę” nie jest historycznie prawdziwe ?
  Ja osobiście czuję niesmak z unikania wspólnej demonstracji tych postaw , bo nie powinno być takiego powodu w pojęciu patriotyzmu aby się izolować i lekceważyć te uczucia w młodym pokoleniu .No chyba ,że to ostatnie hasło boli ……ale czas się zmienił .
  11.11.2018
  to jednak rocznica okrągła do świętowania i do pokuty , opamiętanie jeszcze przyjdzie , bo bez ONR i młodych spotkają się dziadki z dziadkami i będą wspominać czasy, kiedy coś jeszcze mogli .

 10. cisza1 pisze:

  @nagor
  Witam:)
  Poruszyłam akurat ten temat, bo to właśnie PAD powołał członków Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Widząc tam „zasłużone” osoby, byłam wkurzona…
  Od paru lat PIS odcina się od marszu a znaczni przedstawiciele partii i rządu świętują w Krakowie przy grobach Piłsudskiego, prezydenta Kaczyńskiego.
  https://wpolityce.pl/polityka/314577-premier-szydlo-i-pis-beda-obchodzic-swieto-niepodleglosci-w-krakowie

  Pisałam o tym jako o ucieczce przed…przed czym, przed kim?
  Może przed jednoznacznością haseł brzmiących „zbyt narodowo”i przed „zbyt radykalną” młodzieżą.
  Może miejsce zbiórki – Rondo Dmowskiego niepoprawne?

  Trudno to wszystko zrozumieć…akurat dziś szef MON na Jasnej Górze wygłosił laudację na cześć radykalnie patriotycznego generała Józefa Hallera, harcerza, wspaniałego dowódcy 100 tys. armii, zwolnionego ze służby przez marszałka.
  Dziwny jest ten polski świat polityki…

  http://www.pch24.pl/jak-zabito-mit-blekitnej-armii-hallera,52049,i.html

  ps. jeszcze bardziej dziwne: pan Macierewicz prosił też oo.Paulinów o pobłogosławienie Wojska Polskiego ( ! )

 11. nagor pisze:

  @cisza1
  ===Dziwny jest ten polski świat polityki…===
  Prawda , nawet bardzo dziwny .Gdzie atuty sa na wyciągnięcie dłoni to udają ślepych , potarzać się w błocie to pole gdzie czują się najlepiej , zasłaniając się brakiem innych możliwości. Nie mogę zdecydować co jest tego powodem , ludzie/politycy ,czy formuła jej uprawiania/nawyk . Pewnie nie mamy talentów osobniczych ,i chyba niezbyt mile są witani bo zasada mierny ale wierny , przeradza się w tradycję/fach . Taki heroizm walki ze stworzonymi przez siebie problemami . Podejście jakby materia polityki była swerą skończoną , więc nie poganiajmy bo zrobimy wszystko .
  Dominuje taki obraz pozoranctwa chyba maskujący brak umiejętności /nieporadność sytuacyjną .
  Ps Macierewicz z tym błogosławieństwem chyba siebie miał na myśli , bo to on jest Wojsko Polskie .

 12. Tadeusz_K pisze:

  @nagor
  #Ps Macierewicz z tym błogosławieństwem chyba siebie miał na myśli , bo to on jest Wojsko Polskie .#
  /
  A tak dokładniej to jakie masz zastrzeżenia do Macierewicza?
  Na razie odnoszę wrażenie jak bym słyszał siemoniuka tego od tablic Mendelejewa, co to miały stanowić tarczę antyrakietową.
  Zadaję to pytanie po raz wtóry.
  Być może, że odpowiedziałeś, a ja być może przegapiłem odpowiedź.
  pzdrw

 13. nagor pisze:

  @Tadeusz_K
  Witaj , pisałem o talencie medialnym i osobowości oraz funkcji którą sprawuje.
  Mówi dużo i często w trybie dokonanym miast w przyszłym co umiejsza znaczenie/odbiór jego wypowiedzi .
  Grzechem głównym Ministra Obrony jest jego sprzeciw powszechnemu dostępowi do broni , taki minister pacyfista /zosia samosia , a obrona to obywatelskie zadanie powszechne.

 14. Tadeusz_K pisze:

  @nagor
  1.Mówi dużo i często w trybie dokonanym….
  &
  2.Grzechem głównym Ministra Obrony jest jego sprzeciw powszechnemu dostępowi do broni #
  ___

  To i tak jest nic znaczące w porównaniu do rozbrajania armii przez PO.
  A odnośnie ad.2-dyskusja na ten temat dopiero się zaczyna.
  Mam nadzieję, że nabierze rozpędu i kolorów.
  Min. Ziobro już tworzy podwaliny do efektywnej dyskusji w tym temacie.

 15. nagor pisze:

  @Tadeusz_K
  Oczywista oczywistość , poprzedników przerasta o całą postać , ale nie jest ideałem , bo sam walczy z tymi konsekwencjami , gdzie się zagalopował w wypowiedziach umiejszając swoje dokonania .
  Tak stanowisko Ziobry , dom moją twierdzą ,jest podwaliną prawa do wolności .Oby do jej obrony nie zostały mi wyłącznie kije i to rola MO.

  ====Mam nadzieję, że nabierze rozpędu i kolorów.===
  Ile tematów by zmieniło barwy lub natężenie po umożliwieniu dostępu do broni . W ramach zapędów UE , ruskiej agentury i pozostałych antypolaków na rynku wewnetrznym , zapanował by dystans do władzy i do państwa i należny szacunek.

 16. cisza1 pisze:

  @nagor 22:46

  A propos AM, przejęty i śmiertelnie poważny prosi o pobłogosławienie Wojska Polskiego. – zobacz, zobaczcie (od 9:24 – 10:37). Emocje, emocje… a także sygnał, że zagrożenie blisko.

 17. cisza1 pisze:

  @Tadeusz_K
  Co do A.M.
  Nie umiem ocenić jego czynów, bo nie znam się na wojsku, na armii…jego słowa tak. Podobnie jak w sprawach „Smoleńska” bardzo pewny siebie, targany emocjami.
  Słuchacz może zgłupieć, bo gdy zestawi jego teksty „do kupy”, to widzi niespójność. Wczoraj dał sygnał widowni TV Trwam, że coś się wydarzyło…czas pokaże, czy to dotyczy jego osobiście czy nie daj Bóg naszego kraju.

  ps o A.M. w kontekście iskrzenia z PAD, którego ponoć nie ma.

 18. Tadeusz_K pisze:

  @Cisza1
  Co do A.M.
  Nie umiem ocenić jego czynów,…[..].

  ________________

  Nie jest tak, że nikt nie popełnia błędów – to ich waga jest istotna.

  Ale..
  Jeśli wróg chwali twoje działania, to oznacza, że są złe.
  I odwrotnie: gdy gani to oznacza, że są dobre.

  Min. Macierewicz jeszcze nie objął stanowiska, a już ci skamlący i rzeżący u wrót brukselskich krytykowali go jako min.obrony.
  Przyczyna prosta: boją się go jak ognia.
  Zna Aneks na pamięć, zna kadrę oficerską do spodu.
  Zna newralgiczne, chore miejsca w armii.
  Ma sprecyzowaną wizję obronności kraju.
  Odbudowuje armię na fundamencie znanego nam patriotyzmu, a nie nowoczesnego patriotyzmu i orzeła z czekolady.
  To dla wrogów Polski jest wielką przeszkodą.
  Czynić będą wszystko, aby zdewaluować jego poczynania.
  Jeśli totalniacy zaczną chwalić AM to zastanowię się nad zmianą zdania o nim.

  #Słuchacz może zgłupieć, bo gdy zestawi jego teksty „do kupy”, to widzi niespójność.#
  No, były takowe.
  Np. obiecanka otwarcia Aneksu, którego zamknięcie nastąpiło z niespodziewanej strony.
  Np. Black Hawki, których „zmysły techniczne” objęte są ograniczeniami USA.
  Jak widać trudności występują czasami z najmniej oczekiwanej strony.

  Tak jak np. ostatnio trudności peowskich wójtów, burmistrzów, prezydentów z wypłatą odszkodowań po kataklizmie, mimo iż konta samorządowe są pełne.

 19. Tadeusz_K pisze:

  @nagor
  #Ile tematów by zmieniło barwy lub natężenie po umożliwieniu dostępu do broni .#
  /
  Macierewicz także dokonał pierwszego kroku w tym temacie organizując OTK.
  Przyjdzie taka chwila (jeśli nie bedą przeszkadzać agentury), że broń będzie w każdym domu.
  Ale to musi potrwać.
  W latach 70tych uczono jeszcze w szkołach średnich posługiwania się bronią (KBKsy).
  Dzisiaj, gdyby przyszło dać każdemu broń to nie wiedziałby gdzie jest wylot lufy.
  A jeśli każdy ćwiczyłby indywiduaalnie na podwórku to obawiam się, że trup słałby się gęsto nawet wśród ćwiczących.
  Dobrze byłoby utworzyć w każdej gminie organizacje strzelnicze-od tego zacząć.
  Zacząć od kontrolowanej nauki obchodzenia się z bronią.
  W państwach, gdzie każdy ma dostęp do broni, to z dziada pradziada przygotowywano młodzież do posługiwania się bronią.
  A u nas?- a u nas tradycja zaginęła ok. 250 lat temu- to jest ok. 9 pokoleń!.
  Jestem za pilnym rozpoczęciem programowego, państwowego (na koszt państwa) szkolenia obywateli w tym zakresie.
  ____
  Skoro jestem przy głosie to pragnę jeszcze wspomnieć, że do absolutnego rozbrojenia i ubezwłasnowolnienia społeczeństwa nie doszło tak daleko jak po 89 roku.(nie dokonał tego car, ani prusak czy austriak, a nawet batiuszka stalin josef).
  Jeszcze przed 89 istniał obowiązek służby wojskowej.
  Każdy młody człowiek był obznajomiony z uzbrojeniem, bronią.
  Zlikwidowanie obowiązku służby wojskowej ukoronowało koncepcję zaborców- bezboleśnie i bez sprzeciwu motywyjąc to wielgim’ osiongnienciem’. !!!
  /
  A poźniej?…

  poszłyyy konie po betonie
  i ostali się jeno
  „zasłużeni” jenerałowie
  bez wojska
  goli jak święty turecki
  /
  I gdyby taką koncepcję zastosował Macierewicz to targowiczanie ogłosiliby obowiązkowe jego odznaczenie.
  Może nawet pomnik by mu postawili ze składek UBewateli IIIrype i kacaprzyka, mazgowatago polkownika i im podobnych.
  /
  Najskuteczniejsze ręce duszenia Matki Polski są w Polsce!-tak było i tak jest!
  pzdrw.

 20. cisza1 pisze:

  @Tadeusz_K
  Co do A.M. zapytam: obejrzałeś go na filmiku?
  Był bardzo smutny….

 21. cisza1 pisze:

  @Tadeusz_K
  To do @ nagora ale się wtrącę.
  Dobrze byłoby utworzyć w każdej gminie organizacje strzelnicze-od tego zacząć.

  To postulaty G.Brauna. @nohood (gdzie on się podział?) dał tutaj, po lewej u dołu:))
  ?w=128

  Nawet za komuny kobietki strzelały. Ja miałam wojsko w LO i na UAM! Wiem, gdzie lufa, jak się celuje, znam środki bojowe i ….stopnie wojskowe:))
  Zróbmy notkę wojskową! Znam mnóstwo punktów regulaminowych.
  A młodych pędzić na strzelnice.

 22. Tadeusz_K pisze:

  @Cisza1
  Był bardzo smutny….#
  /
  Nie dziwię się bo ja także.

 23. Tadeusz_K pisze:

  @Cisza1
  Wiem, gdzie lufa, jak się celuje,##
  /
  No to witamy w klubie, który za peło i przydupasa psela stał się kopalnym dinozaurem wedle nowoczesnego patryjotyzma komororuskiego i Na_Meter smoleńskiej.
  🙂

 24. cisza1 pisze:

  @Tadeusz_K
  Zniewieściałość :)) młodych chłopaków to nie tylko „zasługa” PO i obrotowych.
  To robota nowoczesnych lewaków, pacyfistów, genderystów, „kosmetyczek”, dyktatorów mody, mediów etc.
  Oni wszyscy przegięli tak dalece, że wielu młodych chłopaków poszło do „partyzantki”, na stadiony, do grup rekonstrukcyjnych oraz do radykałów. I dobrze…
  Kto przegina ten przegrywa 🙂

 25. nagor pisze:

  @ witajcie
  Racja do niedawna celem było rozbrojenie narodu z armii i każdego innego potencjału , ze szkoleniem wojskowym włącznie .

  Dostęp do broni to nie zakup gruszek na bazarze . Posiadanie kwalifikacji po wojsku lub szkoleniach ,czysta kartoteka policyjna , warunki przechowywania , otrzymujesz promesę na zakup i jesteś w ewidencji posiadaczy .Obowiązkowy udział w kwartalnych sztrzelaniach .
  Udział w szkoleniach OT winien upowazniać do posiadania broni w miejscu zamieszkania.
  Strzelnica w każdym powiecie to minister Dworczyk i słusznie a w sredniej szkole też powinny być okresowe zajęcia obronne i na strzelnicy .
  Ja oceniam ,że około 2 miliony karabinów to minimum , oczywiste ,że każdy płaci za swój karabin .
  Rozważcie sytuację agresora , który zna cechy polaków i wie ,że poza wojskiem jest druga armia na skrzyknięcie . Agresja srodkami konwencjonalnymi bez żadnej gwarancji sukcesu , a broń masowego rażenia to jest inny poziom agresji i efekt jej skutków.

 26. pink panther pisze:

  Nazwiska tych, których wybrał do „obchodów stulecia odzyskania niepodległości” pan Prezydent wiele mówią o jego „subtelności moralnej i politycznej”. Jeśli w komitecie obchodów rzekomo „z urzędu” (niby z jakiego „urzędu” czy innego „klucza”) wchodzi baba, która nie stawia się na wezwanie legalnej komisji a Urząd Skarbowy musi zająć jej konta na poczet kar a z drugiej strony pan Rafał Dudkiewicz prezydent Wrocławia, który chętnie by ten Wrocław już przyłączał do Niemiec. Na drugą nóżkę Henia Bochniarz utytłana w tzw. prywatyzację polskiej gospodarki – po szyję, nie licząc nazwisk takich jak Pawlak. Czy musiał? Nie. Niektóre nazwiska w tym komitecie w zasadzie wykluczają możliwość uczestniczenia w obchodach – ludzi uczciwych. W zasadzie kolekcjonowanie przemówień na forach międzynarodowych – nie zatrze afery z wetowaniem. Szkoda, że się zawiedliśmy, ale nie pierwszy to raz, że „Prezes nie miał szczęśliwej ręki”:)))

 27. cisza1 pisze:

  @ Witaj Pantero! Dzięki za komentarz.
  Za dwa dni 12-ta rocznica pomyłki „ku pamięci i przestrodze dla PIS ” – 27 września 2005 Jarosław Kaczyński wyznaczył Kazimierza Marcinkiewicza jako kandydata PiS na stanowisko premiera.
  W Święto Niepodległości 11 listopada 2014 prezes PIS wystawił kandydaturę Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich
  .
  Stanowiska premiera i prezydenta zbyt ważne, by stawiać na ludzi niestabilnych, niesprawdzonych.
  Oby historia się nie powtórzyła!

Dodaj komentarz: