Przejdź do paska narzędzi

Tańczący Krąg Armageddonu, czyli pastor Shaded i pasterze firm

Opowieść o Miriam Shaded skończyliśmy na tym, jak to nasza dama nie schodzi z anten w prime time. Czym to może być spowodowane? Może tym, jak to piszą niektórzy w sieci, że jest po prostu przykładem bożej kobiety, której CV jest tak piękne jak jej fizjonomia, czyli, że stoi za nią – w bezpośredniej bliskości, sam Bóg. A jeśli nie Bóg, to co? Pozostaje człowiek, czy raczej grupa ludzi. Jakich ludzi? O tym będzie ten tekst. Nie zrozumie się działalności Miriam i wielu jej wypowiedzi nie przypatrzywszy się bliżej jej ojcu, p. Moner Shaded i jego Kościołowi Dobrego Pasterza.

Pani Miriam w swych publicznych wypowiedziach często uderza w niepokojące tony. Mówi, że III wojna już trwa. Postuluje, żeby „dać wszystkim Polakom pozwolenia na broń” i „organizować szkolenia wojskowe”. „I się szykować do tego co nastanie w najbliższych latach”. Czyżby pani Miriam wiedziała coś, czego my nie wiemy, a czego rąbek tajemnicy zdecydowała się nam odsłonić, byśmy nie byli zaskoczeni rozwojem biegu wydarzeń? Cóż takiego ma nastać? Głupie pytanie. Wiadomo: Armageddon ; ). Pewnie myślicie, że żartuję? Nie, to nie żart. Ci, którzy czytali którąś z prac amerykańskich protestantów (np. Stephen Sizer, Christian Restorationism: Road map to Armageddon? InterVarsity Press. 2004), domyślają się o co chodzi. Przejdźmy więc do meritum.

Pan Moner Shaded założył swój Kościół Dobrego Pasterza w 1993 r.

Nieraz pisze się, że jest to ewangelicki kalwiński Kościół protestancki. Jest to błąd, chodzi tu o kościół „ewangelikalny”. W błąd może wprowadzać to, że w Warszawie nabożeństwa odbywają się w kościele ewangelicko-reformowanym oraz to, że Miriam studiowała w ATK na Wydziale Teologii Ewangelickiej. Co jest wyróżnikiem ewangelikalizmu (inna nazwa: ewangeliczne chrześcijaństwo)? Specyficzna pobożność (kościoły neocharyzmatyczne, ruch zielonoświątkowy etc.). Co to oznacza w praktyce? Trans, niekontrolowana ekstaza. W stany transopodobne (potencjalnie indukujące fanatyzm) wprowadzają niewinne początki wspólnej, grupowej narastającej radości połączone ze wspólnymi śpiewami i tańcami. Notoryczne związanie z takimi „kościołami” bądź ruchami czyni psychikę giętką, łatwo podatną na manipulację, plastyczną. Kościoły ewangelikalne często inicjują parareligijne ruchy „oazowe” w innych krajach. Jest to ich oficjalna działalność misjonarska. Przykładem Polska, gdzie dwa silne ruchy oazowe powstały po II wojnie jako misje amerykańskie. Ruch Światło-Życie pośrednio z amerykańskiego (protestanckiego) Campus Crusade for Christ. Ruch Odnowy w Duchu Świętym (Katolicka Odnowa Charyzmatyczna) z amerykańskiego (katolickiego) Catholic Charismatic Renewal. Trzeci wielki ruch charyzmatyczny („oazowy”) w Polsce, to Ruch Nowego Życia założony już bezpośrednio przez w/w Kampusową Krucjatę dla Chrystusa (CCC).

Dlaczego o tym piszę? Kampusowa Krucjata miała już w Polsce filię (Ruch Światło-Życie). Kiedy jednak ojciec Miriam Shaded przybył do Polski w latach 70. uznał, że czas, by w Polsce krucjata zaczęła działać bezpośrednio. Skontaktował się z założycielem parareligijnej krucjaty, Billem Bright, który właśnie był po pierwszym międzynarodowym sukcesie ewangelizacji Korei Południowej i zainteresowany był ewangelizowaniem Polski. Ojciec Miriam otwiera w Warszawie oddział krucjaty pod nazwą „Ruch Nowego Życia”. I udaje się na długie, ponad 20-letnie studia i kursy teologiczne do USA. CCC (Campus Crusade for Christ, dzisiaj zwana „Cru”) założona została przez małżeństwo Bill Wright i Vonette Zachary (Amerykanie żydowskiego pochodzenia, protestanci) za pieniądze Billa Grahama i Ruth Bell, (Amerykanka żydowskiego pochodzenia). Bill Graham, zwany Bożym ambasadorem, pasterzem Ameryki nawrócony został na chrześcijaństwo przez Mordechaja Hama, od którego przejął mieszankę antykatolicyzmu i… antysemityzmu. Później ten antysemityzm umniejszał, aż udało mu się zamienić go na… proizraelizm. Dziwnymi drogami chodzą ludzkie umysły. Ale zostawmy Billa Grahama, wszak to tylko rozruchowy sponsor ruchu CCC, chociaż trzeba powiedzieć, że skupienie całej uwagi na losach biblijnego i obecnego Izraela cechuje także cały ruch CCC zasponsorowany przez niego. Można powiedzieć, że w tej optyce w centrum historii świata są losy państwa Izrael. Bill Wright, sponsor i animator ojca Miriam Shaded publicznie nie nazywa siebie chrześcijańskim syjonistą z przyczyn strategii marketingowej (Christian Zionism to od XIX w. b.silny nurt w amerykańskim protestantyzmie, por. https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Zionism), to jednak wśród „starszych” niższego szczebla oraz w działalności wydawniczej i doktrynalnej Christian Zionism dominuje w ruchu CCC. Mówi się, że potężne w USA lobby żydowskie bez poparcia ewangelickich protestantów stałoby się lobby szczątkowym (Jerry Strober z American Jewish Congress napisał w Newsweeku, że prawdziwe źródło siły, którą Żydzi mają w tym kraju pochodzi od ewangelików – „The real source of strength the Jews have in this country is from the evangelicals”).

Ruch zaczął „ewangelizację” od uniwersytetów. Stawiał na wielkie, masowe imprezy i kameralne czytanie i dyskusje. Poza uniwersytetami – polem działalności krucjaty był sport i wojsko, nazywano nawet ruch „chrześcijaństwem muskularnym”. Niektórzy nawet posuwają się do nazwy „chrześcijaństwo militarne”, co nie jest wcale przesadą. Potężne środki wydaje CCC na ewangelizację (czytaj: indoktrynację) wszystkich rodzajów wojsk armii amerykańskiej. W potężnych nakładach rozprowadzane są książki typu: „Biblia i wojna”, „Bóg i wojsko”, „Duchowy przewodnik żołnierza”. Nauczyciele organizacji docierają nawet do pojedynczych rodzin żołnierskich z pasją równą Świadkom Jehowy. I nauczają chrześcijaństwa, ale chrześcijaństwa osobliwego, scentralizowanego na apokaliptycznych wizjach i przepowiedniach oraz na centralnej roli w dziejach świata – narodu wybranego. Będzie to ważne w dalszej części tekstu dla zrozumienia „militarnych” wypowiedzi p.Miriam Shaded. Odejdźmy na chwilę – aby uniknąć znużenia – od opisu sieci powiązań tych kilku organizacji i przyjrzyjmy się bliżej członkom Kościoła Dobrego Pasterza założonego przez pana Moner Shaded oraz ich działalności, pracy zawodowej oraz powiązanym z nimi fundacjom. Uprzedzam, będą to b.ciekawe i zaskakujące fakty. W pełni staną się zrozumiałe, dopiero w podsumowaniu całego tekstu.

Diakonisą w Kościele Dobrego Pasterza jest pani Stenia Shaded, żona pana Monera i mama naszej Miriam. To nie powinno dziwić, wszak rodzina, rzecz święta. Ale naprawdę ciekawie zaczyna się, gdy spojrzymy na członków Kościoła i „mówców” (czyli kaznodziejów) oraz na ich profesje i powiązane organizacje NGO.

W 2016 i 2017 r. aktywnym w wygłaszaniu kazań stał się p.Bogumił Księżakowski. Bogumił Księżakowski jest jednocześnie starszym zboru Kościoła Chrystusowego w RP, którego prezbiterem naczelnym jest Andrzej W. Bajeński, wnuk Pawła Bajeńskiego. Paweł Bajeński to czołowy działacz ewangelikalny PRL-u. Jak można przeczytać w dzeinnikarskich i IPN-owych tekstach o tej postaci, był on „znany z wiernopoddańczego stosunku do władzy (…) słał liczne pisma do władz, w których posuwał się do daleko idących pochlebstw, sądząc, że dzięki temu uzyska ich przychylność (…) Po śmierci Stalina oświadczył, iż „śmierć Józefa Stalina (…) okryła żałobą wszystkie narody postępowe świata”. Według T.Terlikowskiego współpracował z UB. W innym opracowaniu możemy przeczytać, że „Bajeński i Krakiewicz nie poprzestawali jednak na wykonywaniu poleceń władz, ale czasem sami prosili o interwencję, gdy nie mogli uporać się z konkurentami. Przyczynili się do aresztowania wielu niepokornych duchownych – takich jak Ludwik Szenderowski, którego w 1953 roku skazano na 9 lat więzienia. Oficjalnie za to, że będąc synem robotnika, „sprzeniewierzył się klasie robotniczej” i zamiast do Armii Ludowej zgłosił się w czasie II wojny światowej do AK. W rzeczywistości także dlatego, że chciał być niezależny wobec władz Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego.”

Infiltracja środowiska ewangelickiego (i ewangelikalnego) biła wszystkie rekordy, częściowo z powodu małej liczebności tego kręgu. „Z analizy tych raportów [IPN-u] widać, jak gęsta była sieć tajnych współpracowników w radzie ZKE, co powodowało, że zbierali oni informacje również jeden na drugiego, donosząc na siebie, a czasami dekonspirując się (…)o ile Kościół katolicki był mocno zinfiltrowany przez UB i SB, to niektóre inne chrześcijańskie związki religijne były niemal w całości agenturą bezpieki, a ich hierarchowie posłusznie wykonywali polecenia płynące bezpośrednio – lub za pośrednictwem Urzędu do spraw Wyznań – z departamentu IV MSW, odpowiedzialnego za walkę z kościołami.”

Kościół Chrystusowy RP wywodzi się z tradycji amerykańskich kościołów chrystusowych (tzw. campbellitów, Churches of Christ) z których wydzielił się Międzynarodowy Kościół Chrystusowy oskarżany wielokrotnie o psychomanipulacje na swoich wyznawcach. „Wyróżnia się on jednak wyjątkową kontrolą życia swoich członków. Każdy ma swojego opiekuna, który podejmuje za niego wszystkie ważne decyzje życiowe, nawet dotyczące wyboru małżonka. Grupę należy informować zarówno ustnie jak i pisemnie nie tylko o wszystkim co się robi, ale nawet o ukrytych myślach. Członkowie Międzynarodowego Kościoła Chrystusowego wierzą, że tylko oni zostaną zbawieni.” Wierzą, że są „ludem wybranym” z powodu swego szczególnego posłannictwa. Wszyscy pozostali ludzie będą potępieni (…)Obecnie istnieją 393 filie w 171 krajach. Badania psychologiczne osób, które wystąpiły z Międzynarodowego Kościoła Chrystusowego, wykazują znaczne zmiany osobowości tych ludzi. Nie może być jednak inaczej, skoro poddawani byli permanentnej inwigilacji, zwanej w Kościele „opiekuństwem” (discipling). Obowiązuje przy tym zasada bezwzględnego i całkowitego posłuszeństwa; do tego stopnia, że członkowie Kościoła nie mają prawa do odmówienia poślubienia osoby wskazanej im przez opiekuna, a wszystkie ich działania podlegają szczegółowej kontroli i obowiązkowi drobiazgowej sprawozdawczości – od mówienia o tym, z kim się spotkało, po zdawanie sprawy z tego, na co wydało się pieniądze czy z kim rozmawiało przez telefon.”

Przejdźmy teraz do kolejnego kaznodziei kościoła ojca Miriam. Jest to „Starszy Kościoła Dobrego Pasterza” – pan Krzysztof Jędrzejewski, przewodniczący rady nadzorczej i większościowy akcjonariusz grupy kapitałowej Kopex SA – grupy firm oferującej kompleksowe rozwiązania dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego (producenta i dostawcy wysokiej klasy maszyn i urządzeń oraz nowoczesnych technologii dla górnictwa). Jest również udziałowcem i zasiada we władzach wielu innych spółek, m.in. Mostostal Zabrze.

Pan Krzysztof Jędrzejewski to Koordynator, Fundator i Współzałożyciel fundacji OBDS – Od Biznesu Do Służby (siedziba w Legnicy, swego czasu zwanej Małą Moskwą). Fundacja ta ma b.szczytne hasło: „Twój biznes w służbie Królestwa”. Brzmi fajnie, ekscentrycznie. Ale co właściwie znaczy? Czytajmy dalej: „Królestwo nie przychodzi poprzez wiedzę, intelekt ale przez objawienie dane przez Ojca w niebie. Tego objawienia mają szukać ci wszyscy deklarujący nie tylko Królestwo w biznesie, ale przede wszystkim Biznes dla Królestwa. To oznacza, że twój biznes nie jest już twój, ale twojego Króla a ty dla niego pracujesz i prowadzisz ten biznes.” Hmm, enigmatyczne to. Równie dobrze tak mógłaby brzmieć inskrypcja z sarkofagu któregoś z faraonów. Może zajrzenie do organizacji zaprzyjaźnionych wyjaśni więcej. Mamy tu spory wybór ciekawych podmiotów. Na pierwszym miejscu wśród partnerów jest Księgarnia Impuls. Dość duży wybór książek. Ceny dość wysokie. Większość to zakres zainteresowań znanych już nam małżeństw Grahamów i Brightów, czyli twoje doskonałe ja, liczy się dziś, milionerzy z wyboru, kwadrat przepływu pieniędzy, jak stać się zamożnym i na zawsze takim pozostać, najszczęśliwsi na świecie, jak wychować dzieci, by wygrywały w sferze finansów, twarzą w twarz z Jezusem i podobne poradniki, po których nikt nie zarobi miliona, oprócz tych, co je wydają. Są też wyraźniejsze drogowskazy co do „religii” założycieli tego światowego ruchu, który przyniósł nam pan Moned Shaded, czyli wątki zielonoświątkowe i „przebudzeniowe”, czyli książki „Oni mówią innymi językami” [zob. glossolalia] i „Wielkie przebudzenia”. Ale wciąż nie ma niczego o… Królu, dla którego mamy pracować i o Królestwie, dla którego ma być nasz biznes. Szukajmy dalej. Może to: Rabbi Levi Brackman i Sam Jaffe – „Żydowska mądrość w biznesie. Jak odnieść prawdziwy sukces dzięki lekcjom z Tory”. Hmm, a dalej? Rabbi Nilton Bonder – „Kabała pieniędzy. Żydowska filozofia bogacenia się”. Nie wiem, co o tym myśleć… Kabała? Zaraz, zaraz, czy podobnego tytułu nie miało głośne dzieło „Alchemia finansów” George`a Sorosa. Ale jak to się ma przeciętnego polskiego czytelnika? Czyżby miał zostać takim alchemikiem i kabalistą finansów jak Soros?

Zostawmy więc księgarnię i idźmy dalej. Jakieś NGO o nazwie „Złote Jabłko”, porady: „W nowym roku wyluzuj się przy podejmowaniu decyzji” i otwierający stronę fundacji cytat z…. Salomona. Takich rad to mi udzielają sąsiedzi, coś mi mówi, że ta fundacja ma może inne cele, niż informowanie Polaków co sądził o złotych jabłkach mityczny król Salomon. Ale może z nauk tej fundacji korzystał Jacek Vincent Rostowski, kiedy mówił – myśląc o budżecie – że z próżnego, to i SalAmon nie naleje. Może ten Król, dla którego mamy pracować to… król Salomon? Ech, głowa za mała, gdy w grę wchodzi kabała… Dalej mamy kilka książek o czasach ostatecznych, że są tuż, tuż. I że lada rok zacznie się apokalipsa. Jedna z książek wyznacza Apokalipsę na rok 2012. Cóż, nie spełniło się. Nakład pójdzie na przemiał. Idźmy dalej. Fundacja ESPA. Jakieś wideokonferencje z panią C.Leaf uczącą jak pozbyć się toksycznych myśli i odpowiadającej na pytanie: Kto wyłączył twój mózg? Hmm. Znając antykatolickie poglądy założycieli ewangelikalnego ruchu domyślam się, że wyłączył mój mózg zapewne katolicyzm, więc nie muszę już słuchać.

Dalej mamy w fundacji ESPA „Szkołę Słowa” w Legnicy – może tu powiedzą mi, jak włączyć ten mój wyłączony od chrztu mózg. Zajęcia prowadzi prezbiter okręgowy Kościoła Zielonoświątkowego. No, to ja chyba podziękuję za taką szkołę słowa, bo u zielonoświątkowców słowo raczej często bywa… niezrozumiałe i brzmi jak jakieś nieludzkie odgłosy. Następna zakładka: Misje, Filipiny i Kenia. No, thanks. Za dużo każdy z nas ma jeszcze misji wobec własnej ojczyzny. Na koniec jakaś dziwna zakładka w menu: Wolontariat w Izraelu. Bilet opłacasz sam. Opieka nad chorymi dziećmi, osobami niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku. Teraz to już nic nie rozumiem. Czyżby Izrael był w podobnym stanie jak… Kenia, że potrzebuje darmowych misji i wolontariatu. A może jest po jakimś kataklizmie, trzęsieniu ziemi? Nie wiem. A może na próżno się głowię. Kabały umysł racjonalny nie rozgryzie.

Następna fundacja pod piękną nazwą „Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja”. Może tutaj będzie coś związanego z krajem, w którym przyszło działać tym biznesmenom. Zobaczmy. „Konferencja Krajowa, październik 2017”. No, nareszcie coś o naszym kraju. A czego dotyczy ta konferencja? „Boże poruszenie w Izraelu i narodach”. Jakie znowu poruszenie? Dlaczego „Izraelu i narodach”? Czyżby Izrael to nie naród?

Kabała, jak na razie. Czytamy więc dalej. „Żyjemy w czasie, w którym zarówno Kościół, jak i Izrael stoją w przełomowym momencie historii. Każda ze stron jest odpowiedzialna za siebie, aby wspólnie wypełnić powołanie określone przez Boga. Zarówno rola Kościoła, jak i Izraela jest kluczem do duchowego przebudzenia. Kościół musi odkryć, że w Chrystusie ma stanąć w jedności z Izraelem.”Nic nie rozumiem. Czysta alchemia. Ale zobaczmy, kto występuje na tej konferencji „krajowej”. Jest pan Asher Intrater (nic nie poradzę, ale to nazwisko kojarzy mi się z polskim słowem “intratny”). „Jest dyrektorem Revive Israel Ministries, organizacji łączącej tych, którzy działają na rzecz przebudzenia w Izraelu. Jest także założycielem Kongregacji Ahavat Jeszua w Jerozolimie. Ukończył studia na Uniwersytecie Harvarda, w Koledżu Hebrajskim Baltimore oraz w Mesjańskim Instytucie Biblijnym. Jest autorem wielu książek i publikacji w języku hebrajskim.” Wszystko fajnie. Tylko dlaczego nazywa się to „konferencja krajowa”, skoro tu chodzi nie o nasz kraj, tylko o jakąś misję. Komuś się coś pomyliło. Jest też o książce pana Intratera. „Asher Intrater – Kto jadł obiad z Abrahamem. Książka ta ma za zadanie pobudzić do namysłu i zbudować most łączący żydowskie i chrześcijańskie zrozumienie Biblii. Przejdź do sklepu.” Nie przejdę. Wystarczy mi aż nadto chrześcijańskie rozumienie Biblii.

Następny pan z tej konferencji, konferencji krajowej to Don Finto. Brzmi swojsko. Czym się zajmuje ten pan oprócz tego, że jest pastorem (cokolwiek by to nie znaczyło) jednego z trylionów „kościołów” w USA? „Działa na rzecz mesjańskich Żydów zarówno w Izraelu, jak i w Stanach Zjednoczonych.” Super. Ale czy musi aż do Wisły dotrzeć, żeby powiedzieć Polakom gdzie działa. „Autor książki Twój lud moim ludem”. Hmm. Wolałbym książkę. „Nasz lud naszym ludem” albo „Każdy lud swoim własnym ludem”. Dalej mamy operację pod nazwą „Misja Polska-Izrael”. O co tym razem chodzi? „Upowszechnianie wiedzy na temat państwa Izrael, ziemi, kultury i historii ojców wiar” – aha. I co jeszcze? „Organizowanie obchodów świąt żydowskich (Szawuot, Pascha, Rosz HaSzana, Jom Kippur, Chanuka, Święto Namiotów), spotkania edukacyjne z wykładami na temat starożytnego i współczesnego Izraela oraz historii i kultury narodu żydowskiego, przybliżenie słuchaczom tematyki judeo-chrześcijańskiej, zachęcanie do błogosławienia i wspierania narodu żydowskiego, budowanie połączenia pomiędzy Polską a Izraelem oraz zrozumienie powołania dla Izraela i Kościoła w obecnym czasie, projekcja filmu „Jedna noc z Królem” – film jest ekranizacją biblijnej historii o królowej Esterze, koncerty muzyki żydowskiej; warsztaty i seminaria w kierunku kultury izraelskiej i żydowskiej oraz warsztaty tańca izraelskiego. Wydarzenia te gromadzą wiele osób, które pragną poznać wierność Boga względem Jego obietnic i Jego Przymierza z narodem żydowskim.” Chyba zostawię już te fundacje będące partnerami naszych mówców z kościoła ojca Miriam, tym bardziej, że uważam, iż Chrystus po to właśnie przyszedł na świat, aby narody dowiedziały się, że Bóg jest wierny wszystkim narodom. Wybierałem losowo, a refren był niezmienny i coraz bardziej ostry w jednej tonacji. Zaoszczędzę więc czytelnikowi opisu fundacji Ziemia Obiecana, której nazwa mówi wszystko a której partnerem jest np. Kościół Baptystów (znani członkowie: Truman, Carter, Clinton, Turczynow i Nelson Rockefeller).

W Radzie Starszych Kościoła Dobrego Pasterza p.Monad Shaded, jak pamiętamy, był przewodniczący rady nadzorczej i większościowy akcjonariusz grupy kapitałowej Kopex S.A., Krzysztof Jędrzejewski, udziałowiec i członek władz wielu innych spółek. Jego bratem w wierze z Rady Starszych jest pan Dariusz Komarczewski, członek Rady Nadzorczej „Hydrapres S.A.” (do 2017 r.). W tej samej Radzie Nadzorczej mamy jeszcze dwóch członków struktury Kościoła Dobrego Pasterza, znowu Krzysztofa Andrzejewskiego i Michała Rogatko. A kiedy wrócimy do Rady Nadzorczej górniczej grupy kapitałowej „Kopex S.A.” to z naszego Kościoła ojca Miriam mamy… 3 osoby: Krzysztofa Andrzejewskiego, znowu Michała Rogatko i diakonisę Marzenę Misiuna. Wniosek z tego, że kościół pana Shaded ma mylną nazwę. Winien nazywać się Kościół Członków Rad Nadzorczych, albo Kościół Pasterzy Firm…

Mówcą w Kościele Dobrego Pasterza jest też Andrzej Nędzusiak, zagorzały przeciwnik lustracji w kościele, dający oryginalne tego uzasadnienie: „Jest przeciwny lustracji, ponieważ w jego przekonaniu Kościół funkcjonuje w oparciu o zasadę miłosierdzia, a lustracja wprowadza atmosferę podejrzeń i ograniczonego zaufania. Lustracja jest sprzeczna z zasadami chrześcijaństwa”. A.Nędzusiak to Zwierzchnik i Prezbiter Naczelny Kościoła Bożego w Chrystusie, kościoła w którym spotykamy to samo, co w większości kościołów ewangelikalnych, czyli chrzest przez całkowite zanurzenie w wodzie, śpiew, taniec, ekstatyczne przeżywanie, mówienie językami, prorokowanie, wypędzanie demonów. Blisko tego kościoła jest Hanna Gronkiewicz-Waltz, do książki jednego z członków kościoła „Pokorni odziedziczą ziemię” napisała przedmowę. Warto dodać, że przykład jak być pokornym daje p.Hanna w swych reakcjach na wezwania komisji ds. reprywatyzacji… Ponadto zgodnie z powyżej opisaną tradycją religijną Hanna Gronkiewicz-Waltz daje przykłady mówienia językami na konferencjach prasowych odpowiadając na pytania dlaczego nie stawia się na wezwania komisji reprywatyzacyjnej. Każda jej wypowiedź to glossolalia… Oprocz tego, albo raczej na dokładkę członkami Kościoła pana Shaded są dwie osoby związane z bankiem Citi (Citigroup), amerykańskim bankiem założonym przez tych, którzy… są najlepsi w bankowości, czyli m.in. przez Samuela Osgooda, Isaaca Wrighta i Mosesa Tylora. Były pracownik tego banku, David Lipton był współautorem planu Sachsa-Liptona, znanego wśród ludności tubylczej pod nazwą „plan Balcerowicza. Wśród mówców z importu, prosto z USA mamy m.in. członka Rotary Club (przed wojną zwanego w Polsce „białą masonerią”) oraz polsko-amerykańskie małżeństwo misjonarzy CCC (nurtu oczywiście reprezentującego „Christian Zionism”), Roya i Małgorzatę Stiff.

Wiele z osób wymienionych powyżej kręgów ewangelikalnych tasuje się w przeróżnych konfiguracjach w przeróżnych radach nadzorczych. Jak widać środowisko to ma „wszystko osobne i wsobne” – księgarnie, tańce, wyznania religijne, rozumienie biznesu, rozumienie chrześcijaństwa i wreszcie: rozumienie sytuacji globalnej, o czym będzie dokładniej w następnych akapitach. Nie można oprzeć się wrażeniu, że te osoby żyją w jakiejś specyficznej, enklawie. Mają swoje prawo, swoją moralność, swoje interesy, swoją religię i swoje relacje zawodowe. Jest to jak strefa No Go ze swoim równoległym do państwowego systemem prawnym i kulturowym. Charakterystyczne jest dla wszystkich witryn i portali owych fundacji, że nieobecne są tam następujące słowa: Polska, ojczyzna, tradycja, kraj, patriotyzm. Słowo Polska występuję tylko w połączeniu ze słowem „Izrael” w kontekście wzajemnych stosunków. Słowo „Chrystus” pojawia się czasem i tylko – jako wabik – w nazwie niektórych „kościołów” (bliskowschodnia tendencja do redukowania boskości Jezusa). W treści prezentowanej na tych portalach „nauki ewangelicznej” imię Chrystus znika. Dominuje słowo „Jezus”, które wprowadza w błąd sugerując, że mamy do czynienia z chrześcijaństwem („Marsz dla Jezusa”, Przystanek Jezus” i dziesiątki innych imprez).

Na zamknięcie wątku „dobrych pasterzy firm” trzeba wspomnieć o tym, iż nazwisko pana Krzysztofa Jędrzejewskiego (Starszy Kościoła) swego czasu przewinęło się przez media ogólnopolskie. Była to sprawa mega afery korupcyjnej w polskim górnictwie i samobójstwa Andrzeja Jagiełły, biznesmena z branży górniczej (27 lutego 2014 r.). Jagiełło był kluczowym świadkiem w tej mega aferze. Znaleziono go martwego w hotelu w dniu, w którym miał złożyć kolejne zeznania. Anonimowy rozmówca z branży powiedział dla portalu wPolityce, że Jagiełło „Złamał niepisane zasady „omerty”, czyli milczenia jakie obowiązują w naszym środowisku”. No cóż, może widząc, że większość w radzie nadzorczej to członkowie i pastorzy ewangelikalni nurtu charyzmatycznego propagującego taniec i śpiew wyciągnął wniosek, że trzeba… zacząć śpiewać i za dużo wyśpiewał. Starszy w Kościele Dobrego Pasterza, pan Krzysztof Jędrzejewski (większościowy akcjonariusz grupy kapitałowej Kopex S.A.) zareagował od razu na przeciek do mediów o tym, że Jagiełło podjął „współpracę” z ABW: „ [Jagiełło] zdecydował się na współpracę po tym, jak oficerowie ABW przeszukali jego dom w Austrii (miał także austriackie obywatelstwo) i znaleźli wiele bardzo ciekawych dokumentów. W zamian za ujawnienie korupcyjnego procederu Jagiełło uzyskał zagwarantowaną bezkarność. Kiedy „układ” Jagiełły z ABW wyszedł na jaw za sprawą kontrolowanego „przecieku” do mediów, to Krzysztof Jędrzejewski, który jest większościowym akcjonariuszem Kopex SA, błyskawicznie zwolnił biznesmena z pracy.” Andrzej Jagiełło wykroczył chyba przeciw zasadom biznesu opisanym w podręcznikach typu „Kabała pieniądza”. Zapłacił za to życiem. Z podręczników biznesu sprzedawanych przez krąg pastora Moneda nie czytałem żadnego, ale coś wydaje mi się, że ani „Kabała pieniądza”, ani „Biznes po żydowsku według Tory i innych starożytnych tekstów” nie zawierają zupełnie niestarożytnego słowa „omerta”. Ale może drugie wydanie zawiera… erratę.

Czas na przejście do najważniejszej części tekstu i zarazem najtrudniejszej do pojęcia dla umysłu przeciętnego Europejczyka. Wyjaśni się także tło „,militarnych” wypowiedzi córki pastora Kręgu, pani Miriam Shaded.

Mało znany jest w Polsce jeden z dwóch dominujących prądów protestanckiej Ameryki, posiadający niezwykle silne i wpływowe lobby polityczne oraz hojnie wspierany przez wszystkie kolejne rządy USA. Nurt b.aktywny… misjonarsko (190 krajów świata). Jest to tak dziwna mieszanka sekciarstwa, zdeformowanego chrystianizmu (kalwinizm charyzmatyczny), misjonarstwa, propagandy militarystycznej, mesjanizmu nacjonalistycznego (wbrew pozorom… nie amerykańskiego) i… polityki, że może być trudno pojąć ten melanż. Z tym kręgiem związane są wszystkie fundacje, wydawnictwa, projekty, „kościoły”i w/w wspomniani biznesmeni (zawód: członek rady nadzorczej), którzy wkrótce po Okrągłym Stole zawitali z misją do „kapitalizującej się” Polski. W USA za niektórych prezydentów to lobby miewa siłę decyzyjną i ustawodawczą porównywalną z obecnym rządem PIS-u. Są prace dowodzące, że właśnie to lobby „pchnęło” USA do wojny z Irakiem… I podejrzenia, że jest związane z amerykańskim kompleksem militarnym. Kościół Katolicki mówi w sprawie oceny tego lobby „religijnego” jednym głosem z Kościołem Luterańskim ostro potępiając maskaradę podstawiającą pod Jezusa militarno-polityczny program („rejects Christian Zionism as substituting, in its view, a political-military program in place of the teachings of Jesus Christ […] criticizes Christian Zionism as an obstacle to peace and understanding in Israel-Palestine”, źródło: „Jerusalem Declaration on Christian Zionism”). Przeszkoda dla pokoju na Bliskim Wschodzie to przeszkoda dla pokoju światowego i źródło wciąż nowego terroryzmu, dlatego niektóre prace naukowe winią to lobby za wzrost globalnego terroryzmu i za parcie do globalnego konfliktu zbrojnego lub jego wstępnego etapu, jakim byłoby objęcie kilku dużych krajów Europy wojnami domowymi na tle antyimigranckim. Z tego powodu lobby to bywa w USA powszechnie nazywane „Lobby Armageddon”. Z bardziej znanych polityków zaangażowanych w Dyspensacjonalizm i Chrześcijański Syjonizm wymienić można przykładowe nazwiska John McCain, Joseph Lieberman, Newt Gingrich, John Cronyn, Roy Blunt, Thomas Dale „Tom” DeLay. Wymienieni to tylko wierzchołek góry lodowej. Jeśli kogoś dziwiło nagłe zaangażowanie McCaina w ocenę sytuacji w Polsce po jednej ze stron (2016 r. – „Ameryka musi wywierać presję na Polskę”, 2017 r. – „projektowana reforma sądownictwa w Polsce to krok wstecz demokracji”) – niech się przestanie dziwić. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że presja, której uległ prez. Duda w swych wetach, nie jest presją tego silnego, zaoceanicznego lobby, którego stanowisko przekazała mu jako pośrednik A.Merkel oraz polscy prokurenci tego lobby z otoczenia prezydenta… Rozmywanie wiedzy o potencjalnych źródłach nacisku na głowę polskiego państwa, co czynią niektórzy publicyści i politycy nie jest zgodne z polską racją stanu…

W Polsce mało się wie o tym środowisku. Polska Wiki nawet nie ma hasła „Christian Zionism” (nie mówiąc już o jakiejkolwiek pracy politologicznej), choć mają to hasło Wiki rosyjska, perska, fińska i Wiki w drawidyjskim języku malajalam! Może dlatego, że lobby to b.intensywnie infiltruje polski kościół i politykę podając się (w zależności od potrzeb) za chrześcijaństwo, liberalizm, proamerykanizm, konserwatyzm, a ostatnio za… narodową demokrację). Mając tyle przebrań niechętnie informuje o swej prawdziwej twarzy, co jest jakoś tam zrozumiałe. Misje (niejawne) w interesie tego lobby wykonują postaci tak różne jak Korwin-Mikke (i ogólnie krąg jego „wychowanków” z RAZ-em na czele), Owsiak (dwie agendy: „Przystanek Jezus” i „Akademia Sztuk Przepięknych”), abp Gądecki (ojciec wszystkich inicjatyw „ekumenicznych” wprowadzających dywersję do depozytu wiary), Miriam Shaded i dziesiątki innych polityków, celebrytów, dziennikarzy i duchownych. Power is power. Lobby proniemieckie w Polsce także częściowo działa dla (w interesie) amerykańskich “ojców założycieli” tego nurtu.

Cała ta bijąca rekordy „dziwności” religio-polityka rosnąca wciąż w siłę w USA znana jest pod różnymi nazwami (Restorationism, Dispensationalism, Scofieldism, Premillennialism, Progressive Dispensationalism, Armageddon Lobby, Fundamentalism, Militant Evangelicalism, The Evangelical-Jewish Alliance, Christian Zionism). W ostatnch latach najczęściej używany jest termin „Chrześcijański Syjonizm”. Jest to wprost kliniczny przykład herezji. Ludzkiej kombinacji ideologiczno-politycznej wspartej na rusztowaniu z fragmentów Biblii. Kościół to nie speluna na poddaszu będąca miejscem imprez koedukacyjnych, śpiewów i tańców z podniesionymi w górę rękami (tradycyjny gest bezbronności i poddaństwa). Klasyczny kalwinizm zakazywał wszelkich tańców. Ten misz-masz rodem z XX w. stawia na śpiew i taniec jako wabik. Jest to majstersztyk misjonarski: na zewnątrz radość, śpiew i pokój a podskórny nurt zawiera intensywny militaryzm na skalę globalną. Arcydzieło manipulacji.

Powstał ten prąd w Anglii w XIX w. na gruncie kalwinizmu, który od początku wchłaniał wszelkie najgroźniejsze herezje (waldensi). U jego źródeł tkwi millenaryzm (chiliazm) oparty na Apokalipsie i oczekiwaniu rychłego końca świata oraz nastania tysiącletniego Królestwa Bożego dla wybranych. Był to wspólny mianownik takich sekt jak waldensi, albigensi, joachimici, lollardzi, husyci, bracia czescy, anabaptyści etc. Praźródłem jest żydowski mesjanizm. Pod koniec XIX w. ruch ten w Ameryce zaczął łączyć proroctwa biblijne ze wspieraniem raczkującego osadnictwa na terenach Palestyny. Zacieśniały się więzi z wolnomularstwem. Naród żydowski zaczynał być nazywany… Jezusem. Oczekiwane zgromadzenie dużej części diaspory na terenach Palestyny utożsamiane było z… powtórnym przyjściem Chrystusa (czy też raczej Jezusa, gdyż środowiska prożydowskie unikają terminu Chrystus). Coraz bardziej realna perspektywa utworzenia nowego państwa żydowskiego określana była słowy: „Jezus nadchodzi!”(tytuł książki z 1892 r.). Znamienne jest, że Lord Arthur Balfour, autor słynnej Balfour Declaration z 1917 r. oraz premier David Lloyd George, dwie najpotężniejsze postaci brytyjskiej polityki zagranicznej pod koniec I Wojny wzrastali w kościołach dyspensacjonalistycznych… Ustanowienie państwa Izrael w 1948 r. interpretowane było jako znak, że wkrótce nastąpią wydarzenia przybliżające powtórne przyjście Jezusa. Zajęcie Jerozolimy przez Izrael w wojnie 1967 r. odczytywali dyspensacjonaliści jako znak, że czasy ostateczne praktycznie już się zaczęły. Ogromna grupa protestantów o prożydowskim nastawieniu oraz tych pochodzenia żydowskiego w wielu kluczowych sprawach amerykańskiej polityki – jak mówiła w wywiadzie Grace Halsell – kontroluje to, co się dzieje w Białym Domu i Kongresie [Halsell, Grace    2000 ‚Dispensationalism Impacting US Foreign Policy’ (Interview), Spotlight (2 February)]. Jednocześnie narastał opór amerykanów wyznających „ortodoksyjny” luteranizm i katolików wobec ideologii prowadzącej do upadku amerykańskiej polityki. Zaczęły ukazywać się dziesiątki prac demaskujących antyamerykanizm tego potężnego lobby (np. The Jewish Establishment and the Christian-Right’, The Ideological Roots of Christian Zionism’, Prophecy and Politics: Militant Evangelists on the Road to Nuclear War, The Apocalypse Code, Christian Zionism: Roadmap to Armageddon, ‚Marching to Zion: The Evangelical-Jewish Alliance’). Niektóre tytuły mówią same za siebie: Kod Apokalipsy,  Proroctwa i polityka: walczący ewangelicy na drodze do wojny nuklearnej, Maszerując na Syjon: alians ewangelicko-żydowski, Żydowski establishment i chrześcijańska prawica. W skrócie dzisiaj wyznawcy tej doktryny wierzą, że Chrystus nie przyjdzie ponownie, dopóki Izrael nie zniszczy / spacyfikuje wszystkich ludów na Bliskim Wschodzie, które uważa za wrogie i że czas ten jest już bardzo bliski [cyt. za M.Mazur]. Aby przyspieszyć ten moment przedstawiają cały islam jako zło wcielone i popierają dążenie do bezpośredniej, jak najszybszej konfrontacji.

Ruch CCC jest aktywny dość znacznie w Polsce (ruchy oazowe, Przystanek Woodstock, kościelny ekumenizm, krąg Korwina Mikke, Stowarzyszenie Endecja, polskie wolnomularstwo, Fundacja Estera, dziesiątki innych fundacji etc.). Jedno z jego centrów opisałem w pierwszej połowie eseju.

Miriam z b.sekretarką Kwaśniewskiego, p.M.Ogórek


Amerykańskie CCC (dziś mające nazwę Cru), macierzyste wobec polskich „filii” to „imperium wspierane przez rząd Stanów Zjednoczonych, datkiem wysokości prawie 500 mln USD rocznie!. Jest stowarzyszone z Military Ministry (odpowiednik polskiego Ordynariatu Polowego), mającym swoje oddziały w głównych bazach wojskowych USA. Deklarowany cel tych grup, to: „Wygrywać, budować i wysyłać w mocy Ducha Świętego, oraz ustanawiać ruchy duchowego rozwoju w społeczności wojskowej na całym świecie. MM szerzy w amerykańskim wojsku protestancki fanatyzm. Pastorzy zajmują się praniem mózgów żołnierzom. Powołując się na wyrwane z kontekstu wersety protestanckiej Biblii, sankcjonują mordowanie muzułmanów i napadanie na suwerenne kraje, nazywając przy tym amerykańskich żołnierzy „opłacanymi przez rząd misjonarzami Chrystusa” [cyt. za S.Malazi]. Kuriozalne są słowa, które wypowiedział Dyrektor Generalny Military Ministry gen. Bob Dees: „trzeba przedsięwziąć środki przekształcenia narodu poprzez wojsko, które z kolei może oferować najskuteczniejszy sposób wpływania na duchową nadbudowę”. I w zgodzie z tym credo „CCC zajmuje się także „pozyskiwaniem” ludzi – szczególnie nauczycieli akademickich, studentów, biznesmenów, sportowców, wojskowych i innych osób życia publicznego”. Nie tylko w USA, gdzie pod wpływem tej polityczno-religijnej herezji mesjańskiego militaryzmu pozostaje ok. 50 mln ewangelikalnych chrześcijan, część Kongresu i Białego Domu ale także w prawie 200 krajach świata, w tym coraz bardziej intensywnie w Polsce.

PS Tematyka dominujących w USA lobbies będzie tematem następnego tekstu.

Źródła:

 

http://www.informationclearinghouse.info/article15422.htm (The Armageddon Lobby.
Dispensationalist Christian Zionism and the Shaping of US Policy Towards Israel-Palestine
By Rammy M. Haija)

http://www.globalresearch.ca/millions-of-evangelical-christians-want-to-start-world-war-iii-to-speed-up-the-second-coming/29362

„Herezja” protestancka gorsza niż ISIS? Dispensationalism w USA, kulisy militaryzmu amerykańskiego

http://www.taraka.pl/herezja_protestancka_gorsza_niz

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyspensacjonalizm

https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Zionism

Encyclopedia of Christianity in the United States

Evangelicals and Israel: The Story of American Christian Zionism – Stephen Spector

 

Może Ci się również spodoba

39 komentarzy

 1. Kormoran321 pisze:

  Bardzo dobry tekst. Masa ciekawych informacji. Korwinowi nigdy nie wierzyłem, zawsze był dla mnie podejrzanym typem.

 2. nohood pisze:

  z punktu widzenia tradycji katolickiej ruchy heretyckie uzasadniające własne metody dążenia do władzy wolą Boga nie są niczym nowym.
  agendy onz od wielu lat pracują nad stworzeniem religii synkretycznej, która ma być narzędziem globalistów użytecznym w kontroli ludzi zagubionych.
  jest także ruch ekumeniczny, który dostał imprimatur po soborze watykańskim II zapisany w dekretach
  apostolicam actuositatem- o duszpasterstwie świeckich
  i unitatis redintegratio- o ekumenizmie.
  czyli nic nowego heretycy w natarciu.
  wystarczy, podtrzymywać własne tradycje i kierować się w rozeznaniu sumieniem.
  jest wiele zagrożeń dla Zbawienia, ale te były obecne w naszej historii od zawsze.

 3. nohood pisze:

  sprawa jest prosta. próbują budować hegemonię pieniądza nad wiarą.
  mają kontrolę nad produkcją i dystrybucją, więc chcą użyć przekupstwa dla konwertowania tych, którym brakuje poczucia bezpieczeństwa. stąd promocja niepokojów i dewiacji.
  proponuję ignorować ten cały ten ściek nieczystości.
  znać, ale pozostawiać na marginesie spraw ważnych.
  każdy i tak w sobie musi przeżyć historię Jezusa aby odkryć łaski Boga działające w życiu człowieka bez względu na okoliczności i dotychczasowe doświadczenia.

 4. piko pisze:

  Stąd ostre ataki na rodzinę i KK, które są jeszcze w miarę autonomiczne i dysponują własną władzą (rodzicielską i kościelną).

 5. nohood pisze:

  @wawel:

  poruszyłeś w tekście ciekawy wątek ujęty jako militaryzacja życia.
  wciąż mam dylemat jak rozumieć w sensie etycznym obowiązek ochrony życia przy użyciu przemocy.
  sprawa wydaje się prosta jeśli chodzi o ochronę własnego życia- tu każdy podejmuje decyzje sam.
  jedni nadstawią drugi policzek, inni chwycą za broń i rzucą się do walki.
  okoliczności są bardziej złożone gdy zastanowimy się nad wymiarem wspólnotowym- jak chronić życie słabych we wspólnocie?
  nie wiem czy istnieje tradycja bardziej heroiczna od naszej, to znaczy w sposób trwały obdarowująca szacunkiem tych, którzy zajmują się obroną bliźnich przy pomocy oręża godząc się na poświęcenie własnego życia.
  można zatem powiedzieć, że militaryzacja życia należy do ważnego nurtu w naszej historii i nie da się jej oddzielić od polskiej tożsamości.
  czy militaryzacja życia jest złem?
  pierwsze, co przychodzi mi do głowy to scena z ujęcia Chrystusa przez siepaczy sanhedrynu.
  scena jest ważna.
  wskazuje na to jej opis, który znajdujemy w każdej z Ewangelii:

  „I oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza swego, uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho.
  Wtedy rzecze mu Jezus: Włóż miecz swój do pochwy; wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają od miecza giną’.
  (Mat.26,51-52)

  „A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho.
  A Jezus odezwał się i rzekł do nich: Jak na zbójcę wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić”.
  (Mar.14,47-48)

  „Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę arcykapłana, i odciął mu prawe ucho. A słudze temu było na imię Malachus”.
  (Jan 18,10)

  „A ci, którzy byli przy nim, widząc, na co się zanosi, rzekli: Panie, czy mamy bić mieczem?
  I uderzył jeden z nich sługę arcykapłana, i odciął mu prawe ucho.
  A Jezus odezwał się i rzekł: Zaniechajcie tego! I dotknąwszy ucha, uzdrowił go,”
  (Łuk.22,49-51)

  wyrzec się przemocy wobec przemocy.
  po ludzku bardzo trudne.

 6. Lula322 pisze:

  @All

  Takie coś miałam przed chwilą gdy próbowałam wejść na NS : „Briefly unavailable for scheduled maintenance. Check back in a minute.”

  Trwają jakieś prace ? Bo jednak kapkę się zaniepokoiłam

  🙂

 7. nohood pisze:

  @lula322:
  cały czas coś dzieje się . ktoś stuka, ktoś puka coś remontując i testując.
  u nas spokoju nie uświadczysz
  właśnie minęliśmy szczęśliwie rafy kolejnych aktualizacji 🙂

  pozdrawiam

 8. E.B pisze:

  Nohood

  „czy militaryzacja życia jest złem?”

  To czym jest w takim razie obrona życia? Nie wszyscy chcą pokoju. Są tacy którzy napadają, zabijają w imię własnych interesów, własnego barbarzyństwa. Czy można pozwolić na to, żeby znęcano się nad niewinnymi ludźmi, dziećmi?

  Mnie zawsze zastanawiało, dlaczego chrześcijanie mają nadstawiać drugi policzek.
  To po ludzku jest nie do przyjęcia. Można się wyrzec zemsty, ale nie można stać i patrzeć jak innych mordują i czekać aż nas zamordują. Wtedy zło byłoby zwycięskie.

 9. nagor pisze:

  @ebns24

  ==Mnie zawsze zastanawiało, dlaczego chrześcijanie mają nadstawiać drugi policzek===
  Bo starsi bracia w wierze nie nadstawiają pierwszego policzka , a tak przypada po równo.

 10. nohood pisze:

  ebns24:
  ja mam dokładnie taki sam problem jak twój. sygnalizowałem zresztą swój dylemat.
  wiem, że w chwili obecnej są takie sceny, które po odegraniu się przed moimi oczami pociągnęłyby moją rozpacz do miejsca, skąd widziałbym już tylko śmierć wrogów.
  i nie chodzi mi oczywiście o jakiś rodzaj racjonalnej kalkulacji strategicznej zwanej żywotnym interesem narodu, czy odległej rodziny.
  raczej o świadomość towarzyszącą temu dylematowi, że świadczy on o mojej własnej słabości.
  znam siebie i wiem, że jestem zdolny zabić.
  ale wiem też, że siłą, która mogłaby w tym momencie spowodować, że czuję, że mógłbym zabić jest rozpacz, czyli zło.
  rozpaczy nie wolno się poddawać. rozpacz to morderca a nawet gorzej, gdyż morderca zabiera tylko ciało a rozpacz także duszę.
  dlatego jestem przeciwny zabójstwu. człowiek nie może zabijać w nieskończoność z jakiegokolwiek powodu, choćby był najszlachetniejszym powodem.
  są inne metody ochrony życia niż przemoc.
  ale wymagają mądrości i wiary.
  a o to najtrudniej w naszych czasach.

 11. nohood pisze:

  @ebns, @nagor:
  „dlaczego chrześcijanie…?”

  z powodu wiary, że tak jest lepiej dla wszystkich.
  wiemy to od Chrystusa.
  nadstawić drugi policzek można w różny sposób…

  przepraszam, że posłużę się drastyczną sceną, ale lustruje ona sytuację, w której ludzie nie tylko nadstawiają drugi policzek, ale robią to z godnością pokory, lub dumy, lub czegokolwiek innego…
  zresztą scen, gdzie człowiek godzi się z własnym cierpieniem po wielokroć z różnych względów jest w historii wiele, zatem policzek wystawiony po wielokroć jest drwiną z policzka. a raczej wskazuje, że taki policzek się nie liczy, że nie jest sprawą Boga, że jest mały, więc nie warto się nim przejmować.

 12. nagor pisze:

  @nohood 21:39
  Witaj
  Każdy człowiek z wyjątkiem degeneratów i sadystów posiada taki bezpiecznik ograniczający zastosowane możliwości do obrony .
  Ty swój ustawiłeś na 99% , inni mogą ustawić go wiele poniżej i być na codzień człowiekiem . Rozumię , że to wiara jest tym co sprawia Twój poziom ustawienia i ok.
  Jesteś przeciwny zabójstwu ja co do zasady też , ale w przypadku morderców przestępców mam wątpliwości . Bliższa jest mi ofiara niż litość nad osobą sprawcy . Zawieszenie wykonywania kary najwyższej u sprawcy obniża poziom bezpieczeństwa na bezpieczniku i nie wiem do ilu zabójstw by nie doszło gdyby bezpiecznik był ustawiany z taką świadomością odpowiedzialności . Może per saldo ofiar byłoby mniej a na pewno mniej tych niewinnych .
  Typowy drugi policzek z życia niewinnych osób.

 13. E.B pisze:

  Nohood

  A co byś zrobił we wrześniu 1939 roku?

 14. nagor pisze:

  @nohood
  Jak z Twojej osobistej perspektywy widzisz przyczyny / powody tak szybkiej laicyzacji europy ? To tylko ludzie? Czy struktury/instytucje wiary?

 15. nohood pisze:

  @nagor:

  99% itpe.
  nigdy nie wiem ile to jest 🙂
  postaram się wytłumaczyć w kontekście litości dla zbrodniarzy.

  nie chodzi o litość. litowanie się nad kimś jest ukrytą formą pogardy.
  czasem czuję złość, czasem chęć sprowokowania przemyśleń, ale pogarda mam nadzieję od dawna mnie nie męczy..

  chodzi o prawo do osądu innego- równego sobie człowieka.
  z tym też mam dylemat.
  oczywiście na poziomie emocji wszystko jest proste.
  są czyny ewidentnie złe jak ludobójstwo. należy się kara.
  kto ją ma wymierzyć? ja czy państwo?
  państwo za mnie.
  to bardzo wygodny system.
  system zwycięzców wojen i władców materii.

  problem jednak polega na tym, że wielu ludobójców ma się znakomicie a największy z nich jest noszony w pamięci naręczy kwiatów- czy jakoś tak..
  a my ze spokojem żyjemy w świecie, który ludobójstwo na masową skalę chce prezentować pod szyldem biznesu z medycyny i przekształceń konglomeratów komórek ludzkich w celach komercyjnych.

  i patrzymy jak jakieś ciemne typy zapisują nam te praktyki do prawa.
  to nie świat się zmienił- to z nami coś się stało.
  coś się stało z zachodnią normalnością na poziomie rozróżniania dobra od zła.
  świadomość, że mój kraj jest częścią tego obleśnego systemu, który zaparł się Boga i samego siebie dla iluzji dobrobytu budzi mój niepokój i niechęć.
  co z tego?
  większość myśli inaczej, gdyż nie nasycili się jeszcze materią i spokojem po latach biedy.

 16. nohood pisze:

  @ewcia:
  nie pytaj mnie o takie rzeczy.
  nie mogę odpowiedzieć na tak zadane pytanie, gdyż w 1939 r. nie było mnie na świecie.
  pewnie zrobiłbym to, co robili polscy mężczyźni. tak myślę.
  natomiast nie wiem jaką formę przyjęłaby moja walka.

 17. nohood pisze:

  @nagor:

  Jak z Twojej osobistej perspektywy widzisz przyczyny / powody tak szybkiej laicyzacji europy ? To tylko ludzie? Czy struktury/instytucje wiary?

  przyczyn jest zapewne więcej, niż te, które podałeś.
  nie wiem, czy laicyzację można zmierzyć.

  jeśli laicyzacja jest procesem świadomym jak sugeruje nazwa i znamy w krajach rządzonych przez masonerię jak francja, gdzie włożono w ten proces wiele energii, to postęp laicyzacji wynika z kiepskiego gdyż wybiórczego poziomu edukacji.
  ludzie po prostu nie wiedzą na jakim świecie żyją,
  mając ograniczone pojęcia nie mogą swobodnie dokonywać wyborów.

  za laicyzacją stoi rewolucja i jej metody.

 18. E.B pisze:

  Kapitanie :))

  Postawiłam Cię przed konkretną sytuacją, nie przed dylematami filozoficznymi :))
  Z takimi sytuacjami mamy właśnie do czynienia w naszym życiu.
  Jezus w Getsemani nie chciał, żeby walczyli o Niego, bo wybrał ofiarę z własnego życia.
  Możemy ofiarować własne życie ale nie możemy robić ofiary z czyjegoś życia.
  Jest pojęcie wojny słusznej. To jest wojna obronna i chciał nie chciał, wtedy trzeba zabijać w obronie rodziny, ojczyzny. To nie my wywołaliśmy tamtą wojnę.
  Mam przygotowaną notkę na początek września i ciekawa jestem jak ustosunkujesz się do tego bohatera. To dopiero będzie dylemat :).

 19. nagor pisze:

  @nohood
  Zataczamy pewne koło w dyskusji , coś zostaje w środku z czym mamy kłopot aby definiować lub nazwać .
  ===to nie świat się zmienił- to z nami coś się stało.
  coś się stało z zachodnią normalnością na poziomie rozróżniania dobra od zła.===

  Czy nie zauważasz ,że sama definicja dobra i zła uległa relatywizacji ? poprzez utratę punktu odniesienia /skali /miary/znaczenia określeń .
  Zrobił się taki zbiór puzli po kilka z różnych obrazków i jakbyś nie układał spójnej całości nie złożysz .
  Jeżeli podzielisz to myślenie, to nie z nami coś się stało a z otoczeniem gdzie jesteśmy które, nam wmawia ,że to ten sam obrazek ale nie dorośliśmy aby go pojąć . Iluzjoniści wspierani autorytetami nauki ,wiary,polityki , mediów .itd

  ===co z tego?
  większość myśli inaczej, gdyż nie nasycili się jeszcze materią i spokojem po latach biedy===
  Chyba nie doceniasz ludzi i ich mądrości zbiorowej . Ten chachmęt wyczuwa większość myśląca i postrzegająca co dzieje się w koło , bo to dzieje się szybko . Brakuje tych co potrafią to nazwać i wskazać drogę wyjścia /obejścia ale bez drugiego policzka . Bo tego wymaga sytuacja pełnej determinacji to takie morze Czerwone .dosłownie i w przenośni .

 20. nohood pisze:

  @ebns24:
  właśnie konkretów zabrakło w tym 1939.
  nie wiem to były inne czasy ludzie dostali w kość, ale mięli też wcześniej poczucie życia we własnym kraju.
  zatem wiedzieli o co walczą.

  gdyby wojna wybuchła teraz i przeżyłbym pierwsze dni, to ostrożnie zakładam, że wiedziałbym co robić.

 21. nohood pisze:

  @nagor:
  „Czy nie zauważasz ,że sama definicja dobra i zła uległa relatywizacji ? poprzez utratę punktu odniesienia /skali /miary/znaczenia określeń ”
  nie uważam.
  rozstrzygające dla nazwania co dobre, co złe nie jest zakres pojęć i katalog przykładów, lecz sumienie w obliczu praw danych nam przez Boga.
  to znaczy, że te pojęcia nie pochodzą z myśli spekulatywnej człowieka, lecz ze źródła moralności, które nie podlega osądowi człowieka.
  nie ma moralności wymyślonej. jest dana

  wymyślona moralność, czyli definiowanie dobra i zła:
  jak można definiować(dla innych) coś, co zostało dane w jednoznacznej i spójnej postaci.
  nie można. można więc jedynie zmienić pierwotne znaczenie, czyli zmienić, czyli zniekształcić, czyli rozpocząć proces relatywizacji.

 22. wawel24 pisze:

  @all

  Ale fajna dyskusja. Jak na S24 za dobrych lat :).
  Prawie z każdym bym podyskutował, ale zobowiązania trochę naciskają.

  Kilka uwag.
  @ebns24
  Mnie zawsze zastanawiało, dlaczego chrześcijanie mają nadstawiać drugi policzek.

  Mnie do dziś zastanawia. To jeden z bardziej tajemniczych wersów. Byłbym ciekaw naszej tu na NS24 burzy mózgów na temat tego wersetu.

  Wojna obronna to ważne pojęcie.

  Co do sceny z nakazem wezwania by schować miecz do pochwy – sprawa nie jest trudna, gdyż to przecież jeden z towarzyszy Jezusa pierwszy uderza.
  O wiele ciekawsza byłaby reakcja Jezusa, gdyby to jeden z żołnierzy zaatakował jego towarzysza. Mielibyśmy spełniony warunek wojny obronnej (na mniejszą skalę).

  Kolejna sprawa: prawo do słusznej obrony i wojna obronna to jedno, a wojny indukowane, to odrębna historia. Wojny do których ktoś nas podburza – w swoim interesie (dziel i rządź), szczucie narodów na siebie (w tej „sztuce” przodują szczególnie dwie nacje…).

 23. wawel24 pisze:

  Jakie przyczyny laicyzacji? Wiele.
  Niestety, laicyzacja nie posuwałaby się tak szybko, gdyby nie infiltracja Kościoła.
  Jak do niej dochodzi, kto do tego dopuszcza, jak przebiegłymi sposobami – to odrębny temat rzeka. Ostre, znakomite, precyzyjne w lokalizowaniu i nazywaniu zła oraz w obronie depozytu wiary w XIX w. encykliki papieskie – w XX i XXI w. najpierw zbladły, a potem zniknęły.

 24. wawel24 pisze:

  nagor
  24 sierpnia 2017 o 21:32

  :))))

  Komentarz roku :).

 25. piko pisze:

  O nadstawianiu drugiego policzka

  Mówi się „zło dobrem zwyciężaj” co jest ze wszech miar słuszne. Nie można na zło złem reagować bo o to właśnie chodzi „złemu”. Wpadamy w jego pułapkę. Natomiast jak mnie czy mojego bliźniego uderzą to należy reagować tak by napastnik nie był w stanie uderzyć w drugi policzek. Nadstawianie drugiego policzka rozzuchwala napastnika i nie załatwia sprawy.

  Biblijny drugi policzek rozumiem jako trwanie przy zasadzie nie uleganiu złu i nie czynienie w odwecie zła.

  Jak ktoś cię fizycznie zaatakuje należy mu oddać tak żeby się nogami nakrył.

 26. Tadeusz_K pisze:

  @nagor
  24 sierpnia 2017 o 21:32 (Edytuj)

  @ebns24

  ==Mnie zawsze zastanawiało, dlaczego chrześcijanie mają nadstawiać drugi policzek===
  Bo starsi bracia w wierze nie nadstawiają pierwszego policzka , a tak przypada po równo.
  /
  -chylę kapelusza @nagor!
  Ale nim włożę na powrót we właściwe miejsce zapytam:
  -jakim prawem czujesz się WYBRANYM? 🙂
  Przecież lejbuś frank dokładne instrukcje dał:
  Świat musi zarumienić się krwią, a wtedy odbierzemy własność swą i nastanie poranek Abrahamowy.
  &
  W mętnej wodzie łatwo ryby łowić.
  Pzdrw.

 27. Tadeusz_K pisze:

  @piko
  #Jak ktoś cię fizycznie zaatakuje należy mu oddać tak żeby się nogami nakrył.#
  /
  Dzięki @piko..
  -Nasze matki nasi ojcowie,
  -polskie obozy śmierci,
  -bardziej bałem się Polaków niźli SS- bydłoszewski,
  -Polacy winni holokaustu,
  _Polacy winni IIwśw bo nie oddali korytarza, a koncepcja korytarz wraca
  etc.
  -gdyby tuks (odznaczony niemieckim orderem) rządził Polską oddałby całą Polskę za korytarz.
  – a niechaj wciurności,
  A niechaj niemaszki nakryją się nogami nim spłacą wszelkie polskie straty zburzenia miast do fundamentów wraz z synagogami, które zostały odbudowane od fundamentów za głębokiej komuny polskimi spracowanymi ręcami’..
  Na pohybel kłamcom i ich pomagierom (którzy zza węgła i z krzywej lufy udają, że nie znają faktów wspomagając tym samym oszczerstwa względem Polski)!.

 28. nagor pisze:

  @Tadeusz_K
  Witaj ,pytasz

  ===-jakim prawem czujesz się WYBRANYM?===

  Bo żyję . – na pytanie w znaczeniu podstawowym
  Długo żyję . -na konteksty pytania .

 29. Tadeusz_K pisze:

  @nagor
  Nie obrażaj się..
  Jestem w takiej samej sytuacji tak jak ty..doookładnie.
  Jestem Resztą wedle Ap. św. Jana tak jak ty.
  Szacun jeszcze raz za przedmiotowy koment.-.. jestem pod wrażeniem, autentyk.
  Widzę, że masz głębokie przemyślenia.
  I nie tylko tu i teraz….
  Szacun! @nagor.

 30. nagor pisze:

  @Tadeusz_K

  nawet o tym nie pomyślałem aby się obrażać , więc bądź spokojny .
  Trudno otworzyć oczy Tym co wiedzą o biblijnym morzu Czerwonym a tego teraz nie widzą.
  Wiara daje siłę, ale też oślepia .
  Dzięki .
  Masz taki filmik chyba z Fordem o sile argumentów , to ten czas .

 31. Tadeusz_K pisze:

  @piko
  Jest taki osobnik, który chętnie (bo jak inaczej rozumieć polski holokaust) zastrzeliłby nasPolaków, gdyby posiadał karabin z lufą zakrzywioną pod kątem 90 stopni.

 32. Tadeusz_K pisze:

  @nagor
  „Masz taki filmik chyba z Fordem”

  -No.
  -Kultowy.
  Argument Prawdy przeciw Fałszu:

  Jakież to adekwatne czasom naszym (junijnym) jest.
  Musi narodzić się Indiana Jones, aby erzac junijnej prawdy zmieść jednym strzałem.
  Nim to jednak nastąpi z pucharu junijnej obrzydliwości muszą się wylać wszelakie obrzydliwości.
  Tak nakazuje moja teoria” determinizmu z konieczności”.

 33. Tadeusz_K pisze:

  tuks dostał niemiecką blaszkę za zlikwidowanie stoczni i przemysłu polskiego.
  Na takową blaszkę liczy teraz również schetyna w aspekcie nachodźców i trybunała niekonstytucyjnego’ z gębą budki z piwem w tle..
  Niemcy kochane, którzy tak walczyliście abyśmy stali się junijnymi-proszę was:
  uruchomcie na trzy zmiany miednice’ produkcji blaszek swoich dla polskiej(?) Targowicy.
  Niechaj łona zadość uczyni żądzom naszym schetynom, budkom, prima balerinie muchom, halickim, nowym manom, grabiom.czerwińskim i innej podłości paskudom.
  Wachlarz zapotrzebowania duży mamy, a nawet większy.
  Tak więc Niemcy spoko-zejście produktu zabezpieczone.

 34. Tadeusz_K pisze:

  Shaded & Estera
  Zwykła , normalna, finansowana celebrytka.
  Znalazła źródło zarobku.
  „Tam, gdzie padlina, tam sępy się gromadzą”.

 35. nagor pisze:

  @Tadeusz_K 13:52
  Chyba kupiłeś obraz pozorny ,to oto w tym wszystkim biega aby nie sięgać dalej niż celebrytka co ujmie Ciebie powierzchownością .
  Tak jak Lechu z Madonną w klapie .

 36. Tadeusz_K pisze:

  @nagor
  „Chyba kupiłeś obraz pozorny”

  _Tak twierdzisz?
  Słuchałem jej raz, może dwa.
  Przypomina mi ulepszoną odmianę adamowicza.
  No, mogę się mylić.
  Odszczekam jak będzie jedyna prawda.
  Poczekamy, zobaczymy.

  A walensa do klapy może sobie przywiesić nocnik hr Potockiego.
  Także byłby zadowolony i czuł się nobilitowany..
  Jestem przekonany, że nie odczułby żadnej różnicy ze zmiany wisiorka w klapie.

 37. Tadeusz_K pisze:

  @Wawel24
  Aż dziw, że Polska dźwiga jeszcze jako tako tę ‚Tablicę_Mendelejewa’.
  Dzięki za artykuł.

 38. nagor pisze:

  @nohood 01:27

  Mam pewien problem kiedy zaprzeczasz relatywizacji pojęć aby na końcu wpisu jednak do tego wrócić jako prawdopodobne .
  Znam /domyślam się wartości , które są podstawą Twoich ocen oraz zajmowanej postawy i nie zamierzam w to ingerować . Ale dla opisu tej rzeczywistości z jaką się stykamy takie podejście do wartości nie determinuje wszystkich i nie idzie tego faktu pominąć mówiąc o zbiorowości.
  Nie idzie też odmiennej skali wartości wykluczyć poza margines zbiorowości bo można się samemu wykluczyć będąc w mniejszości .
  Obecna sytuacja przypomina trochę oblężone mury a będąc w srodku zwlekamy bo mamy dylemat , użyć smoły i łuczników , czy czekać aż wejdą aby użyć słowa i perswazji . Czy poprawna jest taka analiza oceny sytuacji , że ci co na te mury włażą z własnej woli i determinacji mineli już argument słowa i perswazji (nawet nie wypowiedziane bo sam czyn to przekreśla) ,a jedynym argumentem jest smoła i łucznicy ?.
  Wiem ,że kościół nobilituje meczenników za wiarę , ale to nie jest jego misja podstawowa/cel tworzenie następnych męczenników .

 39. nagor pisze:

  @Wawel24 04:43
  Laicyzacja – upatrujesz w infiltracji Kościoła.
  Myślę podobnie , jak rozumiesz przez Kościół – instytucje i struktury obarczone ludzkimi ułomnościami.

Dodaj komentarz: