Krosno – „niemianowana stolica Polski”

Crosno_Widok_na_Krosno_1618_r._(Braun,_reprodukcja).jpg

Widok na Krosno 1618 r. (G. Braun, reprodukcja)


Do Krosna ściągnęła mnie przede wszystkim słynna Fara oraz postać potężnego Portiusa, ale na miejscu mogłem się szybko i naocznie przekonać o wielkiej historii tego miasta:

po 1342 – Kazimierz Wielki lokuje miasto na prawie magdeburskim w ziemi sanockiej (zob. Głuchoniemcy), funduje (jako jednemu z 23 grodów); obwarowania, (rozpoczęte w l. 60. XIV w.) i krośnieńską Farę – kościół gotycki z wysoką wieżą, bogato wyposażony, uważany za drugi pod tym względem, po katedrze krakowskiej…
1365 – Kazimierz Wielki zezwala na postrzygalnie i ramy sukiennicze, oraz w dokumencie tu wydanym, nakazuje kupcom udającym się do Węgier i do Rusi (albo stamtąd powracającym), aby nie odważali się omijać Krosna.
1367 – Kazimierz Wielki nadał miastu tytuł Królewskiego Wolnego Miasta Krosna…
1377–1626 – Krosno stolicą biskupią dla diecezji przemyskiej dzięki bp. Erykowi Winsen Mora (1377-1391), który w 1390 r. buduje tu rezydencję biskupią. W niej urzędują, m.in. bp Maciej Janina (1392-1420), bp Janusz z Lubienia (1420-1435) – bp Piotr z Chrząstowa (1435-1452), bp Andrzej Krzycki (1523-1527) – prymas Polski i poeta, bp Stanisław Tarło** (1537-1544) – sekretarz królewski i poeta, który spoczywa w krośnieńskiej farze. …

XVI w. – okres największego rozkwitu i znaczenia silnego ośrodka, liczącego ok. 4000 mieszkańców, handlującego suknem i winem, otoczonego podwójnym łańcuchem murów, jako jednego z niewielu miast w Polsce. W XVI w. Krosno i Drohobycz posiadały przywilej oświetlania ulic olejem skalnym.
1523 – Rada Miejska, za pozwoleniem Króla Zygmunta, wykupuje wójtostwo, z prywatnych rąk Igo Bonera (sekretarza królewskiego – dziedzica części majątku Jana Bonera), za kwotę 2400 florenów. …

1614 – sprowadzenie do Krosna jezuitów (organizujących Kolegium), przez Piotra Bala (podkomorzego sanockiego), przekazującego w r. 1615 na ich rzecz 10 000 zł.p. W 1633 r. burmistrz wraz z radą zezwala na postawienie budynków przy ul. Sukienniczej (Ordynackiej).
28 czerwca 1614 – Zygmunt III Waza nadaje przywilej Krosnu, zatwierdzając, uchwałę miejską, z roku 1587, że Żydów w domu chrześcijańskim, nie wolno gościć więcej, niż jeden dzień, pod karą 30 grzywien. …

DALEJ

 

 

You may also like...

Dodaj komentarz:

Przejdź do paska narzędzi