Przejdź do paska narzędzi

Krajobraz po bitwie hybrydowej

Spróbujmy przeanalizować wydarzenia lipcowe.

Czytam tekst prof. Andrzeja Nowaka „Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję ohistorycznym znaczeniu. Nie tylko dla niego osobiście, ale dla urzęduPrezydenta RP. I dla Polski”. O ile większość tekstów tego autora jest dobrych i b.dobrych, to ten jest…, powiedzmy dyskusyjny. Zresztą sami sprawdźcie. Jednak mimo, iż dyskusyjny, to spełniający ważną rolę, bo pokazujący jak zadziałał wirtualny świat wykreowany z powietrza.

Przeczytałem to, co poniżej i… zrozumiałem. Zrozumiałem to, co się wydarzyło. W pewnym sensie dzięki prof.Nowakowi, ale wbrew jego intencjom. Oto ten otwierający oczy cytat (otwierający wbrew woli autora):

„Gdyby prezydent Andrzej Duda podpisał wszystkie trzy ustawy uchwalonej głosami PiS reformy sądownictwa, wówczas oczywiście byłaby szansa, żeby reforma została przeprowadzona. Była jednak też możliwość zrealizowania innego, fatalnego dla Rzeczypospolitej scenariusza. To totalna opozycja zyskałaby szansę, zgubną dla Polski, przekonania wystarczającej liczby naszych współobywateli do wyjścia na ulice, by w celu obalenia demokratycznej władzy stworzyć skuteczną imitację „rewolucji obywatelskiej”. Jej zagraniczni mocodawcy mieliby zaś szansę uzasadnienia dla swej interwencji, niszczącej państwo polskie.”

Otóż nie, panie profesorze. 1) To zagrożenie było fikcyjne, wirtualne, propagandowe. 2) H y b r y d o w e 3) . Ono nie było po to, by zostało zrealizowane (kto ogłasza… plan rewolucji na FB : ) : ) , bądźmy poważni). Ba, ci którzy mówią, że konieczne było zastosowanie nadzwyczajnych środków (przerwanie procesu kluczowej reformy), bo doszłoby do krwawych zamieszek – mówią w duchu WRON (często z powodu swojej naiwności 4), nie złej woli). Publikacja na Facebooku zapewniła odpowiednią liczbę osób powielających i rozpowszechniających. W przypadku, gdy sami mulitplikujemy zastraszającą informację stworzoną właśnie i tylko po to, by ją multiplikować – sami nieświadomie stajemy się… agentami wpływu działającymi wbrew naszemu interesowi!

Ważna też była konstrukcja zbioru „poruszonych obywateli”. Agresywna, suto opłacana, gotowa na wiele…, grupa szturmowa 5) (Obywatele RP etc.) licząca 100-300 osób (wystarczy, gdyż nie natychmiastowe zwycięstwo ma wywalczać ta grupa, ale… reakcje psychologiczne dające późniejsze zwycięstwo – opóźnienie jest częstą cechą hybrydowych ingerencji w realność, podobnie jak złudzenie działania „z własnej woli”) oraz „masy rewolucyjne” („odgrywające autentycznie” 6) rewolucję). Oczywiście o żadnej prawdziwej rewolucji mowy tu być nie mogło. Tłumy budżetowo-emerytalne nogi nad barierkę nie podniosą, to nie marynarze z Kronsztadu… To spektakl mający jednak… realne skutki psychiczne, a później prawne. Argument, że przecież nie był to w całości spektakl, że większość z krzyczących „Wolne sądy” była autentyczna, nie udawała – to żaden argument. Teatr „uczestniczący”, teatr po Grotowskim używa autentycznych emocji aktorów. Aktor nienawidzi i cierpi naprawdę. Wciąga w spektakl widzów. Ale przedstawienie się kiedyś kończy i są… bilety.

Ta instrukcja 16 punktowa zrealizowania Majdanu w Polsce (plus różne inne huczne iwenty „opozycji”) nie była po to, by… ją zrealizować. Ona była po to, by powołując się na nią przerwać proces reformy sądownictwa. I udało się.

Udało się zastraszyć. Zastraszyć   s a m ą   m o ż l i w o ś c i ą, samą potencjalnościa. 7) To jest właśnie wojna psychologiczna. Nie atakuje się fizycznie bastylii, tylko psychologicznie „piętę achillesową” we władzach. A w tej osobie – jej „psychiczną piętę achillesową”, miękkie podbrzusze.

Ludzie myślą, że jeśli w sieci ukazuje się instrukcja rewolucji („kontrrewolucji”, nazwy nie ważne), to celem jest… rewolucja : ) . To jest życie w świecie propagandy XX w. Teraz mamy świat propagandy XXI w., czas wojen informacyjnych i hybrydowych. Inny cel prezentuje się publicznie – inny jest osiągany. Docelowym był ten osiągnięty (powstrzymanie reformy sądownictwa), a nie ten, którym… straszono. To alfabet najnowszych technik dezinformacyjno-hybrydowych (nad którym intensywnie od kilku dekad pracują amerykańskie i rosyjskie sfery wojskowe; zastosować je może każdy kraj i każde lobby wobec każdego, są one obecne w sferze publicznej i akademickiej – jak czas pozwoli może napiszę o nich krótki tekst niebawem).

Właśnie starcie na jednym z hybrydowych frontów zakończyło się naszą porażką (w wersji optymistycznej: nadszarpnięciem morale naszych wojsk i zyskaniem przez wroga nie dwóch miesięcy, lecz ok. 1 roku czasu – bo tyle potrwa zabawa z odkręcaniem veta DRON, „doborowej rady ocalenia narodowego (Merkel, prez.Duda, R.Ziemkiewicz, P.Kukiz etc.) na dozbrojenie i dalszą infiltrację.

To nie katastrofa i nie przegrana wojna. To przegrana w fatalnym stylu pierwsza (druga) potyczka wojny, która trwa od dwóch lat. Wojna więc potrwa rok dłużej, co też można rozpatrywać w kategoriach wstydliwej porażki i pokazania wrogowi, w co ma uderzać.

Plusy? Ten sposób (na strach ulicą, na spektakl „70-letni marynarze z Kronsztadu”) jest już spalony. Więc powtórka legislacji ustaw sądowniczych (medialnych i uchwalenie nowej konstytucji) już nie będzie cofnięta za pomocą uliczno-sieciowej akcji psychologicznej.

Warunek by plus zaistniał (by już nigdy nie nabrać się na presję indukowaną z powietrza, telefonów i obcych kapitałów): zrozumieć, co się wydarzyło musi przede wszystkim prezydent.

Stworzenie iluzji nadchodzącej kontrrewolucji to pierwszy element (pierwsze działo hybrydowe). Drugim czynnikiem za pomocą którego przeciwnik osiągnął zamierzone cele (lub otworzył sobie drogę do ich realizacji) był telefon od Angeli Merkel. To było działo hybrydowe większego kalibru niż uliczno-internetowe (obydwa zastosowane w tym samym momencie potęgowały swoją moc – efekt synergii). I tu mamy największy niepokój. Król nie może uciekać na odgłos wybuchu nawet potężnego działa. Zwłaszcza jeśli ten wybuch jest wyświetlany z projektora. To alfabet. Oczywiście otoczenie prezydenta zadbało odpowiednią erystyką, by do telefonu dolać ognia swych światłych rad. I król zarządził odwrót.

Wyposażenie armii hybrydowej przeciwnika jest ubogie, powtarzać więc będzie ten schemat (wzięta z… gwiazd presja lękowa kontrrewolucji „społeczeństwa obywatelskiego”), gdyż zadziałał. Narada dowódców armii z królem analizująca wstydliwy odwrót mającej się rozpocząć kampanii antykastowej powinna zapobiec takim niepokojącym epizodom w teatrze działań wojennych.

Ostatecznie była to dopiero pierwsza bitwa Niepodległej Polski (walka o trybunał była wstępem do niej). Gdzieś trzeba zbierać doświadczenie bojowe i hartować żołnierzy. Po wyciągnięciu prawidłowych wniosków ta sama taktyka wroga nie powinna już być efektywna (w wojnie hybrydowej broń musi być o wiele częściej wymieniana niż w wojnie klasycznej, te same akcje psychologiczno-dezinformacyjne, które już raz zadziałały – przeważnie nie działają za drugim razem, wojna hybrydowa to wojna i n w e n c j i ).

Nie szukajmy tak wielu agentów. 8) Właśnie po to są wojny hybrydowe, by mniej wydawać na klasyczną agenturę. W wojnach hybrydowych najskuteczniejszymi agentami wroga są nasze słabości i swoistości psychiczne. I masy widzów. Widzów niezauważalnie dla samych siebie przemieniających się z widzów w… aktorów. Dokładnie tak, jak zrelacjonowała to pani J.Jankowska opisując swoje narastające emocje pod wpływem oglądanych kosztem snu (deprywacja sensoryczna) nocnych relacji TV  „z kraju ogarniętego rewolucyjnym wrzeniem” (po czym napisała pani Janina rozrywający serce protest-list do prezydenta). Właśnie tak działa pole walki hybrydowe… Dzięki, pani Janino, za exemplum. Klasyczne.

Właśnie przeszliśmy (władza i my) chrzest bojowy. 9) Bezcenne obycie się z nowym polem walki. A wojna dopiero się zaczyna. To było rozpoznawanie się wzajemne antagonistów.

 

Przypisy

 • 1) „Wraz z utworzeniem zorganizowanego aparatu wyspecjalizowanego w masowym i systematycznym rozpowszechnianiu dezinformacji, tajnej propagandy oraz przeprowadzania działań zastraszających, tajne rozgrywki i intrygi międzynarodowe wkroczyły w nową fazę.” [Vladislav Bittman]
 • 2) multiplikatory
 • 3) „Dezinformacja wyższego rzędu polega na skłonieniu przeciwnika do stworzenia przez niego samego fałszywego obrazu wroga: nie potrzeba okłamywać przeciwnika, to on sam wprowadza się w błąd.” [Claude Polin]
 • 4) w wydarzeniach lipcowych dużą role – nieświadomie – odegrały media prawej strony: „Pisma, które wyrażając otwarcie odczucia swych czytelników, oburzają się na wywrotowe i dywersyjne działania i potępiają je. I tu występuje zjawisko, które w swoim czasie dostrzegł już i przeanalizował Tchakhotine: aby wykazać jak groźne są różne działania wywrotowe i terrorystyczne, pisma te poświęcają im wiele miejsca, odnotowują je, komentują z odrazą i oburzeniem oraz energicznie protestują przeciw bierności, słabości czy nawet pobłażliwości władz, które powinny je zwalczać. Otóż postępując w ten sposób, wywołują one u swych czytelników nieprzewidzianą reakcję, a mianowicie z jednej strony przekonanie, że grupy partyzanckie czy grupy akcji bezpośrednich dysponują wielką siłą i że nie cofają się przed niczym, z drugiej zaś, że władze i „siły porządku” są słabe i bezradne. Te dwie „klisze”, które zakorzeniają się i utrwalają w umysłach tym silniej, im więcej się o tym pisze, są tymi właśnie kliszami, które agenci dywersji pragną uwiarygodnić.” [Roger Mucchielli]
 • 5) „grupy-tarany, grupy-zapłony” [Roger Mucchielli]
 • 6) porządni obywatele amerykańscy, gdy w panice ładowali dobytek i rodzinę do samochodów, by uciekać od zagrożenia inwazją… Marsjan zaindukowanego w nich sfingowanym reportażem radiowym (Wellesa), który wszedł na antenę przerywając normalne radiowe wiadomości – nie udawali strachu, przerażenia, płaczu, oni je autentycznie odczuwali i byli „szczerzy” w swym przeżywaniu (tak jak byli szczerzy w swych emocjach: z jednej strony plujący na reporterów TVP Info, z drugiej strony zaś, osoby takie jak np. pani J.Jankowska, prezydent Duda etc.). Widzowie, którzy stali się aktorami są „prawdziwi”. Ich dramat polega na tym, że nie wiedzą, iż weszli w cudzy spektakl. Oni są szczerzy. Oszukuje jedynie autor a u d y c j i , trudny do znalezienia i zidentyfikowania. Z natury rzeczy niewidoczny. Podobną do Wellesa metodę sfingowanego reportażu przerywającego wydanie wiadomości zastosowało FSB w Gruzji.
 • 7) intoksykacja polityczna [Pierre Nord]
 • 8) „dywersja jest sztuką zasiewania niezgody” [Roger Mucchielli] Aktualnie będzie się prowadzić znaną akcję destabilizującą polegającą na zaszczepieniu przekonania, że „zdrajcy są wśród nas”. Co nie oznacza, oczywiście, że wśród nas nie ma zdrajców. Oni są, lecz nie tam, gdzie ich „zbiorczy palec” wskazuje odwracając uwagę od prawdziwych „zdrajców”. Są lepiej ukryci.
 • 9) w akcji lipcowej, spektakularnej i skutecznej przećwiczono na nas dwie klasyczne operacje: operację dezinformacyjną i operację wywierania wpływu. Wczoraj pojawiła się prawdopodobnie kontynuacja operacji – wrzutka o tym, że prezydent miał tajne informacje od służb o realnym zagrożeniu państwa interwencją. Taki typ dezinformacji nazywa się „informacją zabezpieczającą”. Ma on na celu zabezpieczenie mogącego być przydatnym w przyszłości „obiektu łatwego wpływu”, czyli prezydenta

Może Ci się również spodoba

4 komentarze

 1. piko pisze:

  Ale nawrzucałeś materiału do czytania.

  Skopiuję swój komentarza z S24:
  100/100
  Tak jak piszesz dziś nie trzeba jakiś czołgów itp. Dziś wystarczy, że obywatele spontanicznie się zbiorą pod spontanicznie ustawioną estradą ze spontanicznym nagłośnieniem 2 x 1000W lub lepiej, spontanicznie zamachają różami lub takimi samymi świeczkami, a w metrze pojawią się spontaniczne bilbordy takie same jak banery w rękach spontanicznej młodzieży.

  Piękne czasy kiedy funkcjonariusze wewnętrzni opłacani z zewnątrz i mogą sterować częścią społeczeństwa i wpływać na rząd.

  Wygląda że wystarczy niewielki rozum by wpływać na losy społeczeństw.

  To co wymieniasz to nowoczesne ujęcie zasad Sun Tsu.

  Liczę na to, że ośrodki władzy mają jakiś analityków nie powiązanych z agenturą. Może w wolnej chwili czytają @wawela? 🙂

 2. Stary Wrocek pisze:

  Zatem proszę jeszcze napisać (wyjaśnić) dlaczego nie zrobiono tego wcześniej, już przy sprawie TK?
  A najlepiej przed wyborami parlamentarnymi?
  Pretekst zawsze by się znalazł, PIS zapowiadał zmiany w sądownictwie.
  Można było już wówczas protestować, mając wsparcie ówczesnego rządu!

 3. tadeusz.K pisze:

  To co mówi prof. Andrzeja Nowak, mówi jednakowo łapiński.
  Czy oni się wzajemnie umówili?
  A jeśli nie łapiński to może lejba frank;
  „najlepiej to łowić ryby w mętnej wodzie”.

 4. Sao Paulo pisze:

  @Wawel
  Odkąd stwierdziłam, że prof.A. Nowak jest członkiem Kolegium Europy Wschodniej razem z Kowalem i tym jednym z największych wrogów wolnej Polski – Brzezińskim, to mam „0” zaufanie do niego.
  W ogóle ciekawy zestaw „patriotów”

  Jakiś czas temu można było w KRS znaleźć pełne informacje, równiez o członkach, teraz się tajniaczą. Nie ma już tej zakładki.
  Pisałam kiedyś o nich u Albatrosa na Salonie 24 (https://albatros.salon24.pl/676302,ormianie-nasi-bracia-i-siostry-w-wierze)

  http://www.krs-online.com.pl/kolegium-europy-wschodniej-im-jana-nowaka-krs-12035.html

  KOLEGIUM EUROPY WSCHODNIEJ IM JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO WE WROCŁAWIU (KRS: 0000013264, NIP: 8971661731, REGON: 932665258)

  KOLEGIUM EUROPY WSCHO…
  ul. Nankiera 17, Wrocław
  50-140 Wrocław

  KOLEGIUM EUROPY WSCHODNIEJ IM JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

  REGON: 932665258
  NIP: 8971661731
  KRS: 0000013264
  REGON932665258NIP8971661731KRS0000013264

  Członkowie reprezentacji:

  Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko
  Dzik Grzegorz Piotr Członek Rady
  Waszkiewicz Jan Członek Rady
  Koźmiński Jerzy Tadeusz Członek Rady
  Ruciński Zbigniew Członek Rady
  Czmełyk Roman Członek Rady
  Sadovyj Andrij Ivanovich Członek Rady
  Bahr Jerzy Członek Rady
  Dutkiewicz Rafał Franciszek Członek Rady
  Juzwenko Adolf Członek Rady
  Kieres Leon Członek Rady
  Kłoczowski Jerzy Członek Rady
  Malicki Jan Członek Rady
  Frejek Norbert Członek Rady
  Boniecki Adam Członek Rady
  Brzeziński Zbigniew Członek Rady
  Dreko, Wiesław Aleksander Członek Rady
  Jurkowlaniec, Rafał Tytus Członek Rady
  Kowal, Paweł Robert Członek Rady
  Ołdakowski, Jan Łukasz Członek Rady
  Nowak Andrzej Członek Rady
  Adamowicz Paweł Bogdan Członek Rady
  Luty Tadeusz Michał Członek Rady
  Obremski, Jarosław Wojciech Członek Rady
  Chmielewski, Adam Janusz Członek Rady
  Huskowski Stanisław Tadeusz Członek Rady
  Protasiewicz Jacek Członek Rady
  Borkowski Rafał Członek Rady
  Burdzy Sebastian Robert Członek Rady
  Dąbrowski Jan Andrzej Prezes Zarządu

  Sposób reprezentacj: OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄU SAMODZIELNIE.
  Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
  Status OPP: TAK
  Data przyznania statusu OPP: 2005-01-11
  Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2001-05-19
  Poczta: Wrocław
  Kod pocztowy: 50-140
  Ulica: Nankiera 17
  Miejscowość: Wrocław
  Gmina: M. WROCŁAW
  Powiat: M. WROCŁAW
  Województwo: dolnośląskie
  Forma Prawna: FUNDACJA
  Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ
  Data rozpoczęcia działalności: 2001
  Adres WWW http://www.kew.org.pl

  Data aktualizacji: 2015-10-26

  .>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Pardon, że trochę OFF ale nigdy za wiele informacji na temat tego co się podskórnie dzieje w Polsce

  http://zw.lt/opinie/na-wschodzie-bez-zmian/

  http://www.kew.org.pl/wp-content/uploads/2014/11/Statut-KEW-2013.pdf

  http://www.kew.org.pl/czlonkostwo/

Dodaj komentarz: