JET Air – Klucz do tajemnicy smoleńskiej

Trwa Komisja ŚLEDCZA W SPRAWIE AMBER Gold.

Dzisiaj przesłuchiwany był z-ca prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Zbigniew Mączka.

„Nie przypominam sobie. Dzień Dobry i Do widzenia”. Takie były rozmowy w sprawie kondycji finansowej JETAir i OLT Express Regional i OLT Poland.

ULC wydał Białą Księgę.

Warto ją szczegółowo przeaanalizować. Dlaczego 150 000 pasażerów zostało z biletem lotniczym w kieszeni bez realizacji umowy przez przewoźnika OLT Express następcy JET Air.

Biała Księga – OLT Express Regional sp. z o.o., OLT Express Poland …

ulc.gov.pl/…/1903-biaa-ksiga-olt-express-regional-sp-z-oo-olt-expr…Translate this page

Feb 5, 2013 – Urząd Lotnictwa Cywilnego to instytucja rządowa, powstała na … Biała Księga – OLT Express Regional sp. z o.o., OLT Express Poland Sp. z …

[PDF]Biała Księga z zał.-4 luty 2013 – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

www.pansa.pl/aap/biala_ksiega_OLT_06.02.2013.pdfTranslate this page

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO. PROCES PRZYZNANIA, NADZORU I ZAWIESZENIA. KONCESJI NA PRZEWÓZ LOTNICZY DLA. OLT EXPRESS …

Biała Księga ws. OLT – Lotnicza Polska –

lotniczapolska.pl/Biala-Ksiega-ws–OLT,28407Translate this page

Feb 5, 2013 – Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował Białą Księgę – dokument obejmujący proces przyznania, nadzoru i zawieszenia koncesji na przewóz …

OLT Express jako spadkobierca przejęło firmę JET Air.

http://www.pansa.pl/aap/biala_ksiega_OLT_06.02.2013.pdf

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO

PROCES PRZYZNANIA, NADZORU I ZAWIESZENIA KONCESJI NA PRZEWÓZ LOTNICZY DLA OLT EXPRESS REGIONAL SP. Z O.O. OLT EXPRESS POLAND SP. Z O.O. BIAŁA KSIĘGA

Spis treści: Wstęp ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 Dział I: Wprowadzenie ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 1. Informacje ogólne ……………………………………………………………………………………………………………………….. 6 2. Podstawy prawne …………………………………………………………………………………………………………………………. 6 3. Definicje ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 4. Pojęcie koncesji …………………………………………………………………………………………………………………………… 8 Dział II: Procedura przyznania koncesji przewoźnika lotniczego ………………………………………………………………………… 10 1. Ogólne warunki przyznania koncesji przewoźnika lotniczego ……………………………………………………….. 10 2. Wniosek ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 2.1. Treść wniosku ……………………………………………………………………………………………………………….. 10 3. Dokumenty ……………………………………………………………………………………………………………………………… 11 3.1. Dokumenty załączane do wniosku ……………………………………………………………………………………. 11 3.1.1. Lista dokumentów dołączonych do wniosku przez wnioskodawcę…………………………….11 3.1.2. Lista dokumentów dołączanych dodatkowo przez wnioskującego o wydanie koncesji na wykonywanie przewozów lotniczych przy użyciu statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej oraz liczby miejsc pasażerskich………………………………………..12 3.1.3. Lista dokumentów dołączanych dodatkowo przez wnioskującego o wydanie koncesji na wykonywanie przewozów lotniczych przy użyciu statków powietrznych o maksymalnej masie startowej poniżej 10 ton lub posiadających mniej niż 20 miejsc pasażerskich……………………………………………………………………………………………..12 4. Termin rozpatrzenia wniosku. ……………………………………………………………………………………………………. 13 5. Weryfikacja dokumentów …………………………………………………………………………………………………………. 14 5.1. Warunki prawne przyznania koncesji……………………………………………….……………14 5.1.1. Formalnoprawne warunki przyznania koncesji…………………………………………………14 5.1.2. Materialnoprawne warunki przyznania koncesji……………………………………………..…14 5.1.2.1. Warunki finansowe przyznania koncesji……………………………………………….……..14 5.1.2.2. Skutki uchybień materialno-prawnych………………………………………………………..15 5.1.2.3. Okoliczności wymagające wyjaśnienia…………………………………………………….…15 6. Odmowa udzielenia koncesji……………………………………………………………………….…….15 7. Udzielenie koncesji……………………………………………………………………………………….15 Dział III: Obowiązki koncesjonariusza wobec Prezesa ULC ………………………………………………………………………….. …17 1.Przedstawianie dokumentacji świadczącej o utrzymywaniu zdolności do wypełniania zobowiązań finansowych.. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 17 1.1. Przedstawianie przez przewoźnika sprawozdań finansowych…………………………………………..17 1.2. Bieżąca weryfikacja oceny sytuacji finansowej przewoźnika………………………………………….17 2. Powiadamianie o zmianach strukturalnych bądź mających znaczny wpływ na sytuację finansową przewoźnika ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 3. Wyłączenia ……………………………………………………………………………………………………………………………… 18 4. Pozostałe obowiązki …………………………………………………………………………………………………………………. 19 4.1. Przedstawianie dokumentu potwierdzającego objęcie przewoźnika ubezpieczeniem OC …………. 19 4.2. Informowanie Prezesa ULC o zmianach mających odzwierciedlenie w treści koncesji ……………. 19 Dział IV: Okres ważności koncesji ……………………………………………………………………………………………………………… …21 1. Przedkładanie koncesji do ponownego zatwierdzenia……………………………………………………………………. 21 Dział V: Zawieszenie lub cofnięcie koncesji. Koncesja tymczasowa. ………………………………………………………………. …23 1. Zawieszenie lub cofnięcie koncesji …………………………………………………………………………………………….. 23 2. Koncesja tymczasowa ………………………………………………………………………………………………………………. 24 Dział VI: OLT Express Regional sp. z o. o.. …………………………………………………………………………………………………. …25 1. Uzyskanie oraz zmiana koncesji ………………………………………………………………………………………………… 25 2. Nadzór finansowy…………………………………………………………………………………………………………………….. 26 2.1. Sytuacja finansowa Jet Air sp. z o.o. na tle sprawozdania finansowego za rok 2010…………………..26 2.2. Podwyższenie kapitału zakładowego w sierpniu 2011 r ……………………………………………………………… 26 2.3. Podwyższenie kapitału zakładowego w grudniu 2011 r…………………………….………………….27 3. Zawieszenie koncesji……………………………………………………………………..………………27 4. Przedkładanie koncesji do ponownego zatwierdzenia……………………………………………..……..28 Dział VII: OLT Express Poland sp. z o. o.. …………………………………………………………………………………………………… …30 1. Uzyskanie oraz zmiana koncesji ………………………………………………………………………………………………… 30 2. Nadzór finansowy…………………………………………………………………………………………………………………….. 30 3. Zawieszenie koncesji ………………………………………………………………………………………………………………… 30 Dział VIII: Informacje dodatkowe… ……………………………………………………………………………………………………………. …32 Dział IX: Podsumowanie nadzoru rynkowego Prezesa ULC wobec przewoźników z grupy OLT ……………………………33 Dział X: Nadzór Prezesa ULC nad przewoźnikami z grupy OLT w pozostałych obszarach…………………………….35 1. Ochrona lotnictwa cywilnego …………………………………………………………………………………………………….. 35 Strona 3 z 173 1.1. Program ochrony przewoźnika lotniczego ………………………………………………………………………………… 35 1.2. Wykonywanie wewnętrznej kontroli jakości ……………………………………………………………………………… 35 1.3. Bieżący nadzór nad spełnieniem wymogów z zakresu ochrony ……………………………………………………. 36 2. Certyfikacja przewoźników lotniczych ……………………………………………………………………………………….. 36 2.1. Proces certyfikacji …………………………………………………………………………………………………………………. 36 2.2. Działania administracyjne Urzędu ……………………………………………………………………………………………. 36 2.2.1. OLT Express Poland sp. z o.o. ……………………………………………………………………………………………… 36 2.2.2. OLT Express Regional sp. z o.o. …………………………………………………………………………………………… 37 2.3. Umowy leasing zawierane przez spółki OLT Express Regional sp. zo.o. i OLT Express Poland sp. z o.o.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 38 2.4. Ilość użytkowanych statków powietrznych. ………………………………………………………………………………. 39 2.5. Informacje dotyczące pracowników. ………………………………………………………………………………………… 39 3. Ochrona praw pasażerów ………………………………………………………………………………………………………….. 39 3.1. Uprawnienia Urzędu ………………………………………………………………………………………………………………. 39 3.2. Działania Urzędu w sprawach przewoźników z grupy OLT ………………………………………………………… 40 3.2.1. Działania zapobiegawcze …………………………………………………………………………………………………….. 40 3.2.2. Rozpatrywanie skarg …………………………………………………………………………………………………………… 40 4. Technika lotnicza ……………………………………………………………………………………………………………………..41 4.1.Certyfikacja i bieżący nadzór organizacji obsługowych (AMO) i organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO) …………………………………………………………………………………………………… 41 4.2. Działania administracyjne Urzędu ……………………………………………………………………………………………. 41 4.2.1. OLT Express Poland sp. z o.o. ……………………………………………………………………………………………… 41 4.2.2. OLT Express Regional sp. z o.o. …………………………………………………………………………………………… 42 Dział XI: Podsumowanie.. ………………………………………………………………………………………………………………………….. …45 Dział XII: Załączniki.. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. …46 Załącznik nr 1 – oś czasu OLT Express Regional sp. z o.o. …………………………………………………………………………. …46 Załącznik nr 2 – oś czasu OLT Express Poland sp. z o.o. ……………………………………………………………………………. …47 Załącznik nr 3 – koncesja Jet Air sp. z o.o. z dnia 29 marca 2004 r. ……………………………………………………………. …48 Załącznik nr 4 – koncesja Jet Air sp. zo.o. z dnia 31 października 2004 r. ………………………………………………….. …53 Załącznik nr 5 – zmiana koncesji Jet Air sp. z o.o. decyzją z dnia 23 września 2008 r. …………………………………. …58 Załącznik nr 6 – rozszerzenie koncesji Jet Air sp. z o.o. decyzją z dnia 19 czerwca 2009 r. ………………………….. …64 Załącznik nr 7 – zmiana koncesji OLT Express Regional sp. z o.o. decyzją z dnia 28 lutego 2012 r. ……………. …74 Załącznik nr 8 – zmiana koncesji OLT Express Regional sp. z o.o. decyzją z dnia 14 marca 2012 r. …………….. …76 Załącznik nr 9 – zawieszenie koncesji dla OLT Express Regional sp. z o.o. w dniu 27 lipca 2012 r. …………….. …79 Załącznik nr 10 – koncesja Yes Airways sp. z o.o. z dnia 29 kwietnia 2011 r. …………………………………………………. 82 Załącznik nr 11 – zmiana koncesji OLT Jetair City sp. z o.o. decyzją z dnia 20 grudnia 2011 r ………………………. 89 Załącznik nr 12 – zmiana koncesji OLT Express Poland sp. z o.o. w dniu 9 stycznia 2012 r. ………………………. .…91 Załącznik nr 13 – zmiana koncesji OLT Express Poland sp. z o.o. w dniu 9 lutego 2012 r. …………………………… …93 Załącznik nr 14 – zawieszenie koncesji dla OLT Express Poland sp. z o.o. w dniu 31 lipca 2012 r. ……………… …95 Załącznik nr 15 – wymogi do uzyskania / utrzymania koncesji-OLT Express Regional sp. z o.o ………………….. …98 Załącznik nr 16 – wymogi do uzyskania / utrzymania koncesji-OLT Express Poland sp. z o.o …………………… …102 Załącznik nr 17 – rejestr umów wet lease ………………………………………………………………………………………………… …104 Załącznik nr 18 – raport zalecenia zatwierdzenia wg PART 145- OLT Express Regional sp. z o.o ……………… …107 Załącznik nr 19 – raport zalecenia zatwierdzenia wg M.A. podczęść G-OLT Express Regional sp. z o.o …….. …125 Załącznik nr 20 – raport zalecenia zatwierdzenia wg M.A. podczęść G-OLT Express Poland sp. z o.o ……….. …142 Załącznik nr 21 – wykaz inspekcji – OLT Express Regional sp. z o.o………………………………………………………… …154 Załącznik nr 22 – wykaz inspekcji – OLT Express Poland sp. z o.o …………………………………………………………… …165 Załącznik nr 23 – statystyka audytów OLT Express Poland sp. z o.o. ……………………………………………………….. …170 Załącznik nr 24 – statki powietrzne wpisane do rejestru na dzień 21.09.2012 ……………………………………………. …171 Załącznik nr 25 – statki powietrzne wykreślone z rejestru na dzień 21.09.2012 …………………………………………. …172

Firma JET Air pana Wicherka funkcjonowała jako dorożka lotnicza dla VIP-ow w latach  2009-2011.

Related image

 

Related image

Coraz bardziej popadając w długi.

Jak działała. Na telefon?, czy SMS-a. Czy otrzymywała zapłaty za zrealizowane loty realizowane na konkretne zamówienie np. z kancelarii premiera Tuska.

Czy wystarczył tylko telefon od ministra Arabskiego.

Image result for lot premiera Tuska z Gdańska do Warszawy w dniu 10.04.2010

Kto był na pokładzie ?

Sprawa okryta tajemnicą TAJNE/POUFNE.

Zostały faktury po JETAir, czy wszystko zostało przemielone.

 

http://albatros.salon24.pl/383378,loty-znane-i-nieznane-10-04-2010-roku-cz-i

 

 

Oto przykład: funkcjonowania firmy JETAir

http://skrzydla.org/photodb.php?stp=true&t_reg=SP-KWF

British Aerospace Jetstream 32EP

 • ID: 23937
 • odsłon: 585
 • Dodaj do ulubionych

British Aerospace Jetstream 32EP

 • ID: 23863
 • odsłon: 715
 • Dodaj do ulubionych

British Aerospace Jetstream 32EP

 • ID: 23445
 • odsłon: 489
 • Dodaj do ulubionych

British Aerospace Jetstream 32EP

 • ID: 22448
 • odsłon: 678
 • Dodaj do ulubionych

British Aerospace Jetstream 32EP

 • ID: 22430
 • odsłon: 1220
 • Dodaj do ulubionych

British Aerospace Jetstream 32EP

 • ID: 22424
 • odsłon: 619
 • Dodaj do ulubionych

British Aerospace Jetstream 32EP

 • ID: 22423
 • odsłon: 511
 • Dodaj do ulubionych

British Aerospace Jetstream 32EP

http://skrzydla.org/photo-British-Aerospace-Jetstream-32-22774

To z usług tej firmy korzystali członkowie rządu premiera Donalda Tuska, łącznie z nim samym rano po godzinie 8:00 czasu CEST w (7:00 UTC) w dniu 10 kwietnia 2010 roku w locie z Gdańska do Warszawy.

 

http://photos.skrzydla.org/2010-04-10/46158.jpg
http://skrzydla.org/photo-British-Aerospace-Jetstream-32-22744

 

http://photos.skrzydla.org/2010-04-09/46072.jpg

 

http://skrzydla.org/photodb.php?stp=true&t_reg=SP-KWN

Oto przykład:

British Aerospace Jetstream 32

 • Airport: Kraków-Balice – Port lotniczy im. Jana Pawła II (EPKK)
 • ICAO: EPKK
 • Country: Polska
 • Photographer: MARCEL SADOWSKI
 • ID: 22774
 • views: 632
 • Dodaj do ulubionych

British Aerospace Jetstream 32

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz:

Przejdź do paska narzędzi