W Rzepie czytają Wielkiego Wodza!

Do tej pory polskie merdia pisząc o Białorusi i Łukaszence pisały w tonie: „Krwawy tyran!”, „Pachołek Kremla!”, „Ostatni dyktator Europy!”. A dogmatem polskiej polityki zagranicznej było: Łukaszenkę trzeba obalić i zaprowadzić na Białorusi demokrację. A jak się go już obali i tą demokrację zaprowadzi to zapanuje ogólna szczęśliwość.

My, Wielki Wódz staraliśmy się z takim sposobem myślenia walczyć i jako dysydent publikować poglądy niezgodne z obowiązująca linią.

W skrócie: Łukaszenko nie jest wcale krwawym tyranem. Taki Obama czy Clintonowa mają na sumieniu setki razy więcej ludzi niż on. A jeżeli piszemy: „setki” to nie jest to figura stylistyczna – tylko należy to rozumieć dosłownie: setki. Może nawet tysiące.

Nie jest wcale pewne czy po obaleniu Łukaszenki Białoruś zmieni się na lepsze. Po rewolucjach zazwyczaj przychodzi zmiana na gorsze.  Historyczna norma to: rewolucja, zburzenie Bastylii, terror, wojna w Wandei, nieudolne rządy Dyrektoriatu, zamach stanu Napoleona, Waterloo i restytucja monarchii. W historii ludzkości polska rewolucja z roku 1989 po której sprawy poszły ku lepszemu i bez ofiar  jest tu wyjątkiem.

Utrzymianie Łukaszenki jest dla Polski korzystne – Białoruś jest Polsce potrzebna jako kraj buforowy między Polską a Rosją. Lepsza Białoruś Łukaszenki niż Białoruś po prostu wcielona do Rosji.

Uważamy, że zamiast Łukaszenkę obalać – należy go przeciągnąć na polską stronę – na przykład dyskretnie go wspierając finansowo. Ocenialiśmy – i nadal oceniamy – że z Łukaszenką można się dogadać – i że nawet on takiego porozumienia może chcieć – choć nie daje tego po sobie poznać.

No i właśnie zdarzyło się coś na co czekaliśmy od dawna: Rzepa zaczęła powtarzać nasze argumenty! Pan Andrzej Talaga pisze:

Moralność każe Polsce poprzeć opozycję, ale nie będzie to skuteczne. Nie ma ona realnej siły do obalenia Łukaszenki, a poza tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że ewentualny upadek reżimu będzie chaotyczny i otworzy Białoruś na wpływy rosyjskie, które teraz są limitowane. Prawda, której warto spojrzeć w oczy, jest taka, że barierą dla Rosji jest Łukaszenko, jeśli go zabraknie – zapora runie.

Tak, tak! Dokładnie tak My, Wielki Wódz, mówimy od dawna!

Celem naszej skutecznej polityki wschodniej powinno być przede wszystkim budowanie buforu pomiędzy Polską a Rosją. Jeśli będą go tworzyły państwa demokratyczne – znakomicie, jeśli to niemożliwe – trudno.

Tak jest! Proszę porównać to ze słowami Wielkiego Wodza, jak zwykle na ogół nieomylnego:

Uważamy, że dotychczasowa polityka względem tego kraju – sprowadzająca się do prób obalenia prezydenta Łukaszenki – jest błędna – zamiast go obalać, nalezy starać się go przeciągnąć na polską stronę. Na wypadek gdyby na Białorusi miało dojść do zmiany władzy – należy też utrzymywac stosunki z ichniejszymi dysydentami – ale aktywnie się w obalanie ustroju nie wtrącać tylko trzymać się linii „Chcemy mieć dobre stosunki z każdym kto będzie rządził w Mińsku”.

Podejrzewamy, że Pan Talaga czytuje Wielkiego Wodza – i teraz powtarza naszą argumentację. Te podejrzenia zamianiają się w prawie pewność gdy czytamy:

Wiele dziesięcioleci temu prezydent USA Eisenhower powiedział o dyktatorze Dominikany Trujillo, wyjątkowej kanalii: „może to s…, ale nasz s…”. O Łukaszence nijak nie możemy powiedzieć, że jest „nasz”, ale z pewnością nie jest też rosyjski, a to dużo. Ponadto, nie jest kanalią.

Tak jest: Amerykańskie powiedzenie „sukinsyn bo sukinsyn ale przynajmniej nasz sukinsyn”też już cytowaliśmy w kontekście białoruskim. Nie – nie uważamy, że Pan Talaga popełnił plagiat – ale wydaje się nam, że nas czytał – i zrozumiał.

To ważne.

You may also like...

1 Response

  1. Anonim pisze:

    @ W historii ludzkości polska rewolucja z roku 1989 po której sprawy poszły ku lepszemu i bez ofiar jest tu wyjątkiem.

    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

    Czy na pewno polska i czy na pewno bez ofiar i czy na pewno sprawy poszły ku lepszemu?

Dodaj komentarz:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przejdź do paska narzędzi