Nasz świat 2017

You may also like...

2 komentarze

 1. albatroszlotuptaka napisał(a):

  Brakuje tylko skonsultuj się … . Jest to moje widzenie naszej rzeczywistości zwariowanego świata w Polsce.
  To kolaż naszej codzienności informacyjnej.

  Kto trzyma kasę. Kto trzyma małpy tego cyrku.

  [youtube https://www.youtube.com/watch?v=ZgQj6S4Aq-g&w=560&h=315%5D

  W Notce brakuje jeszcze leczenie chorób przez TVInfo: „skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą bo każdy lek źle zastosowany zagraża twojemu życiu i zdrowiu”.

  Trzy do pięciu razy w ciągu dnia i nocy. Czas normalny konsultacji ze specjalistą przez NFOZ to minimum 2-3 m-cy. Chyba, że ktoś wyrżnie głową w bruk lub zapije się …

  Ilość samobójstw w Polsce w ostatnich latach gwałtownie wzrosła.

  Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki … – Nonsensopedia
  nonsensopedia.wikia.com/…/Przed_użyciem_zapoznaj_się_z_treści…
  Translate this page
  Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany …

  Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu
  Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu – formułka nieodłącznie łącząca się z reklamą lekarstw, będąca swobodnym tłumaczeniem tekstu niemieckiego w brzmieniu:
  Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
  która to jest równie swobodnym tłumaczeniem tekstu węgierskiego w brzmieniu:
  A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
  Jak widać, formułka węgierska najlepiej oddaje istotę sprawy. Istnieje również skrócona wersja po polsku:
  Przed spożyciem ulotki dołączonej do opakowania zapoznaj się z lekarzem lub farmaceutą.

  [edytuj] Prawdziwe znaczenie formułki

  Powyższa formułka ma za zadanie skłonić potencjalnego lekobiorcę do wykonania następujących czynności:

  zapoznania się z ulotką, która zazwyczaj zawiera:
  niezrozumiały skład leku,
  wykaz wszystkich znanych medycynie dolegliwości jako skutków ubocznych zażycia leku,
  ostrzeżenie przed zażywaniem leku przez kobiety w ciąży, kierowców w ciąży, kierowców oraz ciężarowców.
  Skutkiem takiego zapoznania się jest natychmiastowe uleczenie choroby siłą woli lub natychmiastowe załamanie się stanu zdrowia, prowadzące do hospitalizacji.

  udania się do lekarza, który zapisze coś droższego lepszego lub do apteki, gdzie farmaceuta doradzi nam coś droższego skuteczniejszego.
  Bez zapoznania się z nią lekobiorca narażony jest na wypicie niewyobrażalnych ilości tussipectu lub na popicie relanium wódką. Co ważne: konsultacji nie należy odbywać z panią z kiosku, gdyż ta na nasze istotne medycznie pytanie może nam zaproponować dodatkowe nabycie zapałek. Formułka ta jest tak ważna, że w co niektórych reklamach (głównie radiowych) wypowiadana jest powoli i wyraźnie, natomiast skład leku przypomina trajkotanie uszkodzonego kondensatora – wszystko po to, by zmieścić się w limicie 30 sekund.

  Dz.U.08.210.1327 – Ministerstwo Zdrowia
  www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491…0…
  Translate this page
  … ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu”.

  {” Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych

  Dz.U.08.210.1327 → z dnia 28 listopada 2008 r.

  ROZPORZĄDZENIE
  MINISTRA ZDROWIA 1) 2)
  z dnia 21 listopada 2008 r.
  w sprawie reklamy produktów leczniczych

  Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271) zarządza się, co następuje:

  Rozdział 1
  Przepisy ogólne

  § 1.

  Rozporządzenie określa:
  1) warunki i formy reklamy produktów leczniczych, w tym produktów leczniczych weterynaryjnych, kierowanej do publicznej wiadomości, do osób uprawnionych do wystawiania recept i osób prowadzących obrót produktami leczniczymi;
  2) niezbędne dane, jakie reklama ma zawierać;
  3) sposób przekazywania reklamy;
  4) dokumentację będącą podstawą do wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej próbek produktów leczniczych przeznaczonych do dostarczania w ramach reklamy.

  § 2.

  Przepisów § 7 – 9 nie stosuje się do reklamy produktu leczniczego weterynaryjnego.

  § 3.

  1. Reklamę produktu leczniczego prowadzi się w formie audiowizualnej, dźwiękowej lub wizualnej.
  2. W przypadku reklamy produktów leczniczych zawierających różny skład substancji czynnych, ich jednoczesne prezentowanie w reklamie jest dopuszczalne, jeżeli reklama każdego z reklamowanych produktów leczniczych spełnia warunki określone w rozporządzeniu.
  3. Dopuszcza się jednoczesne prezentowanie w reklamie produktów leczniczych zawierających tą samą substancję czynną lecz różne postacie farmaceutyczne.
  4. Reklama produktu leczniczego prowadzona w aptekach i w zakładach opieki zdrowotnej nie może utrudniać prowadzonej tam działalności.

  § 4.

  1. Reklama tradycyjnego produktu leczniczego roślinnego, o którym mowa w art. 20a ust. 1 ustawy, zawiera następującą informację: „Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.”.
  2. Informację, o której mowa w ust. 1:
   1) umieszcza się w dolnej części reklamy, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 10% jej powierzchni w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny reklamy nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie była większa niż wysokość liter;
   2) należy odczytywać w sposób wyraźny w języku polskim, a czas trwania przekazu tej informacji nie może być krótszy niż 5 sekund.

  § 5.

  Dane naukowe, analizy, wyniki badań zaczerpnięte z literatury fachowej lub czasopism naukowych w celu ułatwienia weryfikacji i przyswojenia prezentowanych w reklamie produktu leczniczego informacji przekazuje się w treści zgodnej z oryginałem wraz z podaniem ich źródła oraz daty publikacji lub ostatniej aktualizacji. … „]

  Ilość samobójstw w Polsce w ostatnich latach gwałtownie wzrosła.

  Nie moje małpy nie mój cyrk

Dodaj komentarz

Przejdź do paska narzędzi