Przejdź do paska narzędzi

Ale jaja PANIE JANIE !?

Jak Zamoyjski kanclerz i hetman wielki koronny po bitwie pod Pskowem

Jan Zamoyski – szara eminencja początków Rzeczpospolitej – Historia …

www.polskieradio.pl/…/1454104,Jan-Zamoyski-szara-eminencja-p…Translate this page

Jan Zamoyski był bez wątpienia produktem swoich czasów. – Wytworzyła się pustka, w której ludzie zdolni zyskali warunki do działania – podkreślał prof.

Jan Zamoyski – szara eminencja początków Rzeczpospolitej

ostatnia aktualizacja:03.06.2016 06:00
– Dzięki swej energii, zdolności panowania nad tłumem oraz umiejętności dostosowania się do sytuacji, potrafił zrobić karierę, jaka nie stała się udziałem chyba nikogo innego w skali europejskiej – mówił o drugiej osobie w państwie za panowania czterech królów prof. Henryk Wisner.
AUDIO

1 plik

 • 29’35

  Audycja Andrzeja Sowy z cyklu „Na historycznej wokandzie” poświęcona postaci Jana Zamoyskiego. O drugiej osobie w państwie pierwszych królów elekcyjnych mówią prof. Henryk Wisner i prof. Wojciech Tygielski.
Jan Zamoyski, portret namalowany w XIX wieku, z kolekcji Muzeum Pałacu w Wilanowie, źr. Wikimedia Commonsdp
Jan Zamoyski, portret namalowany w XIX wieku, z kolekcji Muzeum Pałacu w Wilanowie, źr. Wikimedia Commons/dp

3 czerwca 1605 zmarł Jan Zamoyski, twórca potęgi jednego z największych rodów szlacheckich. Gdy zaczynał karierę, miał w posiadaniu 4 wsie. Skończył z 23 miastami i 819 wsiami zespolonymi w Ordynację Zamojską, która formalnie przetrwała do 1945 roku.

Produkt swoich czasów

Ojciec Jana, Zygmunt Zamoyski, kasztelan chełmski, zadbał o staranne wykształcenie syna. Urodzony 19 marca 1542 Jan pobierał nauki na najlepszych ówczesnych uniwersytetach: w Paryżu, Strasburgu i Padwie (gdzie wybrano go nawet rektorem).

Wykształcony, obyty w świecie szlachcic powrócił do kraju i objął funkcję sekretarza Zygmunta Augusta. Był najbliższym współpracownikiem ostatniego Jagiellona i w sposób naturalny stał się dziedzicem jego myśli politycznej. Dopomogła mu w tym popularność wśród średniej szlachty, z której sam pochodził. Jego znaczenie wzrosło po śmierci monarchy, kiedy to projektował zasady wolnej elekcji. Jan Zamoyski był bez wątpienia produktem swoich czasów. – Wytworzyła się pustka, w której ludzie zdolni zyskali warunki do działania – podkreślał prof. Wojciech Tygielski, który wcielił się w rolę obrońcy kanclerza w audycji Andrzeja Sowy z cyklu „Na historycznej wokandzie”.

Zgrany duet: Batory i Zamoyski

Do szczytu potęgi Zamoyski doszedł w czasie panowania króla Stefana Batorego. Monarcha był mu wdzięczny za poparcie, jakie założyciel Zamościa uzyskał dla niego u średniej szlachty. Zamoyski stał się wówczas nieformalnym wicekrólem państwa.
Jako polityk skutecznie i bezlitośnie rozprawiał się z opozycją, czego przykładem może być sprawa Samuela Zborowskiego obliczona na zmniejszenie znaczenia magnackiego rodu.

 

Stefan Batory i Anna Jagiellonka, obraz Jana Matejki, Jan Zamoyski był pomysłodawcą osadzenia na tronie Anny jako króla Polski i jej małżeństwa z siedmiogrodzkim księciem, źr. Wikimedia Commons/dp

Na zdjęciu: Stefan Batory i Anna Jagiellonka, obraz Jana Matejki, Jan Zamoyski był pomysłodawcą osadzenia na tronie Anny jako króla Polski i jej małżeństwa z siedmiogrodzkim księciem, źr. Wikimedia Commons/dp
– Ten człowiek był w stanie z pozycji średniej szlachty dojść do pozycji pierwszego ministra w państwie, skupiającego w swym ręku dwa najważniejsze urzędy, Kanclerza Wielkiego Koronnego i hetmana – wyjaśniał prof. Wojciech Tygielski.

Królowie się zmieniali, Zamoyski zostawał.

Nie wiadomo, czy kanclerz i hetman zarazem podczas swoich zagranicznych studiów zapoznał się z „Księciem” Machiavellego, wiadomo jednak, że jego kariera polityczna to świetne odwzorowanie rad zawartych w tym traktacie politycznym z początków XVI wieku.

– Poprzez umiejętną politykę protekcyjną wiązał ze sobą ludzi – argumentował prof. Wojciech Tygielski.

Z „kuźni” Zamoyskiego rekrutowali się najważniejsi późniejsi politycy i dowódcy Rzeczpospolitej. Próbą wytworzenia rodzimej klasy politycznej było też założenie w 1595 roku Akademii Zamojskiej, pierwszej polskiej wyższej uczelni prywatnej.

 

Zamość, budynek Akademii Zamojskiej, fot.   Krzysztof Kosowski, źr. Wikimedia Commons/CCZamość, budynek Akademii Zamojskiej, fot. Krzysztof Kosowski, źr. Wikimedia Commons/CC

 

Nie wystrzegł się błędów

Na studiach za granicą przeszedł na katolicyzm (wcześniej był po ojcu kalwinistą) i żarliwość typowa dla neofity wpłynęła na jego decyzje polityczne.

– Proponując nowy model elekcji, zastrzegał, że kandydatem do tronu może być tylko członek narodu słowiańskiego i katolik – mówił prof. Henryk Wisner.

Profesor Wisner wskazuje też na błędy polityki Zamoyskiego: wplątanie Rzeczpospolitej w wojny w Mołdawii i Wołoszczyźnie i zezwolenie na opiekę brandenburskich Hohenzollernów nad ich chorym pruskim krewnym, co doprowadziło do pogłębienia relacji między ich państwami. W tym z kolei można było dopatrywać się kamyka uruchamiającego lawinę, która doprowadziła do uniezależnienia się Prus od Rzeczpospolitej.

Pod koniec życia zachował swoją silną pozycję (czego przykładem jest powołanie w 1589 roku wspomnianej Ordynacji), ale pozostawał w konflikcie z Zygmuntem III Wazą.

– Naganne i brzemienne w skutki jest to, że Zamoyski rozpętał histerię antykrólewską z zarzutami wyprzedawania kraju Habsburgom i zatracenia Inflant, której następstwa okazały się zgubne nie dla Zygmunta III, ale dla autorytetu króla i rządu w państwie – argumentował prof. Tygielski. – Kto wie, czy sejm inkwizycyjny (podczas którego upublicznione zostały tajne dokumenty ugody z Habsburgami – przyp.red.) nie legł u podstaw fiaska wszystkich reform.

Więcej o jednej z najbarwniejszych postaci szlacheckiej Polski posłuchaj w audycji Andrzeja Sowy „Na historycznej wokandzie”.

bm

Żyjemy w ciekawych czasach.

Image result for tuczno zachodniopomorskie

Tuczno /Tutz/ | zamki, pałace, dworki

http://wikimapia.org/#lang=pl&lat=53.195750&lon=16.163635&z=11&m=b&search=jezioro%20Tuczno%20zachodniopomorskie

Jednostki Powierzchni – Kalkulator – Konwerter Jednostek

kalkulator.jednostek.pl/powierzchni

Translate this page

ma mila kwadratowa, ile ma hektar metrów, arów, akrów, kilometrów itd. … kilometr2 [km2] … Jednostką powierzchni w układzie SI jest metr kwadratowy [m2].

Jan Nie Bez Ziemi. Metry zmieniające się w hektary w oświadczeniach ministra Szyszki 22 lutego 2017, 11:52 (http://www.tvn24.pl)

Foto: tvn24 | Video: tvn24 „Stodoła z funkcją laboratoryjno-mieszkalną” na „polach doświadczalnych” to jedynie niewielka część majątku ministra Szyszki | Materiał „Czarno na Białym” TVN24 z 15.06.2016 Opozycja żąda weryfikacji oświadczeń majątkowych ministra środowiska. Chce dowiedzieć się czy nie ma konfliktu interesów między działalnością Jana Szyszki-ministra i Jana Szyszki-właściciela „pól doświadczalnych” w zachodniopomorskim Tucznie, których charakter użytkowy, wartość i powierzchnię trudno zweryfikować. – Chciałabym wiedzieć czy wartość gruntów, które posiada minister Szyszko wzrosła w ostatnim okresie czy nie. Czy wzrosła na skutek funkcjonowania ustawy, którą moglibyśmy nazwać „lex Szyszko” – mówi posłanka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Minister Szyszko „powinien już pakować szczoteczkę do zębów i czekać” Na kilometr… czytaj dalej » Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie przyrody uchwaloną na posiedzeniu Sejmu odbywającym się – z powodu blokady mównicy przez opozycję – w Sali Kolumnowej. Nowelizacja znacznie złagodziła obowiązujące dotychczas restrykcyjne przepisy dotyczące wycinki drzew. Do niedawna na wycinkę drzewa powyżej określonego obwodu pnia, nawet na prywatnej działce, potrzebne było zezwolenie urzędników, które niełatwo było uzyskać. Za samowolne ścięcie drzewa nakładano drakońskie opłaty będące wielokrotnością każdego centymetra obwodu pnia i taksy administracyjnej. Od wejścia w życie nowych przepisów, na prywatnych gruntach właściciele mogą ścinać drzewa bez urzędowych pozwoleń. Jak Polska długa i szeroka ruszyła więc masowa wycinka drzew. Minister Szyszko cały czas broni prawa obywateli do ścinania swoich drzew. Konsekwentnie zaprzecza, jakoby nowe przepisy przysporzyły korzyści komuś z jego bliskiego otoczenia, jak również jemu samemu. Co ma minister na swoich prywatnych gruntach O wycince na dwa głosy. Kaczyński krytykuje, Szyszko „serdecznie popiera” Minister Szyszko… czytaj dalej » Opozycja nie dowierza zapewnieniom ministra i zadaje pytania o jego oświadczenie majątkowe. Z tego najnowszego, złożonego na koniec kwietnia 2016 roku wynika, że Jan Szyszko jest naprawdę wielkim właścicielem ziemskim. Tak wielkich obszarników, jak podają wortale rolnicze, spotyka się tylko w Rosji i Kazachstanie. Minister Szyszko podaje, że w latach 1994-2011 kupił od państwa w sumie 1,67 mln hektarów ziemi rolnej. Tyle wynosi suma powierzchni wszystkich działek, które wymienia w swym najaktualniejszym oświadczeniu majątkowym. Jaki to rząd wielkości? Najwięksi polscy rolnicy mają po 12-15 tys hektarów, czyli po tysiąc razy mniej ziemi niż minister Szyszko (jak sam podaje) kupił od państwa. 1,67 mln hektarów, które na przestrzeni lat miał kupić od państwa obecny minister środowiska to mniej więcej 160 Białowieskich Parków Narodowych, albo 726 gmin Wesoła, w której minister Szyszko mieszka. 1,67 mln hektarów, które miał kupić Jan Szyszko to powierzchnia tak ogromna, że deklaracje ministra muszą budzić wątpliwości, zwłaszcza, że wartości te podaje profesor zwyczajny i wieloletni szef Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych na SGGW. W dodatku te olbrzymie połacie ziemi Jan Szyszko konsekwentnie wymienia w wielu rokrocznie odnawianych oświadczeniach majątkowych. A ponadto, gdy w 2016 roku składał korektę dwóch oświadczeń majątkowych, podtrzymał że ma pięć obszarów ziemi po kilkaset tysięcy hektarów. Marszałek Sejmu przyjął tę korektę 12 maja ubiegłego roku. Minister Szyszko podaje „poprawną” powierzchnię i wartość swoich posiadłości Z dokumentu podpisanego przez Jana Szyszkę (z zapewnieniem, że zawiera poprawne dane) wynika więc, że kupił on od państwa następujące połaci gruntów. – 313.564 hektarów  w 1994 r. za 25.368.000 zł – 447.811 hektarów  w 1997 r. za 5.423.000 zł – 406.315 hektarów w  1995 za  1.701.000 zł – 401.884 hektarów w 1994 r. za 72.565.000 zł – 100.520 hektarów w 1998 roku za 2.586.400 zł – 3 hektary w 2011 od za 39.100 zł – 1907 metrów kwadratowych w 1999  od urzędu gminy za 1.302.500 zł – 707 metrów kwadratowych od parafii w 1999 (lub według innych oświadczeń w 1997 r.)  – 6000 zł. Metry stały się hektarami a stare złote mieszają się z nowymi Te liczby i te wartości (z niewielkimi odchyleniami) Jan Szyszko konsekwentnie podaje w kolejnych oświadczeniach majątkowych od 2011 roku. Jednak gdy zajrzeć do oświadczeń z początków sprawowania poselskiego mandatu, np. z 2005 roku, okazuje się, że to, co obecnie minister podaje jako hektary, jest metrami kwadratowymi. I tak, w oświadczeniu złożonym na początku V kadencji w 2005 r. Jan Szyszko podaje, że kupił od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa następujące działki: – 313.564 m kw. – 44781 m kw. (tu brak cyfry „1” w rzędzie jedności) – 40631 m kw. (tu brak cyfry „5” w rzędzie jedności) – 401.884 m kw. – 100.520 m kw. – 1907 m kw. w 1999 r. od Urzędu Gminy Tuczno – 707 m kw. od parafii rzymskokatolickiej w Tucznie. Drzewa znikają również tam, gdzie nie powinny. „Przepisy stworzyły taką niejasną sytuację” Masowa wycinka… czytaj dalej » O brakach cyfr w deklarowanych powierzchniach dwóch działek wnioskujemy po tym, że dopiero, gdy wstawić je we właściwe miejsca, wtedy powierzchnie poszczególnych działek dają w sumie deklarowaną przez Jana Szyszkę w innym punkcie oświadczenia deklarowaną powierzchnię jego gospodarstwa w Tucznie – 1.672.708 metrów kwadratowych. Brakujące cyfry „1” i „5” w rzędzie jedności w powierzchni dwóch działek (w roku 2005) pojawiają się też w kolejnych oświadczeniach, w kolejnych latach. Są też we wspomnianej korekcie oświadczeń majątkowych z 2016 roku. Gdy zsumować wartości liczbowe poszczególnych działek z korekty oświadczenia w 2016 r, idealnie sumują się one do ogólnej powierzchni gospodarstwa. Tyle że powierzchni działek składowych wyrażone są w hektarach, a całość gospodarstwa w metrach kwadratowych. Różnica w wielokrotności wynosi dziesięć tysięcy razy. Nie chodzi jednak tylko o to, że raz w oświadczeniu pojawiają się metry, a raz hektary. Nieścisłości jest więcej. W poszczególnych latach cyfry w liczbach zamieniają się miejscami; nikną, by po latach się pojawić. Między poszczególnymi oświadczeniami występują też różnice w datach nabycia działek od państwa. Nieścisłości prowadzą do takich absurdów, że z co najmniej dwóch oświadczeń wynika, iż Jan Szyszko kupił niektóre działki od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w 1988 r., czyli w schyłkowym PRL, gdy o AWRSP nikt jeszcze nie myślał, bo na państwowej ziemi rolnej gospodarowały PGR-y. (AWRSP powstała dopiero w 1991 roku). Na podstawie podanych przez ministra cen zakupu, nie sposób oszacować obecnej wartości jego posiadłości. Zwłaszcza, że część ziem kupił w 1994 roku, a więc przed denominacją, a wartość do dziś podaje w starych pieniądzach. Potwierdza to w wyjaśnieniach składanych do oświadczeń majątkowych mówiąc, że nie mogąc oszacować rynkowej wartości swego gospodarstwa, podaje ceny zakupu spisane z aktów notarialnych. Dziwi też rozbieżność między cenami gruntów kupionych w tym samym roku (1999). 707 metrów od parafii Jan Szyszko kupił za 6 tys. zł, a już dwa i pół raza większą działkę kupił od gminy za kwotę wyższą aż o dwieście razy. Oszczędności Jana Szyszki w latach 2005-2015 Kolejna wątpliwość rodzi się wokół wartości stodoły „laboratoryjno-mieszkalnej” stojącej na „polach doświadczalnych” ministra w gminie Tuczno w Zachodniopomorskiem. Mimo, że w roku 2014 stodoła została poddana „rewaloryzacji”, a jej powierzchnia po tym zabiegu zwiększyła się prawie dwukrotnie (ze 168 m kw do 302 m kw), właściciel konsekwentnie podaje wartość swych nieruchomości wedle cen zakupu sprzed wielu lat. Bezradny w wycenie swych zasobów Na wezwanie Komisji Etyki Poselskiej minister Szyszko odpowiedział, że „nie jest w stanie” podać aktualnej wartości swych nieruchomości. „Są to pola doświadczalne, obejmujące nieużytki i bagna poddane celowym działaniom na występowanie określonych gatunków. Mogę, i to zawsze podaję, cenę zakupu, zgodnie z aktem notarialnym” – napisał Jan Szyszko do Komisji Etyki Poselskiej we wrześniu 2015 r. Wzrost wartości „stodoły do celów laboratoryjno-mieszkalnych”, o której „rewaloryzacji” było już wtedy wiadomo, Jan Szyszko w piśmie do komisji przemilcza. Zabiera za to głos, gdy „Newsweek” szacuje wartość „stodoły” na pół miliona złotych. – Dla mnie Tuczno jest ogromnej wartości i poniżające jest dla mnie to, gdy ktoś twierdzi, że jest warte ok. 500 tys. złotych – oświadczył na konferencji prasowej. Z powodu „stodoły” i niewykazania w oświadczeniu majątkowym kolekcji poroży wartej 14 tys. zł (trzeba wykazywać  wszystkie ruchomości warte więcej niż 10 tys. zł) oświadczenia majątkowe Jana Szyszki zaczęło badać w połowie ubiegłego roku Centralne Biuro Antykorupcyjne. – On ostatnio kupował dość dużo terenów wiejskich i dlatego CBA powinno też to sprawdzić – konstatuje posłanka Lubnauer z Nowoczesnej. Roczne dochody Jana Szyszki w ostatnich latach Minister kształtowania środowiska przez człowieka Wycinają drzewa na potęgę. Prezes PiS skrytykował ustawę i obiecał zmiany – Przepisy… czytaj dalej » Jan Szyszko jest z wykształcenia leśnikiem, od 2001 roku profesorem nauk leśnych. Przez wiele lat był pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. W ostatnich latach sprawował funkcję kierownika Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych. Drugą uczelnią, na której wykłada jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej założona przez wpływowego redemptorystę Tadeusza Rydzyka, szefa Radia Maryja i duchowego lidera grupy słuchaczy rozgłośni – Rodziny Radia Maryja. W bliskich kontaktach, a niektórzy twierdzą że wręcz zażyłości ministra Szyszki z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, część obserwatorów sceny politycznej w Polsce upatruje wyjątkowo mocnej pozycji ministra środowiska w rządzie i w jego politycznym zapleczu. Swoją ideę aktywnej roli człowieka w kształtowaniu środowiska naturalnego minister Szyszko realizuje od początku swojego urzędowania w obecnej kadencji rządu i parlamentu. Zezwolił m.in. na masową  wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej. Przypisuje mu się też przyzwalanie na wydawanie przez służby ochrony środowiska zezwoleń na selekcyjny odstrzał żubrów. Przed dziesięcioma laty, gdy był ministrem środowiska w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, zasłynął z tego, że zarządził budowę ekspresowej obwodnicy Augustowa przez chronioną dolinę Rospudy. Pod wpływem gwałtownych protestów rząd w końcu wycofał się z tej lokalizacji. Minister Szyszko, choć pod Augustowem chciał poprowadzić trasę szybkiego ruchu przez unikalne przyrodniczo tereny, to dwa lata później próbował udaremnić wytyczenie wschodniej obwodnicy Warszawy przez dzielnicę Wesoła. Chronił w ten sposób – jak twierdzi – siedliska chrząszczy. Jan Szyszko wychował się na osiedlu Wesołej o nazwie Stara Miłosna. Jego przeciwnicy (np. samorządowcy z sąsiedniego Halinowa, gdzie minister Szyszko usiłował wyznaczyć nową lokalizację trasy) zarzucają mu, że chrząszcze były tylko pretekstem. Że naprawdę chodziło o to, aby trasa przebiegała jak najdalej od jego sąsiadów i od jego nieruchomości, którą odziedziczył po rodzicach. Trosce ministra Szyszki o chrząszcze w Wesołej dziwili się nawet ekolodzy. – Nie przypominam sobie, żeby w tym miejscu kwestia chrząszcza była aż tak kluczowa, aby trzeba było aż zmieniać przebieg trasy – mówił reporterowi „Czarno na białym” Jackowi Smarujowi dyrektor Greenpeace Polska, Robert Cyglicki. Po aferze z odsunięciem od Wesołej obwodnicy Warszawy minister Szyszko został odsunięty od podejmowania decyzji lokalizacyjnych. Przeciwnicy wypominają też ministrowi Szyszce, że za czasów rządów PiS w latach 2006-2007 wydał rygorystyczne przepisy ochrony akustycznej, które doprowadziły do tego, że nowe drogi ekspresowe i autostrady obrosły ekranami akustycznymi w skali niespotykanej nigdzie indziej w Europie. Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Ekonomicznych TOR szacuje, że wskutek akustycznego „lex Szyszko”, niepotrzebnie wybudowano w Polsce ekrany akustyczne za półtora miliarda złotych. Autor: jp/adso / Źródło: tvn24.pl(http://www.tvn24.pl)

 

jAKBY TAK POGRZEBAĆ W INNYCH OŚWIADCZENIACH MAJĄTKOWYCH NP. JANA KRZYSZTOFA BIELECKIEGO.

Upadły Anioł czy mąż stanu republiki bananowej: 1 700 000 ha (czy mnie oczy nie mylą) to jest to.

Poletka doświadczalne ?

https://mamprawowiedziec.pl/strona/polityk/2409_jan_szyszko/biografia

Absolwent leśnictwa na SGGW w Warszawie. W l. 1987-1994 działał w samorządzie podwarszawskiej gminy Wesoła. W l. 90. związany z Porozumieniem Centrum. Dyrektor Krajowego Zarządu Parków Narodowych (1992-1993). W l. 2000-2005 kierownik katedry na SGGW. Zasiadał w radzie naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa, członek rady programowej Międzynarodowego Uniwersytetu Środowiska im. Sacharowa. W l. 2001-2005 sędzia Trybunału Stanu. Założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Minister środowiska w l. 1997-1999 (rząd Jerzego Buzka) i w l. 2005-2007 (rządy: Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego); pełnił również funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Premiera (1999-2001) i Ministerstwie Środowiska (2007 r.). Członek PiS. Poseł od 2005 r. (V-VIII kadencja), zasiadał w komisjach: ds. Unii Europejskiej oraz ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Od listopada 2015 r. Minister Środowiska w rządzie Beaty Szydło.
Edukacja
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ; specjalność: Leśnictwo, rok ukończenia: 1972
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny; specjalność: Leśnictwo, rok ukończenia: 1966

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

OPIS
od 16.11.2015Ministerstwo Środowiska (rząd Beaty Szydło), minister, Warszawa» źródło
od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Warszawa (20), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 15015» źródło
2015kandydat na posła
okręg: Warszawa (20), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 15015 (wybrany)» źródło
08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 13636» źródło
2011kandydat na posła
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 13636 (wybrany)» źródło
05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Warszawa II, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 15623» źródło
11.09.2007 – 16.11.2007Ministerstwo Środowiska (rząd Jarosława Kaczyńskiego), minister, Warszawa» źródło
07.09.2007 – 11.09.2007Ministerstwo Środowiska (rząd Jarosława Kaczyńskiego), sekretarz stanu, Warszawa» źródło
2007kandydat na posła
okręg: Warszawa II, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 15623 (wybrany)» źródło
23.02.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Polsko-Kazachstańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło
31.10.2005 – 07.09.2007Ministerstwo Środowiska (rząd Kazimierza Marcinkiewicza), minister, Warszawa» źródło
19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Warszawa II, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 7042» źródło
2005kandydat na posła
okręg: Warszawa II, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 7042 (wybrany)» źródło
od 2001Prawo i Sprawiedliwość, członek założyciel, członek Rady Politycznej, członek Zarządu Głównego» źródło
2001 – 2005Trybunał Stanu, sędzia, Waszawa» źródło
2000 – 2005Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Architektury Krajobrazu, kierownik, Warszawa» źródło
1999 – 2001Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (rząd Jerzego Buzka), pełnomocnik rządu do spraw Konwencji Klimatycznej ONZ » źródło
1999 – 2001Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (rząd Jerzego Buzka), sekretarz stanu, Warszawa» źródło
1999 – 2000V Konferencja Klimatyczna ONZ (COP5), prezydent» źródło
31.10.1997 – 19.10.1999Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (rząd Jerzego Buzka), minister, Warszawa» źródło
1997kandydat na posła» źródło
1996 – brak informacjiPorozumienie Centrum, wiceprezes» źródło
1995Komitet Wyborczy prof. Adama Strzembosza, szef Sztabu Wyborczego» źródło
1992 – 1993Krajowy Zarząd Parków Narodowych w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, dyrektor, Warszawa» źródło
1991 – brak informacjiPorozumienie Centrum, członek, członek Zarządu Wojewódzkiego w Warszawie, członek Naczelnej Rady Politycznej, członek Zarządu Głównego» źródło
1987 – 1994działacz samorządowy, Wesoła» źródło
brak informacjistacja naukowo badawcza dla studentów krajowych i zagranicznych, założyciel» źródło
brak informacjiStowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, założyciel, prezes» źródło
brak informacjiEuropean Association of Coleopterology, członek» źródło
brak informacjiMiędzynarodowy Uniwersytet Środowiska im. Sacharowa, członek Rady Programowej, Mińsk» źródło
brak informacjiInstytut Badawczy Leśnictwa, członek Rady Naukowej» źródło
brak informacjiPolska Akademia Nauk, członek Komitetu Ekologii» źródło
brak informacjiWydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych, kierownik, Warszawa» źródło
brak informacjiPodyplomowe Międzyuczelniane Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkoły Głównej Handlowej, współtwórca, kierownik» źródło

https://mamprawowiedziec.pl/strona/polityk/2409_jan_szyszko/oswiadczenia

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Feliks Szyszko
Data i miejsce urodzenia:
1944-04-19 Stara Miłosna
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP, Minister Środowiska

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):170 000 PLN

Uwagi:wspólnota majątkowa z żoną, kwota około
Środki pieniężne (dewizy):53 000 EUR

Uwagi:w tym 51500 EUR nagroda naukowa od międzynarodowej organizacji World Federation of Scientists „Prize Ettore Majorana – Erice Science for peace”, wspólnota majątkowa z żoną, kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
75 m2
Wartość domu:350 000 PLN
Tytuł prawny:
spadek po rodzicach
Uwagi:wartość domu wraz z działką
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
pola doświadczalne
Powierzchnia:
170270 m2
Wartość:wartość z punktu VI
Rodzaj zabudowy:
budynek stodoły poddany rewaloryzacji o powierzchni funkcjonalnej 302 m2 (inwestycja 2014) przystosowany do celów laboratoryjno-mieszkalnych
Tytuł prawny:
wspólnota majątkowa z żoną
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Działka ewidencyjna [ukryte] z domem
Powierzchnia działki:
1738 m2
Tytuł prawny:
spadek po rodzicach
Uwagi:wartość: podana w punkcie II

III Uczestnictwo w spółce cywilnej lub…

Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa:
Nazwa:
Spółdzielcze Media WNET
Uwagi:20 udziałów o łącznej wartości 200 PLN wspólnota majątkowa z żoną

V Akcje w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub…:
Emitent akcji:
TPSA
Liczba akcji:
85
Uwagi:wspólnie z żoną i córką

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, …

Opis:
Zakup na raty w 1994-98 od AWRSP- ostatnia rata 2006 r. (MP nr 53 poz. 1505) ([ukryte] obręb [ukryte]-313564 ha- pierwokup dn. 1994-12-30- 25368000 [ukryte] obręb [ukryte]- 401884 ha – pierwokup dn. 1994-12-30 cena 72565000 PLN, [ukryte] obręb [ukryte]. 447811 ha pierwokup dn. 1997-12-31 cena 5423000 PLN, [ukryte] obręb [ukryte]- 406315 ha – pierwokup dn. 1995-12-29 cena 1701000 PLN, [ukryte]- 1907 m2 od Urzędu Gminy [ukryte] (porozumienie) dn. 1999-12-28 cena 1302500 PLN [ukryte]- 707 m2 od Parafii [ukryte] (negocjacje) dn. 1999-08-09 cena 6000 PLN, [ukryte] obręb [ukryte]- 100520 ha pierwokup od AWRSP dnia 1998-12-12 cena 2586400 PLN, [ukryte] obręb [ukryte] od Agencji Nieruchomości Rolnych dn. 2011-07-21 pow. 3 ha, cena 39100 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach…

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski
Rodzaj:
Stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Prezes
Od kiedy:
2000-XX-XX

IX Inne dochody…

Pojedyncze dochody:
Opis:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – dochód
Kwota:74 822,80 PLN

Opis:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – dochód, należność ze stosunku pracy
Kwota:5 589,61 PLN

Opis:
Ministerstwo Środowiska – dochód
Kwota:22 284,03 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu RP – uposażenie poselskie
Kwota:98 504,89 PLN

Opis:
Kancelaria Sejmu RP – dieta
Kwota:29 429,64 PLN

Opis:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – działalność wykonywana osobiście, dochód
Kwota:4 935,12 PLN

X Mienie ruchome – składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Dacia
Model:
Dokker
Rok produkcji:
2015

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-26

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jan-szyszko-oswiadczenia-majatkowe-i-nieruchomosci,717400.html

 

Może Ci się również spodoba

1 Odpowiedź

 1. boson pisze:

  Prof. Wisner ? serio?

  jeśli ktoś chce lepiej poznać faktyczną rolę Zamoyskiego w naszej historii, polecam szereg moich tekstów:

  http://www.salon24.pl/tag/10427,zamoyski

Dodaj komentarz: